Ewch i’r prif gynnwys
Ricardo Pereira

Dr Ricardo Pereira

Darllenydd yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
PereiraR1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74644
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 0.08, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr. Ricardo Pereira yn Ddarllenydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd, ar ôl dal swyddi Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd (2015-2020), Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Westminster, Ysgol Busnes (2013-2015) a Darlithydd mewn Cyfraith Amgylcheddol yng Ngholeg Imperial Llundain, Canolfan Polisi Amgylcheddol (2009-2012). Mae hefyd wedi dal swyddi cysylltiol neu ymweld ag addysgu ac ymchwil mewn nifer o sefydliadau academaidd eraill yn y DU neu dramor, gan gynnwys y Frenhines Mary, Prifysgol Llundain, Coleg Prifysgol Llundain, Coleg Imperial Llundain, Prifysgol Essex a Phrifysgol Genedlaethol Singapore. 

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn bennaf ar y groesffordd rhwng cyfraith amgylcheddol ac adnoddau naturiol ac is-feysydd penodol eraill cyfraith ryngwladol gyhoeddus a chyfraith Ewrop, yn enwedig cyfraith droseddol drawswladol, cyfraith economaidd ryngwladol, cyfraith y môr a chyfraith hawliau dynol. Mae ei fonograff ' Environmental Criminal Liability and Enforcement in European and International Law ' (Brill, 2015) yn asesu cwestiynau cyfreithiol, damcaniaethol ac ymarferol sy'n ymwneud â chysoni cyfraith droseddol amgylcheddol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, yn ogystal â dimensiynau cyfansoddiadol ac effeithiolrwydd mecanweithiau cyfreithiol trawswladol gyda'r nod o frwydro yn erbyn troseddau amgylcheddol. Roedd ei rolau golygyddol diweddaraf yn cynnwys: a Special Issue on the legal protection of 'The Amazon Rainforest'  a gyhoeddwyd yn The Review of  European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL) ym mis Gorffennaf 2021 (cyd-olygwyd w / B. Garcia); a'r llyfrau: ' The Governance of Criminal Justice in the European Union: Transnationalism, Localism and Public Participation in an Evolving Constitutional Order ' (Edward Elgar, 2020) (cyd-olygwyd w/ A. Engel and S. Mietinnen) a 'Environmental and Energy Law' (Wiley, 2012) (golygwyd ar y cyd â K. Makuch).  

Mae wedi gwneud ymchwil ac yn rhoi cyngor rheolaidd i sefydliadau a chyrff anllywodraethol rhyngwladol a chenedlaethol, gan gynnwys yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN), Rhaglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig (UNEP), y Comisiwn Ewropeaidd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Sefydliad Heddwch German-Colombia / Instituto Colombo-Aleman para la Paz (CAPAZ). Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gomisiwn y Byd ar Gyfraith Amgylcheddol yr IUCN ac mae ar fwrdd ymgynghorol yr Adolygiad Cyfraith Cymunedol Rhyngwladol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn bennaf ar y groesffordd rhwng cyfraith amgylcheddol ac adnoddau naturiol ac is-feysydd penodol eraill cyfraith ryngwladol gyhoeddus a chyfraith Ewrop, yn enwedig cyfraith droseddol drawswladol, cyfraith economaidd ryngwladol, cyfraith y môr a chyfraith hawliau dynol (yn enwedig hawliau pobloedd brodorol).

Mae rhai o'i gyflawniadau ymchwil diweddar a'i weithgareddau ymgysylltu allanol yn cynnwys:

- Yn 2020-2021 cyd-ysgrifennodd briff polisi (w/ B. Sjöstedt a T. Krause) ar gyfer yr Instituto Colombo-Aleman para la Paz (CAPAZ) ar ' Yr Amgylchedd a phobl frodorol yng nghyd-destun y Broses Gwrthdaro Arfog ac Adeiladu Heddwch yng Ngholombia: Goblygiadau i'r Awdurdodaeth Arbennig dros Heddwch a Chyfiawnder Troseddol Rhyngwladol.' Mae'r briff polisi hwn yn cynnwys argymhellion sydd â'r nod o hyrwyddo adeiladu heddwch, cyfiawnder troseddol trosiannol a gwneud iawn am ddifrod amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r gwrthdaro arfog yng Ngholombia.

Yn 2019-2020 ysgrifennodd adroddiad ar 'werthuso gweithrediad y Gyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol yn y DU' (heb ei chyhoeddi eto) mewn prosiect a ariannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (DG JUST) ar weithredu Cyfarwyddeb 2008/99/EC ar amddiffyn yr amgylchedd trwy gyfraith droseddol ('Cyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol') yn Aelod-wladwriaethau'r UE, Cynhaliwyd gan yr ymgynghoriaeth Milieu, Gwlad Belg.

