Ewch i’r prif gynnwys
James McLaren

Dr James McLaren

Uwch Ddarlithydd mewn Imiwnoleg

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
McLarenJE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29207 44431
Campuses
Adeilad Ymchwil Cardiofasgwlaidd Syr Geraint Evans, Ystafell 2/04, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall sut mae ymatebion imiwnedd addasol, sy'n cael eu gyrru gan gelloedd T, yn ymateb i heintiau firws a bacteria a hefyd sut mae micro-organebau pathogenig yn defnyddio strategaethau esblygol i osgoi celloedd T. Ar ben hynny, mae gen i ddiddordeb brwd mewn darganfod sut mae'r math hwn o imiwnedd cellog yn cael ei reoleiddio gan signalau biolegol (sytocinau) a sut y gall ansefydlogi pan fydd ymatebion imiwnedd byd-eang yn cael eu anghydbwyso, fel mewn sepsis.

Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â "Project Sepsis", cydweithrediad ymchwil ar draws disgyblaethau meddygaeth a gwyddonol sydd wedi'i sefydlu i fynd i'r afael ag angen meddygol brys am ddiagnosis cywir, cyflym sy'n canfod yr achos heintus sy'n sail i ddechrau sepsis. Yma, nod allweddol yw datgysylltu'r mecanweithiau imiwnolegol sy'n ysgogi atal imiwnedd addasol mewn sepsis gyda'r bwriad o helpu i wella diagnosis ac i lywio dyluniad ymyriadau therapiwtig newydd. 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

Erthyglau

Addysgu

Addysgu:

 • MET921 - MSc Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol ac Arbrofol
 • Gradd MBBCh SSC Blwyddyn 2: Imiwnoleg Ryngweithiol a Chlefydau Heintus - Darlithydd a chyfrannwr ymarferol
 • Gradd MBBCh SSC Blwyddyn 1: Adolygiad Llenyddiaeth
 • Llwyfan gradd MBBCh Blwyddyn 1 ar gyfer Gwyddoniaeth Glinigol (PCS): Imiwnoleg Gymhwysol - Tiwtor Academaidd
 • Tiwtor personol gradd MBBCh

Gwerthuso'r myfyrwyr:

 • Arfarnwr Myfyrwyr PhD
 • Arholwr Myfyrwyr PhD

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa ymchwil yn 2004 gyda Ph.D. yn labordy yr Athro Martin Rowe a Dr Paul Brennan ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod y cyfnod hwn, canolbwyntiodd fy ymchwil ar ddyrannu sut mae Firws Epstein-Barr (EBV) yn rheoleiddio mecanweithiau gwrthfeirysol allweddol (signalau interferon) yn ystod trawsnewidiad celloedd-B. Sbardunodd yr ymchwil hon fy niddordeb mewn modiwleiddio cytokine imiwnedd addasol. O'r fan hon, ymgymerais â'm swydd ôl-ddoethurol gyntaf, dan oruchwyliaeth Dr Dipak Ramji ym Mhrifysgol Caerdydd, lle astudiais sut y mae cytocinau yn trin ffurfio celloedd ewyn sy'n deillio o facroffagau. Mae ffurfio celloedd ewyn yn broses allweddol ym pathogenesis atherosclerosis a chlefyd y galon a phenderfynais y gallai interleukin-33 (IL-33) atal ffurfio celloedd ewyn macrophage, a oedd yn ddarganfyddiad newydd ar y pryd.

Yn 2010, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Gwerth Ymddiriedolaeth Wellcome mewn Pobl (VIP) i ymuno â labordy yr Athro David Price ym Mhrifysgol Caerdydd i ehangu fy niddordebau mewn imiwnoleg firaol a bioleg cytokine. Yma, canolbwyntiais ar berfformio dulliau uwch-dechnoleg (cytometreg llif polychromatig, dilyniant derbynnydd celloedd T uwch) i ddeall sut mae ymatebion imiwn celloedd T sy'n benodol i antigen-benodol yn cael eu defnyddio mewn bodau dynol a llygod yn ystod firws (HIV, cytomegalofirws, EBV, firws dengue), coloneiddio microbaidd, llid a chlefyd. Yn ystod y gymrodoriaeth hon a thu hwnt (2010-2018), rwyf wedi gwneud rhai cyfraniadau sylweddol i'r maes imiwnolegol, gan gynnwys nifer o gyhoeddiadau effaith uchel (Cell, Imiwnoleg Natur, Imiwnoleg Gwyddoniaeth, Imiwnedd, Journal of Experimental Medicine), ac rwyf wedi cael gwahoddiad i roi darlithoedd ar yr ymchwil hon mewn cynadleddau, cwmnïau biotechnoleg a sefydliadau academaidd yn y DU ac Awstralia. Yn ogystal, ehangais fy niddordebau mewn cytocinau (ee IL-33) trwy archwilio sut maent yn rheoleiddio imiwnedd celloedd T yn ystod haint firws yn vivo.

