Ewch i’r prif gynnwys
Paul Milbourne

Yr Athro Paul Milbourne

Athro Daearyddiaeth Dynol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
MilbourneP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75791
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 2.60, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

I am Professor of Human Geography in the School of Geography and Planning. I am also the Head of School and Director of Cardiff University's Centre for Research on Environment, Society and Space. Previously, I was Director of the Wales Rural Observatory, 2004-14.

My main research interests lie in the field of social geography and, more specifically, the geographies of welfare and poverty. I am also interested in environmental geographies, particularly the interplay between social and environmental forms of (in)justice within contemporary society. A key motivation behind my research and writing in these areas is the continued presence of poverty, homelessness and other forms of injustice within contemporary society. Through personal research and joint work with colleagues, I have striven to provide critical geographical accounts of welfare themes during the last couple of decades and it is my intention to continue with these types of research and writing projects in future years.

I have researched and written widely on these themes, receiving research grants totalling £10.5 million and publishing seven books and more than 100 journal articles, book sections and research reports.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Milbourne, P. 2009. Homelessness, rural. In: Kitchen, R. and Thrift, N. eds. The International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier, pp. 191-195.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1997

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:

Rwy'n ddaearyddwr dynol y mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym maes daearyddiaeth gymdeithasol ac, yn fwy penodol, daearyddiaeth lles, tlodi, digartrefedd ac anghyfiawnder. Mae gen i ddiddordebau mewn daearyddiaeth amgylcheddol hefyd, yn enwedig y cydadwaith rhwng ffurfiau cymdeithasol ac amgylcheddol o anghyfiawnder. Mae fy ymchwil wedi cael ei wneud mewn ardaloedd gwledig, trefol a chyn-ddiwydiannol yn y DU a gwledydd eraill yn y gogledd Byd-eang. Mae fy mhrosiectau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar systemau bwyd trefol; tlodi bwyd a chyfiawnder; amaethyddiaeth drefol a; Gweithwyr mudol yn y system bwyd-amaeth.

Dyfarniadau ymchwil (ers 2000):

Rwyf wedi derbyn mwy na 40 o grantiau ymchwil gwerth cyfanswm o £27 miliwn drwy gydol fy ngyrfa. Mae sefydliadau cyllid yn cynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, RCUK, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Academi y Ffindir, y Swyddfa Gartref, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth Cefn Gwlad, llywodraeth leol, y Gronfa Loteri Fawr a sefydliadau gwrthdlodi.

Prosiectau ymchwil a ariennir:

