Ewch i’r prif gynnwys
Rachel McNamara

Dr Rachel McNamara

Senior Research Fellow, South East Wales Trials Unit Head of Trials Management

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
McNamara@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 418B, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Seicolegydd Siartredig ac yn fethodolegydd treialon sydd â phrofiad o ddatblygu a chyflwyno ymyriadau ymddygiadol a threialon clinigol o Gynhyrchion Meddyginiaethol Ymchwiliadol, gyda ffocws ar niwroddatblygiad (anabledd deallusol ac awtistiaeth) ac iechyd meddwl (Anhwylder Straen Wedi Trawma; seicosis; iselder glasoed).

Mae fy swydd yn cwmpasu dwy rôl: fel Dirprwy Gyfarwyddwr yr is-adran Meddwl, Ymennydd a Niwrowyddoniaeth yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR), ac fel Pennaeth Rheoli Treialon ar draws pedair adran CTR (Meddwl, Ymennydd a Niwrowyddoniaeth; Iechyd y boblogaeth; Haint, llid ac imiwnedd; Canser).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

2020

Ymyriadau ymddygiadol i drin pryder mewn oedolion ag awtistiaeth a deallusol cymedrol i ddifrifol
anableddau (TRAWSTIAU – ID). NIHR HTA, £197,421 (Cyd-ymchwilydd).

Ffobiâu penodol mewn plant ag anableddau dysgu (SPIRIT): Astudiaeth addasu a dichonoldeb. NIHR HTA, £199,193 (Cyd-ymchwilydd).

2019

Ymyrraeth grŵp seicogymdeithasol STanding up fOR Myself (STORM) ar gyfer pobl ifanc ac oedolion
gydag anableddau deallusol: Astudiaeth ddichonoldeb. NIHR PHR, £623,805 (Cyd-ymchwilydd).

Astudiaeth ddichonoldeb ar hap o raglen llythrennedd emosiynol yn yr ysgol (Zippy's Friends) ar gyfer
Plant ag anableddau deallusol. NIHR PHR, £553,071 (Cyd-ymchwilydd).

2018

TAPERS: Trin Pryder i Ymlacio PrevEnt yn Schizophrenia (TAPERS) - treial dichonoldeb. Ymchwil i Gleifion a Budd Cyhoeddus Cymru £229,865 (Cyd-ymchwilydd).

2016

Dulliau Cadarnhaol Cynnar o Gymorth (E-PAtS ar gyfer teuluoedd plant ifanc ag anabledd deallusol: Astudiaeth Ddichonoldeb. NIHR HTA, £644 (Cyd-ymchwilydd).

RCT Pragmatig Therapi Integreiddio Synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn plant: effaith ar anawsterau ymddygiadol, sgiliau addasol a chymdeithasu (SenITA). NIHR HTA, £1,193,553 (Prif Ymchwilydd).

Treial rheoledig Pragmatic RAndomised o raglen hunangymorth dan arweiniad sy'n canolbwyntio ar drawma yn erbyn Therapi Ymddygiad Gwybyddol Canolbwyntio ar Drawma Diriaethol ar gyfer anhwylder straen ôl-drawmatig (RAPID- TFCBT). NIHR HTA, £1,135,331 (Cyd-ymchwilydd).

2015

Cyllid seilwaith yr Uned Treialon Clinigol 2015-18. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £2.9m (Cyd-ymchwilydd).

Who's Challenging Who: Hap-dreial rheoledig clwstwr o ymyrraeth hyfforddi staff i wella agweddau staff cefnogi ac empathi tuag at oedolion ag anabledd dysgu ac ymddygiadau heriol. Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol NIHR, £303,392 (Cyd-ymchwilydd).

2014

Adnabod triniaeth Sgîl-effeithiau mewn oedolion ag Anabledd Deallusol ac Epilepsi: Datblygu Mesur Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion ar gyfer nodi sgîl-effeithiau Cyffuriau Gwrth-Epileptig (SIDE-PRO). Epilepsy Research UK, £97,924 (Prif Ymchwilydd).

2012

Lleihau cyffuriau gwrthseicotig mewn gofal sylfaenol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu. Treial dwbl-ddall a reolir gan placebo ar hap (ANDREA-LD). Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR, £1,445,854 (Cyd-ymchwilydd).

2011

Astudiaeth ar hap, dall dwbl, a reolir gan placebo, o Everolimus wrth drin problemau niwrowybyddol mewn sglerosis tiwbaidd (TRON). Novartis Pharmaceuticals UK, £353k (Cyd-ymchwilydd).

Addysgu

Rwy'n arholwr allanol ar gyfer MSc mewn Treialon Clinigol yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

 • PhD Seicoleg Alwedigaethol/Iechyd, Prifysgol Caerdydd, 2008
 • MSc Seicoleg Galwedigaethol, Prifysgol Caerdydd, 1998
 • Bsc (Anrh) Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, 1997 (2:1)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Pyschologist siartredig, Cymdeithas Seicolegol Prydain, 2016
 • Cymrawd Cyswllt, Cymdeithas Seicolegol Prydain, 2016

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Meddygaeth Ymddygiadol y DU: Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol 2017-2021
 • Cymdeithas Pyscholegol Brydeinig: Aelod Graddedig ac Aelod o'r Is-adran Seicoleg Iechyd 2000-bresennol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2016 - 2019: Uwch Gymrawd Ymchwil / Pennaeth Rheoli Treialon, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2006 - 2016: Cymrawd Ymchwil / Uwch Reolwr Treialu, Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru (SEWTU), Prifysgol Caerdydd
 • 2005 - 2006: Cydymaith Ymchwil, Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2000 - 2005: Cyswllt Ymchwil, Canolfan Seicoleg Galwedigaethol ac Iechyd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • 1999 - 2000: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Seicoleg Galwedigaethol ac Iechyd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome (ISSF) Aelod o'r panel cydweithio
 • adolygydd grant, NIHR
 • adolygydd cyfnodolion, treialon, BMC Iechyd Cyhoeddus, Journal of Intellectual Disability Research

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • anabledd deallusol
 • awtistiaeth
 • Iechyd Meddwl

Myfyriwr PhD cyfredol:

Glarou, E: Cyfathrebu Amlbleidiol mewn Sesiynau Therapi. Cynllun PhD yr Ysgol Meddygaeth.