Ewch i’r prif gynnwys

Heather Pennington

Darlithydd Addysg

Trosolwyg

Supervision

I am interested in supervising research students in the areas of

 • Post compulsory education and training
 • Inclusive practice
 • Gender and equality
 • Educational policy.

Addysgu

 • Sociology of Education
 • Initial teacher training (PGCE FE)

Bywgraffiad

Rwyf wedi ymgymryd â'r rolau arweinyddiaeth a gweinyddol canlynol sy'n gysylltiedig ag addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd:

 • Tiwtor Derbyn TAR (Pcet) (2017-presennol)
 • Swyddog Lleoliad TAR (Pcet) (2017-presennol)
 • Arweinydd academaidd ar yr Uned Graidd - Cynhwysiant ar raglen Ymarfer Academaidd Prifysgol Caerdydd (2018- presennol)

Mae gen i TAR (AB) o Brifysgol Caerdydd (2003).

Rwy'n Gymrawd o Advance HE (2013-presennol)

Cwblheais y Cwrs Datblygiad Proffesiynol Addysg Uwch ar gyfer Arholwyr Allanol (2019)

 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Advance HE (2013- presennol)
 • Aelod o Gymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain
 • Mmber o Gymdeithas Rhyw ac Addysg 

Safleoedd academaidd blaenorol

Rwyf wedi cael amrywiaeth o rolau addysgu ac arweinyddiaeth yn y sectorau FH ac AU ac rwyf wedi ymrwymo'n gryf i gefnogi arferion addysgu ac addysgeg cynhwysol ac arloesol.

 • 2014- presennol: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2012-2014- Pennaeth Addysgu a Dysgu a Gweithgaredd Ysgolheigaidd, Coleg Caerdydd a'r Fro
 • 2003-2014- Arwain y rhaglen a Darlithydd mewn amrywiaeth o feysydd cwricwlwm: Cymdeithaseg, AGA (PGCE), Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant - Coleg Caerdydd a'r Fro