Ewch i’r prif gynnwys
Mayu Negami -Handford Handford

Ms Mayu Negami -Handford Handford

Darlithydd mewn Astudiaethau Japaneaidd

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
Negami-HandfordM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88686
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Cyfres PGR, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS

Trosolwyg

Yn y DU a Japan, rwyf wedi cynnal addysgu iaith mewn amrywiol gyd-destunau, gan gynnwys dosbarthiadau prifysgol, sefydliadau busnes proffesiynol, gwersi ysgolion uwchradd a cynradd, gan fy ngalluogi i ennill sgiliau amrywiol a'r gallu i gyflwyno a datblygu ystod eang o ddulliau sy'n addas ar gyfer seminarau grwpiau bach a darlithoedd mawr. Y prif gyfrifoldeb i mi yw galluogi dysgwyr i ddefnyddio iaith yn effeithiol. Rwy'n annog dysgwyr i gyfathrebu'n well trwy gyfrwng iaith.

Rwy'n dysgu iaith a diwylliant Japan i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf hefyd yn swyddog cyswllt arholiadau ar gyfer tîm Siapaneaidd ac yn drefnydd Cyfres Darlithoedd Caerdydd-Japaneaidd (https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0U-_Js-AQdDbb1qKyjQZkwTzeFrXp6p). Mae fy nyletswyddau'n cynnwys: dylunio a chyflwyno'r modiwlau a'r asesiadau fel arweinydd modiwl, goruchwylio traethodau hir myfyrwyr israddedig, datblygu deunyddiau addysgu, gwerthuso cynnydd a pherfformiad myfyrwyr, dylunio hyfforddiant a gweithdai amrywiol sy'n gysylltiedig ag iaith, tiwtora personol, gofal bugeiliol ar gyfer myfyrwyr cyfnewid, cynnal/trefnu sesiynau hyrwyddo amrywiol mewn ysgolion yn y DU, delio ag ymholiadau am y cyrsiau, ymdrin â cheisiadau myfyrwyr am fynediad i'r Ysgol, cysylltu ag arholwyr allanol, cysylltu â sefydliadau a chymunedau lleol sy'n gysylltiedig â Japan yng Nghymru, ceisiadau am gronfeydd amrywiol, a dyletswyddau gweinyddol eraill sy'n cydweithredu â chydweithwyr PS.

Ymchwil

Mae fy astudiaeth bresennol yn ymchwilio i adeiladwaith discursive hunaniaethau rhywedd mewn caneuon cerddoriaeth boblogaidd yn Japan a'r DU trwy ddadansoddi eitemau ieithyddol perthnasol sy'n mynegeio rhywedd yn y geiriau. Mae'r astudiaeth hon yn tynnu ar fethodolegau dull dadansoddi disgwrs ac ieithyddiaeth corpws i ddadansoddi geiriau caneuon cerddoriaeth boblogaidd. Lluniais ddau gorpwr geiriau o ganeuon cerddoriaeth boblogaidd priodol a gafodd lwyddiant masnachol rhwng 2008-2020 yn Japan a'r DU, i ymchwilio i sut mae mynegeio rhywedd yn eitemau ieithyddol i ymchwilio i adeiladwaith discursive hunaniaethau rhywedd mewn caneuon cerddoriaeth boblogaidd yn y lleoliadau trawsddiwylliannol hyn.

Addysgu

Rwy'n addysgu myfyrwyr israddedig/ôl-raddedig sydd wedi dewis astudio iaith a diwylliant Japaneaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Modiwlau yr oeddwn i/wedi bod yn rhan ohonynt:

 • ML5366 Hyfedredd Lefel Uchel mewn Iaith Japaneaidd
 • ML5364 Cof a Symbolau yn Japan
 • ML1548 Lefel Uwch Japaneaidd
 • ML5280 Japaneaidd canolraddol
 • ML1549 Japaneaidd elfennol
 • MLT408 Cyfieithu Arbenigol: Isdeitlo
 • MLT406 Cyfieithu Arbenigol: Gwyddonol a Thechnegol
 • Hyfforddiant MLT433
 • ML5363 Traethawd Hir Blwyddyn Olaf -Japaneaidd

Bywgraffiad

Rwy'n ddinesydd Japaneaidd ac yn siaradwr brodorol yr iaith. Rwyf wedi cael profiad gwaith helaeth mewn amgylcheddau gwaith amrywiol, megis addysg, diwydiant y cyfryngau a sefydliadau proffesiynol, gan fy ngalluogi i ennill sgiliau amrywiol a'r gallu i gyfathrebu â llawer o wahanol fathau o bobl. 

Rwyf wedi cynnal addysgu iaith mewn cyd-destunau amrywiol yn y DU a Japan, gan gynnwys dosbarthiadau prifysgol, dosbarthiadau busnes proffesiynol a gwersi plant. Hefyd, rwyf wedi gweithio fel gweinyddwr a chyfieithydd mewn sawl cwmni a sefydliad. Roedd y mathau o ddogfennau a gyfieithais yn ymwneud â hawliau a chyfleoedd gwaith nyrsys, gwahaniaethau trawsddiwylliannol mewn arferion gwaith a gwella amodau i weithwyr yn y sector iechyd. Ar yr un pryd, rwyf wedi cael profiad o weithio ym maes ysgrifennu a gwneud DJ radio FM yn Japan.

Addysg a chymwysterau

 • 2022 - presennol: Ymchwilydd PhD rhan-amser (Hunaniaethau Rhywedd mewn Cerddoriaeth Popula: Dadansoddiad Disgwrs wedi'i yrru gan Corpus o Geiriau Song yn y DU a Japan yn 2008-2020), Astudiaethau Diwylliannol, Cerddoriaeth a Sain, Prifysgol Swydd Gaerloyw, DU
 • 2017 - 2019: Ymchwilydd PhD rhan-amser (Hunaniaethau Rhywedd mewn Cerddoriaeth Popula: Discourse seiliedig Corpus Dadansoddiad o Geiriau Cân yn y DU a Japan), Adran Ieithyddiaeth Gymhwysol a Chyfathrebu, Prifysgol Birkbeck Llundain, UK
 • 2012 - 2013: MA (gyda Teilyngdod, 'Gender in Popular Music: A Corpus Informed and Multimodal Discourse Analysis of Top-selling Albums in 1971 and 2011'), Trafodaeth Beirniadol, Diwylliant a Chyfathrebu, Adran Saesneg, Prifysgol Birmingham, UK
 • 2009 - 2011: BA, Llenyddiaeth Saesneg, Coleg y Dyniaethau a'r Gwyddorau, Prifysgol Nihon, Japan

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enwebwyd ar gyfer yr Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2023 gan Undeb Myfyrwyr Caerdydd
 • Enwebwyd ar gyfer Tiwtor Personol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2023 gan Undeb Myfyrwyr Caerdydd
 • Enwebwyd ar gyfer Tiwtor Personol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2022 a lansiwyd gan Undeb Myfyrwyr Caerdydd
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Athro Mwyaf Ysbrydoledig 2016 a lansiwyd gan yr Ysgol Ieithoedd Modern

 

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudio Cerddoriaeth Boblogaidd y DU ac Iwerddon
 • Aelod o Gymdeithas Japan ar gyfer Astudio Cerddoriaeth Boblogaidd
 • Aelod o'r British Association for Japanese Studies
 • Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig dros Ddysgu Japaneeg fel Iaith Dramor

External profiles