Ewch i’r prif gynnwys
Jay Millington

Dr Jay Millington

Uwch Ddarlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Yr Ysgol Peirianneg

Email
MillingtonJD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79538
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell Ystafell S/0.13, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n Beiriannydd Siartredig gyda phrofiad diwydiannol ac academaidd. Fy mhrif feysydd addysgu yw mecaneg hylif ac arolygu a fi yw'r Tiwtor Blwyddyn Un ac Uwch Diwtor Personol. Roedd fy PhD o Brifysgol Warwick yn ymwneud â modelu ymchwydd pwysau, rwyf wedi cyhoeddi ymchwil ar ynni dŵr ac rwy'n weithgar mewn ymchwil addysgeg. Ar ôl cwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bath Spa yn ddiweddar, rwyf hefyd yn archwilio cyfleoedd mewn addysgu ac ymchwil lle gall peirianneg ac ysgrifennu gyfuno.

Ymchwil

Publications and other public output:

 • MILLINGTON, J. D., 2019. Graveyard Shift. In: Sutton, P. and Nash, E., eds. Tales from the Graveyard. North Bristol Writers: Iande Press.
 • MILLINGTON, J. D., 2018. Grapefruit and Mint. Read at Clifton Suspension Bridge: Bristol Festival of Literature.
 • MILLINGTON, J. D., 2017. Detached. Read at 51 Stokes Croft: Bristol Festival of Literature.
 • MILLINGTON, J. D., 2017. Cyclops. Read at Arnos Vale Cemetery: Bristol Festival of Literature.
 • Dissertation Tutor for: THUMS, F., 2017. MAC: Innovative Sewer Assessment. Trenchless International, ISTT. Fall 2017, 37:34-37.
 • MILLINGTON, J. D., 2014. Powering the Water Industry. In: Booth, C. and Charlesworth, S., eds. Water Resources in the Built Environment – Management Issues and Solutions. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
 • MILLINGTON, J. D., 2012. Powering the Water Industry: Issues and Opportunities. BHA Annual Conference, Glasgow 23-24 October 2012: British Hydropower Association.
 • MILLINGTON, J. D., 2008. Surveying for First Year Engineering Students. Presentation at 44th Teachers of Surveying Meeting, University of Nottingham.
 • Dissertation Tutor for: HOLMES, T., 2007. The Impact of Surveying and Setting- out Technology in Construction 1986-2006. Civil Engineering Surveyor, ICES, London. October 2007, p17-18.
 • MILLINGTON, J. D., 1997. The Computer Simulation of Pressure Transients in the Condenser of a Cooling Water System. PhD thesis, University of Warwick.
 • MILLINGTON, J. D. and BOLDY, A. P., 1996. The Computer Modelling of a Condenser in a Cooling Water System. In: Proceedings of the 7th International Conference on Pressure Surges and Fluid Transients in Pipelines and Open Channels, Harrogate, UK, 16-18 April 1996. Cranfield University: BHR Group, p503-519.

Addysgu

 Dyletswyddau addysgu egwyddor:

 • Dylunio Peirianneg Sifil (3edd flwyddyn) – astudiaeth ddichonoldeb o brif ddosbarthiad cefnffyrdd a disgyrchiant wedi'i bwmpio gan ddefnyddio safonau dylunio Wessex Water.
 • Hydroleg a Mecaneg Pridd (2il flwyddyn) - dynameg, piblinellau a llif sianel agored.
 • Peirianneg Proffesiynol (Blwyddyn 1af) – adrodd labordy, sefydliadau, PDP, moeseg, Iechyd a Diogelwch, gweithio mewn tîm.
 • Deunyddiau ac Adeiladu (blwyddyn 1af) – arolygu a gosod allan gyda lefelau awtomatig a gorsafoedd cyfanswm.
 • Prosiect (3edd flwyddyn) a thraethawd hir (MSc) – tiwtor personol ar gyfer hydroleg, ynni adnewyddadwy, SuDS, prosiectau addysgeg arolygu a pheirianneg.
 • Taith maes (1af ac 2il flwyddyn) – arolygu / astudiaethau maes
 • Ysgol haf rhyngwladol (israddedigion o dramor) – teithiau maes a labordai

  Bywgraffiad

  Uwch Ddarlithydd: Prifysgol Caerdydd, Caerdydd; Ionawr 2018 – presennol

  Wedi'i leoli yn yr Adran Peirianneg Sifil yn yr Ysgol Peirianneg, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg:

  • Arweinydd Modiwl a darlithydd mewn hydroleg ac arolygu peirianneg – rwy'n cynnal fy arian addysgu trwy ddilyn datblygiadau technolegol yn y meysydd pwnc a chadw i fyny â'r addysgeg ddiweddaraf sy'n berthnasol i beirianwyr israddedig.
  • Tiwtor Blwyddyn 1af – rheoli ~ 150 o israddedigion ac adrodd ar eu cynnydd i'r Bwrdd Arholi.
  • Aelod o'r Bwrdd Amgylchiadau Esgusodol – asesu ceisiadau myfyrwyr.
  • Uwch Diwtor Personol – cefnogi cyd-diwtoriaid personol yn eu rôl gyda myfyrwyr.
  • Arweinydd teithiau maes preswyl – trefnydd ac arweinydd tasg tacheometreg ar gyfer arolygu blwyddyn 1af (Sir Amwythig); Arweinydd tasg peirianneg roc ar gyfer astudiaethau maes 2il flwyddyn (Dyfnaint).
  • Ymchwil – addysgeg ar gyfer peirianneg; archwilio cyfleoedd lle gall ysgrifennu creadigol a pheirianneg gyfuno.

