Ewch i’r prif gynnwys
Yasser Megahed

Dr Yasser Megahed

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Bensaernïaeth

Email
MegahedY@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14819
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell Ystafell T.05, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Yasser Megahed (PhD) yn addysgwr, ymchwilydd ac ymarferydd. Mae'n Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt yr Unol Daleithiau) yn Ysgol Pensaernïaeth a Phensaer Cyswllt Cymru yn y Swyddfa Ddylunio, Newcastle, ar restr fer Gwobr RIBA Gogledd Ddwyrain (2019). Mae hefyd wedi cael ei ddewis ar gyfer gwobr fawreddog cylchgrawn AJ (Architects' Journal) 40 under 40 under 40 (2020). Mae gan Megahed radd PhD trwy Ddylunio o'r Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd, Prifysgol Newcastle, yn ogystal ag MSc, BArch-Eng, Dip Arch. o Brifysgol Cairo. Mae diddordebau ymchwil Megahe yn cynnwys diwylliannau holi ymarfer pensaernïol cyfoes, ymchwil dylunio pontio ac ymarfer proffesiynol, ffuglen ddylunio, yn ogystal â diddordeb arbennig yn y defnydd o nofelau graffig fel techneg ar gyfer cyfathrebu syniadau pensaernïol. Ar ben hynny, mae gan Megahed ddiddordeb mewn beirniadaeth teipoleg mosg gyfoes, lle mae hefyd wedi cynhyrchu sawl cyhoeddiad. Mae ei ymchwil wedi'i gyfieithu i sawl pennod o lyfrau a phapurau cyfnodolion, gan gynnwys y JAE, Interstices a'r arq journals, a daeth i ben yn ei lyfr: Practiceopolis, Journeys in the Architectural Profession (Routledge, 2020).

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

Articles

Book sections

Books

Conferences

Other

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys dulliau o ymchwil dylunio, holi diwylliannau ymarfer pensaernïol cyfoes trwy fethodolegau sy'n seiliedig ar ymarfer, yn ogystal â diddordeb penodol mewn ffuglen ddylunio, adrodd straeon a chartwnau fel offer ar gyfer cyfathrebu syniadau pensaernïol. Daeth fy ymchwil i ben gyda'r llyfr un awdur a'r nofel graffig bensaernïol: Practiceopolis, Journeys in the Architectural Profession (cyhoeddwyd Gorffennaf 20202 gan Routledge). Mae'r llyfr yn nofel graffig bensaernïol sy'n croesi drosodd rhwng ymchwil dylunio a llenyddiaeth ymarfer proffesiynol. Mae'n gweithredu fel enghraifft o ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer anuniongred ynghylch gwerthoedd y proffesiwn pensaernïol cyfoes. Mae fy ymchwil wedi'i gyfieithu i sawl pennod llyfr a phapur cyfnodolion sy'n cynnwys papurau yn JAE, Interstices, a chyfnodolion arq yn ogystal â phennod llyfr sydd ar ddod yn y llyfr wedi'i olygu: Creative Practice Inquiry in Architecture, gol. gan Mason A. and Sharr A. (Routledge, 2022). Mae fy ymchwil wedi denu sawl cronfa o Brifysgol De Montfort yn ogystal â Sefydliad Ymarfer Creadigol Prifysgol Newcastle (NICAP). Mae gen i ddiddordeb hefyd yn y feirniadaeth o deipoleg mosg cyfoes, lle mae wedi cynhyrchu sawl cyhoeddiad. Rwyf yn westai rheolaidd, yn brif siaradwr ac yn gadeirydd cynhadledd ar gyfer nifer o ddigwyddiadau ymchwil ar gyfer Gwobr Abdullatif Al Fozan am Bensaernïaeth Mosg a Phrifysgol Bahrain.

