Ewch i’r prif gynnwys
Philip Pallmann

Dr Philip Pallmann

(e/fe)

Uwch Gymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PallmannP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 505, 5ed llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Treialon lle rwy'n gweithio fel ystadegydd meddygol ar ddylunio, ymddygiad, dadansoddi ac adrodd ar hapdreialon rheoledig ac astudiaethau eraill a gynlluniwyd yn dda.

Mae fy nghefndir mewn ystadegau cymhwysol, ond rwy'n gweithio ar draws ystod eang o feysydd clinigol gan gynnwys heintiau, clefydau niwroddirywiol ac iechyd y boblogaeth, yn ogystal ag ar hyrwyddo methodoleg treialon clinigol, yn enwedig dulliau dylunio effeithlon fel dyluniadau addasol.

Rwy'n cyd-arwain Gweithgor Dyluniadau Addasol Partneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon MRC-NIHR, ynghyd â Sofía Villar.

Rwy'n aelod o bwyllgor cyllido MRC-NIHR Effeithiolrwydd a Gwerthuso Mecanwaith (EME).

Rwy'n Olygydd Cyswllt ar gyfer y cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid Trials.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Crynodeb o'm hymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar nifer o dreialon (gan gynnwys BATCH, DocTIS®, LISTEN®, OBS UK, PLACEMENT®, PRECISE, PRONTO, SaFE, SWIS, TIPTOE®) ac astudiaethau arsylwadol (gan gynnwys DOMINO-HD, Family VOICE,  PEACH a PERCEIVE). Fi yw'r prif ymchwilydd ar gyfer PROTECT. Mae astudiaethau blaenorol yr wyf wedi gweithio arnynt yn cynnwys FLAME®, TAPERS a TRIDENT®.

Rwyf wedi bod yn cymryd rhan weithredol ym Mhrosiect ACE i ddatblygu estyniad CONSORT swyddogol ar gyfer treialon clinigol gyda dyluniad addasol, Prosiect PANDA i greu platfform ar-lein addysgol am ddyluniadau addasol, Prosiect  CAT i ddatblygu arfer gorau sy'n costio canllawiau ar gyfer CTUs sy'n cefnogi treialon dylunio addasol, a Phrosiect ROBIN i ddatblygu canllawiau arfer gorau ar gyfer cynnal dadansoddiadau interim mewn treialon cam hwyr.

Rwyf wedi ysgrifennu (cyd-) a / neu rwy'n cynnal nifer o becynnau R sydd ar gael yn rhwydd ar CRAN®, gan gynnwys MAMS (astudiaethau aml-gam aml-fraich), BayesMAMS (astudiaethau aml-gam aml-fraich Bayesaidd), jocre (rhanbarthau cyd-hyder), cymedrol (treialon cynyddu dosau sy'n seiliedig ar fodel),    ANOM (dadansoddiad o ddulliau) a simboot (casgliad ar yr un pryd ar gyfer mynegeion amrywiaeth).

Rhwng 2017 a 2023 roeddwn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil (RDCS) ar gyfer De-ddwyrain Cymru, a fu'n gweithio gyda'r GIG a staff gofal cymdeithasol i ddatblygu ceisiadau ariannu o ansawdd uchel ar gyfer prosiectau ymchwil arloesol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Dyfarnwyd cyllid grant yn ddiweddar

2023

 • NIHR HTA: Gwerthuso ar hap platfform o ganlyniadau clinigol gan ddefnyddio technolegau newydd i optimeiddio therapi gwrthficrobaidd (PROTECT) (£204,987)

2022

 • NIHR HSDR: Clinigol a chost-effeithiolrwydd rhaglen gwella ansawdd mamolaeth i leihau gwaedu gormodol a'r angen am drallwysiad ar ôl genedigaeth: camodd astudiaeth gwaedu obstetrig y DU (OBS UK) dreial ar hap clwstwr lletem (£3,650,790)
 • NIHR HTA: Hunanreolaeth aml-barth mewn pobl hŷn sydd ag osteoarthritis ac aml-afiachedd (TIPTOE) (£1,711,355)
 • NIHR CTU Cymorth Cyllid: Eirioliadau cadarn ar gyfer dyluniadau addasol (ROBIN): datblygu arfer gorau ar gyfer dadansoddiadau interim o ansawdd uchel a chyflym mewn treialon cam II-IV (£71,238)
 • NIHR HTA: cathetr anesthetig lleol perineural ar ôl torri aelodau isaf (PLACEMENT) (PLACEMENT®) (£1,635,918)

2021

 • NIHR Long COVID galwad: Cymorth hunanreoli personol COVID hir – cyd-ddylunio a gwerthuso (LISTEN) (£1,055,520)
 • NIHR & DR: Cynadledda grŵp teulu ar gyfer plant a theuluoedd: gwerthuso gweithredu, cyd-destun ac effeithiolrwydd (Llais y Teulu) (£1,194,736)

2020

 • NIHR HTA: Procalcitonin: gwerthuso defnydd gwrthfiotig mewn cleifion ysbyty COVID-19 (PEACH) (£731,858)
 • HCRW RfPPB: PERCEIVE: rhagfynegi risg a chyfathrebu canlyniad yn dilyn torri aelodau isaf mawr – astudiaeth gydweithredol (£229,225)
 • DfE WWCSC: Gweithwyr cymdeithasol mewn ysgolion sy'n cynyddu (SWIS) (£385,597)
 • NIHR EME: MR-pro-adrenomedullin (MR-proADM) a gwerthusiad ImmunoXpert o hyd gwrthfiotig dan arweiniad procalcitonin mewn plant sydd â haint ar gyfer haenu effeithiolrwydd (PRECISE) (£385,450)

2019

 • Cyllid Seilwaith HCRW CTU: Y Ganolfan Treialon Ymchwil 2020-23 (£2,470,489)
 • Cyllid Cymorth CTU NIHR: Costau treialon addasol (CAT): datblygu arfer gorau sy'n costio canllawiau ar gyfer CTUs sy'n cefnogi treialon addasol (£55,629)
 • NIHR HTA: Gwerthusiad Procalcitonin a NEWYDDION ar gyfer adnabod sepsis yn amserol a'r defnydd gorau posibl o wrthfiotigau yn yr adran frys (PRONTO) (£1,968,786)
 • NIHR: Optimeiddio, profi dichonoldeb a threial peilot ar hap o SaFE: ymyrraeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd iach ar gyfer addysg bellach (£510,815)
 • H2020 yr UE: Penderfyniad ar therapïau cyfunol gorau posibl mewn IMIDs gan ddefnyddio dulliau systemau (DocTIS) (€ 6,260,050)

2018

 • Ymchwil JPND yr UE: Targedau ffordd o fyw aml-barth ar gyfer gwella prognosis yng nghlwy'r Huntington (DOMINO-HD) (€ 2,057,969)
 • Cyllid Cymorth CTU NIHR: Pecyn cymorth dylunio addasol a newydd ymarferol (PANDA) (£98,886)
 • HCRW RfPPB: Trin pryder er mwyn atal llithro mewn sgitsoffrenia (TAPERS) – treial dichonoldeb (£229,865) 

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 2016: PhD Bioystadegau, Leibniz Universität Hannover
 • 2012: MSc Biotechnoleg Planhigion, Leibniz Universität Hannover
 • 2010: BSc Biotechnoleg Planhigion, Leibniz Universität Hannover

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2013: Gwobr Bernd Streitberg y Gymdeithas Biometrig Ryngwladol (Rhanbarth yr Almaen) am fy nhraethawd hir MSc Profion dau sampl a phrofion cyferbyniad lluosog o sawl mynegai amrywiaeth
 • 2012: Ail Wobr am y Cyflwyniad Llafar Myfyrwyr Gorau yn y 36ain Cynhadledd Biometrig Ryngwladol yn Kobe, Japan

