Ewch i’r prif gynnwys
Antonio Pardinas  PhD FHEA MSRB

Dr Antonio Pardinas

(Translated he/him)

PhD FHEA MSRB

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PardinasA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88407
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.30, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn seiliedig ar rôl ffactorau genetig wrth ddatblygu anhwylderau seiciatrig. Yn y Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, rwy'n gweithio gyda'r Athro James Walters ac eraill ar sgitsoffrenia sy'n gwrthsefyll triniaeth (TRS), a gydnabyddir yn eang fel y math mwyaf trawiadol o'r anhwylder hwn ac yn gyfrannwr byd-eang sylweddol at flynyddoedd yn byw gydag anabledd. Rwy'n aelod o Thema Ymchwil Seicosis ac yn cydweithio'n aml â Gweithgor Schizophrenia y Consortiwm Genomeg Seiciatrig. Rwyf hefyd yn ymwneud â datblygu'r system CRIS gyda NCMH a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Fe wnes i arwain Gwobr Academi Gwyddorau Meddygol Springboard ar " Pharmacogenomics of Antipsychotic Treatment and Response" (PATRON, 2020-2023), yn canolbwyntio ar y clozapine gwrthseicotig. Clozapine yw'r unig gyffur sydd wedi'i drwyddedu yn y DU ar gyfer mathau sy'n gwrthsefyll triniaeth o sgitsoffrenia.  Er ei bod yn hysbys i wella symptomau llawer o unigolion, mae hefyd yn cael ei dan-rhagnodi ac yn aml yn dod i ben yn gynnar ar sail effeithiolrwydd gwael neu sgîl-effeithiau niweidiol. Gyda PATRON fe wnaethom geisio cynnal ymchwil sylfaenol i ddeall pam mae hyn yn digwydd, gan arwain gobeithio at dystiolaeth a fydd yn cael ei defnyddio yn y dyfodol i wella effeithiolrwydd clozapine. Gallwch ddarllen am gyhoeddiad PATRON cynrychiolydd yma.

Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â gwaith pellach sy'n gysylltiedig â clozapine a gwrthsefyll triniaeth mewn anhwylderau seiciatrig o fewn y prosiectau a ariennir gan yr UE REALMENT (2021-2025) a PsychSTRATA (2022-2027).

Gall ymchwilwyr ddod o hyd i ddata mynediad agored sy'n gysylltiedig â'm prosiectau ar wefan Grŵp Walters .

Meysydd goruchwyliaeth

Prosiectau'r gorffennol

  • Isabella Willcocks, PhD (2023).
  • Siobhan Lock, MSc (2022).
  • Carmen Alonso-Llamazares, PhD (2022). Cyfarwyddwyd gyda Phrifysgol Oviedo, Sbaen.
  • Milly Roberts, MSc (2021). MSc mewn Gwobr Aur Biowybodeg.
  • Simona Zahova, PhD (2021).