Mae fy ymchwil presennol yn cynnwys:

 • Esblygiad Ymchwil Dylunio mewn Pensaernïaeth
 • Dylunio Ffuglen, Comics, Cartwnau, a Nofelau Graffig fel offeryn ymchwil ar gyfer pensaernïaeth
 • Beirniadu pensaernïaeth ac ymarfer proffesiynol 'masnachol' prif ffrwd, Gwerth y Pensaer, Gwrthdaro gwerth yn y diwydiant adeiladu.
 • Beirniadaeth o Dylunio Mosg Cyfoes

CYHOEDDIADAU

Llyfrau:

Megahed, Y. Practiceopolis: Stories from the Architectural Profession (Llundain: Routledge, 2020).

Penodau Llyfr:

Megahed, Y., 'Storying Practiceopolis' mewn Ymchwiliad Ymarfer Creadigol mewn Pensaernïaeth , gol. Mason A. a Sharr A. (Llundain: Routledge, sydd ar ddod 2022).

Megahed Y. 'Gwrthdaro Dramatig mewn Cynhyrchu Pensaernïol: Defnyddio nofel graffig â thema bensaernïol i archwilio ideolegau cystadleuol yn y gwaith ymhlith actorion y diwydiant adeiladu cyfoes' yng Ngwobrau Ymchwil Llywydd RIBA 2020/21 Llyfr Crynodebau, gol. (Llundain: RIBA, sydd i ddod yn 2022).

Megahed, Y. 'A yw'r mosg yn adeilad gwryw-ymroddedig?! Golygfa feirniadol ar fenywod yn gweddïo lle mewn dylunio mosg cyfoes', ym Mosg: Adeiladu croesau diwylliannau, gol. gan Al Naim, M., et al. (Al Khobar: Gwobr Abdullatif Al Fozan am Bensaernïaeth Mosg, sydd i ddod 2022).

Megahed, Y. 'A yw dyluniad mosg wedi datblygu go iawn? Nodiadau ar gymhlethdodau cudd mosgiau 'briff pensaernïol' mewn pensaernïaeth Mosg: Materion presennol a syniadau yn y dyfodol, gol. gan Al Naim, M., et al. (Al Khobar: Gwobr Abdullatif Al Fozan am Bensaernïaeth Mosg a Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad (ITBM), 2019) tt. 139-153.

Megahed Y. a Connolly K. 'Ar wrthdaro gwerth: negodi gwahaniaeth wrth adnewyddu adeiladau hanesyddol' yn REHAB 2017, Trafodion y 3ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Gadwraeth, Cynnal ac Adfer Adeiladau a Strwythurau Hanesyddol , gol. gan Amoêda, R., Lira, S., a Pinhiero, C. (Barcelos: Sefydliad Green Lines ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, 2017) tt. 759-768.

Sharr A., Connolly K., Longfield J., a Megahed Y., 'The pleasure's all ours: Productive trades between practice and research' in Asymmetric Labour , gol. gan Deamer P. (Efrog Newydd: Architecture Lobby, 2016) tt. 220-224.

Megahed Y. 'Practiceopolis: Journeys in the architectural profession' yng Ngwobrau Ymchwil Llywydd RIBA 2017 Llyfr Crynodebau, gol. gan Martindale K. a Dixon D. (Llundain: RIBA, 2017) tt. 66-71.

Papurau cyfnodol:

Megahed, Y. 'Ar bensaernïaeth 'normadol': Nodiadau ar dra-arglwyddiaethu'r dull technegol-rhesymegol o feddwl ar gynhyrchu pensaernïol prif ffrwd: uchafbwynt hanesyddol', Materia Arquitectura 19 (2021): 98-103.

Megahed, Y. 'Acerca de la Arquitectura "Normativa". Notas acerca del dominio del modo técnico-racional de pensamiento en la producción arquitectónica convencional: Una revision histórica', Materia Arquitectura 19 (2021): 35-43.

Megahed, Y. a Sharr A. 'Practiceopolis: O ddinas ddychmygol i nofel graffig', JAE, Journal of Architectural Education 72.1 (2018): 146-166.

Megahed, Y. 'On research by design', arq: Ymchwil Bensaernïol bob chwarter, 21/4 (2017), 338-343.

