Ewch i’r prif gynnwys
Damian McAuliffe

Mr Damian McAuliffe

Rheolwr y Ganolfan

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
McAuliffeD@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 708E, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n gyfrifol i Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Treialon ac uwch aelodau staff eraill am ddarparu cymorth rheoli proffesiynol, gan gymryd rhan weithredol yng nghyfraniad y Ganolfan at gyflawni cynlluniau Strategol y Brifysgol a'r Coleg. Rwyf hefyd yn arwain ar ddarparu gwasanaethau proffesiynol effeithiol ac effeithlon yn y Ganolfan, gan gynnwys:

 

  • Rheoli busnes
  • Rheoli ymchwil
  • Gweinyddiaeth
  • Gweithrediadau
  • Cyfathrebiadau

 

Wrth wneud hynny, rwy'n sicrhau bod y timau gwasanaethau proffesiynol hyn a'r holl swyddogaethau cymorth yn rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar gymuned academaidd a rhanddeiliaid allanol y Ganolfan. Mae hyn yn cynnwys gweithredu mentrau'r Coleg/Prifysgol a gwella gwasanaethau cymorth yn barhaus.

 

Rwyf hefyd wedi bod yn Gyd-ymgeisydd ar geisiadau cyllid isadeiledd llwyddiannus ar gyfer gweithgarwch y Ganolfan sy'n gyfanswm o £8.7M.