- Yn 2019 cafodd grant gan Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas am drefnu gweithdy deuddydd wyneb yn wyneb ar ' Atebolrwydd Corfforaethol ar gyfer Camdriniaeth Hawliau Dynol a Llywodraethu Adnoddau Naturiol: Astudiaeth mewn Cyfraith Fyd-eang, Datblygu a Chyfiawnder ' a oedd i fod i gael ei chynnal yn 2020, mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Hawliau Dynol a Chyfraith Gyhoeddus. Yn 2021 cafodd grant cynhadledd fach gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer trefnu cynhadledd ryngwladol ddigidol ddeuddydd ar ' Atebolrwydd Corfforaethol am Gam-drin Hawliau Dynol a Llywodraethu Adnoddau Naturiol: Astudiaeth mewn Cyfraith Fyd-eang, Datblygu a Chyfiawnder' ym mis Mai 2022.

- Yn 2016 cafodd grant o £12,000 ar y cyd gan Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas ar gyfer trefnu cyfres o weithdai ar gyfiawnder troseddol trawswladol mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Trosedd, y Gyfraith a Chyfiawnder, a bu'n brif drefnydd gweithdy undydd ar gyfiawnder troseddol Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Mehefin 2017.

- Yn 2018-2020 roedd yn aelod o Gytundeb Fframwaith Ymchwil Brexit rhwng Cynulliad Cymru a Phrifysgol Caerdydd, lle canolbwyntiodd ei ymchwil ar Gytundebau Masnach Rydd ar ôl Brexit. Yn 2016 rhoddodd dystiolaeth gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ar ' Brexit a Deddf WTO', fel rhan o gonswl ehangach y Pwyllgor ar Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd - Cyfraith Ryngwladol a Masnach a Goblygiadau i Gymru.

Addysgu

 • LL.M. - International Energy Law (Module Leader)
 • LL.B. - Company Law (Lecturer and tutor)
 • LL.B. - European Union Law (Lecturer and tutor)
 • LL.B. - Commercial Law (2015-2017) (Module Leader, lecturer and tutor)
 • LL.M. - EU Internal Market Law (from 2015 - ) (Guest lecturer: the External Dimensions of the EU Internal Market)
 • MSc - Multilateralism and International Law (from 2019 - ) (Guest lecturer: Multilateralism and International Environmental Law)

Bywgraffiad

I joined the Cardiff Law & Politics School in October 2015 as Senior Lecturer in Law and was promoted to Reader in Law in August 2020. Prior to joining Cardiff I held academic positions in a number of other higher education institutions, including Senior Lecturer in Law at the University of Westminster, Business School (2013-2015), Lecturer in Environmental Law at Imperial College London, Centre for Environmental Policy (2009-2012) and I also taught in international environmental and natural resources law at Queen Mary, University of London and University College London (UCL).

I obtained a Ph.D. in Law from the University of Essex in 2009, focused on environmental law, criminal law, European law and international law; an LL.M. in Public International Law from City, University of London in 2003; an LL.M. in International Business Law from Queen Mary, University of London in 2013,  and an LL.B. in Law obtained from the Federal University (Ufba) in 2001.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cardiff Centre for Law and Society, £5,000 grant for organising a conference on 'Corporate Accountability, Human Rights and Natural Resources Governance' (2019-21)
 • Cardiff Centre for Law and Society, £12,000 grant for co-organising a series workshops on global criminal justice, in collaboration with the Centre for Crime, Law and Justice (2016-2017)
 • UNEP-OAS 2nd conference on Environmental Rule of Law in the Americas, Supreme Court of Chile (travel grant)
 • Centre for Commercial Law Studies, Postgraduate Studies Scholarship, Queen Mary, University of London (2013)
 • University of Essex Postgraduate Research Studies scholarship (2003)

Aelodaethau proffesiynol

 • Comisiwn y Byd ar Gyfraith Amgylcheddol (Aelod) yr IUCN (o 2016 - )
 • Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol (Aelod) (o 2016 - 2018 )
 • Rhwydwaith Academaidd Cyfraith Droseddol Ewrop (Aelod) (o 2016 - )
 • UACES (Aelod) (2016-2019)
 • Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol Sbaen a Chysylltiadau Rhyngwladol (AEPDIRI) (Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol, 2015)
 • Cymdeithas Ryngwladol Cyfraith Gyhoeddus (ICON-S) (o 2014 - )
 • Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol (Aelod) (o 2012 - 2020)
 • Brasil Bar Associaton (Aelod) (o 2002 - )
 • Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol America (Aelod) (2021-2022)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - present: Reader in Law, Cardiff University
 • 2015 - 2020: Senior Lecturer in Law, Cardiff University
 • 2013-2015: Senior Lecturer in Law, University of Westminster
 • 2009-2012: Lecturer in Environmental Law, Imperial College London
 • 2010 - 2014: Teaching Associate in International Law, Queen Mary, University of London
 • 2012: Visiting Lecturer in International Environmental Law, University College London
 • 2004-2008: Graduate Teaching Assistant, University of Essex

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2023

 • 'Iaith ecoladdiad' a'r rhagolygon ar gyfer troseddoli niwed amgylcheddol difrifol ac ar raddfa fawr mewn cyfraith droseddol ryngwladol', Cynhadledd flynyddol Cambridge International Law Journal ar ' Iaith a Chyfraith Ryngwladol', Ebrill, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Caergrawnt

