Ewch i’r prif gynnwys
Shunqi Pan BSc(Eng), MSc(Eng), PhD, FICE

Yr Athro Shunqi Pan

(e/fe)

BSc(Eng), MSc(Eng), PhD, FICE

Athro Peirianneg Arfordirol

Yr Ysgol Peirianneg

Email
PanS2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75694
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell S/1.43, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dechreuodd yr Athro Pan ei yrfa ymchwil ar beirianneg arfordirol ym Mhrifysgol Lerpwl ac mae wedi parhau ym Mhrifysgol Plymouth ac ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys modelu ffisegol a rhifiadol o brosesau arfordirol ac aberoedd, yn arbennig o gysylltiedig â banciau tywod alltraeth, systemau mewnfa/morlyn, strwythurau amddiffyn arfordirol ger y glannau, maeth traeth. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae hefyd wedi bod yn gweithio ar fodelu rhagfynegiad tonnau / llanw / ymchwydd ar raddfa fawr o dan amodau eithafol, nodweddu adnoddau ar gyfer ynni adnewyddadwy morol ac effaith newid yn yr hinsawdd ar arfordiroedd ac aberoedd.

Ers 2000, mae wedi bod yn Brif Ymchwilydd neu'n Gyd-ymchwilydd ar gyfer tua 22 o brosiectau ymchwil wedi'u hariannu gan wahanol ffynonellau gyda mwy na £3m o gronfeydd ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi mwy na 180 o bapurau mewn cyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol. Ei fynegai H-Scholar Google presennol yw 28 gyda dros 2,900 o ddyfyniadau. Derbyniodd Wobr Halcrow gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) yn 2007.

Ar hyn o bryd, mae'n aelod o goleg adolygu cymheiriaid EPSRC , Golygydd Cyswllt i Forntiers of Marine Science (Coastal and Ocean Processes), Water Science and Engineering (WSE – 水科学与水工程), ac yn aelod o fwrdd golygyddol Peirianneg Cefnfor Tsieina. Cyn hynny, gwasanaethais ym mwrdd golygyddol ICE Maritime Engineering Journal (2009-2012). Mae'n aelod Partner Amgylcheddol o CIWEM. ac etholodd yn sylweddol Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil (FICE).

Fe'i gwahoddwyd i weithredu fel arholwr allanol ar gyfer ymgeiswyr PhD ym mhrifysgolion y DU a thramor, ac i adfywio cynigion ymchwil gan gynghorau ymchwil y DU a thramor, yn ogystal ag ar gyfer papurau o ystod eang o gyfnodolion rhyngwladol. Mae hefyd wedi datblygu cydweithrediadau ymchwil rhyngwladol cryf ac fe'i gwahoddwyd yn aml i roi darlithoedd yn Tsieina, Taiwan a Japan.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am ei ymchwil o'r wefan ganlynol:
http://blogs.cardiff.ac.uk/shunqipan

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Bacon, J. C., Vincent, C. E., Dolphin, T., Taylor, J., Pan, S. and O'Connor, B. A. 2005. The offshore breakwater scheme at Sea Palling, England: sand transport generated by tidal currents. Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Lisbon, Portugal, 19 - 24 September 2004 Presented at Smith, J. M. ed.Coastal engineering 2004 : Proceedings of the 29th International Conference. London: World Scientific Publishing pp. 1896-1908.
 • Dolphin, T. J., Taylor, J. A., Vincent, C. E., Bacon, J. C., Pan, S. and O'Connor, B. A. 2005. Storm-scale effects of shore-parallel breakwaters on beaches in tidal settings (LEACOAST). Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Lisbon, Portugal 2004, 19 - 24 September Presented at McKee Smith, J. ed.Coastal engineering 2004 : Proceedings of the 29th International Conference. London: World Scientific Publishing pp. 2849-2861.
 • Fernando, P. T. and Pan, S. 2005. Modelling of hydrodynamics around a scheme of detached leaky breakwaters. Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Lisbon, Portugal, 19 - 24 September 2004 Presented at Smith, J. M. ed.Coastal engineering 2004 : Proceedings of the 29th International Conference. London: World Scientific Publishing pp. 830-841.
 • Li, M., Pan, S. and O'Connor, B. . A. 2005. Numerical simulation of sediment suspension above rippled bed under broken waves. Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Lisbon, Portugal, 19 - 24 September 2004 Presented at Smith, J. M. ed.Coastal engineering 2004 : Proceedings of the 29th International Conference. London: World Scientific Publishing pp. 1728-1740.
 • O'Donoghue, T., Li, M., Malarkey, J., Pan, S., Davies, A. G. and O'Connor, B. . A. 2005. Numerical and experimental study of wave-generated sheet flow. Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Lisbon, Portugal, 19 - 24 September 2004 Presented at Smith, J. M. ed.Coastal Engineering 2004: Proceedings of the 29th International Conference. London: World Scientific Publishing pp. 1690-1702.
 • Pan, S. et al. 2005. Effect of shore-parallel breakwaters on coastal morphology under storm conditions. Presented at: International Conference on Coastlines, Structures and Breakwaters, London, 20 - 22 April 2005International Conference on Coastlines, Structures and Breakwaters 2005 : Proceedings of the International Conference on Coastlines, Structures and Breakwaters, 2005. London: Thomas Telford/ Institution of Civil Engineers pp. 64-73.

