Ewch i’r prif gynnwys
Mohamed Naim

Yr Athro Mohamed Naim

Pennaeth yr Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, Athro mewn Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, Cyd-gyfarwyddwr CAMSAC

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
NaimMM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74635
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D44, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mohamed Naim yw Pennaeth yr Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau a chyn-Ddirprwy Ddeon yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n gyfarwyddwr ar Ganolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghaerdydd (CAMSAC) gynt yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Arloesol Prifysgol Caerdydd (IMRC) a ariennir gan EPSRC. Ar hyn o bryd mae'n arwain prosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Tower Cold Chain Solutions Ltd. gan ddatblygu technegau modelu ac optimeiddio newydd i wella perfformiad amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ei rwydwaith logisteg. Ef oedd arweinydd Caerdydd ar brosiect a noddir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) Advanced Sustainable Manufacturing Technologies (ASTUTE), ac yn gyd-gyfarwyddwr ar raglenni ASTUTE2020 ac ASTUTE East. Mae'n aelod sylfaenol o'r Grŵp Dynameg Systemau Logisteg (LSDG).

Gellir crynhoi diddordebau ymchwil cyfredol Mohamed wrth ddatblygu dulliau peirianneg systemau busnes newydd i sefydlu cadwyni cyflenwi gwydn. Mae hyn yn cwmpasu cadwyni cyflenwi cynaliadwy a rôl hyblygrwydd mewn systemau darbodus, ystwyth a hyblyg. Mae ymchwil diweddar yn y gadwyn gyflenwi yn y sector adeiladu wedi arwain at dair gwobr orau yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Ymchwilwyr mewn Rheoli Adeiladu.

Yn 1996 dyfarnwyd iddo Premiwm Is-adran Gweithgynhyrchu Sefydliad y Peirianwyr Trydanol am bapur ar fodelu ac efelychu cadwyn gyflenwi. Yn 2003 derbyniodd Wobr Ymchwil Byd-eang yr Academi Beirianneg Frenhinol ym Mhrifysgol Linköping, Sweden. Ar hyn o bryd mae'n Ymgynghorydd Arbenigol ar brosiect AFAIR® a ariennir gan y Sefydliad Gwybodaeth (KK), prosiect ymchwil amlddisgyblaethol sy'n archwilio'r broses o wneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata, ac yn fwy penodol rôl deallusrwydd artiffisial, mewn sefydliadau diwydiannol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1994

1991

1990

1989

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Peirianneg systemau busnes
 • Gwydnwch cadwyn gyflenwi a logisteg
 • Rheoli systemau gweithgynhyrchu

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Datblygu dulliau peirianneg systemau busnes newydd i sefydlu cadwyni cyflenwi gwydn
 • Rôl o hyblygrwydd mewn systemau darbodus, ystwyth a hyblyg
 • cadwyni cyflenwi cynaliadwy
 • Peiriannydd-i-orchymyn cymhleth / systemau cynhyrchu 'un-o-fath' / 'cyntaf-o-fath'

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

Gwneud Penderfyniadau Strategol a Gweithredol (BST714) ar yr MSc Rheoli Busnes a Dynameg Cadwyn Gyflenwi (BST838)  ar yr MSc mewn Rheoli Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.

Addysgu ychwanegol

goruchwyliwr PhD 

Bywgraffiad

Gwaith golygyddol

 • Golygydd yn y gorffennol - International Journal of Logistics: Ymchwil a Cheisiadau
 • Bwrdd golygyddol - International Journal of Production Economics, International Journal of Logistics Management, International Journal of Logistics: Research and Applications, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Journal of Supply Chain Relocation
 • Pwyllgor Gwyddonol / Cynghori - Symposiwm Gwaith Rhyngwladol ar Economeg Cynhyrchu, Symposiwm Rhyngwladol ar Logisteg, Rhwydwaith Ymchwil Logisteg.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2012 Gwobr Goffa Rod Howes am Arloesi, Cynhadledd Cymdeithas yr Ymchwilwyr mewn Rheoli Adeiladu (ARCOM)
 • 2011 Gwobr Peirianneg Adeiladu ar gyfer Papur Gorau, Cynhadledd Cymdeithas yr Ymchwilwyr mewn Rheoli Adeiladu (ARCOM)
 • 2008 Gwobr Goffa Paul Townsend am y Papur Gorau, Cynhadledd Cymdeithas yr Ymchwilwyr mewn Rheoli Adeiladu (ARCOM)
 • 2005-2010 Athro Ymweliad, Cyfadran Economeg, Prifysgol Ljubljana
 • Papur Eithriadol 2004 mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Clwb Emerald Literati
 • 2003 Academi Frenhinol Peirianneg, Gwobr Ymchwil Fyd-eang
 • 1996 Premiwm Is-adran Gweithgynhyrchu, Sefydliad y Peirianwyr Trydanol
 • 1994 Papur Eithriadol mewn Rheoli Gwybodaeth Logisteg, Clwb Emerald Literati

Aelodaethau proffesiynol

 • Peiriannydd Siartredig
 • Cymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg
 • Cymrawd y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Datblygu dulliau peirianneg systemau busnes newydd i sefydlu cadwyni cyflenwi gwydn
 • Rôl o hyblygrwydd mewn systemau darbodus, ystwyth a hyblyg
 • cadwyni cyflenwi cynaliadwy
 • Peiriannydd-i-orchymyn cymhleth / systemau cynhyrchu 'un-o-fath' / 'cyntaf-o-fath'

Goruchwyliaeth gyfredol

Yuxuan Zhou

Yuxuan Zhou

Myfyriwr ymchwil

Diego Bermudez Bermudez Bermejo

Diego Bermudez Bermudez Bermejo

Myfyriwr ymchwil

Zihao Wang

Zihao Wang

Myfyriwr ymchwil

Abdelrahman Ganfoud

Abdelrahman Ganfoud

Myfyriwr ymchwil

Gavin Ford

Gavin Ford

Myfyriwr ymchwil