Ewch i’r prif gynnwys
Sioned Pearce

Dr Sioned Pearce

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol sydd â diddordeb arbennig mewn gwaith, lles a datganoli a sut maent yn effeithio ar fywydau pobl ifanc yn y DU ac yn rhyngwladol. 

Rwyf hefyd yn addysgu cyflwyniad i bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ochr yn ochr â safbwyntiau rhyngwladol a chymharol ac mewn egwyddor ac ymarfer. 

Rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymgysylltu a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar effaith ym maes ymgysylltu gwleidyddol ymhlith pobl ifanc yn y DU gan gynnwys: cynrychiolaeth ddatganoledig, cynulliad ieuenctid, pleidleisiau yn 16 oed a Brexit.

Byddwn yn croesawu e-bost am fwy o fanylion a thrafodaeth: pearces11@cardiff.ac.uk

Rwy'n Ddarlithydd Polisi Cymdeithasol gyda diddordeb arbennig mewn gwaith, lles a datganoli a sut maent yn effeithio ar fywydau pobl ifanc yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rwy hefyd yn dysgu cyflwyniad i bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ochr yn ochr â safbwyntiau rhyngwladol a chymharol ac mewn egwyddor ac ymarfer.

Rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymgysylltu ac effaith ym maes ymgysylltu gwleidyddol ieuenctid yn y DU gan gynnwys: cynrychiolaeth ddatganoledig, cynulliadau ieuenctid, pleidleisiau yn 16 a Brexit.

Byddwn yn croesawu e-bost am fwy o fanylion am y prosiect a thrafodaeth: pearces11@caerdydd.ac.uk

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2009

2008

Articles

Book sections

Monographs

Ymchwil

Mae fy ymchwil hyd yma yn archwilio'r cymhlethdodau ym mholisi cymdeithasol is-wladwriaeth sy'n ymwneud â diweithdra ymhlith pobl ifanc a gwaith ac yn beirniadu preifateiddio cenedlaetholdeb methodolegol wrth astudio a chategoreiddio cyfundrefnau lles. Mae fy nghanfyddiadau wedi taflu goleuni ar y naws mewn polisi cyflogaeth datganoledig a'r ffordd y gallant effeithio ar rwydweithiau cymorth pobl ifanc mewn diweithdra ac ansicrwydd gwaith (Pearce and Lagana 2023). Yn fwy penodol, mae rhaglenni cyflogaeth ieuenctid o'r Alban ac, i raddau llai, mae Cymru'n crwydro meysydd polisi datganoledig (addysg, sgiliau a hyfforddiant) a meysydd polisi nad ydynt wedi'u datganoli (lles a gwaith), yn darparu tarian polisi i bobl ifanc yn erbyn ymosodiad dull gwaith niweidiol yn gyntaf sy'n deillio o San Steffan.  

Gan adeiladu ar ganfyddiadau these rwy'n bwriadu cyhoeddi monograff yn lefelu beirniadaeth yn y cenedlaetholdeb methodolegol sy'n dominyddu astudiaethau o wladwriaethau lles, gyda ffocws ar ddiweithdra ieuenctid. Mae hyn wedi'i gontractio gyda Bristol Policy Press. Yn seiliedig ar y fframwaith a gyflwynwyd yn y llyfr, dros y tair i bum mlynedd nesaf, rwy'n gobeithio datblygu a dyfnhau fy nadl dros fanteision dadansoddiad is-wladwriaeth ym maes lles gan ganolbwyntio ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc ac ansicrwydd gwaith i gyfeiriadau two: (1) Dadansoddiad lefel y DU i ddeall effaith datganoli ar bolisi cymdeithasol, lles a gwaith (2) Dadansoddiad rhyngwladol o batrymau datganoli er mwyn deall yn well effaith ehangach dadansoddiad is-wladwriaeth ar bolisi cymdeithasol, lles a gwaith rhyngwladol.   

 

Addysgu

I lecture in politics, social policy and the welfare state within the School of Social Sciences and the School of Modern Languages (for ERASMUS students).

Bywgraffiad

I began my research career in the Centre for Regional, Economic and Social Research at Sheffield Hallam University in 2007 working on a government commissioned evaluation of New Deal for Communities in deprived areas of England.

I then went on to complete my PhD on the impact of devolution and constitutional change upon anti-poverty strategy using Wales as a case study, at CRESR in 2011. Findings from the PhD included the paradoxical nature of state-led community development and complex dialectical duality emerging through a purposed closer interface between state and society with the advent of devolution.

From 2011 I worked as researcher in the third sector in Wales investigating, analysing and demystifying policies affecting social change, welfare and social justice in planning and health. Specifically I worked at Planning Aid Wales providing research support for a team of planners who aimed to make the system more accessible to non-planners and Tenovus, a Wales-based cancer charity, providing research support, carrying out evaluations to improve service delivery for those affected by cancer and running/evaluating creative writing support groups also for people affected by cancer.

Since 2015 I have worked as a Research Associate at the Wales Institute for Social and Economic Research Data and Methods (WISERD) within Cardiff University's School of Social Sciences.

My current three year project is part of the WISERD Civil Society Research Centre investigating the impact of civil society research on policy, third and public sectors in Wales and applying critical discourse analysis and associated political theory.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Matthew Collins

Matthew Collins

Myfyriwr Doethuriaeth