Yn 2018, cefais fy recriwtio fel Darlithydd mewn Imiwnedd Systemau ym Mhrifysgol Caerdydd i gymhwyso fy arbenigedd mewn proffilio celloedd T yn ystod yr haint ar gyfer "Project Sepsis", cydweithrediad ymchwil newydd a sefydlwyd i fynd i'r afael ag angen meddygol brys i roi diagnosis cywir o sepsis ac i ddatblygu ymyriadau therapiwtig newydd.

 


Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Grant Cronfa Deithio Rutherford Prifysgol Caerdydd (2018)
 • Gwobr Teithio Cymdeithas Imiwnoleg Prydain – 41ain Gweithfan Rhyngwladol Rhyngwladol Herpesvirus, Madison, WI, UDA (2016)
 • Gwobr Cronfa Morgan E Williams Prifysgol Caerdydd (2016)
 • Gwobr Cronfa WM Thomas Prifysgol Caerdydd (2016)
 • Gwobr 1af am y cyflwyniad gorau yng nghyfarfod blynyddol I3-IRG Prifysgol Caerdydd (2007)
 • Cymrodoriaeth Teithio - 12fed cynhadledd ddwyflynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil ar Firws Epstein-Barr a Chlefydau Cysylltiedig, Boston, MA, UDA (2006)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Gymdeithas Imiwnoleg Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018-presennol:   Darlithydd mewn Imiwnedd Systemau, Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2011-2018:        Cydymaith Ymchwil, Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • 2014:                 Ysgolhaig Ymweld, Canolfan Ymchwil Brechlynnau, NIAID, NIH, Bethesda, MD 20982, UDA
 • 2010-2011:        Cymrawd Ymchwil Gwerth mewn Pobl Ymddiriedolaeth Wellcome, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2007-2010:        British Heart Foundation Research Associate, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd,  UK

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau ac adolygu grant:

 • Adolygydd grant, MRC ac Academi Gwyddorau Meddygol
 • Panel grant, Ymddiriedolaeth Wellcome/ISSF Prifysgol Caerdydd
 • Panel Arbenigol ECR. Oxford Open Immunology

Adolygiad cyfnodolyn:

 • Adolygydd cyfnodolyn, Advanced Science
 • Journal Reviewer, European Journal of Immunology
 • Adolygydd cyfnodolyn, Frontiers in Immunology
 • Adolygydd cyfnodolyn, Frontiers in Virology
 • Adolygydd Cyfnodolion, iScience
 • Journal Reviewer, International Journal of Molecular Sciences
 • Journal Reviewer, Journal of Immunology
 • Adolygydd cyfnodolyn, Lancet EBioMedicine
 • Adolygydd Cyfnodolion, Cyfathrebu Natur

Bwrdd golygyddol:

 • Bwrdd golygyddol, Frontiers in Genetics
 • Bwrdd golygyddol, Frontiers in Medicine

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sydd â diddordeb cryf mewn imiwnoleg celloedd T ym meysydd:

 • Imiwnedd celloedd T sy'n benodol i firws
 • Imiwnedd celloedd T sy'n cael ei yrru gan facteria
 • modulation sy'n cael ei yrru gan cytokine imiwnedd addasol
 • Mecanweithiau atal imiwnedd yn ystod sepsis

Ymgysylltu

 • Cyfrannwr gweithredol at Wyddoniaeth mewn Iechyd Prifysgol Caerdydd: Wythnos fyw
 • Cyfrannwr at Brosiect Allgymorth Rhwydwaith Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Seren 2018

Arbenigeddau

 • Imiwnoleg
 • Imiwnoleg cellog
 • Afiechydon heintus
 • Imiwnedd celloedd T