 • 2020 – 24: LLWYBRAU BWYD: Adeiladu Llwybrau tuag at Bolisïau Bwyd Trefol Cynhwysol ac Integredig. Ariannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (Horizon 2020), € 14 miliwn (gydag R Sonnino a phartneriaid Ewropeaidd).
 • 2018: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Astudiaeth Ymchwil Cymru, Rhanbarthau ac Ardaloedd Gwledig. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, £73,000 (gydag Arup)
 • 2017 – 23: Dyfodol Gwledig. Wedi'i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, £2 filiwn (gyda Severn Wye Energy a Bro Consultancy).
 • 2017: Cynhyrchu Strategaeth Ymchwil ar gyfer y sector bwyd-amaeth ar ôl Brexit. Ariannwyd gan ESRC, £5,200 (gyda G Enticott a K Morgan).
 • 2014: Gwahaniaethau Amgen. Ariannwyd gan GW4, £15,000, gyda C Barnett (Prifysgol Caerwysg), G Bridge (Prifysgol Bryste) a G Brown (Prifysgol Caerfaddon).
 • 2017 – 18: Gweithwyr Fferm yn Amaethyddiaeth yr Alban – Astudiaethau Achos yn y Farchnad Lafur Ymfudol Tymhorol Rhyngwladol. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, £69,000 (gyda Choleg Gwledig yr Alban).
 • 2014: Mannau tyfu: garddio cymunedol mewn cymunedau trefol difreintiedig. Wedi'i ariannu gan Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, £5,000.
 • 2014 – 15: Tyfu diet iach: datblygu prosiectau garddio cymunedol a bwyd o fewn ysgolion. Wedi'i ariannu gan Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, £4,900, gyda J Hawkins, A Fletcher a K Morgan.
 • 2009 – 14: Consortiwm Newid Hinsawdd i Gymru (C3W). Wedi'i ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £4 miliwn (gyda chydweithwyr ym mhrifysgolion Caerdydd, Aberystwyth ac Abertawe).
 • 2003 – 13: Arsyllfa Wledig Cymru. Wedi'i ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, £4.05 miliwn (gyda Phrifysgol Aberystwyth).
 • 2011 – 13: Tyfu poblogaeth hŷn iach: garddio cymunedol a rhandiroedd ymhlith pobl hŷn yng Nghymoedd De Cymru. Wedi'i ariannu gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, £150,000, gyda D Clayton et al. (Prifysgol Metropolitan Caerdydd).
 • 2010 – 12: Cysylltu Cymunedau: effeithiau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Band Eang yng nghefn gwlad Cymru. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, £210,000, gyda S Hurley (Ysgol Cyfrifiadureg).
 • 2009 – 12: Tir llwyd a dymunol? Archwiliad rhyngddisgyblaethol o gysylltiadau pobl hŷn yn y gymdeithas wledig (gyda Plymouth, Abertawe, Gorllewin Lloegr a Phrifysgolion Bournemouth). Wedi'i ariannu drwy raglen ymchwil New Dynamics of Ageing RCUK, £1.1 miliwn
 • 2009 – 10: Mudwyr Digartrefedd a Chanol a Dwyrain Ewrop. Wedi'i ariannu gan y Loteri Fawr, £92,000, gyda Shelter Cymru a Phrifysgol Abertawe.
 • 2008 – 10: Mannau Plannu, Growing Places: Garddio cymunedol ac adfywio mewn cymdogaethau trefol difreintiedig yn y DU. Wedi'i ariannu drwy orbenion ymchwil, £45,000.
 • 2008 – 10: Lles, Ailstrwythuro a Rhanbartheiddio yn y Ffindir. Ariannwyd gan yr Academi Ffindir, € 300,000 (partner rhyngwladol, gyda S Hanninen a T Silvasti, Prifysgol Helsinki).
 • 2007 – 08: Comisiwn ar Dai Gwledig yng Nghymru. Ariannwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree, £18,000
 • 2004 – 05: Dyfodol Gwasanaethau Gwledig. Wedi'i ariannu gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, £114,000 (gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw).
 • 2003 – 07: Llywodraethu Newidiol Coedwigaeth y Wladwriaeth ym Mhrydain. Wedi'i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (dyfarniad CASE), £12,000.
 • 2003 – 06: Llywodraethu Gwledig a Choedwigaeth. Wedi'i ariannu gan y Comisiwn Coedwigaeth, £108,000 (gyda T Marsden).
 • 2003 – 05: Ymchwil Coedwigaeth, Cymunedol a Chymdeithasol yng Nghymru. Wedi'i ariannu gan y Comisiwn Coedwigaeth, £105,000 (gyda T Marsden).
 • 2003 – 05: Rôl y System Tai yng Nghymru Wledig. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, £80,000 (gyda B Edwards ac S Orford).
 • 2003 – 05: Cyfres Seminarau Grŵp Astudio Economi Gwledig a Chymdeithas. Ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (Cyfres Seminarau Ymchwil), £11,900
 • 2002 – 05: Rheoliadau Cymdeithasol yr Amgylchedd Gwledig. Wedi'i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (dyfarniad CASE), £14,500
 • 2002 – 03: Fforestydd, Natur a Chymdeithas mewn Mannau Ôl-ddiwydiannol. Wedi'i ariannu gan y Comisiwn Coedwigaeth, £40,000
 • 2002 – 03: Cymunedau Cytbwys Oed yng nghefn gwlad Cymru. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, £83,000 (gydag ymgynghoriaeth Newidiem).
 • 2000 – 03: Coedwigaeth, Tir a Chymuned yng Nghymru. Wedi'i ariannu gan y Comisiwn Coedwigaeth, £120,000 (gyda K Bishop a T Marsden).
 • 2000 – 02: Cyfres Seminarau Grŵp Astudio Economi Gwledig a Chymdeithas. Ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (Cyfres Seminarau Ymchwil), £8,200
 • 2000: Effeithiau hela gyda chŵn ar fywyd cymdeithasol a diwylliannol cefn gwlad Cymru a Lloegr. Prosiect Ymchwil ar gyfer Ymchwiliad Burns i Hela gyda Chŵn wedi'i ariannu gan y Swyddfa Gartref, £49,000

Bywgraffiad

Education and qualifications

1988 - 1991                 Ph.D., Department of Geography, University of Wales, Aberystwyth

1985 - 1988                 B.A. (Hons.), Human Geography, University of Wales, Aberystwyth

Career overview

2003 – 2005                Reader, School of Geography and Planning, Cardiff University

1999 – 2003                Cardiff Senior Fellow, School of Geography and Planning, Cardiff University

1993 - 1999                 Research Fellow Senior Research Fellow, Countryside and Community Research Unit, University of Gloucestershire      

1992 - 1993                 Research Associate, Department of Geography, University of Bristol         

1991 - 1992                 Research Officer, Department of Geography, University of Wales, Lampeter

Anrhydeddau a dyfarniadau

Elected Fellow of the Academy of the Social Sciences (2011)

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Academy of the Social Sciences (2011-)

Fellow of the Royal Geographical Society

Pwyllgorau ac adolygu

Head of School of Geography and Planning (2013-)

Director of Research, School of Geography and Planning (2009-13)

Member of Council (2016-)

 Member of Senate (2011-)

 Founder and Director of Cardiff University’s Centre for Research on Environment, Society and Space (CRESS) (2005-)

 Convenor of the Environment Research Group (2005-13), School of Geography and Planning

 Chair of the School of Geography and Planning REF 2014 Strategy Group

 Member of the School of Geography and Planning Management Team (2005-) and Chair of the Research Committee (2009-)

 Postgraduate Research Admissions Officer (2005-09)

 Member of the Board of the Regeneration Institute (2006-08)

External committees

Elected Fellow of the Academy of the Social Sciences (2011-)

Member of the Royal Geographical Society’s Policy Committee (2015-18)

Member of the Royal Geographical Society’s Research and Higher Education Committee (2012-15)

Secretary (2011-14) and Committee Member (2014-) of the Geographies of Justice Research Group of the Royal Geographical Society. Past committee member of the Rural Geography Research Group

Member of the Council of the International Rural Sociology Association (IRSA) (2004-12)

Member of the Executive Committee of the European Society for Rural Sociology (2003-07)

Member of the University of Wales Council of Geography (2001-)

Fellow of the Royal Geographical Society