Ewch i’r prif gynnwys
Amy Morreau

Dr Amy Morreau

(Mae hi'n)

Cyfarwyddwr Ôl-raddedig Astudiaethau a Addysgir (PGT) mewn Ffiseg a Seryddiaeth

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
MorreauAI@caerdydd.ac.uk
Campuses
Tŷ McKenzie, Ystafell 4.10, 30-36 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DE
Adeiladau'r Frenhines - estyniad y Gorllewin, Ystafell 2.06c, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n ffisegydd mater cyddwysedig damcaniaethol. Fel Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir (PGT), rwy'n goruchwylio'r chwe rhaglen MSc a gynigir gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Rwyf hefyd yn addysgu ar y modiwlau craidd MSC, gan ganolbwyntio ar sgiliau a thechnegau ymchwil.  

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2016

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Rwy'n aelod cyswllt o'r grŵp cydlynol hir-dymor dan reolaeth o qubits cyflwr solet (CCQB), gyda'r prif ymchwilwyr yr Athro Wolfgang Langbein a Dr Egor Muljarov. Wrth ganolbwyntio ar agweddau damcaniaethol y pwnc hwn, rwy'n cydweithio'n agos â chydweithwyr arbrofol.

Mae gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar ddatblygu dull newydd o ragweld deinameg system dotiau cwantwm-microgeudod, gan ystyried dylanwad amgylchedd y ffonon.

 

Addysgu

Cyfrifoldebau addysgu cyfredol:

 • Trefnydd Modiwl ar gyfer y Prosiect Ymchwil MSc;
 • Trefnydd Modiwlau ar gyfer Technegau Uwch mewn Ffiseg ac Astroffiseg (MSc);
 • Dirprwy Drefnydd Modiwl ar gyfer Sgiliau Astudio Uwch ac Ymchwil (MSc);

Adroddiadau addysgu blaenorol:

 • Trefnydd Modiwl Mecaneg Ystadegol (MSc ac israddedigion trydedd flwyddyn) 2019-2021.

Bywgraffiad

Cwblheais radd Meistr integredig mewn ffiseg (MPhys) ym Mhrifysgol Rhydychen (Coleg Caerwrangon). Gan raddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn 2011, ni ddilynais yrfa academaidd ar unwaith, yn hytrach dewisais hyfforddi fel atwrnai patent. O fewn y rôl hon, cymhwysais wybodaeth wyddonol a sgiliau ymchwil o fewn fframwaith cyfreithiol drafftio ac erlyn patentau. Gan arbenigo ym meysydd ffiseg ac electroneg, roedd fy nghleientiaid yn amrywio o unigolion preifat i gorfforaethau rhyngwladol mawr.  

Dychwelais i ddilyn llwybr mwy academaidd yn 2014, gan gwblhau PhD ym Mhrifysgol Caerdydd dan oruchwyliaeth Dr Egor Muljarov a'r Athro Wolfgang Langbein. Wedi'i leoli'n fras ym meysydd mater cyddwysedig a ffotoneg, canolbwyntiodd fy ngwaith ar ddifa ffotonau dot cwantwm a phegynau dot-ceudod cwantwm. 

Rwyf bellach yn canolbwyntio'n bennaf ar addysgu ar y rhaglenni MSc.

 

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023 - presennol: Astudiaethau Cyfarwyddwr Ôl-raddedig a Addysgir (PGT), Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2021 - 2023: Cydymaith Addysgu, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2019 - 2021: Cyswllt Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2018: PhD mewn ffiseg mater cywasgedig damcaniaethol (Teitl: Dileu carthion dotiau cwantwm a phegynau dotiau cwantwm wedi'u hymgorffori â microgeudod), Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2011 - 2014: Patent a Nod Masnach Twrnai, Chapman IP Cyf.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Ffiseg mater cyddwysedig
 • Opteg cwantwm ac optomecaneg cwantwm
 • Ffiseg cwantwm