Ewch i’r prif gynnwys
Valerie O'Donnell PhD FMedSci MAE FLSW

Yr Athro Valerie O'Donnell

PhD FMedSci MAE FLSW

Athro biocemeg lipid, Is-adran Haint ac Imiwnedd

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Overview

Our research uses mass spectrometry to discover and characterise new lipids (fats) made by circulating vascular cells that regulate immune defence and blood clotting.

Recently we showed that human blood platelets generate a large number of oxidized phospholipids several of which help clotting factors in plasma work more effectively.  We also uncovered a new role for phospholipases in providing energy to the cell and how lipids in different people respond individually to aspirin (http://www.cardiff.ac.uk/news/view/264589-understanding-the-bodys-response-to-aspirin)

In 2016, the Wellcome Trust funded a £1.3M 5 yr initiative led by our group jointly with Babraham Institute, Cambridge, and University of California San Diego to fund continuation and further development of LIPID MAPS, the global online database and resource for lipid research (http://www.cardiff.ac.uk/news/view/380752-new-funding-boosts-lipidomics-research).

Our current research is focused on understanding the role of new lipids in vascular inflammation including cardiovascular disease, dementia and wound healing.  Some lipids we discovered are being developed as the basis of new treatments for bleeding excess.

Research in our group is funded by grants from the European Research Council, Wellcome Trust, British Heart Foundation and Medical Research Council.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

Erthyglau

Ymchwil

 

Metrigau

Google Scholar H-index 63. Dyfyniadau 3,273 yn 2022, cyfanswm dyfyniadau 25.5K

Dychwelodd cyhoeddiadau yn RAE2002, RAE2008 a REF2014 gyda 7 adolygiad allanol yn 3-4* yn REF2014, arweinydd neu gyd-awdur ar 9 cyhoeddiad a ddychwelwyd yn REF2021. 

 

Ymchwil diweddar gan ein labordy

Mae astudiaethau diweddar wedi canolbwyntio ar ddeall sut mae dileu mitocondrial o oxylipins yn cael ei reoli yn ystod llid.  Fe wnaethom nodi genynnau sy'n cael eu hisraddio i ddarparu metaboledd cynyddol trwy ocsidiad B yn dilyn ymsefydlu llid in vivo neu in vitro a datgelu rôl newydd ar gyfer yr ensym Carnitine palmitoyl transferase 1 (CPT1) yn y broses hon (Misheva et al).  Ariannwyd gan BBSRC, gwnaethom ddarparu'r nodweddiad cyntaf o gyfansoddiad lipid SARS-CoV2, gan ddatgelu bilen gyfoethog ffosffolipid sy'n uchel mewn colesterol a gyda thua 50% o'r PE a PS wedi'i allanoli ar yr wyneb allanol (Saud et al).  Mae gan y gwaith hwn oblygiadau i'n dealltwriaeth o sut mae'r feirws yn rhyngweithio â chelloedd cynnal i drosglwyddo haint.  Gyda Maria Fedorova a'i chydweithwyr, gwnaethom gyhoeddi canllaw offeryn ar gyfer lipidomeg ar LIPID MAPS (Ni et al), a chyfrannodd at osod canllawiau rhyngwladol ar gyfer Lipidomeg trwy bapur canllaw (McDonald et al). Datgelodd sbectrometreg màs lawer o ceramidau newydd a oedd yn bresennol mewn croen a gafodd eu newid mewn soriasis (Tyrrell et al).  

