Ewch i’r prif gynnwys
Erwan Moysan

Mr Erwan Moysan

Tiwtor Graddedig

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD yn y drydedd flwyddyn. , feddwl Paul Mattick Sr.

Cyhoeddiadau

Cyflwyniadau

 • "Ar y Push Current for Absolute Surplus-Value in the West" yng Nghynhadledd Materoliaeth Hanesyddol Tachwedd 2023.
 • "Beirniadaeth o'r Economi Sofietaidd" yn Symposiwm PGR Cyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd ym mis Mai 2023.

Cefndir

 • 2019-2020 EHESS (École des hautes études en science sociales) - Gradd Meistr yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Gwleidyddol)
 • 2015-2020 Gwyddorau Po Lille - (Bi-diplôme) Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Lille, Gradd Meistr mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg
 • 2015-2019 Prifysgol Caint - (Bi-diplôme) Baglor y Celfyddydau mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: Theori Wleidyddol, Gwyddoniaeth Wleidyddol, Meddwl Economaidd, Hanes Economaidd, Marcsiaeth, Marcsiaeth, Ymwybyddiaeth Dosbarth, Swrealaeth, Terfysgaeth.

Mae fy thesis yn feirniadaeth Marcsaidd o'r economi Sofietaidd. Defnyddir yr Undeb Sofietaidd yn aml i anwybyddu meddwl Marx.  Nod fy nhraethawd ymchwil yw cyflwyno'r Undeb Sofietaidd i feirniadaeth Marcsaidd i helpu i wahaniaethu'r ddau. Wedi'r cyfan, honnodd ideoleg swyddogol y drefn ei fod yn seiliedig ar feddwl Marx. Ond nid beirniadaeth o ideoleg yn unig yw hyn. Nod y traethawd ymchwil hwn yw datgelu natur y dull cynhyrchu Sofietaidd.

Bu llawer o ddamcaniaethau Marcsaidd beirniadol ar y pwnc. Y mwyaf cyffredin yw: cyflwr gweithwyr dirywiol, dull cynhyrchu Asiatig, collectivism biwrocrataidd, cyfalafiaeth y wladwriaeth, cyfalafiaeth gymwys. Bydd y traethawd ymchwil hwn yn helpu i chwynnu camddealltwriaeth ar feddwl Marx ac yn egluro nodweddion craidd y dull cynhyrchu cyfalafol ac felly hefyd yn diffinio cymdeithas gomiwnyddol. Mae fy thesis yn beirniadu'r holl ddamcaniaethau blaenorol, gan gynnwys y rhai sy'n agos at fy nghenhedlu.  Rwyf nid yn unig yn wynebu'r damcaniaethau hyn i feddwl Marx, ond hefyd i ddata empirig am yr economi Sofietaidd.

Fodd bynnag, nid y nod yw darganfod, casglu a chyflwyno data empirig ar yr economi Sofietaidd. Yn hytrach, bydd fy nhraethawd ymchwil yn cyflwyno dadansoddiad Marcsaidd o ddatblygiad yr economi Sofietaidd yn seiliedig ar synthesis o astudiaethau empirig er mwyn taflu goleuni ar y ddadl wleidyddol ynghylch natur yr Undeb Sofietaidd. Felly, nid disgrifiad byw o gymdeithas Sofietaidd yw fy ngwaith ond mae'n ceisio damcaniaethu sail economaidd a gwleidyddol y gymdeithas hon. 

Ar ben hynny, mae llawer o feirniadaethau Marcsaidd o'r Undeb Sofietaidd yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau gwleidyddol, yn enwedig y Chwyldro, ac nid dadansoddiad o gysylltiadau cynhyrchu. Mae'r rhan fwyaf o ddamcaniaethau Marcsaidd yr Undeb Sofietaidd naill ai'n anwybyddu neu'n ystumio rôl marchnad y byd, yn anwybyddu ymryson dosbarth ac ni allant egluro argyfwng hir yr economi Sofietaidd a chwymp yr Undeb Sofietaidd. Nod fy nhraethawd ymchwil yw unioni'r diffygion hyn.

Addysgu

Eleni rwy'n dysgu seminarau yn y modiwlau canlynol:

 • Cyflwyniad i Feddwl Gwleidyddol (Tymor yr Hydref 2023-2024)
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Wleidyddol (Tymor y Gwanwyn 2023-2024)

Rwyf wedi dysgu'r modiwlau canlynol:

 • Cyflwyniad i Feddwl Gwleidyddol (Tymor yr Hydref 2022-2023)
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Wleidyddol (Tymor y Gwanwyn 2022-2023)

Rwyf wedi cwblhau'r gweithdy 'Launchpad: Introduction to Teaching and Supporting Learning' ac ar hyn o bryd rwy'n rhan o Raglen Cymrodoriaethau Cyswllt Addysg Prifysgol Caerdydd.

Arbenigeddau

 • Damcaniaeth wleidyddol ac athroniaeth wleidyddol
 • Gwyddor gwleidyddiaeth
 • Athroniaeth gymdeithasol a gwleidyddol
 • Hanes meddwl economaidd
 • Hanes economaidd

External profiles