Ewch i’r prif gynnwys

Dr Gwenllian Moody

Cydymaith Ymchwil – Rheolwr Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Treialon Ymchwil sy'n gweithio ar nifer o astudiaethau.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddau brosiect fel rheolwr astudio, yr astudiaeth READ-TG a'r Astudiaeth TIC-TOC.

Rwyf eisoes wedi gweithio ar dreial Blociau Adeiladu, astudiaeth Building Blocks 2 ac astudiaeth OBS2 fel rheolwr data, ac ar yr astudiaethau a'r treialon canlynol fel rheolwr treial: Hyder mewn Gofal, Symud Ymlaen, E-PAtS, pwy sy'n Herio Pwy?

Mae gennyf ddiddordeb mewn newid ymddygiad ac ymyriadau cymhleth.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio ar lefel ôl-raddedig.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Prosiectau cyfredol:

DARLLEN-IT: Addysgu sgiliau darllen cynnar i oedolion ag anableddau deallusol.

Mae hon yn astudiaeth ddichonoldeb sy'n archwilio a all ymyrraeth a ddefnyddir i addysgu oedolion ag anabledd deallusol i ddarllen gael ei gyflawni'n llwyddiannus gan weithwyr cymorth cymunedol/gofalwyr teulu. Mae'r astudiaeth hefyd yn archwilio a fyddai'n ymarferol cynnal RCT diffiniol diweddarach o effeithiolrwydd ac effeithiolrwydd cost READ-IT.

TIC-TOC: Ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd a gynlluniwyd i helpu pobl sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig i adnabod symptomau canser annelwig.

Astudiaeth ddichonoldeb yw hon sy'n ceisio archwilio dichonoldeb a derbynioldeb cyflwyno a gwerthuso'r ymyrraeth TIC-TOC, ymyrraeth a gynlluniwyd i gyflwyno negeseuon allweddol am symptomau canser annelwig i bobl sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig, i gefnogi dilyniant i dreial effeithiolrwydd yn y dyfodol. Bydd yr astudiaeth hefyd yn anelu at asesu dichonoldeb casglu data, llywio gofynion casglu data ar gyfer treial posibl yn y dyfodol, gan gynnwys dichonoldeb casglu data cysylltiedig, ac ymchwilio i ddichonoldeb casglu data sydd ei angen i gynnal dadansoddiad cost-effeithiolrwydd llawn mewn treial yn y dyfodol.

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

2020: PhD, Prifysgol Caerdydd (Mesur cam-drin plant mewn treialon yn y gymuned).

2007: MSc Seicoleg Fforensig, Prifysgol Metropolitan Llundain

2004: BSc Seicoleg, Prifysgol Cymru Caerdydd