 1. Ni, Z, Wölk, M, Jukes, G, Mendivelso Espinosa, K, Ahrends, R, Aimo, L, Alvarez-Jarreta, J, Andrews, S, Pont, A, Clair, GC, Conroy, MJ, Kopczyinki, D, Korf, A, Lopez-Clavijo, AF, Malik, A, Miranda Ackerman, J, Molenaar, MR, O'Donovan, C, Pluskal, T, Shevchenko, A Slenter, D, Siuzdak, G, Kutmon, M, Tsugawa, H, Willighagen, EL, Xia, J, O'Donnell, VB and Fedorova, M. (2023) Arwain y dewis o feddalwedd gwybodeg ac offer ar gyfer cymwysiadau ymchwil biofeddygol lipidomeg. Dulliau Natur https://doi.org/10.1038/s41592-022-01710-0, 20 (2), 193-204
 2. McDonald, JG, Ejsing, CS, Kopczynski, D, Holčapek, M, Aoki, J, Arita, M, Arita, M, Baker, ES, Bertrand-Michel, J, Bowden, JA, Brügger, B, Ellis, SR, Fedorova, M, Griffiths, WG, Han, X, Hartler, J, Hoffmann, N, Koelmel, JP, Köfeler, HC, Mitchell, TW, O'Donnell, VB, Saigusa, D, Schwudke, D, Shevchenko, A, Ulmer, CZ, Wenk, MR, Witting, M, Wolrab, D, Xia, Y, Ahrends, R, Liebisch G, and Ekroos, K. (2022) Cyflwyno rhestr wirio adrodd lipidomeg. Metabolaeth Natur (sylw). https://doi.org/10.1038/s42255-022-00628-3
 3. Saud, Z, Tyrrell, VJ Protty, M, Statkute, E, Rubina, A, Bentley, K, White, D, Rodrigues, PDS, Murphy, RC, Köfeler, H, Griffiths, WJ, Alvarez-Jarreta, J, Newcombe, RG, Heyman, J, Pritchard, M, McLeod, RWJ, Arya, A, Lynch, CA, Owens, D, Buurma, NJ, O'Donnell, VB, Thomas, DW, Stanton,  RJ. Mae'r amlen SARS-CoV2 yn datgelu lefelau uchel o lipidau pro-geulo a gellir ei anactifadu gan rinsiau llafar sy'n cynnwys surfactant yn COVID19 (2022) J Lipid Res (J Lipid Res 2022 Ebr 15; 100208. doi: 10.1016 / j.jlr.2022.100208)
 4. Misheva, M, Kotzamanis, K, Davies, L, Tyrrell, VJ, Rodrigues, PRRS, Benavides, GA, Hinz, C, Murphy, RC, Kennedy, P, Taylor, PR, Rosas, M, Jones, SA, Deshpande, S, Andrews, R, Czubala, MA, Gurney, M, Aldrovandi, M, M, Meckelmann, SW, Ghazal, P, Darley-Usmar, VM, White, D, O'Donnell, VB (2022) Rheolir metaboledd Oxylipin gan mitochondrial B ocsidiad yn ystod llid bacteriol. Nat Commun 13, 139 (2022). 
 5. Tyrrell, VJ, Ali, F, Boeglin, WE, Andrews, R, Burston, J, Birchall, JC, Ingram, J, Murphy, RC, Piguet V, Brash AR, O'Donnell VB, Thomas CP. (2021) Dadansoddiad lipidomig a thrawsgrifiol o lwybr biosynthetig Linoleoyl-omega-Hydroxyceramide mewn briwiau psoriatig dynol J Lipid Res (Mehefin 22; 100094. doi: 10.1016 / j.jlr.2021.100094)

2017-2020

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, gwnaethom ddangos bod eoxPL yn chwarae rôl reoleiddiol wrth ddatblygu ymlediad aortig abdomenol ac y gallant adfer diffygion haemostatig mewn amodau diffyg ffactor geulo. Gwnaethom hefyd ddangos metaboledd lysophospholipid wedi'i newid mewn ffurf etifeddol gyffredin o glefyd cardiofasgwlaidd. Drwy gydweithrediadau, cefnogom lawer o astudiaethau allanol ar rolau lipidau bioactif mewn clefyd llidiol. Mae meddalwedd a gynhyrchir yn ein labordy a ariennir gan ERC wedi'i ymgorffori yn y gyfres LIPID MAPS o offer ar gyfer dadansoddi data lipidomeg. Adnewyddwyd ein grant Rhaglen BHF yn 2020.        Astudiaethau sy'n archwilio sut y gellid targedu lipidau ar gyfer anweithgarwch firaol yn COVID19 Dechreuwyd yn vitro ac in vivo mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau. Gyda chydweithwyr LIPID MAPS, rydym wedi datblygu canllawiau newydd ar gyfer cyhoeddiadau cyfnodolion a chonfensiynau enwi lipidau.

