Ewch i’r prif gynnwys
Joseph O'Connell   PhD (Cardiff) MA (Cardiff) BMus (Hons)

Dr Joseph O'Connell

(e/fe)

PhD (Cardiff) MA (Cardiff) BMus (Hons)

Darlithydd a Chyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig

Email
OConnellJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74381
Campuses
33-37 Heol Corbett, Ystafell 1.04, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n arbenigo mewn astudiaethau cerddoriaeth boblogaidd, gyda diddordeb arbennig mewn roc pync, gwleidyddiaeth, a chyflwyniad a phrofiad perfformiwr. Rwyf wedi cynnal ymchwil hanesyddol ar roc gwleidyddol yn ystod cyfnod Thatcher a gwaith maes ar greu a pherfformio cerddoriaeth danddaearol cyfoes. Rwyf hefyd yn clarinetydd a gitarydd hunanddysgedig a hyfforddwyd yn conservatoire, ac mae gen i brofiad eang o berfformio mewn cyd-destunau clasurol a phoblogaidd.

Mae fy addysgu yn adlewyrchu fy niddordebau ymchwil a pherfformiad, gan gymryd hanes a dadansoddiad cerddoriaeth boblogaidd, jazz, a chroestoriad cerddoriaeth a gwleidyddiaeth. 

Cyhoeddiad

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2010

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn bennaf mewn roc pync, gwleidyddiaeth a syniadau o ddilysrwydd. Ar hyn o bryd rwy'n rhan o dîm ymchwil sy'n archwilio rôl genres cerddoriaeth boblogaidd mewn adfywio iaith a hunaniaeth ddiwylliannol yn Aotearoa (Seland Newydd) a Cymru (Cymru). Mae'r prosiect, Prosiect Puutahitanga, yn gydweithrediad rhwng staff Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato (gweler https://www.instagram.com/prosiectpuutahitanga/).

Archwiliodd fy ymchwil doethurol y ffyrdd y bu pync, gwleidyddiaeth a dilysrwydd yn croestorri ym Mhrydain yn ystod blynyddoedd Thatcher, gan gynnwys perfformwyr fel Tom Robinson, Billy Bragg a Crass, yn ogystal â'r mudiad Rock Against Racism, Live Aid a'r grŵp o gerddorion cefnogol y blaid Lafur, Red Wedge. Rwyf wedi ysgrifennu pennod ar Rock Against Racism a'r grŵp pync Prydeinig-Pacistanaidd Alien Kulture ar gyfer Oxford Handbook of Punk Rock (OUP, 2020).

Rwyf hefyd wedi cynnal ymchwil ethnograffig ar sîn roc mathemateg y DU, sy'n cwmpasu dylanwad tynnu cerddoriaeth o pync, roc blaengar, metel a jazz o ran estheteg sonig a gweledol, ac mae'n defnyddio dull DIY i raddau helaeth o berfformio, recordio a dosbarthu. Roedd gan yr ymchwil hon ddiddordeb arbennig ym mhrofiad perfformwyr a'r hinsawdd broffesiynol bresennol mewn creu cerddoriaeth danddaearol, ac arweiniodd at sgyrsiau mewn cynadleddau rhyngwladol ac erthygl arloesol ar gyfer y cylchgrawn cerddoriaeth boblogaidd, Riffs.

Addysgu

Is-raddedig

Blwyddyn 1: Ysgrifennu am Gerddoriaeth (modiwl sy'n dysgu ymarfer ysgrifennu traethodau ac yn datblygu gwybodaeth am un gwaith yn y Celfyddydau Gorllewinol neu ganon cerddoriaeth boblogaidd: mae fy addysgu yn seiliedig yn benodol ar Gyfrifiadur Iawn Radiohead); Cerddoriaeth fel Diwylliant (rwy'n cyfrannu addysgu ar yr astudiaeth ddiwylliannol o gerddoriaeth boblogaidd a jazz).

Blwyddyn 3: Jazz, Diwylliant a Gwleidyddiaeth (arolwg hanesyddol o arddulliau a pherfformwyr jazz ar ôl yr Ail Ryfel Byd, sy'n amlygu ac yn archwilio cysyniadau gwleidyddol a diwylliannol allweddol sy'n bresennol mewn trafodaeth jazz); Goruchwylio traethawd hir (rwyf wedi goruchwylio ystod eang o brosiectau ar bynciau o fewn astudiaethau cerddoriaeth a jazz poblogaidd).

Ôl-raddedig

Rwy'n arwain y modiwl Ymchwil Cerddoriaeth mewn Ymarfer ac yn cyfrannu seminarau i'r modiwlau Cyflwyno Astudiaethau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Diwylliant a Gwleidyddiaeth, a Diwylliannau Perfformio. Rwyf hefyd wedi goruchwylio traethodau hir MA ar pync roc a cherddoriaeth a gwleidyddiaeth boblogaidd. 

Bywgraffiad

Addysg

  • 2014: PhD (Cerddoriaeth), Prifysgol Caerdydd
  • 2010: MA (Cerddoriaeth, Diwylliant a Gwleidyddiaeth), Prifysgol Caerdydd
  • 2007: BMus, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Safleoedd academaidd blaenorol

  • 2018 - presennol: Darlithydd, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd
  • 2015 - 2018: Darlithydd Cyswllt, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd