Ewch i’r prif gynnwys
Olaya Moldes Andres

Dr Olaya Moldes Andres

(hi/ei)

Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae gennyf PhD mewn Seicoleg Gymdeithasol o Brifysgol Sussex, ynghyd ag MRes mewn Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg, MSc mewn Rheolaeth ac Entrepreneuriaeth, a BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Cyfathrebu a'r Cyfryngau. Mae fy nhaith academaidd hefyd yn cynnwys blwyddyn dramor fel myfyriwr cyfnewid ym Mhrifysgol Ottawa a Phrifysgol Sussex.

Cyn fy ngyrfa academaidd, gwasanaethais fel Rheolwr Marchnata yn Hewlett-Packard, gan gronni profiad gwerthfawr mewn marchnata uniongyrchol ar gyfer brandiau enwog fel Samsung a Kodak. Yn ogystal, gweithiais fel cynorthwyydd cyfathrebu mewn cynhadledd y Cenhedloedd Unedig wrth ddilyn fy astudiaethau.

Mae fy ngwaith wedi cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion marchnata a seicoleg gan gynnwys Psychology & Marketing, y British Journal of Social Psychology, the Journal of Economic Psychology, a'r Scandinavian Journal of Psychology, ac mae wedi cael ei grybwyll mewn sawl siop newyddion gan gynnwys The Conversation, The Guardian a Wales Online.

Yn yr ystafell ddosbarth, rwyf wedi bod yn ddarlithydd mewn marchnata ym Mhrifysgol De Montfort, darlithydd gwadd ym Mhrifysgol Brighton, ac yn diwtor cyswllt ac arweinydd modiwl ym Mhrifysgol Sussex (Ysgol Seicoleg ac Ysgol Busnes).

Mae fy mhrif ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall hunaniaeth a phrosesau ysgogol yn y defnydd, archwilio effaith y defnydd ar les unigolion a chymdeithasol, ac ymchwilio i sut mae cynhyrchion defnyddwyr yn llunio ac yn diffinio perthnasoedd rhyngbersonol. Yn angerddol am bontio'r bwlch rhwng y byd academaidd a phrofiad ymarferol, rwy'n dod â phersbectif rhyngddisgyblaethol unigryw i faes Ymddygiad Defnyddwyr.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

Articles

Conferences

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Llesiant mewn lleoliadau defnyddwyr
 • Hunan-barch a hunaniaeth yn y defnydd
 • Gwerthoedd materol

Cyhoeddiadau eraill:

Addysgu

 • BS2535 Ymddygiad Prynwr (Blwyddyn 2 - Lefel 5)
 • BST215 Dulliau Ymchwil Meintiol (Meistr - Lefel 7)

Bywgraffiad

 • PhD in Social Psychology (University of Sussex)
 • MRes in Psychological Research Methods (University of Sussex)
 • MSc in Management and Entrepreneurship (University of Sussex)
 • BSc(Hons) in Communication and Media Studies (Universidad Complutense de Madrid)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2009 Awarded best student of the year by the department of Business and Management (University of Sussex)
 • 2008: Awarded a prize for a Social Marketing Campaign ‘Alcohol and Road’ by Santander Bank

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - presennol: Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2018 - 2019: Darlithydd mewn Marchnata, Prifysgol De Montfort
 • 2018: Darlithydd Gwadd Prifysgol Brighton
 • 2013-2018: Tiwtor Cysylltiedig ac Arweinydd Modiwlau, Prifysgol Sussex (Ysgol Seicoleg ac Ysgol Busnes)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cynhadledd Haf Cymdeithas Marchnata America

4- 6 Awst. San Francisco, yr Unol Daleithiau.

Cyflwyniad llafar: Materialism and Interpersonal Well-being: Meta-ddadansoddiad (cyflwyniad 15 munud).

Cynhadledd Flynyddol yr Academi Farchnata

4- 6 Gorffennaf. Birmingham, UK.

Cyflwyniad llafar: A yw dillad ail-law yn ein gwneud yn hapusach na dillad newydd sbon? (cyflwyniad 20 munud)

Cyfres Seminarau Seicoleg ym Mhrifysgol De Montfort.

13 Mehefin 2023. Leicester, UK.

Cyflwyniad llafar: ' Nid ydych chi'n ddigon da' Effeithiau materoliaeth ar anghysondebau canfyddedig rhwng cysyniad gwirioneddol a delfrydol arall arwyddocaol arall  (cyflwyniad 50 munud).

Confensiwn Rhyngwladol Gwyddoniaeth Seicolegol (ICPS)

9i 11Mawrth 2023. Brwsel, Gwlad Belg.

Cyflwyniad llafar: Materialism and Interpersonal Well-being: Meta-ddadansoddiad (cyflwyniad 15 munud).

Cymdeithas Seicolegol Prydain - Cynhadledd Flynyddol Seicoleg Gymdeithasol

5i 7Medi 2022. Llundain, Lloegr.

Cyflwyniad llafar: Sut mae materoliaeth yn effeithio

Cysylltiadau rhyngbersonol? Meta-ddadansoddiad (cyflwyniad 20 munud).

Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil mewn Seicoleg Economaidd IAREP 2022.

9i 10Mehefin 2022. Kristiansand, Norwy.