Megahed, Y. Sharr A., a Farmer, G. 'Practiceopolis: Journeys through the contemporary architectural profession', Interstices: Journal of Architecture and Related Arts (2017).

Cynadleddau:

Megahed, Y. 'Ailymweld â'r majaz: Darllen y profiad aml-synhwyraidd corffedig yn y gofod trothwy o Mosg Al-Sultan Hassan yn Cairo', yn Symposiwm Ymwybyddiaeth a Gofod Embodied (EAS), (Newcastle, 2021).

Megahed, Y. 'Practiceopolis: Astudiaeth achos ar ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer', Symposiwm Blynyddol AHRA, (Newcastle: 2020).

Megahed, Y. 'Nofelau graffig pensaernïol fel dull posibl ar gyfer ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer' Astudiaeth achos fanwl', yn 16eg Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol AHRA, Bywyd Collective Pensaernïaeth , (Dundee, 2019).

Megahed, Y. 'Fiwrocratiaeth ddramatig mewn cynhyrchu pensaernïol: Defnyddio nofel Graffig bensaernïol i archwilio ideolegau cystadleuol sawl actor yn y diwydiant adeiladu cyfoes', mewn Pensaernïaeth a Biwrocratiaeth: Safleoedd Entangled Cynhyrchu Gwybodaeth a Chyfnewid Cynhadledd Ryngwladol, (Brwsel, 2019).

Megahed, Y. 'Design Office, An Experiment in Practice-based Research', RIBA North East Research & Innovation Symposium, (Newcastle, 2018).

Megahed Y. 'Practiceopolis: Gosod dinas ddychmygol o ymarfer pensaernïol', yn Setting Out - 11eg AHRA PhD Symposiwm (Dulyn, 2014).

Megahed Y. a Gabr H., 'Asesiad esthetig pensaernïol meintiol' yng Nghynhadledd Estheteg + dylunio: Symposiwm Rhyngwladol Dresden; 21ain Cyngres Ryngwladol Cymdeithas Ryngwladol Estheteg Empirig, IAEA, (Dresden, 2010).

Addysgu

Mae gen i brofiad eang mewn Addysg Uwch yn y DU a'r Aifft mewn pensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig. Rwy'n Gymrawd Addysg Uwch FHEA. Cyn ymuno â WSA, roeddwn i'n Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth Caerlŷr lle bûm yn gweithio fel Stiwdio Dylunio ac Arweinydd Blwyddyn ar gyfer BA2. Cyn hynny, bûm yn dysgu stiwdio ddylunio a hanes pensaernïol a modiwlau theori yn yr Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Newcastle ac yn yr Adran Pensaernïaeth, Prifysgol Cairo.

Cyfrifoldebau

Rwy'n cyfrannu at y meysydd gweithgaredd canlynol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru:

 • Dirprwy Arweinydd Modiwl Stiwdio Dylunio 2 (Blwyddyn 2)
 • Dirprwy Arweinydd Modiwl Stiwdio Dylunio 2 (MArch 1)
 • Tiwtor yn y Modiwl Prep Ymchwil. (MArch 1)
 • Goruchwyliwr traethawd hir (MArch 2)
 • Goruchwylio Ymchwil Ôl-raddedig (PhD)
 • Tutelage Personol

Bywgraffiad

Mae Yasser Megahed yn Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Pensaernïol yn Ysgol Pensaernïaeth a Phensaer Cyswllt Cymru yn y Swyddfa Ddylunio, Newcastle. Mae Megahed yn ymchwilydd ac yn ymarferydd gyda sawl blwyddyn o brofiad yn y proffesiwn a'r byd academaidd yn y DU a'r Dwyrain Canol. Mae ganddo radd PhD trwy Ddylunio o'r Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd, Prifysgol Newcastle, yn ogystal ag MSc, BArch-Eng, Dip Arch. o Brifysgol Cairo.