Aelodaethau proffesiynol

 • Cyd-arweinydd y Gweithgor Dyluniadau Addasol, Partneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon MRC-NIHR (yn flaenorol: MRC Network of Hubs for Trials Methodology Research)
 • Aelod o Rwydwaith Clefyd Huntington Ewrop

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2022 - presennol: Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2023: Dirprwy Gyfarwyddwr RDCS, Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2022: Cymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2017: Uwch Gydymaith Ymchwil, Adran Mathemateg ac Ystadegau, Prifysgol Lancaster
 • 2012 - 2015: Cydymaith Ymchwil , Sefydliad Bioystadegau, Leibniz Universität Hannover
 • 2010 - 2012: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Sefydliad Bioystadegau, Leibniz Universität Hannover
 • 2009 - 2010: Cynorthwy-ydd Addysgu, Sefydliad Clefydau Planhigion a Diogelu Planhigion, Leibniz Universität Hannover

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cyflwyniadau Cynhadledd (dewisol)

 • Mae treial yn dylunio gyda rhagoriaeth gyd-gynradd a diweddbwyntiau nad ydynt yn israddol: pwyntiau trafod methodolegol a chanllawiau ymarferol. ICTMC, Harrogate, UK. 5 Hydref 2022. Cyd-awduron: Simon Schoenbuchner, Abin Thomas, David Gillespie.
 • Rhanbarthau hyder ar yr un pryd ar gyfer bioequivalence aml-baramedr. 62ain Biometrisches Kolloquium & DAGStat, Göttingen, Yr Almaen. 18 Mawrth 2016. Cyfarwyddwr: Thomas Jaki
 • Profion cyferbyniad lluosog gyda data hydredol. Cynhadledd Ryngwladol ar Gasgliad ar y pryd, Hannover, yr Almaen. 25 Medi 2013.
 • Sefydlu bioequivalence mewn treialon traws-dros-dro AB/BA gan ddefnyddio'r gymhareb o AUCs a amcangyfrifir o ddyluniadau samplu bras. 59fed Biometrisches Kolloquium & DAGStat, Freiburg, Yr Almaen. 19 Mawrth 2013. Llenyddiaeth: Thomas Jaki, Martin J Wolfsegger
 • Cymharu bioamrywiaeth drwy brofi detholiad o fynegeion amrywiaeth a ddiffiniwyd gan y defnyddiwr ar yr un pryd. 36ain Cynhadledd Biometrig Ryngwladol, Kobe, Japan. 30 Awst 2012.
 • Cymharu bioamrywiaeth drwy brofi detholiad o fynegeion amrywiaeth a ddiffiniwyd gan y defnyddiwr ar yr un pryd. 58fed Biometrisches Kolloquium, Berlin, yr Almaen. 14 Mawrth 2012.

Posteri cynhadledd (dewiswyd)

 • Ehangiad dos effeithlon sy'n seiliedig ar fodel ar flaenau eich bysedd: offeryn meddalwedd syml i ddylunio a gwerthuso treialon canser cam I. Cynhadledd Canser NCRI, Lerpwl, y DU. 6 Tachwedd 2017. Cyd-awduron: Fang Wan, Christina Yap, Adrian P Mander, Graham M Wheeler, Sally Clive, Thomas Jaki, Lisa V Hampson.
 • Dylunio treialon aml-gam aml-fraich gyda'r pecyn R 'MAMS'. Cynhadledd PSI, Berlin, yr Almaen. 23 Mai 2016. Cyd-awduron: Thomas Jaki, Dominic Magirr.
 • Dadansoddiad o ddulliau gyda'r pecyn R 'ANOM'. 62ain Biometrisches Kolloquium & DAGStat, Göttingen, Yr Almaen. 16 Mawrth 2016. Cyd-awdur: Ludwig A Hothorn.
 • Casgliad sampl fach ar yr un pryd mewn lleoliadau hydredol gan ddefnyddio cyferbyniadau lluosog. 60fed Biometrisches Kolloquium, Bremen, yr Almaen. 12 Mawrth 2014.

