Ewch i’r prif gynnwys

Ms Cheryl Moore

Rheolwr Rhaglen, Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Ysgol Busnes Caerdydd

Trosolwyg

Gweithiwr proffesiynol profiadol ym maes gwybodaeth ac ymgysylltu â busnes, gan weithio gyda rhanddeiliaid allanol a chydweithwyr academaidd i gael newid ac effaith gadarnhaol trwy gydweithio, ymchwil ac arloesi.

Ar hyn o bryd Rheolwr Rhaglen Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gefnogi gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda chwmnïau arloesol i gyd-gynhyrchu a mabwysiadu atebion arloesol i faterion cymdeithasol. Adeiladu Cymuned Ymarfer sy'n canolbwyntio ar arloesi sy'n cael ei yrru gan her i ddatblygu banc syniadau a rennir trwy ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau allgymorth.

Aelod o'r Ganolfan Ymchwil Polisi Arloesi (CIPR), gan gefnogi nifer o brosiectau arloesi rhyngddisgyblaethol a seiliedig ar le gyda phartneriaid.