Ewch i’r prif gynnwys
Anna Mercer

Dr Anna Mercer

Darlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
MercerA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75410
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.05, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Romanticydd, sydd â diddordeb mewn perthnasoedd llenyddol, awduron benywaidd, ac astudiaethau llawysgrif (1770-1830). Fy mhrif faes ymchwil yw gwaith Mary Shelley a Percy Bysshe Shelley.

Rwy'n cymryd rhan yn y prosiectau canlynol ochr yn ochr â'm hymchwil a'm haddysgu fel Darlithydd yng Nghaerdydd:

 • Rwy'n gweithio gyda Keats House yn Hampstead. Fe wnes i guradu eu harddangosfa gyfredol 'Young Romantics in the City' (a ariennir gan Arloesi i Bawb mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd), ac rwy'n cefnogi eu rhaglen ddigwyddiadau.  https://www.cityoflondon.gov.uk/events/young-romantics-in-the-city-exhibition
 • Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Cymdeithas Keats-Shelley America (K-SAA).
 • Y Bwrdd Cynghori, Cynhadledd Shelley 2024.
 • Aelod o'r Pwyllgor, Cynhadledd 'Blwyddyn Menywod Gothig', Dundee, 2023. 
 • Cydweithiwr Rhyngwladol, Canolfan Ryng-Brifysgol ar gyfer Astudio Rhamantiaeth (CISR).

Cyn apwyntiadau:

 • Prif Drefnydd LlyfrTalk Caerdydd 2020-22.  https://cardiffbooktalk.wordpress.com
 • Cyfarwyddwr Cyfathrebu Cymdeithas Keats-Shelley America (K-SAA) 2017-22.
 • Swyddog Cyfathrebu Cymdeithas Astudiaethau Rhamantaidd Prydain (BARS) 2019-23.
 • Golygydd Blog Cymdeithas Astudiaethau Rhamantaidd Prydain (BARS) 2015-2019.
 • Cyfarwyddwr, Cyfres Digwyddiadau Digidol BARS 2020-22. https://www.bars.ac.uk/blog/?cat=24

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2017

2016

2013

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy mhrosiectau ymchwil presennol yn cynnwys:

 • Golygu gweithiau dethol Mary Shelley ar gyfer Gwasg Prifysgol Rhydychen (Golygydd y Gyfres: yr Athro Seamus Perry).
 • Ysgrifennu tair erthygl, 'Y Shelleys, Beatrice, a chamgymeriadau niweidiol menywod' am Ramantiaeth ar y Net; 'Cydweithio, Frankenstein gyntaf 1818, a phrosesau creadigol Shelleys y tu ôl i Daith Hanes Chwe Wythnos' ar gyfer Llenyddiaeth Pontio'r 19eg Ganrif: yr 1810au ed. Emma Mason (Gwasg Prifysgol Caergrawnt); 'Mary Shelley' yn Percy Shelley yn Context Ed. Ross Wilson (Gwasg Prifysgol Caergrawnt).
 • Ysgrifennu darn ar gyfer Rhamantiaeth ar ddarganfyddiad newydd yn ymwneud â Sara Coleridge yn Archifdy Keats House.  
 • Cyd-olygu gyda'r Athro Cian Duffy History of a Six Weeks Tour i Oxford University Press.
 • Prosiect cydweithredol gyda'r Athro Nora Crook a Dr Bysshe Coffey i olygu a chyhoeddi'r unig lyfr nodiadau sy'n cynnwys llaw Percy Bysshe Shelley nad yw wedi ymddangos mewn argraffiad print ffacsimili: MSS 13,290 yn Llyfrgell y Gyngres.
 • Cyd-olygu rhifyn arbennig o Ramantiaeth gyda Dr Amanda Blake Davis gyda phapurau o Gynhadledd Shelley 2022.

Addysgu

I have taught on the following modules

Undergraduate teaching:

 • 'Bluestockings, Britannia and Unsex'd Females: Women in Public Life 1770-1830'
 • 'Fictive Histories/Historical Fictions'
 • 'Jane Austen in Context'
 • 'Romanticism, Politics, Aesthetics'
 • 'Second-generation Romantic Poets'
 • 'Introduction to Romantic Poetry'
 • 'Romantic Circles: Collaboration, Radicalism and Creativity 1770–1830'
 • Dissertation

Postgraduate teaching:

 • 'Narrative and Nation: Politics, Gender, History, 1780-1830'
 • Dissertation

Bywgraffiad

Ymunais ag ENCAP ym mis Hydref 2018. Rydw i wedi dysgu yn yr Adran Saesneg a Llenyddiaeth Gysylltiedig ym Mhrifysgol Efrog.

