Ewch i’r prif gynnwys
Dawn Mannay BA MSc MA PhD

Yr Athro Dawn Mannay BA MSc MA PhD

Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Athro Methodolegau Ymchwil Creadigol

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MannayDI@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74774
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.26, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud ag addysg, hunaniaeth ac anghydraddoldeb; ac rwy'n defnyddio dulliau cyfranogol, gweledol a chreadigol yn fy ngwaith gyda chymunedau. Fi oedd y Prif Ymchwilydd ar brosiect a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn archwilio profiadau addysgol a dyheadau plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Rwyf hefyd wedi gweithio ar brosiectau sy'n ymwneud â mamolaeth, iechyd, y celfyddydau, profiadau gofal, tlodi a mudo a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, Crucible, Canolfan Mileniwm Cymru, Y Rhwydwaith Maethu a'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Rwy'n rheoli'r gymuned ymarfer ar-lein ExChange: Gofal ac Addysg, sy'n cynnal deunyddiau amlfoddol, astudiaethau achos, a chanllawiau arfer gorau am ddim i hysbysu rhanddeiliaid allweddol sydd â diddordeb mewn addysg plant a phobl ifanc â phrofiad gofal, a'r platfform ExChange: Teulu a Chymuned.

Ysgrifennais y llyfr ' Dulliau ymchwil gweledol, naratif a chreadigol: cais, myfyrio a moeseg ' (Routledge 2016), golygwyd ' Our changing land: revisiting gender, class and identity in contemporary Wales' (Gwasg Prifysgol Cymru 2016); golygodd ar y cyd ' Emotion and the researcher: sites, subjectivities, and relationships' (Emerald 2018 - gyda Tracey Loughran); cyd-olygu ' Plant a phobl ifanc yn 'derbyn gofal'? Addysg, ymyrraeth a'r diwylliant bob dydd o ofal yng Nghymru' (Gwasg Prifysgol Cymru 2019 - gydag Alyson Rees a Louise Roberts); a chyd-olygu llawlyfr SAGE dulliau ymchwil gweledol (2il Argraffiad) (SAGE 2019 - gyda Luc Pauwels). Fy llyfr diweddaraf yw Dulliau ymchwil creadigol mewn addysg: Egwyddorion ac arferion (Policy Press 2021 - a ysgrifennwyd ar y cyd â Helen Kara, Narelle Lemon a Megan McPherson).

Mae gen i ddiddordeb mewn cynyddu effaith canfyddiadau ymchwil trwy ddefnyddio ffilm, gwaith celf, cerddoriaeth ac ystod o ddeunyddiau amlfoddol cyfranogol a chyd-gynhyrchu eraill. Cydnabuwyd fy ngwaith gyda Gwobr Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2017, Gwobr Arloesedd Cymdeithas Ymchwil Cymdeithasol 2017 a Medal Dillwyn Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2018 a Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2019 - Rhagoriaeth mewn Cenhadaeth Ddinesig. Roedd y gwaith hwn yn rhan o Astudiaeth Achos Effaith 4* yn REF 2021.  Cynhaliais secondiad gydag Amgueddfa Cymru yn 2019 i archwilio ffyrdd arloesol o gynnwys pobl ifanc sydd â threftadaeth ddiwylliannol ac ar hyn o bryd rwy'n ailedrych ar y gwaith hwn a'i ddiweddaru yn 2022, yn ogystal â chyfrannu at brosiectau gyda phlant, pobl ifanc a rhieni yng Nghymru. Dysgwch fwy am waith Dawn yn y clip ffilm yma; ffilm

Arolygiaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr doethurol a sefydlu cydweithrediadau ymchwil ar gymhwyso dulliau gweledol, naratif a chreadigol mewn meysydd cymdeithasegol a seicolegol sylweddol.

Myfyrwyr Doethurol wedi'u Goruchwylio i Gwblhau

Myfyrwyr Doethuriaeth cyfredol

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Book sections

Books

Conferences

Datasets

Monographs

Thesis

teaching_resource

Ymchwil

My research interests revolve around class, education, gender, geography, generation, national identity, care experienced children and young people and inequality; and I employ participatory, visual, creative and narrative methods in my work with communities. 

Details of External Funding

 • 2017 - Welsh Government - Creating an Online Community of Practice: Developing the Sharing of Expertise for those working with Children and Young People that are Looked After £26, 347 - Principal Investigator 
 • 2016 - ESRC - Improving the Educational Experiences and Attainment of Looked After Children and Young People £25,000 - Lead Applicant [with Dr Eleanor Staples and Dr Sophie Hallett]
 • 2015 – Welsh Government - Understanding the educational experiences and opinions, attainment, achievement and aspirations of looked after children in Wales £59,852 – Principal Investigator 
 • 2015 - Welcome Trust - Contextualising women’s risky health behaviours within pregnancy: the development of a qualitative longitudinal study using visual methods £19,000 [with Dr Aimee Grant, Cardiff University].
 • 2014 – Children and Young People’s Research Network (CYPRN) Funded - Inter-generational Views and Experiences of Breastfeeding [with Dr Aimee Grant, Cardiff University and Ruby Marzella, Cardiff University] £1,360 – Research Co-Supervisor
 • 2013 - HEA/ Open University Funded - What Students Want? Exploring the Role of the Institution in Supporting Success Learning Journeys [Principal Investigator - Ceri Wilcock, Open University] – Research Assistant
 • 2012 - ACE Development Trust Funded Research Project - Futurespace: assessing community views on strategies to reduce fuel poverty and carbon footprint [with Dr Karen Parkhill, University of Bangor] £800 - Joint Principal Investigator
 • 2008 - 2012 – Economic and Social Research Council (ESRC) funded PhD - Mothers and Daughters on the Margins: Gender, Generation and Education (PTA031200600088) - Doctoral Researcher.