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau goruchwylio allanol

Pwyllgorau cyllido

 • Aelod o'r pwyllgor cyllido ar gyfer MRC-NIHR EME (ers 2022)
 • Aelod pwyllgor cyllido cyswllt ar gyfer NIHR HTA (2021-2022)

Dyletswyddau golygyddol

Adolygu

 • adolygydd ceisiadau grant ar gyfer NIHR (HTA, EME, PHR, HS &DR), MRC (BMC DPFS, Better Methods Better Research), MRC-NIHR (Rhaglen Ymchwil Methodoleg), HRB TMRN / MRC-NIHR TMRP (Cyd-ariannu Prosiect Gweithgor Hadau), UKRI (Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol), HCRW (Ysgoloriaeth Iechyd PhD, Llwybr i Bortffolio) yn ogystal ag yn rhyngwladol (DFG - Sefydliad Gwyddoniaeth Almaeneg; NCN - Canolfan Wyddoniaeth Genedlaethol Gwlad Pwyl; ZonMW - Sefydliad yr Iseldiroedd ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd)
 • adolygydd adroddiad terfynol ar gyfer NIHR (HTA, PHR)
 • adolygydd haniaethol ar gyfer Cyfarfod Blynyddol 38ain ESPID 2020, ICTMC 2022
 • Adolygydd cynnig llyfr ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt
 • Adolygydd llawysgrifau ar gyfer cyfnodolion gan gynnwys Statistics in Medicine, Journal of Statistical Software, Biometrical Journal, The American Statistician, Statistical Methods in Medical Research, Statistical Papers, Statistics, Stat, Journal of Applied Statistics, Journal of Biopharmaceutical Statistics, Communications in Statistics - Efelychu a Chyfrifiant, Journal of Statistical Computation and Simulation, Journal of Computational and Graphical Statistics, Statistica Neerlandica, Journal of Epidemioleg glinigol, Journal of Open Source Software, Modelau stochastig Cymhwysol mewn Busnes a Diwydiant, BMJ Open, PLOS One, Gwyddoniaeth Agored y Gymdeithas Frenhinol, PeerJ, Treialon, Treialon Clinigol, Treialon Clinigol Cyfoes, Journal of Infection, Frontiers in Neurology, BMJ Nutrition Prevention and Health, Trafusion, Journal of Clinical Medicine, Adolygiad Arbenigol o Therapi Gwrth-Heintus, Adolygiadau Natur Darganfod Cyffuriau, Natur Ymddygiad Dynol, The AAPS Journal, The British Student Doctor Journal, Future Internet, Environmental Science and Pollution Research, Pest Management Science (gweler fy mhroffil Publons)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Andreas Markoulidakis

Andreas Markoulidakis

Myfyriwr ymchwil

Tamas Barry

Tamas Barry

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • goruchwyliwr arweiniol ar gyfer Kittinan Praesertrungrueang – Datblygu a phrofi offeryn darogan newydd ar gyfer canlyniadau clinigol yn dilyn torri aelodau isaf mawr (MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg, 2023, gyda David Bosanquet a Brenig Gwilym)
 • Cyd-oruchwyliwr William Blake – Cymhwyso technegau casgliadau achosol i amcangyfrif effaith newidynnau ffordd o fyw ar ddifrifoldeb clefyd Huntington (MSc Ymchwil Gweithredol ac Ystadegau Cymhwysol, 2022, gydag Andreas Markoulidakis a Monica Busse)
 • Cyd-oruchwyliwr Saif Abbas Chatoo – presgripsiynu gwrthfiotigau mewn cleifion ysbyty gyda COVID-19 fel swyddogaeth o farcwyr llidiol yn nhon 1 yn erbyn ton 2: adolygiad systematig (Meddygaeth Poblogaeth BSc Rhyng-gyfrifedig, 2022, gyda Joanne Euden ac Emma Thomas-Jones)

Arbenigeddau

 • Ystadegau
 • Ystadegau cymhwysol
 • Ymchwil clinigol cymhwysol
 • Gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • GIG