2004

2003

2001

 • Pan, S., O'Connor, B. A., Bell, P. and Williams, J. J. 2001. Interactive numerical modelling of the hydrodynamics of combined waves and tides in the coastal zone. Presented at: Coastal Dynamics (Conference), Lund, Sweden, 11-15 June 2001 Presented at Hanson, H. and Larson, M. eds.Coastal Dynamics '01 : proceedings of the Fourth Conference on Coastal Dynamics, June 11-15, 2001, Lund Sweden. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers pp. 162-171., (10.1061/40566(260)17)
 • Ilic, S., Chadwick, A. J., Pan, S., Simmonds, D. and O'Connor, B. 2001. The evolution of an equilibrium bay. Presented at: Coastal Dynamics (Conference), Lund, Sweden, 11 - 15 June 2001 Presented at Hanson, H. and Larson, M. eds.Coastal Dynamics '01 : proceedings of the Fourth Conference on Coastal Dynamics, June 11-15, 2001, Lund Sweden. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers pp. 16-25., (10.1061/40566(260)2)
 • O'Connor, B. . A., Pan, S., Heron, M., Williams, J., Voulgaris, G. and Silva, A. 2001. Hydrodynamic modelling of a dynamic inlet. Presented at: International Conference on Coastal Engineering, Sydney, Australia, 16 - 21 July 2000 Presented at Edge, B. L. ed.Coastal engineering 2000 : conference proceedings : July 16-21, 2000, Sydney, Australia. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers pp. 3472-3481., (10.1061/40549(276)270)
 • Ali, K. H. M., Pan, S. and O'Connor, B. A. 2001. Some hydrodynamic and rheological behaviours of fluid mud. Presented at: 29th IAHR Congress, Beijing, 16 - 21 September 2001 Presented at Li, G. ed.21st century : the new era for hydraulic research and its applications : XXIX IAHR Congress, Beijing, China, September 16-21, 2001. International Association for Hydraulic Research (IAHR) pp. 201-206.

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Projectau

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth
Perygl Newid Hinsawdd a Llifogydd ar Rwydwaith craidd y Cymoedd TrC - Astudiaeth Beilot ar Ddylunio System Rhybudd Llifogydd Gweithredol Pan, S; Wilson, C; Bray, M; Ahmadian, R  Trafnidiaeth Cymru (TrC) £90,852 12/07/2023 - 29/02/2024
Gwybodeg Dŵr, Gwyddoniaeth a Pheirianneg - Canolfan Hyfforddiant Doethurol (WISE-CDT) Falconer, RA, Stoesser, T, Pan, S EPSRC £1,137,581 01/04/2014 - 31/12/2024
Esblygiad morffolegol delta'r Afon Felen: Mecanwaith ac effeithiau amgylcheddol Pan, S NSFC ¥ 2800k (~ £ 325k) 1/1/2018 - 31/12/2021
Effeithiau cyniferyddol, meintioli, optimeiddio ac amgylcheddol ynni adnewyddadwy morol Odoherty D, Odoherty T, Mason-Jones A, Pan S, Stoesser T, Bockelmann-Evans B, Ahmadian A, Grosvenor R, Prickett P, Byrne C Ser Cymru Bangor LCEE £61,000 01/01/2015 - 30/06/2018
iCOAST: Systemau gwaddod Integredig COAST al Pan S ANCHG £34,291 01/02/2012 - 31/01/2016
Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru144126Contractau Falconer RA, Bray M, Pan, S CCAUC £144,126 01/10/2009 - 31/03/2014
LCRI Marine - Asesiad Hydro-amgylcheddol Falconer R, Lin BL, Bockelmann-Evans B, Pan S WEFO - LCRI Marine £1,576,575 01/01/2010 - 31/03/2013

Mae prosiectau cyn ymuno ag Unviersity Caerdydd (2012) i'w gweld ar fy ngwefan ymchwil.

