Ewch i’r prif gynnwys
Lee Parry  BSc (Hons), PhD, FHEA

Dr Lee Parry BSc (Hons), PhD, FHEA

Lecturer

Ysgol y Biowyddorau

Email
ParryL3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88017
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 1.23, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Darlithydd/Darlithydd

Atal a Chanfod Canser yn Gynnar

Swyddog Meinwe Dynol, Ysgol y Biowyddorau 2020-presennol

Arweinydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru ar gyfer Canfod Cynnar 2020-23

Arweinydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru ar gyfer Atal Personol 2020-23

Trosolwg ymchwil

Mae canser y colon yn arwain at oddeutu 600,000 o farwolaethau yn fyd-eang bob blwyddyn ac mae'n un o brif achosion marwolaeth yn y byd gorllewinol. Dyma'r pedwerydd canser mwyaf cyffredin yn y DU, gyda thua 40,000 o achosion newydd yn cael eu diagnosio bob blwyddyn (Cancer Research UK). Credir bod modd atal o leiaf hanner yr achosion hyn, gan fod dewisiadau ar gyfer diet a ffordd o fyw yn chwarae rhan sylweddol wrth newid risg person o ddatblygu canser.

Efallai nad yw'n syndod bod cysylltiad cryf rhwng canser y coluddyn â dewisiadau dietegol, er enghraifft mae deiet ffeibr uchel yn gysylltiedig â risg is o ganser. Fodd bynnag, nid yw'r rhesymau dros y cysylltiadau hyn yn hysbys o hyd. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth mae angen i ni astudio'r bôn-gelloedd perfeddol sy'n gyfrifol am gynnal coluddyn iach, gan mai niwed i'r celloedd hyn sy'n gallu achosi canser.

Fodd bynnag, o gymharu â chanser, ychydig iawn o waith a wneir ar y coluddyn arferol, yn rhannol oherwydd anhawster cael samplau gan bobl iach a diffyg timau ymchwil sy'n gallu deall effaith gyflawn deiet ar y coluddyn. Mae'r grŵp yn gweithio i nodi sut mae'r bacteria, y system imiwnedd, epigenom a'r bôn-gelloedd yn y coluddyn arferol a chanseraidd yn ymateb i wahanol fathau o fwyd. Ffocws yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o ddeiet ac iechyd i ddarparu cyngor cyhoeddus cywir a datblygu ffyrdd o atal neu ganfod canser y coluddyn.

AR GYFER CYFLEOEDD POSTION AC EFRYDIAETH EDRYCHWCH AR Y TAB GORUCHWYLIO

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2005

2004

2003

2001

2000

1997

Erthyglau

Ymchwil

Primary research

Colorectal cancer (CRC) is the 4th most frequent type of tumour and the 2nd leading cause of malignancy-related deaths in the Western world. Worldwide CRC incidence is increasing in female patients, those younger than 50 years-old and in low/middle income nations. As ~50% of CRC cases are preventable (WCRF-UK and Cancer Research UK websites) there is a potential to significantly reduce CRC incidence and address this global clinical need.    Many of the fundamental mechanisms which link nutritional intake to physiological consequences remain undetermined. An improved mechanistic understanding would form part of a wider robust evidence base which is important in determining cause-and-effect relationships. There is a need to answer fundamental questions about the mechanisms by which diet impacts upon the normal biological processes and how they link through to influences on health and disease.  Primary prevention can be achieved with greater understanding of how the major CRC risk factors of diet and lifestyle impact on the intestinal stem cell from which CRC originates.  Secondary prevention can be achieved with improvements in existing and new techniques for the early detection of the pre-malignant polyps prior to thier progression to carcinoma.

It is well documented that CRCs evolve through loops of deregulated inflammatory stimuli which are sustained by DNA damage signalling pathways and epigenetic re-modelling (DNA methylation). Intensive work in recent years has led to the identification of genes and mechanisms that link diet to changes in the gut microbiota, and the pigenome. These alterations drive epithelial and inflammatory/immune responses which interact with intestinal stem cell and can increase or decrease CRC risk.  As a lab we aim to foster symbiotic relationships with a multidisciplinary team that includes epidemiologists, dietitians, exercise physiologists, translational scientists, basic scientists, clinical researchers, clinicians, statisticians and public health professionals, all of whom bring their individual specialties to the common purpose. As we believe that synergic analysis of all  parameters could provide new biological insights and effective biomarkers that could have applications in prevention, molecular diagnosis, prognosis and treatment of intestinal disease and CRC.