 1. O'Donnell, VB, FitzGerald, GA, Murphy, RC, Liebisch, G, Dennis, EA, Quehenberger, O, Subramaniam, S, Wakelam, MJO (2020) Camau tuag at safonau adrodd lleiaf ar gyfer sbectrometreg màs lipidomeg mewn cyhoeddiadau ymchwil biofeddygol Cylchrediad: Genomeg a Meddygaeth Fanwl (yn y wasg)
 2. Alvarez-Jarreta, J, Fahy, E, O'Connor, A, Price, A, Benton, P, Siuzdak, G, Rodrigues, PRS, Hawksworth, JA, Valdivia-Garcia, M, Allen, SM, O'Donnell, VB (2020) Darganfyddwr LipidDarganfyddwr 2.0: biblinell wybodeg uwch ar gyfer ceisiadau darganfod lipidomeg Biowybodeg (yn y wasg), hefyd ar BioRxiv: https://doi.org/10.1101/2020.08.16.250878
 3. Ipsiez, N, Pickering, RJ, Rosas, M, Tyrrell, VJ, Davies, LC, Orr, SJ, Czubala, MA, Fathalla, D, Robertson, AAB, Bryant, CE, O'Donnell, VB, Taylor, PR (2020) Mae macroffagau preswyl meinwe yn atal rhyddhau IL-1beta trwy lwybr adweithiol prostanoid / IL-10. EMBO J (2020) 39: e103454
 4. Meckelmann, SW, Hawksworth, JI, Gwyn, D, Andrews, R, Rodrigues, P, O'Connor, A, Alvarez-Jarreta, J, Tyrrell, VJ, Hinz, C, Zhou, Y, Williams, J, Aldrovandi, M, Watkins, WJ, Engler, AJ, Lo Sardo, V, Slatter, DA, Allen, SM, Acharya, J, Mitchell, J, J, Cooper, J, Aoki, J, Kano, K, Humphries, SE, ac O'Donnell, VB. (2020) Dysregulation metabolig o'r echel lysophospholipid / autotaxin yn y cromosom 9p21 genynnau SNP rs10757274 cylchrediad: Genomeg a Meddygaeth Fanwl (https://doi.org/10.1161/CIRCGEN.119.002806)
 5. O'Donnell, VB, Thomas, D, Stanton, R, Maillard, JY, Murphy, RC, Jones, SA, Humphreys, I, Wakelam, MJO, Fegan, C, Wise, AS, Bosch, A, Stattar, SA Rôl bosibl rinsiau llafar sy'n targedu'r amlen lipid firaol mewn haint SARS-CoV-2. (2020) SWYDDOGAETH. https://doi.org/10.1093/function/zqaa002
 6. Dol, S, Freitas, FP, Shah, R, Costa da Silva, M, Ingold, I, Grocin, AG, Panzilius, E, Scheel, C, Mourao, A, Buday, K, Wanninger, J, V, V, Ignane, T, Mohana, V, Rehberg, M, Schepers, A, O'Donnell, VB, Aldrovandi, M, Kurz, A, Sauer, M, Sattler, M, Tate, EW, Proneth, B, Schmitz, W, Schulze, A, Popowicz, G, Pratt, D, Mae Friedmann Angeli, JP, Conrad, M (2019) FSP1 yn atalydd ferroptosis glutathione-annibynnol Natur doi: 10.1038 / s41586-019-1707-0
 7. Allen-Redpath, K, Aldrovandi, M, Lauder, S, Gketsopoulou, A. Tyrrell, VJ, Slatter, DA, Andrews, R, Watkins, WJ, Atkinson, G, McNeill, E, Gilfedder, A, Protty, M, Burston, J, Johnson, SRC, Rodrigues, PRS, Jones, DO, Lee, R, Handa, A, Channon, K, Obaji, S, Alvarez-Jarreta, J, Krönke, G, Ackermann, J, Jenkins, PV, Collins, PW ac O'Donnell, VB. (2019) Mae pilenni ffosffolipid yn gyrru datblygiad aneurysm aortig abdomenol trwy ysgogi gweithgaredd ffactor ceulo. Proc Natl Acad Sci, UDA 116 (16) 8038-8047 https://doi.org/10.1073/pnas.1814409116
 8. Dysgwr, DA, Percy, CL, Allen-Redpath, K, Gajsiewicz, J, Brooks, NJ, Clayton, A, Tyrrell, VJ, Lauder, SN, Watson, A, Dul, M, Garcia-Diaz, Y, Aldrovandi, M, Heurich, M, Hall, J, Morrissey, JH, Lacroix-Desmazes, S, Delignat, S, Jenkins, PV, Collins, PW ac O'Donnell, VB (2018) Mae ffosffolipidau ocsideiddio'n ensymatig yn adfer ffurfio ceuladau gwaed yng ndiffyg ffactor VIII trwy gefnogi gweithgareddau ffactor ar arwynebau bilen J Clin Invest Insight 3(6): e98459. https://doi.org/10.1172/jci.insight.98459
 9. O'Donnell, VB, Rossjohn, J, Wakelam, MJO (2018) signalau ffosffolipid mewn celloedd imiwnedd cynhenid. J Clin Buddsoddi 128(7): 2670-2679 https://doi.org/10.1172/JCI97944.

