Ewch i’r prif gynnwys
Sian Morgan

Dr Sian Morgan

Research Associate

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil sy'n gweithio o fewn y Grŵp Bioffiseg Strwythurol yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg. Mae fy ymchwil presennol yn cael ei ariannu gan grant o £2.4 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Feddygol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau a thechnegau newydd i ddeall swyddogaeth y gornbilen a meinweoedd colagen cyfoethog eraill yn well, a datblygu strategaethau therapiwtig ar gyfer trin anhwylderau meinwe cysylltiol gan gynnwys abnormaleddau datblygiadol, clefydau a phrosesau iacháu annormal. Un o fy nodau yw deall ymhellach y berthynas rhwng strwythur a swyddogaeth mewn gornbilennau arferol ac wedi'u heintio. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn croesgysylltu ffotocemegol colagen corneal, gan arwain at gornbilen stiffening a mwy o wrthwynebiad i dreulio ensymatig, sy'n driniaeth esblygol ar gyfer keratoconws. Mae Keratoconus yn glefyd sy'n cael ei nodweddu gan deneuo a thrwytho cynyddol y gornbilen a'r astigmatiaeth afreolaidd ddifrifol ac mae'n un o brif achosion llawfeddygaeth trawsblannu cornbilen yn y DU.  

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2013

2012

Erthyglau

Ymchwil

Helpodd fy astudiaethau PhD i wneud cynnydd pwysig tuag at wella gweithdrefnau llawfeddygol plygiannol newydd (gan gynnwys croesgysylltu UVA / riboflavin y gornbilen ar gyfer cleifion Keratoconus) a'u canlyniadau. Trwy gyfuniad o dechnegau datblygedig, ehangodd fy mhrosiect y ddealltwriaeth o sut y gall newidiadau strwythurol i'r matrics allgellog gornbilennol effeithio ar briodweddau unigryw'r gornbilen ac yn pwysleisio pwysigrwydd y trefniant a'r cyfansoddiad diffibril colagen stromal manwl gywir ar gyfer cynnal tryloywder, siâp ac ymarferoldeb cyffredinol corneal. Rhaid ystyried yr holl ffactorau hyn wrth weithredu gweithdrefnau cywiro newydd neu addasu triniaethau presennol ar gyfer diffygion cornbilen a bydd y wybodaeth hon yn rhan annatod o'r ymchwil barhaus yn y maes hwn.

Hyd yn hyn, mae fy mhrofiad ymchwil ôl-ddoethurol wedi amrywio o ymchwiliadau pellach i ddatblygu ac optimeiddio therapïau ar gyfer rheoli anhwylderau golwg i astudio ymsefydlu biolegol aeddfedu a'i botensial i ddarparu cartilag sefydlog wedi'i beiriannu meinwe ar gyfer llawfeddygaeth wyneb esthetig ac adluniol ac archwilio carapace cramenogion bach fel deunyddiau tryloyw newydd. Mae pob rôl wedi fy ngalluogi i ddefnyddio technegau dadansoddol cymhleth fel:

 • Ex vivo cornbilen croes-gysylltu - asesu mecanweithiau cyflenwi riboflafin
 • Gwasgariad pelydr-x eang ac ongl fach (ar gyfer astudiaethau strwythurol)
 • cromatograffeg hylif perfformiad uchel
 • Sbectroffotometreg
 • Delweddu imiwnocemeg a fflworoleuedd
 • Dylunio assay ensym
 • Cell (bôn-gell corneal stromal) a diwylliant organ (cornbilen)
 • Microsgopeg Electron Trosglwyddo
 • estentsometry stribed Corneal (ar gyfer straen-straen / mesuriadau biomecanyddol)
 • Bioleg foleciwlaidd (qPCR, potelu gorllewinol, gel electrofforesis)
 • Clonio moleciwlaidd (sgrinio cytref gan PCR)
 • Ffurfio cyffuriau ocwlar
 • In vitro / ex vivo cyflenwi cyffuriau ocwlar