Mae diddordebau ymchwil Megahe yn cynnwys dulliau o ymchwil dylunio, holi diwylliannau ymarfer pensaernïol cyfoes trwy fethodolegau sy'n seiliedig ar ymarfer, yn ogystal â diddordeb penodol mewn ffuglen ddylunio, adrodd straeon a chartwnau fel offer ar gyfer cyfathrebu syniadau pensaernïol. Daeth ei ymchwil i ben gyda'r llyfr un awdur a'r nofel graffig bensaernïol: Practiceopolis, Journeys in the Architectural Profession (cyhoeddwyd Gorffennaf 20202 gan Routledge). Mae'r llyfr yn nofel graffig bensaernïol sy'n croesi drosodd rhwng ymchwil dylunio a llenyddiaeth ymarfer proffesiynol. Mae'n gweithredu fel enghraifft o ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer anuniongred ynghylch gwerthoedd y proffesiwn pensaernïol cyfoes. Mae ymchwil Megahe wedi'i gyfieithu i sawl pennod llyfr a phapur cyfnodolyn sy'n cynnwys papurau yn JAE, Interstices, a chyfnodolion arq yn ogystal â phennod llyfr sydd ar ddod yn y llyfr wedi'i olygu: Creative Practice Inquiry in Architecture, gol. gan Mason A. and Sharr A. (Routledge, 2022). Mae ei ymchwil wedi denu sawl cronfa o Brifysgol De Montfort yn ogystal â Sefydliad Ymarfer Creadigol Prifysgol Newcastle (NICAP). Mae gan Megahed ddiddordeb hefyd mewn beirniadaeth teipoleg mosg gyfoes, lle mae wedi cynhyrchu sawl cyhoeddiad. Mae'n wahoddiad rheolaidd, yn siaradwr cyweirnod ac yn gadeirydd cynhadledd ar gyfer nifer o ddigwyddiadau ymchwil ar gyfer Gwobr Abdullatif Al Fozan am Bensaernïaeth Mosg a Phrifysgol Bahrain.

O ran Ymarfer, mae Megahed yn Bensaer Cyswllt yn y Swyddfa Ddylunio, y DU lle bu'n rhan o dîm dylunio'r cysyniad o'r prosiect gwerth £25 miliwn o adnewyddu adeilad rhestredig Gradd II: Adeilad Armstrong, Newcastle, ar restr fer Gwobr Gogledd Ddwyrain RIBA 2019. Cafodd ei ddewis ar gyfer gwobr fawreddog cylchgrawn AJ (Architects' Journal) 40 dan 40 yn 2021. Cyn hynny, bu'n gweithio fel Uwch Bensaer ac Arweinydd Tîm Dylunio yn AUG: Architecture and Urbanism Group - Cairo, lle bu'n ymwneud â sawl prosiect ac ennill cystadlaethau pensaernïol yn cwmpasu gwahanol deipiau adeiladu yn yr Aifft a'r Dwyrain Canol. Mae Megahed wedi cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau pensaernïol rhyngwladol ac wedi ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth canolfan siopa Al-Othaim, KSA, 2006 dros 38 o gynigion o gwmnïau pensaernïol enwog y Dwyrain Canol.

Mae gan Megahed brofiad hir mewn Addysg Uwch yn y DU a'r Aifft mewn pensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig. Mae'n Gymrawd Addysg Uwch FHEA. Cyn ymuno â WSA, roedd Megahed yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth Caerlŷr lle'r oedd yn Stiwdio Dylunio ac Arweinydd Blwyddyn ar gyfer BA2. Cyn hynny bu'n dysgu stiwdio ddylunio a hanes pensaernïol a modiwlau theori yn yr Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Newcastle ac yn yr Adran Pensaernïaeth, Prifysgol Cairo.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2020 Wedi'i enwi yn y Architects' Journal (AJ) 40 under 40 2020 gyda'r tîm o Swyddfa Ddylunio.
 • Rhestr fer Gwobrau RIBA Gogledd Ddwyrain 2019 ar gyfer prosiect adfywio Adeilad Armstrong, Newcastle: fel rhan o'm hymwneud ag ymarfer pensaernïol y Swyddfa Ddylunio.
 • 2006 Ennill y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Siopa Abdullah Al-Othaim, Madina, Saudi Arabia, gan ennill dros 38 o geisiadau gan gwmnïau pensaernïol enwog Canol-Dwyrain.