2007-2017

Ers 2007, mae ein grŵp wedi darganfod nifer fawr o lipidau a wnaed gan blatennau dynol, niwtroffiliaid a monocytes, trwy'r llwybrau lipoxygenase a cyclooxygenase. Rydym wedi dangos y gall y lipidau hyn gynhenid imiwnedd gan gynnwys hyrwyddo ceulo gwaed, signalau imiwnedd a gweithgareddau gwrthfacterol leukocytes. Maent yn perthyn i deuluoedd ffosffolipidau ocsidiedig ensymatically (eoxPL), ac mae eu cenhedlaeth uchel i'w gael mewn clefyd thrombotig dynol, tra bod eu diffyg yn arwain at ddiffygion gwaedu ac amddiffyniad rhag llid fasgwlaidd. Gwneir y gwaith hwn mewn cydweithrediad â'r Athro Peter Collins a Dr Vince Jenkins (UHW).

 1. Lauder, SN, Allen-Redpath, K, Slatter, DA, Aldrovandi, M, O'Connor, A, Farewell, D, Percy, CL, Molhoek, JE, Rannikko, S, Tyrrell, VJ, Ferla, S, Milne, GL, Poole, AW, Thomas, CP, Obaji, S., Taylor, PR, Jones, SA, de Groot, PG, Urbanus, RT, Horkko S, Uderhardt, S, Ackermann, J, Jenkins, PV, Brancale, A, A, Kroenke, G, Collins, PW ac O'Donnell, VB (2017) Mae rhwydweithiau lipidau pilen ocsidiedig enzymatically yn cefnogi calsiwm - ffactor geulo dibynnol sy'n rhwymo i gynnal hemostasis. Gwyddoniaeth Signalau Cyf. 10, Rhifyn 507, eaan2787, DOI: 10.1126 / scisignal.aan2787
 2. O'Connor, A, Brasher, C, Slatter, DA, Meckelmann, SW, Hawksworth, JI, Allen, SM, O'Donnell, VB. (2017), LipidFinder, llif gwaith cyfrifiadurol ar gyfer darganfod lipidau yn nodi eicosanoid-phosphoinositides newydd mewn platennau. J Clin Buddsoddi Insight 2(7): e91634. doi: 10.1172 / jci.insight.91634
 3. Slatter, DA, Aldrovandi, M, O'Connor, A, Allen, S, Brasher, C, Murphy, RC, Meckelmann, S, Ravi, S, Darley-Usmar, V ac O'Donnell, VB. (2016) Mae mapio'r lipidomau platennau dynol yn datgelu ffosffolipase cytosol A2 fel rheolydd bioenergetics mitochondrial yn ystod actifadu. Metaboledd Cell 23, 930-934, gyda sylwebaeth gan FitzGerald, GA, lipidomeg platennau dynol: amrywiad, delweddu, fflwcs a thanwydd. 23, 757-759
 4. Hammond VJ, Morgan, AH, Thomas, CP, Brown, S, Freeman, BA, Lloyd, CM, Davies, J, Bush, A, Levonen, AL, Kansanen, E, Villacorta, L, Chen, YE, Porter, N, Garcia Diaz, YM, Schopfer, FJ & O'Donnell, VB (2012) Cynhyrchir keto-ffosffolipidau newydd gan monocytau a macroffagau, a ganfyddir mewn ffibrosis systig ac actifadu derbynnydd activate proliferator-g. J Biol Chem 287, 41651–41666.