Cwblheais fy PhD a ariennir gan AHRC ym Mhrifysgol Efrog yn 2017. Rwyf hefyd wedi astudio yng Ngholeg yr Iesu, Prifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Lerpwl. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Keats-Shelley Essay Prize (Runner-up) 2015 for the essay ‘Beyond Frankenstein’. 
 • Awarded AHRC Travel Award Scheme grant to travel to the USA to study manuscripts in Washington D.C. and New York City, October/November 2015.
 • Recipient of BARS Stephen Copley Postgraduate Research Award 2015 for the same research trip as above.
 • Recipient of a full AHRC Doctoral Award.
 • Essay entitled ‘Shelley and Mary in 1816’ shortlisted for the Keats-Shelley Prize 2012.
 • Awarded Jesus College University of Cambridge Graduate Scholarship 2012.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Yn ddiweddar ac yn y dyfodol 

 • "Menywod ac Anecsistiaeth yn 'The Bride of Modern Italy' a Valperga" Shelley, Cynhadledd Blwyddyn Menywod Gothig, Prifysgol Dundee, 29-31 Awst 2023. 
 • 'Young Romantics: Romantic Localities', darlith gyhoeddus yn Keats House gyda'r Athro Nicholas Roe, 18 Mai 2023.
 • Gwahoddodd 'The Keats House Collections', siaradwr yn Nhŷ Keats-Shelley, Rhufain, 2 Chwefror 2023. 
 • Gwahoddodd 'Shelley's Beatrice Cenci fel Arwres Rhamantaidd – Ddoe a Heddiw', siaradwr yng nghynhadledd Cyfoes/ies P. B. Shelley, Bologna a Ravenna, 20-22 Hydref 2022.
 •   'Addysgu Merched Gothig', Bwrdd crwn yng Nghynhadledd BARS/NASSR 'Rhamantiaeth Newydd', Prifysgol Edge Hill, 2-5 Awst 2022.
 • 'Mary Shelley and a new History of a Six Weeks' Tour (1817 yn 2022)', Cynhadledd BARS/NASSR 'Rhamantiaeth Newydd', Prifysgol Edge Hill, 2-5 Awst 2022.
 • Gwahoddodd 'The Shelleys in Lerici', siaradwr yng ngŵyl gyhoeddus Shelley200 yn Lerici, yr Eidal, Mehefin 2022.
 •   Gwahoddodd 'The Shelleys', siaradwr gwadd yn y Seminar Ymchwil, Lancaster Words (ar-lein) 25 Chwefror, 2022.
 • 'Mary Shelley, John Keats and Romantic Circles', Prif Anerchiad, Cynhadledd Deucanmlwyddiant Keats 2022, Llundain, 20-22 Mai 2022.
 •   Gwahoddodd Mary Shelley a Percy Bysshe Shelley fel cydweithwyr', sgwrs ymchwil yn y Seminar Ymchwil Rhamantiaeth, Coleg Balliol, Prifysgol Rhydychen, 9 Tachwedd 2021.
 • 'Rhyngweithio rhamantus yn Llundain: Hazlitt, Keats and the Shelleys', siaradwr gwadd yn Ysgol Ddydd Hazlitt, Llundain, Medi 2021.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd erthyglau a gyflwynwyd i'w cyhoeddi yn The ESSE Messenger (2023). 
 • Adolygydd erthyglau a gyflwynwyd i'w cyhoeddi yn The Keats-Shelley Review (2020).
 • Adolygydd erthyglau a gyflwynwyd i'w cyhoeddi yn yr European Romantic Review (2020).
 • Adolygydd papurau a gyflwynwyd i'w cyhoeddi yn yr American Journal of Political Science (2017).
 • Swyddog Golygydd Blog/Cyfathrebu, Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Astudiaethau Rhamantaidd Prydain (2016-presennol).
 • Golygydd y cylchgrawn barddoniaeth Prifysgol Efrog Eborakon (2015-2017). Golygydd Cynorthwyol ac aelod o'r tîm sefydlu (2013-2015).

Meysydd goruchwyliaeth

Llenyddiaeth ramantaidd, yn enwedig ysgrifau Mary Shelley a Percy Bysshe Shelley.