Addysgu

DARLITHOEDD A GORUCHWYLIAETH

 • Eye in Health and Disease - Cardiff Institute for Tissue Engineering and Repair MSc Lecture (Rhagfyr 2021)
 • OP1205: Darlith Celloedd i Systemau (Rhithwir) – OPTOM, Prifysgol Caerdydd (Hydref 2020).
 • OP1205: Darlith Celloedd i Systemau – OPTOM, Prifysgol Caerdydd (Hydref 2017 ac Hydref 2018).
 • Darlith Peirianneg a Thrwsio Retinol - BIOSCI, Prifysgol Caerdydd (Ebrill 2016)
 • Goruchwylio myfyrwyr PhD/MPhil/MSc/MPharm.
 • Goruchwylio myfyrwyr Erasmus.
 • Goruchwylio prosiectau ysgrifenedig ac ymarferol israddedig blwyddyn olaf.

YMGYSYLLTU Â'R CYHOEDD AC ALLGYMORTH

Llysgennad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ( 2012 – presennol)

 • Rwy'n trefnu ac yn mynychu digwyddiadau a gweithdai i bobl ifanc gyda'r nod o hyrwyddo'r pynciau STEM a gyrfaoedd cysylltiedig.

Aelod CITER ymroddedig a gwirfoddolwr (2012 – presennol)

 • Rwy'n gynrychiolydd CITER ac rwyf wedi gwirfoddoli mewn dros 20 o weithdai, ymweliadau ysgol, gwyliau neu ddigwyddiadau coleg hyd yn hyn. Mae'r rôl hon yn cynnwys dangos y gweithgareddau allgymorth a chefnogi cyfathrebu gwyddoniaeth.

CYSYLLTIADAU Â GWEITHGAREDDAU YMGYSYLLTU AR-LEIN

Gweithgaredd Ymgysylltu Ysgol Gynradd Rithwir CITER Maggots yn Gwella Clwyfau - YouTube

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2022 - Llygaid crefftus - YouTube

Bywgraffiad

CYMWYSTERAU ADDYSGOL A PHROFFESIYNOL

2010 – 2014: PhD, Deall sail strwythurol swyddogaeth plygiant cornbilen a'i addasu trwy ddulliau therapiwtig newydd, Grŵp Bioffiseg Strwythurol, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd.

2009 – 2010: TAR Gwyddoniaeth Uwchradd (11-16), Ysgol Addysg Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Ysgol Addysg Abertawe).

2008 – 2009: Rhagoriaeth MSc Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol, Cyfadran y Gwyddorau Meddygol a Milfeddygol, Prifysgol Bryste (Cyfadran y Gwyddorau Meddygol a Milfeddygol).

2003 – 2006: 2:1 BSc (Anrh) Biocemeg gyda Bioleg Foleciwlaidd, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

PROFIAD PROFFESIYNOL

2021 - Yn bresennol: Grŵp Cynghori Strategaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd (AG) BLS.

2016 – Yn bresennol: Cynrychiolydd Cymdeithas Staff Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CURSA).

2011 – Yn bresennol: Llysgennad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

2012 – 2013: Cadeirydd Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER) Soc.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • STEM for BRITAIN 2021 (enillydd gwobr efydd yn y categori 'Gwyddorau Biolegol a Biofeddygol') - (Mawrth 2021).
 • Bwrsariaeth CITER Seedcorn 2019-2020 (£3392.18, 1 flwyddyn, perchnogaeth 100%) - (Gorffennaf 2020 ).
 • Gwobr Cyllid EGAS drwy Bwyllgor OPTOM RESCOM (£2456, 1 flwyddyn, 50% Perchnogaeth ) - (Mai 2020).
 • Menywod yn Vison UK Gwobr Teithio Cynhadledd Ymchwil Cornea ac Ocular Gordon 2020 - (Ionawr 2020). 
 • Gwobr Cyfraniad ac Ymgysylltu CITER – Gwobr o £200 am gyfraniad eithriadol i weithgareddau ymgysylltu ac allgymorth CITER drwy gydol y flwyddyn academaidd (Medi 2019).
 • Cyllid Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ffynhonnell Ysgafn Diamond (STFC) (£42,000 (gwerth REF equiv. gwerth), 2 ddiwrnod, Cyd-ymchwilydd) - (Mehefin 2019).
 • Gwobr Cyllid EGAS drwy Bwyllgor OPTOM RESCOM (£2,686, 1 flwyddyn, 25% Perchnogaeth ) - (Mawrth 2019).
 • Cyllid STFC Ffynhonnell Ysgafn Diamond (£63,000 (gwerth REF equiv), 3 diwrnod, Prif Ymchwilydd) - (Ebrill 2018).
 • Cyllid ar gyfer Gweithgareddau Rhyngddisgyblaethol - Cynnig CITER Soc a dderbyniwyd gan Goleg Graddedigion y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd (2013).
 • Bwrsariaeth cynhadledd CITER - CITER, Prifysgol Caerdydd (2013).
 • Gwobr 1af am gyflwyniad poster - Bristol Vision Institute: Coloquium Ymchwilwyr Gweledigaeth Ifanc, Prifysgol Caerdydd (2013).
 • 2il wobr am gyflwyniad poster - Cynhadledd Siarad am Wyddoniaeth, Prifysgol Caerdydd (2011).
 • Gwobr 1af am gyflwyniad poster - Cyfarfod Gwanwyn Cymdeithas Bioleg Matrics Prydain, Bryste (2011).