Current projects:

 • Molecular and Functional Characterization of the Role of Foxp3+ Regulatory T (Treg) Cells in the Development of Intestinal Cancer
 • Molecular and Functional Characterisation of the Nutri-Epigenetic Effects of Chemopreventative Polyphenols in Intestinal Cancer
 • Identifying the influence of the microbiome and metabolome on the normal and
  malignant murine intestinal stem cell
 • Exploiting oncotropic bacteria for early detection of colorectal cancer

Addysgu

Darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd

 • 2022-23
  • Arweinydd yr arholiad a chyfrannwr ar BI2332: Cysyniadau Clefydau
  • Goruchwyliwr ar BI3001: Prosiect Blwyddyn Derfynol
  • Darlithydd imiwnoleg ar Ganser BI3352: Mecanweithiau Cellog a Moleciwlaidd a Therapeutics
  • Cyfrannwr ar BI3351: Pynciau cyfoes mewn clefyd
  • Goruchwyliwr ar BI4001: Prosiect Ymchwil Uwch
  • Cyfrannwr ar BI4002: Dulliau Ymchwil Uwch
  • Cyfrannwr ar BI4003: Ffiniau yn y Biowyddorau
 • 2020-21
  • Cydlynydd: Gweithdy Bioleg Canser yr 2il Flwyddyn
  • Darlithydd imiwnoleg ar Ganser BI3352: Mecanweithiau Cellog a Moleciwlaidd a Therapeutics
  • Goruchwyliwr ar BI4001: Prosiect Ymchwil Uwch
  • Cyfrannwr ar BI4002: Dulliau Ymchwil Uwch
  • Cyfrannwr ar BI4003: Ffiniau yn y Biowyddorau
  • Goruchwyliwr ar BI3001: Prosiect Blwyddyn Derfynol
  • Cyfrannwr ar BI2332: Cysyniadau Clefydau

Darlithydd Ocsiwn ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr

 • 2016-presennol: Darlithydd yn y Digwyddiad Cynhadledd Rsearch MSc

Bywgraffiad

Originally from the South Wales valleys, my undergraduate training was completed in Cardiff University, followed by a PhD at the Institute of Medical Genetics at (what was then) the University of Wales College of Medicine.  My Cancer Research Wales funded PhD was completed in the laboratory of Professors Julian Sampson and Jeremy Cheadle on the "Molecular and Functional Analysis of the Human Tumour Suppressor Genes TSC1 and TSC2".  Upon completing my PhD in 2002 I took up a Postdoctoral Fellow position at the Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in the Royal Children's Hospital in Melbourne, Australia.  My work there was a change of focus from the cancer genetics of my PhD as I worked in the research groups of A/Prof Henrik Dahl and David Thorburn on Complex I deficiency in mitochondria. Upon completing this post I returned to Cardiff University and to cancer genetics, working on a Cancer Research UK funded project in the laboratory of Prof Alan Clarke.  In July 2013 I took up a fellowship at the European Cancer Stem Cell Research Institute where my research focused on understanding and therapeutically exploiting the mechanisms that links the environment (diet & gut bacteria) to inflammation and colorectal cancer.  In 2020 I became a lecture at Cardiff University's School of Biosciences, where I lead the Prevention and Early Detection of Cancer group.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2014 Cardiff University Excellence Award For Leadership

Aelodaethau proffesiynol

 • British Association of Cancer Research 2006-
 • European Association of Cancer Research 2006
 • Genetics Society 1998-present

Network Memberships

 • ECMC UK - Therapeutic Cancer Prevention Network
 • STFC Cancer Detection Network+

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - present: Lecturer, Cardiff University, UK
 • 2020 - 2020: Senior Research Fellow, European Cancer Stem Cell Research Institute, Cardiff University, UK
 • 2013 - 2020: Research Fellow, European Cancer Stem Cell Research Institute, Cardiff University, UK
 • 2005 - 2013: Postdoctoral Research Associate, Cardiff University, UK
 • 2002-2005: Postdoctoral Research Fellow, Murdoch Children's Research Institute, Melbourne, Australia

Pwyllgorau ac adolygu

2020-present: Wales Cancer Research Centre Executive Committee Member

2018- present: Review Panel Member, Cardiff University Biobank

Grant Reviewer

 • American Institute of Cancer Research
 • Medical Research Council
 • NC3R
 • KiKa Dutch Cancer Council
 • Research Council of Norway

Journal Reviewer

 • BMC Cancer
 • Clinical and Translational Medicine
 • Immunology
 • Journal of Pathology
 • Journal of Visualised Experiments
 • Kidney International
 • Oncogene
 • PLOS Biology
 • Scientific Reports
 • Trends in Endocrinology

Meysydd goruchwyliaeth

I would be interested in supervising in the areas of:

 • Mouse models of disease
 • Intestinal stem cells/cancer stem cells
 • Cancer prevention
 • Cancer early detection
 • Any interaction between the microbiome, immune system and epigenome that impacts on the intestine
 • Technology to improve prevention and early detection of cancer
 • Translational/clinical resaerch into  

I currently supervise/co-supervise the following students:

Ymgysylltu

Array