Ewch i’r prif gynnwys
Sang Soon Oh  BSc, MSc, PhD

Dr Sang Soon Oh BSc, MSc, PhD

Cymrawd COFUND

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
OhS2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10184
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Llawr 1, Ystafell 1.02, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N/0.09, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwyf wedi bod yn gymrawd Seren Sêr Cymru II yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ers mis Tachwedd 2017. Mae fy arbenigedd yn theori ac efelychiadau ynysyddion topolegol ffotonig, crisialau ffotonig, laserau anhrefnus lled-ddargludyddion, rhyngweithio mater ysgafn mewn systemau plasmonig a metamaterials chiral graphene. Yng Nghaerdydd, rwyf wedi bod yn gweithio ar theori ac arbrofion ar laserau lled-ddargludyddion yn seiliedig ar ynysydd topolegol ffotonig.

Ar hyn o bryd, rwy'n arwain grŵp ymchwil (4 myfyriwr PhD) ar ffotoneg topolegol gyda ffocws ar yr astudiaeth ddamcaniaethol ar gyfnodau topolegol mewn ffotoneg.

Am fanylion fy ymchwil a newyddion gan fy ngrŵp, ewch i dudalen we grŵp Topological Photonics Resaerch.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2000

1999

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Fy nghefndir ymchwil yw electromangetiaeth ddamcaniaethol mewn deunyddiau cyfansawdd megis modelu dadansoddol a rhifiadol metamaterials chiral, metamaterials gweithredol a metamaterials graphene. Mae diddordeb cyfredol yn cynnwys ynysyddion topolegol ffotoneg a laserau lled-ddargludyddion anhrefnus . Gyda'r felloswship Rising Star wedi'i ariannu gan y goverement Cymreig, rwy'n canolbwyntio ar delveloping laser ynysydd topolegol ffotonig gan ddefnyddio nanowires lled-ddargludyddion III-V.

 • Cymrodoriaeth Seren Rising Sêr Sêr Cymu, "Laser Lled-ddargludyddion Sbectrwm Topolegol Ffotoneg a Ffotoneg Unffordd"  (Llywodraeth Cymru a'r ERDF, £983K, tua 5 mlynedd rhwng Rhagfyr 2017 a Mawrth 2023)

Ar hyn o bryd rwy'n arwain tîm o  a 3 myfyriwr PhD (Ghada Alharbi, Joe Mahoney, Shaikhah Almousa). Bydd croeso i ddarpar ymgeiswyr ar gyfer ysgoloriaethau PhD (EPSRC, a ariennir neu hunan-ariannu eraill ac ati) a chymrodoriaethau (cymrodoriaeth Leverhulme, ac ati) gysylltu â mi.

Addysgu

 • PX3315: Prosiect Ffiseg ar gyfer myfyrwyr israddedig Blwyddyn 3 ar "Allyrwyr Cwantwm Nanowire" 
 • PX4133: Dirprwy Drefnydd Modiwl Opteg Cwantwm Modern (21/22, 22/23)
 • PX2131: Dirprwy Drefnydd Modiwl Ffiseg Caeau a Llif (22/23)

Bywgraffiad

Derbyniodd Sang Soon O radd PhD mewn Ffiseg o Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Uwch Korea (KAIST) yn Ne Korea (2007). Yn ystod ei PhD, ymwelodd â Phrifysgol St Andrews (2004-2005). Ar ôl cymrodoriaeth ôl-ddoethurol yn y Sefydliad Ymchwil Telathrebu Electroneg (ETRI) yn Ne Korea (2007-2010), ymunodd â'r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Surrey, y DU fel postdoc (2010) a symudodd i'r grŵp Theori Mater Cyddwysedig (CMTH) yn yr Adran Ffiseg a Dyfais Lled-ddargludyddion Optegol (OSD) yn Adran Peirianneg Drydanol ac Electroneg yng Ngholeg Imperial Llundain. Yn 2017, ymunodd â'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ym Mhrifysgol Caerdydd fel Cymrawd Seren Rising Sêr Cymru.

 • Golygydd gwadd Special Issue: Selected Papers from Semiconductor and Integrated Optoelectroneg (SIOE) 2019
 • Adolygydd mewn cyfnodolion >40 gan gynnwys Ffiseg Natur, Cyfathrebu Natur, Llythyrau Adolygu Corfforol, Reivew Corfforol B, Reivew Gorfforol E, Nano Letters, Light: Gwyddoniaeth a Chymwysiadau, ACS Ffotoneg, Adroddiadau Gwyddonol, Optics Letters, Optics Express a Optics Communications
 • Aelod o Rwydwaith Metamaterials EPSRC UK (yn dechrau ym mis Mawrth 2021) 

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod, Cymdeithas Gorfforol Corea(2007-2010, 2022-)
 • Aelod, METAMORPHOSE (2014-2015, 2022-)
 • Aelod, OPTICA (2022-)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd

 • Ffiseg topolegol (ffotoneg, plasmoneg)
 • electromagnetedd damcaniaethol (modelu dadansoddol a rhifiadol)
 • Effeithiau aflinol a deinamig mewn laserau lled-ddargludyddion (anrhefn, effaith ennill nonuniform)
 • Modelu eiddo optegol deunyddiau 2D

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio 3 myfyriwr ymchwil fel prif oruchwyliwr (gweler isod) ac 1 myfyriwr ymchwil (Annie Matthew) fel cyd-oruchwyliwr. Cyn fyfyrwyr PhD gwadd: Jochen Bissinger o Brifysgol Dechnegol Munich a Jan Olthaus o Brifysgol Münster.

Alumni

 • Dr Yongkang Gong  (yn Huawei ar hyn o bryd)
 • Parc Dr Haedong (yn Corning Korea ar hyn o bryd)
 • Dr Ananya Ghatak (ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Creta)
 • Dr Stephan Wong (cerrynt yn Labordy Cenedlaethol Sandia)
 • Dr Zeeshan Ahmad 

Goruchwyliaeth gyfredol

Joe Mahoney

Joe Mahoney

Myfyriwr ymchwil

Shaikhah Almousa

Shaikhah Almousa

Myfyriwr ymchwil

Ghada Alharbi

Ghada Alharbi

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Prosiectau PGR Preivous

 • Stephan Wong, Archwilio dulliau lasio topolegol nofel: eu cadernid a'u dynameg, 2018-2022
 • Zeeshan Ahmad, polaritonau plasmon wyneb Trawsverse-drydanol mewn systemau graphene homogenaidd a chyfnodol,
  2018-2022

Prosiectau PGR cyfredol

 • Joe Mahoney, Dylunio Modiwleiddwyr Eelectroabsorption Dot Quantum ar gyfer Data a Thelathrebu Nesaf-Gen 2019-2023
 • Shaikhah Almousa, Theori union a brasamcan ar gyfer atseinio mewn cyfrwng sy'n newid o'i gwmpas, 2019-2023
 • Ghada Alharbi, Anhwylder optegol mewn ynysyddion topolegol aflinol Kerr optegol 2020-2024

Prosiectau PGR sydd ar y gweill

 • Kyle Netherwood, Creu deunydd optegol artiffisial i hidlo taleithiau ffoton sengl ar gyfer technolegau cwantwm, 2023-2027
 • Hassan Alghamdi, ffotoneg topolegol an-Hermitaidd mewn laserau cypledig, 2023-2027