  Aelodaethau proffesiynol

  • Aelod o'r Gymdeithas Ymchwil mewn Gweledigaeth ac Offthalmoleg (ARVO).
  • Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Bioleg Matrics (BSMB).

  Safleoedd academaidd blaenorol

  • Ebrill 2021 - Yn bresennol: Cydymaith Ymchwil, Dealltwriaeth fecanistaidd o bathobioleg cornbilen a datblygu strategaethau therapiwtig newydd ar gyfer trin anhwylderau meinwe cysylltiol , Grŵp Bioffiseg Strwythurol, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd (a ariennir gan MRC).
  • Ebrill 2019 – Ebrill 2021:  Cydymaith Ymchwil, Cyflenwi Cyffuriau wedi'i Dargedu i Cornea y Llygad Trwy Lensys Cyswllt Meddyginiaethol a Ffilmiau Tenau Mucoadhesive, prosiect cydweithredol rhwng yr Ysgolion Optometreg a Gwyddorau Gweledigaeth a Fferylliaeth a Fferyllol, Prifysgol Caerdydd (a ariennir gan BBSRC).
  • Hyd 2016 – Ebrill 2019: Cydymaith Ymchwil, Carapace Ostracod fel Deunydd Tryloyw Newydd, Grŵp Bioffiseg Strwythurol, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd (DSTL wedi'i ariannu).
  • Ionawr 2016 – Medi 2016: Cydymaith Ymchwil, Modwleiddwyr Newydd o'r cylch gweledol ar gyfer trin degenerations retinol, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd (Ser Cymru Gwyddorau Bywyd Rhwydwaith Ymchwil a gyllidir).
  • Meh 2014 – Rhagfyr 2015: Cydymaith Ymchwil, Ymchwilio i ymsefydlu biolegol aeddfedu a'i botensial i ddarparu cartilag peirianyddol sefydlog ar gyfer llawfeddygaeth wyneb esthetig ac adluniol, Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru, ABMU/ReconRegen, a'r Ganolfan NanoIechyd, Prifysgol Abertawe.
  • 2013 – 2014: Gwefan Cyd-sylfaenydd a Gweinyddwr, UK Cross-linking Consortium, Prifysgol Caerdydd.

  Pwyllgorau ac adolygu

  • Ionawr 2020 – Ionawr 2022: Aelod Pwyllgor Gweithredol CITER – Mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Gweithredol CITER misol fel Cadeirydd y Pwyllgor Ymgysylltu.
  • Ionawr 2020 – Ionawr 2022: Cadeirydd Pwyllgor Ymgysylltu CITER – Cadeirydd cyfarfodydd misol Pwyllgor Ymgysylltu CITER.
  • Mawrth 2019 – Yn bresennol: Aelod Pwyllgor Ymchwil CITER – Mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Ymchwil CITER misol fel cynrychiolydd OPTOM/PHRMY.
  • Ionawr 2017 – Yn bresennol: Aelod Pwyllgor Ymgysylltu CITER – Mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Ymgysylltu CITER misol fel cynrychiolydd OPTOM.