Addysgu

Modules:

 • Coastal and Estuarine Engineering (MEng/MSc, 10 credits), Module Leader
 • Environmental Hydraulics (BEng/MEng, 10 credits), Module Leader
 • Engineering Design – Urban Drainage (BEng/MEng, 10 credits), Contributing Lecturer
 • MSc Dissertation (MSc, 60 credits), Module Leader
 • MSc Case Study (MSc, 20 credits), Module Leader
 • Individual Project (30 credits, BEng/MEng), Supervisor
 • Individual Project (60 credits – MSc), Supervisor

Bywgraffiad

Addysg

 • PhD, Prifysgol Heriot-Watt (Caeredin, DU)
 • MSc (Eng), Prifysgol Hohai (Nanjing, Tsieina)
 • BSc (Eng), Prifysgol Hohai (Nanjing, Tsieina)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Adolygydd Eithriadol ar gyfer Ymchwil Silffoedd Cyfandirol (2014)
 • Cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer "Tîm Ymchwil Peirianneg Eithriadol y Flwyddyn" Gwobr THE ar ymchwil peirianneg arfordirol (2009)
 • Gwobr Halcrow o Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) (2007)  

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrodyr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil (FICE) (09/2022 - presennol)
 • Aelod Partner Amgylcheddol, CIWEM (03/2014 - 12/2022)
 • Aelod, Coleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC (2006 – presennol)
 • Aelod, Sefydliad Addysg ac Ymchwil yr Arfordir, Inc. UDA (2009 – 2018)
 • Athro Gwadd , Prifysgol Normal Dwyrain Tsieina, Tsieina (08/2019 – 08/2022)
 • Athro ymweliadol, Prifysgol Wollongong, Awstralia (04/2019 – 04/2022)

Safleoedd academaidd blaenorol

09/2018 - PresennolCyd-gyfarwyddwr, Gwybodeg Dŵr, Gwyddoniaeth a Pheirianneg - Canolfan Hyfforddiant Doethurol (WISE-CDT)
08/2018 - PresennolCyfarwyddwr, Canolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol, Ysgol Peirianneg 
01/2015 - 08/2018Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol, Ysgol Peirianneg 
01/2018 - 08/2018Cydlynydd REF2021, Ysgol Peirianneg 
07/2016 - 07/2018Tiwtor Ôl-raddedig (Ymchwil), Thema'r Amgylchedd, Ysgol Peirianneg 
  
08/2017 – PresennolAthro Peirianneg Arfordirol, Prifysgol Caerdydd
01/2012 – 07/2017Darllenydd mewn Peirianneg Arfordirol, Prifysgol Caerdydd
12/2006 – 01/2012Athro Cyswllt (Darllenydd) mewn Peirianneg Arfordirol, Prifysgol Plymouth
03/1999 – 11/2006Darlithydd mewn Hydroleg Cyfrifiannol, Prifysgol Lerpwl
01/1994 – 03/1999 Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Lerpwl
08/1983 – 07/1990Darlithydd, Prifysgol Hohai (Nanjing, Tsieina)

Arholwr allanol:

 • Prifysgol Abertawe (PhD), 09/2022
 • Prifysgol Lancaster (PhD), Ionawr 2022
 • Prifysgol Wollongong, Awstralia (PhD), Hydref 2021
 • Prifysgol Plymouth (PhD), Mawrth 2020
 • Prifysgol Lerpwl (MPhil), Chwefror 2020
 • Prifysgol Plymouth (PhD), Awst 2019
 • Canolfan Eigioneg Genedlaethol (NOC)/Prifysgol Lerpwl (MPhil), Tachwedd 2017
 • Prifysgol Lerpwl (PhD), Rhagfyr 2016
 • Prifysgol Caeredin (PhD), Tachwedd 2016
 • Prifysgol Dechnolegol Nanyang, Singapore (PhD), Mawrth 2016
 • Prifysgol Abertawe (PhD), Mawrth 2016
 • Prifysgol Dundee (PhD), Medi 2014
 • Coleg Prifysgol Llundain (PhD), Mai 2013
 • Prifysgol Lerpwl (PhD), Hydref 2012
 • Prifysgol Dundee (PhD), Medi 2012
 • Prifysgol Lancaster (PhD), Rhagfyr 2010
 • Prifysgol Lerpwl (MRes Dissertations), 2010
 • Prifysgol Caerdydd (PhD), Ebrill 2009
 • Prifysgol Plymouth (PhD), Medi 2006
 • Prifysgol Nottingham (PhD), Gorffennaf 2005
 • Prifysgol Caerdydd (PhD), Ebrill 2004
 • Prifysgol Brighton (PhD), Mehefin 2003
 • Prifysgol Aberdeen (MSc Ymchwil), Mehefin 2003
 • London South Bank Univeristy (Cwrs). 09/2022 - Yn bresennol