 5. O'Donnell, VB, Murphy, RC. Teuluoedd newydd o ffosffolipidau oxidized bioactif a gynhyrchir gan gelloedd imiwnedd: gweithredoedd adnabod a signalau. (2012) Gwaed 120, 1985-1992
 6. Clark, SR, Guy, CJ., Scurr, MJ, Thomas, CP, Coles, B., Roberts, G, Eberl, M., Jones, SA, Topley, N, Kotceha, S. and O'Donnell, VB (2011) Mae eicosanoidau esterified yn cael eu cynhyrchu'n ddifrifol gan 5-lipoxygenase mewn niwtroffiliaid dynol sylfaenol ac mewn heintiau dynol a murin. Gwaed 117, 2033-2043

1999-2007

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, fe wnes i ddiffinio gyda fy nghydweithwyr sut y gall ocsidiad lipid sy'n cael ei gyfryngu gan ensymau fasgwlaidd reoli pwysedd gwaed yn vitro ac in vivo. Mae'r prif ganfyddiadau'n cynnwys dangos sut mae lipoxygenases cellog a cyclooxygenases yn bwyta'n catalytig ocsid nitrig gan arwain at vasoconstriction a sut mae niwtroffiliaid yn patrolio'r fasgwledd gan gynnal pwysedd gwaed trwy leddfu llid a achosir gan facteria.

 1. Morton, J., Coles, B., Wright, K., Gallimore, A., Morrow, JD, Terry, ES, Anning PB, Morgan, BP, Dioszeghy, V., Kuhn, H., Chaitidis, P, Hobbs, A., Jones, SA ac O'Donnell, VB. (2008) "Mae cylchredeg niwtroffiliaid yn cynnal pwysedd gwaed ffisiolegol trwy atal bacteria a mynegiant iNOS dibynnol IFNg yn fasgwledd llygod iach" Gwaed 111, 5187-94
 2. Anning, P.B, Coles, B., Wang, H., Morrow, JD, Dey, S.K, Marnett, L.J. ac O'Donnell, VB (2006) "Mae angen tynnu ocsid nitrig ar gyfer effeithiau hypertensive a phrothrombotig o ataliad COX-2 yn vivo. Gwaed 108, 4059-4062
 3. Williams, PD, Coffey, M.J., Coles, B., Sanchez, S., Morrow, J.D., Cockcroft, J.R., Lewis, M.J. ac O'Donnell, VB "Yn vivo aspirin mae ychwanegiad yn atal defnydd ocsid nitrig gan blatennau dynol." (2005) Gwaed 106, 2737-2743
 4. Coffey, M.J., Chumley, PS, Coles, B., Natarajan, R., Thimmalapura, P., Nowell, M., Kühn, H., Lewis, M.J., Freeman, B.A. ac O'Donnell, VB (2001) "Defnydd catalytig o Nitric Ocsid gan 12/15-Lipoxygenase: Atal Actifiad Cyclase Guanylate Hydawdol Monocyte." Proc. Natl. Acad. Sci. UDA 98, 8006-8011