  Uwch Ddarlithydd: Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste; Gorff 2005 – Ionawr 2018

  Wedi'i leoli yn yr Adran Daearyddiaeth a Rheolaeth Amgylcheddol yng Nghyfadran yr Amgylchedd a Thechnoleg:

  • Arweinydd Modiwl a darlithydd mewn hydroleg a thirfesur peirianneg. Roedd fy rôl yn cynnwys arwain teithiau maes preswyl i safleoedd Wessex Water (2011-17) ac amryw o leoliadau eraill yn y DU (2005-17), ynghyd â thramor yn Sbaen (2012) a Kenya (2013). Fe wnes i hefyd gyflwyniadau partneriaeth peirianneg sifil yn Changchun Architecture and Civil Engineering College, a Phrifysgol Shenyang Jianzhu yn Tsieina (2012).
  • Roedd fy nyletswyddau arbenigol yn cynnwys Rheolwr Rhaglen ar gyfer BEng (Anrh) Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (2013-15), Dirprwy Arweinydd Rhaglen BSc (Anrh) Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (2011-13), ac FdSc River and Coastal Engineering (2006-11); Cynrychiolydd Arweinydd Modiwl ar Bwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd y gyfadran (2013-14); Tiwtor Cyswllt Peirianneg Sifil gyda Choleg Busnes a Thechnoleg Northshore, Sri Lanka (2011-14).
  • Arweiniodd fy ymchwil ym maes ynni dŵr a'i ddefnydd o fewn y diwydiant dŵr at gyhoeddi pennod llyfr (2014) a chyflwyniad yng Nghynhadledd Flynyddol British Hydropower (2012); Cyflwynais hefyd mewn Cynhadledd Athrawon Arolygu (2008).

  Peiriannydd: Tensys Ltd, Caerfaddon; Mai 2001 – Maw 2004

  Ymgynghorwyr strwythur tensiwn i benseiri, peirianwyr strwythurol a gwneuthurwyr:

  • Roeddwn i'n gyfrifol am ddod o hyd i ffurf, dadansoddi a phatreiddio amrywiaeth o strwythurau ffabrig, yn enwedig toeau a adeiladwyd o PTFE neu PVC dan straen; Roedd y rhain yn cynnwys canopïau a stadia ar gyfer cleientiaid ledled y byd.
  • Roedd fy nyletswyddau arbenigol yn cynnwys datblygu arbenigedd CFD y cwmni ar gyfer cymhwyso gyda modelu llwyth gwynt a dylunio awyrlong, gan ddefnyddio cod masnachol (arfarnais y pecynnau CFD Fluent, CFX, Star-CD a COSMOS FloWorks).
  • Roedd fy mhrosiectau'n cynnwys: SeaWorld Florida, UDA; Stadiwm Goyang, De Corea; Maes Awyr Rhyngwladol Suvarnabhumi Bangkok, Gwlad Thai; Zayed City Camel Racecourse, Abu Dhabi.

  Peiriannydd: Earth Tech Engineering Ltd, Barnsley; Rhagfyr 1997 – Maw 2000

  Ymgynghorwyr peirianneg dŵr:

  • Treuliais ugain mis yn nhîm Rhwydweithiau Dŵr Glân ac wyth mis yn nhîm Rhwydweithiau Carthffosiaeth, lle roedd angen ymgynghori rheolaidd â chleientiaid, trefnu adnoddau rhyngadrannol a goruchwylio is-ymgynghorwyr ac aelodau iau o staff.
  • Roedd fy mhrofiad yn cynnwys modelu cyfrifiadurol o systemau carthffosiaeth a rhwydweithiau dosbarthu dŵr, rheoli prosiect cynllun lleihau gollyngiadau Yorkshire Water, a chynhyrchu adroddiadau dichonoldeb a oedd yn cynnwys dylunio amlinellol.
  • Roedd fy mhrosiectau'n cynnwys (i gyd ar gyfer Yorkshire Water Services): Astudiaethau ardal ddraenio o fewn yr Ouse, adnewyddu prif bibellau dŵr ger Hull, rheoli lleihau gollyngiadau rhanbarth cyfan Dŵr Swydd Efrog a secondiad modelu rhwydwaith yn Hull.

  Amcangyfrifydd Iau: T J Brent Cyf, Bodmin; Awst 1993 – Ionawr 1994

  Contractwyr peirianneg dŵr:

  • Amcangyfrifais gostau adeiladu amrywiol brosiectau peirianneg sifil, gan gynnwys contractau gosod pibellau a chynllun amddiffyn arfordirol.

  Peiriannydd dan hyfforddiant: E Thomas Construction (Mowlem), Truro; Gorff – Medi 1992

  Contractwyr peirianneg dŵr:

  • Ar gyfer fy lleoliad diwydiannol, cynorthwyais beiriannydd y safle yn Delabole STW.