Ewch i’r prif gynnwys
Shasta Marrero

Dr Shasta Marrero

Darlithydd mewn Daearyddiaeth Amgylcheddol a Ffisegol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
MarreroS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74579
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 2.36c, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwyf am ddeall sut mae gwahanol brosesau yn newid wyneb y Ddaear. Rwy'n defnyddio tracwyr (a elwir yn niwclidau cosmogenic) i edrych ar brosesau sy'n siapio'r wyneb (fel erydiad) a hyd yma pan ddigwyddodd digwyddiadau (fel echdoriadau folcanig neu symudiadau rhewlifol).

Rwy'n cymhwyso'r dechneg hon i lawer o wahanol bynciau a meysydd maes tra'n parhau i wella'r technegau labordy a'r rhaglenni cyfrifiadurol a ddefnyddiwn i ddehongli'r data.

Mae fy niddordebau yn cynnwys:

 • Hanes rhewlifol
 • Geocronoleg
 • Geomorffoleg

Cyhoeddiad

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2008

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn ymchwilio i nodweddion a phrosesau arwyneb gan ddefnyddio offeryn geocronolegol o'r enw niwclidau cosmogenic. Oherwydd bod niwclidau cosmogenic yn cael eu cynhyrchu'n bennaf yn y ddau fetr uchaf o arwyneb y ddaear, gallant ddarparu gwybodaeth bwysig am oedrannau amlygiad nodweddion ar yr wyneb, megis moraines rhewlifol neu liniau paleoshorelines, yn ogystal â gwybodaeth feintiol ar gyfraddau prosesau arwyneb, megis cyfraddau erydiad neu gyfraddau ymadael nam. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau sy'n cynnwys llosgfynyddoedd, rhewlifoedd, namau ac erydiad ar bedwar cyfandir.

Yn ogystal â chymhwyso niwclysau cosmogenic yn y dirwedd, rydw i hefyd yn gweithio i wella'r dechneg ei hun. Rwyf wedi ysgrifennu cyfrifiannell ar-lein, y cyntaf i gyfrifo oedrannau amlygiad ar gyfer y pum niwclys: http://cronus.cosmogenicnuclides.rocks/. Rwyf hefyd yn arbenigwr mewn clorin-36 cosmogenic, sy'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer tirweddau sydd â chreigiau carbonad neu fasaltau.

Rwyf bellach yn gweithio tuag at greu offer newydd (modelau a dulliau labordy) y gallwn eu defnyddio i ymchwilio i brosesau arwyneb gan ddefnyddio niwclysau cosmogenic fel tracwyr yn y dirwedd. Mae hyn yn dibynnu ar gyfuniadau newydd o niwclysau i ddarparu mewnwelediadau newydd er mwyn ateb cwestiynau mwy cymhleth.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu daearyddiaeth amgylcheddol, gan ganolbwyntio ar faterion amgylcheddol ar raddfa fawr (e.e. llifogydd, datgoedwigo, newid yn yr hinsawdd) a rhyngweithio dynol â'r rhain.

Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir israddedig mewn rhewlifeg a geomorffoleg.

Addysgu blaenorol:

 • Hydroleg (lefelau israddedig ac ôl-raddedig)
 • Gwaith maes preswyl Ardal y Llynnoedd, mapio
 • Daearyddiaeth Ffisegol Rhagarweiniol
 • Daeareg/geowyddoniaeth ragarweiniol
 • Dulliau labordy a maes
 • Daearyddiaeth ffisegol / teithiau maes geomorffoleg

Bywgraffiad

DyddiadauSafleDisgrifiad: __________

2020-presennol

Darlithydd Disglair

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd

Ymchwil i brosesau arwyneb gan ddefnyddio niwclysau cosmogenic fel tracwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar raglenni cyfrifiadurol newydd i'w dehongli. Dysgu daearyddiaeth amgylcheddol. 

2016-2019

Hyfforddwr/Tiwtor

Ysgol Pensaernïaeth a Phensaernïaeth Tirwedd Caeredin, Prifysgol Caeredin

Dylunio deunydd ac addysgu daearyddiaeth ffisegol i fyfyrwyr Pensaernïaeth Tirwedd (israddio ac ôl-radd). [Rhan amser]

2017-2018

Rheolwr Prosiect

Canolfan Arbenigedd Dyfroedd yr Alban (CREW), Sefydliad James Hutton

Mae Canolfan Arbenigedd Dyfroedd yr Alban (CREW) yn gweithio ar y rhyngwyneb rhwng ymchwil, polisi ac ymarfer, gan ddarparu'r cyfieithiad ymarferol rhwng anghenion llywodraeth yr Alban ac ymchwilwyr/ymarferwyr. Roedd fy rôl yn cynnwys rheoli prosiectau a hwyluso cydgynhyrchu prosiectau sy'n cael eu gyrru gan bolisi. 

2016-2017

Cydlynydd Rhwydwaith Hydroleg

Ysgol GeoSciences, Prifysgol Caeredin

Cydlynu sy'n gysylltiedig â chychwyn rhwydwaith ymchwil dŵr newydd.

2013-2016

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol

Ysgol GeoSciences, Prifysgol Caeredin

Defnyddio moraines iâ glas i bennu hanes llen iâ Gorllewin yr Antarctig ym Mynyddoedd Ellsworth dros y 1.4 Ma. Gwaith maes yr Antarctig, paratoi labordy cnewyllyn cosmogenic, a modelu'r canlyniadau.

2012-2013

Darlithydd Hydroleg

SUNY-Oneonta (NY, UDA)

Dylunio cyrsiau israddedig, addysgu darlithoedd/labordai/teithiau maes, ac ymchwil sy'n cynghori mewn sefydliad sy'n canolbwyntio ar addysgu o ansawdd uchel.

Mehefin 2012

Phd

New Mexico Sefydliad Mwyngloddio a Thechnoleg

PhD mewn Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, gan arbenigo mewn Hydroleg

Teitl: Graddnodi clorin cosmogenic-36

Rhan o Brosiect CRONUS-Earth, prosiect mawr, aml-sefydliad i wella'r defnydd o niwclidau cosmoleg.

Ionawr 2009

MS

New Mexico Sefydliad Mwyngloddio a Thechnoleg

MS mewn Gwyddoniaeth y Ddaear a'r Amgylchedd, arbenigo mewn Hydroleg

Pwyllgorau ac adolygu

Swyddi cyfredol:

 • Golygydd Cyswllt, Bwletin GSA
 • Adolygydd Cyfnodolyn:
  • Datblygiadau Gwyddoniaeth
  • Llythyrau Gwyddoniaeth y Ddaear a'r Planedau
  • Journal  of Geophysical Research - Earth Surface
  • Geocronoleg Cwaternaidd

Swyddi blaenorol:

 • Bwrdd Cyfarwyddwyr (Cynrychiolydd Amgen Rhyngwladol), Geowyddonwyr Cymdeithas Menywod
 • Cynrychiolydd yr Alban a Gogledd Iwerddon, Cymdeithas Staff Ymchwil y Deyrnas Unedig