Ewch i’r prif gynnwys
Michael Munnik

Dr Michael Munnik

Uwch Ddarlithydd mewn Damcaniaethau a Dulliau'r Gwyddorau Cymdeithasol, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ngwaith yn ymwneud â'r cyfryngau a chrefydd ac, yn fwy penodol, y cyfryngau newyddion a Mwslemiaid ym Mhrydain. Lle mae llawer o'r ysgoloriaeth yn y maes hwn yn archwilio cynnwys newyddion, rwy'n rhoi sylw i'r cyd-destun y mae'r newyddion yn cael ei greu ynddo. Mae gen i ddiddordeb mewn dadansoddi cynhyrchu cyfryngau, dulliau ymchwil ansoddol, perthnasoedd newyddiadurol, ac amrywiaeth yn yr ystafell newyddion. Yn sail i'r diddordebau hyn mae sylw cymdeithasegol i'r cysylltiad rhwng adnabyddiaeth grefyddol a phroffesiynol newyddiadurwyr yn ogystal â'r effaith y gall hynny ei chael ar ddiwylliant ystafell newyddion. Rwy'n dod â'r pwnc hwn nid yn unig fy sgiliau a diddordeb fel ymchwilydd ond hefyd profiad proffesiynol blaenorol, ar ôl hyfforddi fel newyddiadurwr a gweithio mewn radio cyhoeddus yng Nghanada.

Ysgrifennu cyhoeddus

 • 'IPSO: Nid yw "arweiniad" rheoleiddiwr y wasg ar gyfer adrodd ar Fwslemiaid yn addas i'r diben' Y Sgwrs. 26 Tachwedd 2020.
 • Cyflwyniad i'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Grefydd a'r Cyfryngau. 24 Ebrill 2020.
 • Taflenni ffeithiau 'Ramadan' ac 'Ahmadiyya'. Canolfan Cyfryngau Crefydd. 2019.
 • '"Trowch eich dyfeisiau symudol ymlaen": Meddalwedd pleidleisio yn yr ystafell ddosbarth' Ffrwythau'r Bywyd Pedagogaidd. 6 Tachwedd 2017.
 • 'Defnyddio Bourdieu i ddadansoddi cysylltiadau ffynhonnell newyddiadurol' Cymhwyso Theori Gymdeithasol. 8 Mai 2017.
 • 'Mae Mwslemiaid fel Ni yn debycach i Geordie Shore na her go iawn i stereoteipiau' Y Sgwrs. 14 Rhagfyr 2016.
 • 'Fy Dyddiadur Academaidd: Michael B. Munnik' Blog Adolygu Cymdeithasegol (The Sociological Review). 18 Gorffennaf 2016.
 • 'Anrhydeddwch Eich Cymoedd.' Tafarndai a Chyhoeddiadau: Y Profiad PhD (Coleg y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caeredin). 28 Awst 2015.
 • 'Galwedigaeth: Myfyriwr.' Tafarndai a Cyhoeddiadau: Y Profiad PhD (Coleg y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caeredin). 24 Gorffennaf 2015.
 • 'Hooray for Doctor Daddy: Parenting and the PhD.' Tafarndai a Chyhoeddiadau: Y Profiad PhD (Coleg y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caeredin). 19 Mehefin 2015.
 • 'Dyfodol crefyddol yr Alban' Dyfodol y Deyrnas Unedig a'r Alban (Prifysgol Caeredin/ESRC). 14 Mai 2014.
 • 'Albanaidd... A rhywbeth arall? Yr Albanwyr Arabaidd yn trafod hunaniaeth ar radio'r byd.' Dyfodol y Deyrnas Unedig a'r Alban (Prifysgol Caeredin/ESRC). 28 Mawrth 2014.
 • 'Mae Mwslimiaid yn trafod yr IndyRef: dadleuon amlwg aneglur.' Dyfodol y Deyrnas Unedig a'r Alban (Prifysgol Caeredin/ESRC). 21 Mawrth 2014.
 • 'Ymrwymiad bywiog.' Bywyd a gwaith. 1 Chwefror 2014.
 • 'Mae angen crefydd ar y cyfryngau.' Y Cofnod Presbyteraidd. 1 Hydref 2012

