Ewch i’r prif gynnwys
Nicholas Page

Dr Nicholas Page

Cydymaith Ymchwil, DECIPHer

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
PageN2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11069
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer), Canolfan Rhagoriaeth Iechyd Cyhoeddus UKCRC, sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymchwilio i iechyd a lles y boblogaeth drwy ddefnyddio methodolegau meintiol, gan gynnwys modelu ystadegol a GIS. Mae fy ngwaith cyhoeddedig diweddaraf yn cynnwys archwilio newid dros amser mewn ysmygu ieuenctid a defnyddio canabis, ymchwilio i effeithiau tymor byr cyflwyno rheoleiddio e-sigaréts ar anwedd ieuenctid, ac archwilio ffynonellau tuedd bosibl wrth gyfuno cysylltiad data arferol ac arolwg cenedlaethol o blant ysgolion uwchradd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

Articles

Monographs

Thesis

Ymchwil

RESEARCH INTERESTS

 • Quantitative methods
 • Natural experiments
 • Adolescent health and wellbeing
 • Violence trends

Addysgu

ADDYSGU

2019-presennol

 • Arbrofion o ran gwybod (Israddedig, SOCSI), darlithydd
 • Gwerthuso: Datblygu a gwerthuso ymyriadau mewn systemau cymdeithasol cymhleth (Ôl-raddedig, SOCSI), darlithydd
 • Gwella iechyd (Ôl-raddedig, Ysgol Meddygaeth), cynullydd modiwlau
 • Datblygu a gwerthuso ymyriadau iechyd cyhoeddus cymhleth (cwrs byr DECIPHer), darlithydd

AROLYGIAETH

Rwyf wedi goruchwylio traethodau hir ôl-raddedig yn yr Ysgol Feddygaeth.

Bywgraffiad

CYMWYSTERAU

 • 2015: PhD Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2011: MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Prifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach), Rhagoriaeth
 • 2010: BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Prifysgol Morgannwg, 2:1

TROSOLWG GYRFA

 • 2019-presennol: Cydymaith Ymchwil, DECIPHer, Prifysgol Caerdydd
 • 2016-2018: Uwch Gynorthwyydd Ymchwil, WISERD, Prifysgol De Cymru
 • 2015: Cydymaith Ymchwil, Grŵp Ymchwil Trais Prifysgol Caerdydd