Ewch i’r prif gynnwys

Mr Rhys Peregrine

Myfyriwr Ôl-raddedig

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Bywgraffiad

.

Rydw i yng nghamau olaf PhD yn hanes Cymru, yn ysgrifennu fy nhraethawd ymchwil ar How Green Was My Valley yn 1941 a'i dderbyniad yng Nghymru. Cwblheais MA mewn hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2018. Cyn hynny, cefais radd anrhydedd dosbarth cyntaf gan y Brifysgol Agored yn 2016, gan astudio hanes a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae gen i dros dair blynedd o brofiad fel tiwtor ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn ystod hynny rwyf wedi gweithio ar dri modiwl hanes blwyddyn gyntaf ar wahân.

Yn ddiweddar, enillais 'Fwrsariaeth Avril Rolph' Archif Menywod Cymru ar gyfer 2023, ar ôl rhoi cyflwyniad yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Yn 2021 a 2022, cefais grantiau gan Sefydliad James Pantyfedwen am help gyda fy ffioedd PhD. Cyn dilyn fy ngradd meistr, cefais gynnig ysgoloriaethau gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd.

Rwyf i fod i gael erthygl wedi'i chyhoeddi yn y Welsh History Review, ac rwyf hefyd wedi'i chyhoeddi yn y Bright Lights Film Journal.

Ochr yn ochr â'm hastudiaethau, rwyf wedi gweithio fel cynorthwyydd addysgu yn ardal Maesteg/Pen-y-bont ar Ogwr, gan dreulio llawer o'r amser hwnnw'n gweithio gyda disgyblion niwroamrywiol.

Mae gen i brofiad o ymchwil maes, ar ôl teithio i Indiana a California yn 2022 ar gyfer fy ymchwil ar How Green Was My Valley.

Yn 2019, cwblheais interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, gan ymchwilio i weithredu menter y Daily Mile, a oedd â'r nod o annog gweithgarwch corfforol yn ysgolion Cymru.

Dysgwr Cymraeg ydw i.