Podlediadau

Cyhoeddiad

2023

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Conferences

Addysgu

Mae Dr Michael Munnik yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Addysgu ôl-raddedig:

 • Dulliau Ymchwil Ansoddol
 • Dylunio Theori ac Ymchwil Cymdeithasol
 • Traethawd Hir (goruchwyliwr)

Addysgu israddedig:

 • Crefydd a'r Newyddion: Gwrthdaro a Chyd-destun
 • Themâu a Materion yn yr Astudiaeth o Grefydd
 • Beth yw crefydd?
 • Astudiaeth Annibynnol / Traethawd Hir Dewis Agored (goruchwyliwr)

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 2018 – FHEA - Cymrodyr, Academi Addysg Uwch
 • 2015 – PhD Astudiaethau Islamaidd a'r Dwyrain Canol (Prifysgol Caeredin)
 • 2011 – MA Crefydd mewn Cymdeithas Gyfoes (Coleg y Brenin, Llundain)
 • 2002 – BJ Anrhydedd Cyfunol – Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Carleton)

Trosolwg Gyrfa

 • 2015 - Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • Rheolwr Ymchwil 2014 - 2015, Asiantaeth Safonau Bwyd
 • 2011 - 2014 Ymgeisydd PhD Allgymorth, Canolfan Alwaleed ar gyfer Astudio Islam yn y Byd Cyfoes, Prifysgol Caeredin
 • 2006 - 2012 Cynullydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Presbyterian Record Inc.
 • Newyddiadurwr Darlledu 2001 - 2009, Gorfforaeth Ddarlledu Canada

Aelodaethau proffesiynol

 • Grŵp Astudio Cymdeithaseg Crefydd Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)
 • Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain (MBRN)
 • Cymdeithas Ryngwladol y Cyfryngau, Crefydd a Diwylliant
 • Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil y Cyfryngau a Chyfathrebu

Pwyllgorau ac adolygu

 • adolygydd cymheiriaid - cyfnodolion: Cymdeithaseg, Journal of Ethnic and Migration Studies, Contemporary Islam, Journal of Contemporary Religion, Journal of Religion, Media and Digital Culture, Russian Journal of Communication, No Foundations - An Interdisciplinary Journal of Law and Justice
 • adolygydd cymheiriaid - llyfrau: Routledge, Gwasg Prifysgol Caeredin, Sage, Llyfrau Anthem
 • Swyddog Cyhoeddiadau a Chyfathrebu, Socrel (Grŵp Astudio Cymdeithaseg Crefydd Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain) - 2017-presennol
 • Golygydd Adolygiadau, H-SAE (Cymdeithas Anthropoleg Ewrop) - 2011-2018

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n gallu goruchwylio ymgeiswyr PhD mewn perthynas oruchwylio tîm. Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio ymchwil i raddedigion yn y meysydd canlynol:

 • Mwslimiaid a newyddiaduraeth/y cyfryngau
 • Crefydd a newyddiaduraeth / the media
 • Crefydd mewn bywyd cyhoeddus
 • Mwslimiaid Prydain a'r cylch cyhoeddus

Goruchwyliaeth gyfredol

Laura Jones

Laura Jones

Myfyriwr ymchwil

Radja Bouchama

Radja Bouchama

Myfyriwr ymchwil

Shaista Chishty

Shaista Chishty

Myfyriwr ymchwil

Tammy Preston

Tammy Preston

Myfyriwr ymchwil

Paul Evans

Paul Evans

Myfyriwr ymchwil

David Gifford

David Gifford

Myfyriwr ymchwil