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt, Forntiers of Marine Science (Prosesau Arfordirol a Cefnforol) (04/2022 - )
 • Golygydd Cyswllt, Gwyddor Dŵr a Pheirianneg (WSE – 水科学与水工程) (02/2013 - )
 • Aelod, Bwrdd golygyddol China Ocean Engineering (01/0214 - )
 • Aelod, panel golygyddol y ICE Maritime Engineering Journal (2009-2012)
 • Aelod, Pwyllgor Gwyddonol 4ydd Cynhadledd IMA ar Berygl Llifogydd, Prifysgol Abertawe, 12-13 Medi 2019
 • Aelod, Pwyllgor Technegol yr 17eg Cyfrifiadura a Rheolaeth Ryngwladol ar gyfer Cynhadledd y Diwydiant Dŵr (CCWI), Prifysgol Caerwysg, y DU, 1-4 Medi 2019
 • Aelod, Pwyllgor Gwyddonol yr 2il Symposiwm Rhyngwladol ar Fodelu Hydrolig a Thechnoleg Mesur (ISHMMT), Nanjing, Tsieina, Mehefin 2018
 • Aelod, Pwyllgor Gwyddonol 3ydd Cynhadledd IMA ar Berygl Llifogydd ym Mhrifysgol Abertawe, Mawrth 2015
 • Trefnydd, 10fed Cynhadledd Gwyddonwyr a Pheirianwyr Arfordirol Ifanc y DU, Prifysgol Caerdydd, Ebrill 2014
 • Adolygydd Grant:
  EPSRC; ANCHG; InnovateUK; Ymddiriedolaeth Leverhulme;  
  Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portgual); Science Foundation Ireland (SFI); Sefydliad Gwyddoniaeth Naturiol Cenedlaethol Tsieina (NSFC); Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSF, UDA)
 • Diwygiwr Llyfrau:
  Elsevier
 • Adolygydd Cyfnodolyn: 
  Peirianneg Arfordirol; Continental Shelf Research (dyfarnwyd Adolygydd Rhagorol 2014); Cyfnodolyn yr Is-adran Dyfrffordd, Port, Arfordirol a'r Môr, ASCE; Journal of Coastal Research; Modelu a Meddalwedd Amgylcheddol; ICE Maritime Engineering Journal; Sedimentoleg; Modelu a Meddalwedd Amgylcheddol; Ocean Dynamics; Peirianneg Eigion; Modelu cefnfor; Ynni adnewyddadwy; Gwyddor Dŵr a Pheirianneg; Journal of Hydrodynamics; Uwch reolwyr afonydd; Datblygiadau mewn adnoddau dŵr; Aberoedd ac arfordiroedd; Peryglon Naturiol a Gwyddorau System y Ddaear; Journal of Hydraulic Research; Geomorffoleg; Journal of Coastal Conservation: Planning and Management; Ymchwil Cefnfor Gymhwysol; Gwyddoniaeth Estuarine, Arfordirol a Silff; Gwyddorau daear amgylcheddol; Mecaneg Hylif Amgylcheddol; Mesur llif ac offeryniaeth; Ffiniau mewn Gwyddoniaeth Forol; Journal of Oceanology and Limnology; Daeareg Forol; Natur: Adroddiadau Gwyddonol; Astudiaethau rhanbarthol mewn Gwyddoniaeth Forol ...

Meysydd goruchwyliaeth

Meysydd goruchwylio ar gyfer prosiectau PhD

 • Prosesau arfordirol ac estuarine
 • Cludiant gwaddodion
 • Nodweddu adnoddau ac effaith amgylcheddol ynni adnewyddadwy morol
 • Dynameg llifogydd
 • Peryglon naturiol o dan amodau eithafol

Goruchwyliaeth gyfredol

Richard Rees

Richard Rees

Myfyriwr ymchwil

Raymond Ariho

Raymond Ariho

Arddangoswr Graddedig

Baoming Guo

Baoming Guo

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Peirianneg Arfordirol
 • Hydroleg
 • Ynni Adnewyddadwy Morol