1996-1999

Tra'n gweithio ym Mhrifysgol Alabama yn Birmingham, gweithiais gyda'r labordy Freeman i nodweddu sut mae llwybrau ocsid nitrig ac ocsideiddio lipid yn croestorri (a gyhoeddwyd yn JBC, Biocemeg), gan ddiffinio llwybrau biocemegol newydd i synthesis nitrolipid, a dangos bod gan lipidau hyn gamau gwrthlidiol cryf.

 1. O'Donnell, VB, Taylor, KP, Parthasarathy, S., Kühn, H., Koesling, D., Friebe, A., Bloodsworth, A., Darley-Usmar, VM a Freeman, B.A. (1999) "Mae 15-Lipoxygenase yn catalytically yn defnyddio ocsid nitrig ac yn amharu ar activation guanylate cyclase" J. Biol. Chem 274, 20083-20091
 2. O'Donnell, VB, Eiserich, JP, Darley-Usmar, VM, Chumley, P.H., Kirk, M., Barnes, S. a Freeman, BC (1999) Nitration o lipid annirlawn gan rywogaethau nitrogen adweithiol sy'n deillio o ocsid nitrig, peroxynitrite, nitrogen deuocsid, asid nitraidd a nitronium ion" Chem. Res. Toxicol. 12, 83-92
 3. Coles, B., Bloodsworth, A., Clark, SR, Lewis, M.J., Croes, PR, Freeman, B.A. ac O'Donnell, VB (2002) "Nitrolinoleate yn atal mynegeion lluosog o swyddogaeth nitrophil" Circ. Res 91, 375-381 (Golygyddol, Freedman, J. "Nitrated lipids, ddiffinio eu bioweithgaredd" (2002) Circ. Res. 91, 371-372)
 4. Coles, B., Bloodsworth, A., Eiserich, JP, Coffey, M.J., McLaughlin, R.M., Giddings, JC, Lewis, M.J., Haslam, R.J., Freeman, B.A. ac O'Donnell, VB (2002) "Mae nitrolinoleate yn atal actifadu platennau trwy esgusodi calsiwm mobileiddio ac ysgogi ffosfforyleiddiad ffosfforylation o ffosffoprotein ffosffohydraidd sy'n ysgogi vasodilator (VASP) trwy ddrychiad cAMP" J. Biol. Chem 277, 5832-5840

1990-1996

Astudiais ym Mhrifysgol Berne, y Swistir ar Gymrodoriaeth Marie Curie (1994-1996). Diffiniais fecanweithiau cenhedlaeth radical rhydd mitochondrial. Roedd fy PhD ym Mhrifysgol Bryste (1990-1993) yn canolbwyntio ar nodweddu gweithred ensymatig cyfansoddion iodoniwm fel atalyddion flavoenzyme a oedd yn cael eu datblygu fel asiantau gwrthlidiol. Canfûm fod y rhain yn atalyddion sy'n dibynnu ar drosiant, na ellir eu gwrthdroi sy'n ffurfio adducts cofalent gyda chyd-ffactorau flavin. Mae'r atalyddion hyn yn cynrychioli rhai o'r atalyddion NADPH oxidase a ddefnyddir fwyaf eang sy'n dal i gael eu defnyddio heddiw.

