Ewch i’r prif gynnwys
Robert Mason

Yr Athro Robert Mason

Athro mewn Logisteg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
MasonRJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75511
Campuses
Adeilad Aberconwy, Llawr Ail Lawr, Ystafell C46, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Logisteg yn yr adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau. Mewn gyrfa academaidd sy'n rhychwantu dros 20 mlynedd rwyf wedi datblygu enw da am fy ymchwil ac addysgu yn ogystal â fy ngallu i arwain.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddad-garboneiddio logisteg, sut mae datblygiadau mewn technoleg yn effeithio ar ddarparu logisteg, optimeiddio prosesau'r gadwyn gyflenwi, rheoli perthnasoedd rhyng-sefydliadol (fertigol a llorweddol) a threfnu menter i sicrhau gwerth cwsmeriaid. Mae gen i ffocws penodol ar y sector logisteg manwerthu. Rwyf wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau ac wedi cyd-ysgrifennu tri llyfr, un ohonynt, The Lean Supply Chain (First Edition), yn derbyn gwobr fawreddog Les Plumes des Achats - Prix des Associations (Paris - 2016).

Mae fy addysgu yn canolbwyntio ar fodiwlau logisteg a rheoli'r gadwyn gyflenwi ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig ac rwy'n goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD a thraethawd hir. Mae fy myfyrwyr wedi ennill yr aseiniad gorau yn seiliedig ar logisteg Siartredig (Cymru) ar sawl achlysur ac enillodd cyn-fyfyriwr PhD, Dong-Wook Kwak, Gwpan James Cooper o'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth am y PhD gorau yn 2015. 

Rwy'n gweithredu'n rheolaidd fel Arholwr PhD Mewnol ac Allanol, ac mae gennyf brofiad sylweddol mewn Arholi Allanol ar gyfer Rhaglenni Logisteg a Rheolaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Dilysu ac Asesu Cwrs ar gyfer Prifysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rwyf wedi cael nifer o swyddi arweinyddiaeth. Roeddwn yn aelod o Fwrdd Rheoli'r Ysgol ac yn Bennaeth yr adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (LOM) (tua 35 academydd) o 2019-2023 ac yn Gadeirydd Bwrdd Rheoli Cysgodol yr Ysgol (2018-19). Yn flaenorol, rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Logisteg a Gweithrediadau a rhaglenni MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy yn ogystal â bod yn Ddirprwy Bennaeth LOM.   

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • optimeiddio prosesau system cadwyn gyflenwi gan gynnwys:
  • dad-garboneiddio logisteg;
  • integreiddio trafnidiaeth/logisteg i rwydweithiau cyflenwi cenedlaethol a rhyngwladol;
  • rheoli perthnasoedd rhyng-sefydliadol (fertigol a llorweddol);
  • trefnu menter i ddarparu gwerth cwsmeriaid.

  Rwy'n cwmpasu llawer o ddiwydiannau ond mae gennyf ffocws penodol ar y sector logisteg manwerthu.

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Cymhwyso egwyddorion darbodus
 • Dad-garboneiddio logisteg
 • E-fasnach a logisteg
 • Trafnidiaeth cludo nwyddau
 • Logisteg Lean
 • Rheoli logisteg a thrafnidiaeth
 • Cysylltiadau busnes logisteg
 • Cydweithio cadwyn gyflenwi
 • Rheoli cadwyn gyflenwi

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

 • Undergarduate - Rhwydweithiau Logisteg Blwyddyn 2
 • Ôl-raddedig - Logisteg a'i Darpariaeth
 • Goruchwylio myfyrwyr traethawd hir MSc a myfyrwyr prosiect MBA Busnes
 • Goruchwylio nifer o fyfyrwyr doethuriaeth

Bywgraffiad

Qualifications

 • 2009 PhD (Cardiff University) Title: 'Collaborative Logistics Triads in Supply Chain Management'
 • 2000 MBA (Distinction), Cardiff Business School. Dissertation title: 'The Impact of E-commerce on the UK Grocery Industry'
 • 2000 Postgraduate Diploma in Marketing, Chartered Institute of Marketing

Editorial work

 • International Journal of Production Economics - special issue editor

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Best Cardiff Business School Dissertation Supervisor (2012)
 • Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) Cymru - National Transport Award Winner (2008, 2009, 2011, 2013)

Aelodaethau proffesiynol

 • British Academy of Management (BAM)
 • Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Yingkai Wang

Yingkai Wang

Myfyriwr ymchwil

Seungmin Lee

Seungmin Lee

Myfyriwr ymchwil

Zhuowu Zhang

Zhuowu Zhang

Myfyriwr ymchwil