Details of Internal Funding

 • 2016 - University of Wales Press - Publication Grant - Children and young people ‘looked after’? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales. £9,000 Lead Applicant [with Dr Alyson Rees and Dr Louise Roberts, Cardiff University]. 
 • 2015 – Cardiff University Engagement Seed Funding - Sharing Stories: Presenting the Educational Experiences of Looked After Children through Rap Poetry and Art £1,500 [with Dr Eleanor Staples, Cardiff University]
 • 2015 - Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) Funded - Young Parents and the Media: Exploring Visual Representations and their Everyday Impacts £1,440 – Research Supervisor
 • 2015 – ESRC Wales Doctoral Training Centre - Small grant application form for inter-disciplinary or collaborative activities - Constructing and Deconstructing Selfhood [with Dr Katherine Shelton, Dr Tracey Loughran and Dr Melanie Bigold] £1, 935 – Co-applicant
 • 2014 - University of Wales Press Funding – Photography and Musical Productions Development Grant - Our Changing Land: Revisiting Gender and Identity in Contemporary Wales £5.000. 
 • 2014 - Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD) Transformative Research Seedcorn Funded - Negotiating Young Parenthood: A study exploring the ways in which mediated stereotypes of teenage parents impact on their perceptions of their parenting practices; and their engagement with service providers [with Dr Aimee Grant, Cardiff University] £3,000 – Joint Principal Investigator
 • 2013 - University of Wales Press Funding – Publication Grant - Our Changing Land: Revisiting Gender and Identity in Contemporary Wales. £6,000. 
 • 2013 - Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) Funded - University Challenge: How can we foster successful learning journeys for non-traditional students in a School of Social Science? [with Victoria Edwards, Cardiff University] £1,360 – Research Supervisor

Addysgu

I teach undergraduate and postgraduate modules in the areas of human development, social psychology, cultural psychology; and I am a personal tutor. I also act as a supervisor for dissertation students, both undergraduate and masters; and supervise doctoral researchers.

My current modules include; * SIO036 – Human Development * SIO268 – Current Debates in Identity and Subjectivity * SIO209 – Issues in Social and Cultural Psychology * MASW - Social Science Perspectives * MA Childhood and Youth *MSc Social Science Research Methods * Person Tutor and Dissertation Supervision

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • MA Distance and Online Education – Open University – 2015
 • Postgraduate Certificate in University Teaching and Learning Module 3 – Cardiff University - 2015
 • Welsh for Adults – Mynediad – Cardiff University - 2014
 • Postgraduate Certificate in University Teaching and Learning Module 2 – Cardiff University – 2014
 • Postgraduate Certificate in University Teaching and Learning Module 1 – Cardiff University - 2013
 • PhD Social Science - Cardiff University - 2012
 • MSc Social Science Research – Cardiff University - 2008
 • BA Education 1st class honours – Cardiff University – 2006

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2017 - Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Most Effective Teacher
 • 2017 - Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Most Innovative Member of Staff
 • 2016 - Chwarae Teg Womenspire Awards - Shortlisted by Panel to Final – Women in Education
 • 2016 - Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Most Effective Teacher
 • 2015 – Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Shortlisted by Panel to Final – Enriching Student Life Award
 • 2014 – Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Personal Tutor of the Year 
 • 2014 – Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Most Effective Teacher
 • 2014 – Enriching Student Life Awards - Nomination by students at Cardiff University – Shortlisted by Panel to final – Employability Award
 • 2012 - Nomination by students at University of Wales, Newport for the Extra Mile Award
 • 2012 - Nomination by students at University of Wales, Newport for the Awesome Team Award

Aelodaethau proffesiynol

 • Higher Education Academy - Fellow Status
 • British Sociological Association – Visual Sociology Study Group – Joint Convener,
 • International Visual Sociology Association - Member

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cardiff University - Senior Lecturer in Social Sciences (Psychology) – 2016 - ongoing
 • Cardiff University - Lecturer in Social Sciences (Psychology) – 2012 – 2016
 • Open University in Wales - Associate Lecturer – 2010 - 2016
 • University of Newport - Visiting Lecturer – 2010 - 2012
 • Women Making a Difference Project – Trainer – 2010 - 2012
 • Beacon Researchers in Schools - Project Assistant – 2010
 • Cardiff University Centre for Lifelong Learning – Tutor - 2009 -2012
 • Cardiff University School of Social Sciences – Tutor – 2006 – 2012
 • BRASS – Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society - Research Assistant – 2003 - 2010 

Pwyllgorau ac adolygu

 • Childhood and Youth Research Group - Joint Convener
 • Families, Identities and Gender Research Network (FIG) - Co-convener,
 • Mature Students Coffee Club - Convener