 1. O'Donnell, V.B., Smith, G.C.M. &Jones, O.T.G. (1994) "Cynnwys radicalau ffenyl mewn ataliad cyfansawdd iodonium o flavoenzymes". Ffarmacoleg Moleciwlaidd 46, 778-785
 2. O'Donnell, V.B., Tew, D.G., Jones, O.T.G., England, p.j. (1993) "Astudiaethau ar fecanwaith ataliol cyfansoddion iodoniwm gyda chyfeiriad arbennig at niwtrophil NADPH oxidase." Biochem. J. 290, 1, 41-49.

 

Addysgu

Gyda fy ngrŵp ymchwil, rwy'n cyfrannu at SSCs ar gyfer ein rhaglen MBBCh a phrosiectau UG ar gyfer myfyrwyr Ffarmacoleg Feddygol (BSc).

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer y modiwl Imiwnomethodolegau yn ein MSc mewn Imiwnoleg.

Rwy'n fentor academaidd i fyfyrwyr UG yn y rhaglen MBBCh.

Bywgraffiad

Education:

1993 PhD Bristol University, Biochemistry

1990 BSc, University of Dublin, Trinity College, Human Nutrition and Dietetics

Anrhydeddau a dyfarniadau

Royal Society Wolfson Research Merit Awardee (2017)

ERC Advanced Investigator (2015-)

Honorary Professor, Faculty of Medicine, University of the Republic, Montevideo, since 2008.

Marie Curie Excellence Award (EU), Brussels, March 2008

Wellcome Trust University Award, Cardiff University, 2002-2007

Iron Bolt Award, Gordon Research Conference on Oxygen Radicals, 2004

Wellcome Trust RCD Fellow, Cardiff University, 1999-2002

Parker B Francis Pulmonary Fellow, University of Alabama at Birmingham, 1997-1999

European Union Marie Curie Fellow, University of Berne, Switzerland, 1995-1996

Aelodaethau proffesiynol

Arweinydd, Academia Europaea (2020-)

Arweinydd Grŵp Cyswllt, Sefydliad Babraham Caergrawnt (2020-2022)

Cymrawd yr Academi Gwyddorau Meddygol (2020-)

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Ebrill 2015 -

Aelod Cyswllt, UK DRI, UK Dementia Research Insitute (Hydref 2020-)

Athro Anrhydeddus, Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol y Weriniaeth, Montevideo, ers 2008.

Pwyllgorau ac adolygu

Diweddar yn unig

-Aelod a Dirprwy Gadeirydd (ers 2023), Grŵp Llywio Amlafiachedd, Cyngor Ymchwil Meddygol / NIHR (2018-)

-Grŵp Llywio, Cynhadledd Ryngwladol ar Biowyddoniaeth Lipidau (ICBL) (2022-)

Grŵp Goruchwylio Strategol, UKBiobank (2022-)

-Aelod, Grŵp Cynghori ar Ddatblygu a Darganfod Ffisioleg Ymddiriedolaeth Wellcome (2022-2023)

-Grŵp Golygyddol Gweithredol, Swyddogaeth, Cymdeithas Ffisiolegol America, 2020-.

-Aelod, Panel Cyllid Offer Cyfalaf MRC, 2021-2023

-Aelod, Pwyllgor Adrannol ar gyfer Academi Gwyddorau Meddygol SC3) 2020-2023

-Aelod grŵp Rheolaeth ar gyfer y DU, ar gyfer Rhwydwaith Gweithredu COST yr UE, EpiLIPIDNET, cyd-ymgeisydd (O'Donnell)

Meysydd goruchwyliaeth

Biocemeg lipid

Ymchwil cardiofasgwlaidd

Imiwnoleg lipidau

Llid

Ymgysylltu

LIPID MAPS Database and Resource funded by Cardiff-led funding from Wellcome Trust

In 2016, the Wellcome Trust funded a £1.3M 5 yr initiative led by our group jointly with Babraham Institute, Cambridge, and University of California San Diego to fund continuation and further development of LIPID MAPS, the global online database and resource for lipid research (http://www.cardiff.ac.uk/news/view/380752-new-funding-boosts-lipidomics-research).