Aelodaethau proffesiynol

 • Yr Academi Addysg Uwch (Cymrodyr, FHEA)
 • Aelod o Gymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol AHRA
 • Syndicate Eifftaidd Peirianneg, Adran Pensaernïaeth

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Uwch Ddarlithydd mewn Pensaernïaeth, Ysgol Pensaernïaeth Caerlŷr, Prifysgol De Montfort (2019 - presennol)
 • Darlithydd Pensaernïaeth VC2020, Ysgol Pensaernïaeth Caerlŷr, Prifysgol De Montfort (2018 - 2019)
 • Pensaer Cyswllt, Swyddfa Ddylunio, Newcastle (2012 - fel cynghorydd ar hyn o bryd)
 • Athro Pensaernïaeth, Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Newcastle (2013 -2018)
 • Uwch Bensaer a Dylunio Arweinydd y Tîm, y Grŵp Pensaernïaeth a Urbanism, Giza, Yr Aifft (2004 - 2010)
 • Academi Arabaidd ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a Thrafnidiaeth Forol, Cairo, Yr Aifft (2010)
 • Darlithydd Cynorthwyol yn yr Adran Pensaernïaeth, Cyfadran Peirianneg, Prifysgol Cairo (2004 - 2010)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd Dylunio Ymweld i Ysgolion Pensaernïaeth eraill y DU
 • Arholwr allanol ar gyfer y prosiectau graddio yn yr Adran Pensaernïaeth, Prifysgol Bahrain
 • Siaradwr gwahoddedig ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau a gynhelir gan Abdullatif Alfozan Award for Mosque Architecture
 • Adolygydd ar gyfer rhifyn newydd Cod Adeiladu Mosg Saudi
 • Gwobr Nominator am drydydd cylch Abdullatif Alfozan Award for Mosque Architecture

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

1) Datblygu Ymchwil Dylunio mewn Pensaernïaeth 

Allweddeiriau:  Ymchwil Dylunio Pensaernïol, ymchwil trwy ddylunio, ymchwil ymarfer creadigol mewn pensaernïaeth, ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer, ymchwil a arweinir gan ymarfer

2) Dylunio Ffuglen, Comics, Cartwnau, a Nofelau Graffig fel offeryn ymchwil ar gyfer pensaernïaeth

Allweddeiriau:  cartŵn pensaernïol, comics, ffuglen, byrddau stori mewn pensaernïaeth, Gwrthdaro Dramatig mewn Cynhyrchu Pensaernïol

3) Beirniadu pensaernïaeth ac ymarfer proffesiynol 'masnachol' prif ffrwd, Gwerth y Pensaer, a gwrthdaro Gwerth yn y diwydiant adeiladu.

Geiriau allweddol a Phynciau: Gwerth y Pensaer, Gwrthdaro gwerth yn y diwydiant adeiladu, Pensaernïaeth gorfforaethol, ymarfer prif ffrwd, pensaernïaeth fasnachol, pensaernïaeth generig, pensaernïaeth fawredd, pensaernïaeth dechnegol rhesymeg, pensaernïaeth cyfalafiaeth, pensaernïaeth yr economi neoryddfrydol, ymarfer proffesiynol, diwydiant adeiladu

Ar CAD, REVIT, BIM, a Thu Hwnt: Holi Addewid Technoleg, Darllen trwy Hysbyseb Bensaernïol Prif Ffrwd

4) Beirniadaeth o Dylunio Mosg Cyfoes

Geiriau allweddol: Dylunio Mosg Cyfoes, briff creadigol, teimiolegau pensaernïol heriol, menywod yn y mosg