Ewch i’r prif gynnwys
Kathryn Peall

Yr Athro Kathryn Peall

Cadeirydd Personol, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PeallKJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88338
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 3.42, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gennym ddiddordeb yn y etioleg a'r mecanweithiau pathoffisiolegol sy'n sail i anhwylderau symud, yn enwedig Dystonia sy'n cychwyn yn ystod plentyndod ac oedolion. Rydym yn defnyddio cyfuniad o fodelau epidemioleg, delweddu, infertebratau a chellog i gael mewnwelediad i'r anhwylderau hyn, pam eu bod yn digwydd a'r llwybrau sy'n debygol o darfu arnynt. Gobeithiwn y bydd dealltwriaeth fanylach o'r mecanweithiau hyn yn helpu i ddatblygu therapïau newydd yn y dyfodol.

Mae fy ngwaith yn cael ei gefnogi gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (Cymrodoriaeth Clinigydd-Gwyddonwyr), Sefydliad Ymchwil Feddygol Dystonia, Cymdeithas Dystonia a Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Thesis

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD, sydd â diddordeb mewn astudio dystonia, ym meysydd:

  • Ffenoteipio clinigol
  • Geneteg clefyd cymhleth
  • Modelau infertebratau ac in vitro