Cyflwyniad llafar: Ydy'r pandemig COVID-19 wedi ein gwneud ni'n fwy materol? Effaith cyfyngiadau COVID-19 a'r cyfyngiadau symud ar gymeradwyaeth materoliaeth (cyflwyniad 20 munud).

Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil mewn Seicoleg Economaidd (IAREP) a'r Gymdeithas er Hyrwyddo Economeg Ymddygiad (SABE) 2021.

10i 13Mehefin 2021. Cynhadledd Rithwir.

Cyflwyniad llafar: Mae gwario arian i fodloni nodau cynhenid yn ei gwneud yn fwy teilwng: Rôl nodau unigol ym marn gwerth hedonig cynhyrchion defnyddwyr (cyflwyniad 20 munud).

Cymdeithas Ymchwil Defnyddwyr ACR 2020.

1i 4Hydref 2020. Cynhadledd Rithwir.

Blitz data: " Pam" Materion Gwario: Rôl Nodau Cynhenid a Chynhenid ar ddewisiadau Gwariant Defnyddwyr ac Amcangyfrifon Gwerth Hetonig.

Cynhadledd Haf Cymdeithas Marchnata America 2019

10Awst 2019. Chicago, Unol Daleithiau.                   

Cyflwyniad o fewn sesiwn arbennig ar "y defnyddiwr perthynol": Rôl cyfeiriadedd nodau ar ymddygiadau pro-gymdeithasol yn erbyn gwariant pro-gymdeithasol ( cyflwyniad 20 munud).

Cyfres Seminarau Seicoleg ym Mhrifysgol De Montfort.

12Rhagfyr 2018. Leicester, UK.

Cyflwyniad llafar: Effeithiau negyddol materoliaeth ar les unigol a chymdeithasol: Meta-Ddadansoddiad ar Astudiaethau Arbrofol (cyflwyniad 50 munud)

Cymdeithas Personoliaeth a Seicoleg Gymdeithasol (SPSP)

2Mawrth 2018. Atlanta, Unol Daleithiau America

Poster: Gwario arian ar "Fy Ymdeimlad o Hunan": Swyddogaethau sy'n Gysylltiedig â Hunaniaeth o Brynu Deunydd a Phrofiad a'i Berthynas â Llesiant

Cyn-gynhadledd Hunan-a Hunaniaeth

1Mawrth 2018. Atlanta, Unol Daleithiau America

Poster: Hunan-ddiffinio vs. hunan-fynegi swyddogaethau o bryniannau: Archwilio'r cysylltiad rhwng hunaniaeth a lles

Cymdeithas Seicoleg Gymdeithasol Ewrop (EASP)

6Gorffennaf 2017. Granada, Sbaen.

Poster: Cymhellion prynu, Hunaniaeth a lles o bryniannau drwy brofiad a materol

Cymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) - Symposiwm ar Hunaniaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain

29 Mehefin 2017. Llundain, Lloegr.

Cyflwyniad llafar: Adeiladu'r ymdeimlad estynedig o hunan trwy brynu: Cymhellion a Lles Hunaniaeth (cyflwyniad 20 munud)

Cynhadledd flynyddol Cymdeithas Seicoleg Prydain

4Mai 2017. Brighton, UK.

Cyflwyniad llafar: Gwahaniaethau rhwng adeiladu a ragwelir ac ôl-weithredol yr ymdeimlad estynedig o hunan trwy werthusiadau prynu a lles (cyflwyniad 20 munud)

Seminar Cymhwysol Seicoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Sussex

2Tachwedd 2016. Brighton, UK.

Cyflwyniad llafar: Prynu cymhellion a gwerthusiadau lles defnyddwyr o bryniannau drwy brofiad a materol (cyflwyniad 25 munud)

Cystadleuaeth traethawd ymchwil 3 munud (Ysgol Ddoethurol)

8Mehefin 2016. Brighton, UK.

Cyflwyniad llafar: Siopa, hunaniaeth a hapusrwydd: Nid Beth rydyn ni'n ei brynu OND PAM rydyn ni'n ei brynu Beth sy'n ein gwneud ni'n hapus (3 munud)

Tafarn PhD Brighton

6Gorffennaf 2016. Brighton, UK.

Cyflwyniad llafar: Ydy arian yn fy ngwneud i'n hapus? Beth am siopa? (Cyflwyniad 10 munud)

Seminar Cymhwysol Seicoleg Gymdeithasol 2015 Prifysgol Sussex

14Hydref 2015. Brighton, UK.

Cyflwyniad llafar: Rôl cyfeiriadedd gwerth materol mewn gwerthusiadau affeithiol yn ystod y broses brynu (25 munud)

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cyfnodolion ad hoc ar gyfer Seicoleg a Marchnata, Hunan-Hunaniaeth, Cynaliadwyedd: Gwyddoniaeth, Ymarfer a Pholisi, Journal of Consumer Behaviour, Psychological Reports, Journal of Happiness Studies, Frontiers in Psychology, BMC Psychology, Journal of Consumers Affairs and Telematics and Informatics R.

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Self and identity construction in consumption
 • Consumer's well-being
 • Conspicuous consumption and materiailstic values
 • Relational consumption

Goruchwyliaeth gyfredol

Sarah Hughes

Sarah Hughes

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Seicoleg gymdeithasol
 • Ymddygiad defnyddwyr
 • Marchnata