Ewch i’r prif gynnwys

Dr Rebecca Oatley

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
OatleyR3@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ac yn ddarlithydd ar y rhaglen gymhwyso MA Gwaith Cymdeithasol (2 flynedd) ym Mhrifysgol Caerdydd. Cyn hynny, gweithiais fel gweithiwr cymdeithasol cymwys ar draws gwasanaethau statudol a thrydydd sector ar gyfer oedolion hŷn a phobl sy'n byw gyda dementia. 

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith cymdeithasol gydag oedolion hŷn, amrywiaeth a'r profiad byw o ddementia, ymyriadau cymorth ôl-ddiagnostig yn y gymuned, a throsi ymchwil yn ymarfer. 

Cyhoeddiad

2023

2021

Articles

Book sections

 • Oatley, R. 2023. Gender, leisure and dementia. In: Russell, C., Gray, K. and Twigg, J. eds. Leisure and Everyday Life with Dementia. Reconsidering Dementia Open University Press, pp. 40-52.

Thesis

Ymchwil

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw: 

 • Gwaith Cymdeithasol gydag Oedolion Hŷn
 • Amrywiaeth a'r profiad byw o ddementia 
 • Ymyriadau cymorth ôl-ddiagnostig yn y gymuned
 • Cyfieithu ymchwil yn ymarfer

Mae'r prosiectau ymchwil presennol yn cynnwys: 

 • Bwyd Gogoneddus Bwyd: Gwerthusiad dulliau cymysg o arferion sy'n gysylltiedig â bwyd mewn cefnogaeth grŵp ôl-ddiagnostig yn y gymuned i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt (dechrau 2024) (Ariannwyd gan Ymchwil NIHR ar gyfer Gofal Cymdeithasol)

Mae'r prosiectau ymchwil gorffenedig yn cynnwys:

 • Profiadau menywod o weithgareddau hel atgofion chwaraeon i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia (studenthip PhD)
 • Hybu gweithgarwch corfforol ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia (Ariannwyd gan Active Herefordshire & Worcestershire a'r Gymdeithas Astudiaethau Hamdden)
 • Byw gyda dementia mewn tai gofal ychwanegol (Ariannwyd gan Ysgol Gofal Cymdeithasol NIHR 102645/ER/UWTA-P180)

Addysgu

Rwy'n addysgu ar y rhaglen gymhwyso MA Gwaith Cymdeithasol (2 flynedd) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy mhrif feysydd arbenigedd yn cynnwys gwaith cymdeithasol gydag oedolion hŷn, oedolion sy'n byw gyda dementia, gofalwyr teulu, a heneiddio. 

Bywgraffiad

Llwyddiannau Academaidd

2021 PhD (Astudiaethau Dementia), Prifysgol Caerwrangon
2015 MA (Gwaith Cymdeithasol), Prifysgol Caerdydd
2007 BSc (Anrh) (Ffisioleg a Seicoleg), Prifysgol Caerdydd

Profiad Proffesiynol

Rwyf wedi gweithio fel gweithiwr cymdeithasol cymwysedig o'r blaen mewn tîm statudol ar gyfer oedolion hŷn. Mae gen i flynyddoedd lawer o brofiad hefyd yn gweithio ar draws gwasanaethau iechyd a thrydydd sector ar gyfer oedolion hŷn, oedolion sy'n byw gyda dementia a gofalwyr teulu. 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Astudiaethau Lesiure

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Gwaith cymdeithasol
 • Dementia
 • Heneiddio
 • Clefyd Alzheimer
 • Gweithgaredd Corfforol