2022 

 • Cynhadledd flynyddol Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop (EELF) ar 'Ailfeddwl cyfraith amgylcheddol: Cysylltedd, croestoriadau, a Gwrthdaro yn yr Argyfwng Amgylcheddol Byd-eang', Medi, Rovira I Virgilli, Tarragona, Sbaen
 • 'Diogelwch Amgylcheddol Morol mewn Ardaloedd y tu hwnt i Awdurdodaeth Genedlaethol' Medi Cyfres papur gwaith Canolfan Asia-Môr Tawel ar gyfer Cyfraith Amgylcheddol, Medi, Prifysgol Genedlaethol Singapore, Ysgol y Gyfraith (p / gwahoddiad)
 • 'Yr Achos dros Gytundeb Byd-eang i frwydro yn erbyn masnach bywyd gwyllt anghyfreithlon', Cynhadledd flynyddol ICON-S Gorffennaf ar 'Broblemau Byd-eang a Rhagolygon mewn Cyfraith Gyhoeddus', Gorffennaf, Prifysgol Wroclaw, Gwlad Pwyl
 • Sylwadau agoriadol a Chadeirydd cau araith gyweirnod, gweithdy ar 'Atebolrwydd Corfforaethol ar gyfer Cam-drin Hawliau Dynol a Llywodraethu Adnoddau Naturiol: Astudiaeth mewn Cyfraith Fyd-eang, Datblygu a Chyfiawnder', Mai, Canolfan Hawliau Dynol a Chyfraith Gyhoeddus, Prifysgol Caerdydd
 • Cynullydd gweithdy deuddydd rhithwir: 'Atebolrwydd Corfforaethol ar gyfer Camdriniaeth Hawliau Dynol a Llywodraethu Adnoddau Naturiol: Astudiaeth mewn Cyfraith Fyd-eang, Datblygu a Chyfiawnder', Mai, Canolfan Hawliau Dynol a Chyfraith Gyhoeddus, Prifysgol Caerdydd

2021

 • 'Cytundeb Escazu a Mynediad at Gyfiawnder gerbron Llys Hawliau Dynol Rhyng-America' Tachwedd 2021, Gweithdy ar 'Botensial Ymgyfreitha er Lles y Cyhoedd mewn Cyfraith Ryngwladol'  , Prifysgol Caerwysg, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Geneva.
 • Sefydliad Gweithdy Ar-lein: 'The Legal Protection of the Amazon: Past and Future Trends' Tachwedd 2021 (mewn cydweithrediad rhwng Prifysgol Gorllewin Sydney, Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, prosiect Coedwigoedd Sylfaenol Trofannol a Newid Hinsawdd Prifysgol Griffith, a Chanolfan Sabin ar gyfer Cyfraith Newid Hinsawdd yn Ysgol y Gyfraith Columbia).
 • Cadeirydd y Panel ar 'Gwella Fframweithiau a Sefydliadau Amgylcheddol' ICEL / UC3M Symposiwm Rhyngwladol 'Tuag at Fframwaith Cyfreithiol Byd-eang mewn Cytgord a Heddwch gyda Natur' , Tachwedd 2021, Universidad Carlos III de Madrid (p/gwahoddiad)
 • "Yr amgylchedd a phobl frodorol yng nghyd-destun y gwrthdaro arfog a'r broses adeiladu heddwch yng Ngholombia: goblygiadau i'r awdurdodaeth arbennig dros heddwch a chyfiawnder troseddol rhyngwladol."  Panel Cyfiawnder Amgylcheddol, Hydref 2021 (w / T. Krause), Cyswllt Colombia a Cynhadledd Ar-lein Instituto CAPAZ (p / gwahoddiad)
 • Prif Banel 'Dyfodol y Gyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol: Canlyniad ymgynghoriad a gwerthusiad Comisiwn yr UE'  Medi 2021, Cynhadledd flynyddol Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop, Prifysgol Bournemouth (p/ gwahoddiad)
 • 'Ymatebion trawsffiniol aml-lefel i Fasnach Bywyd Gwyllt Anghyfreithlon' Medi 2021, Cynhadledd flynyddol Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop, Prifysgol Bournemouth 
 • 'Sylwadau Cau', gweminar 'Datgarboneiddio Llongau a Llywodraethu Amgylcheddol', Mai, APCEL,   Prifysgol Genedlaethol Singapore (p/ gwahoddiad)
 • 'Ymgysylltu â'r gymuned mewn gorfodi cyfraith droseddol amgylcheddol', Chwefror, 7fed Frontiers in Environmental Law colloquium,  Prifysgol De Awstralia

2020

 • Amnest Rhyngwladol, Cyfraith Droseddol Ryngwladol a'r Amgylchedd, Hydref, Troseddau Corfforaethol (gyda ffocws ar y Dwyrain Canol), Enciliad Blynyddol, (p/ gwahoddiad)
 • Common Good Foundation, Cynhadledd Troseddau Amgylcheddol, Jersey Hydref , Y Deyrnas Unedig
 • Sefydliad gweithdy: Atebolrwydd Corfforaethol am Gam-drin Hawliau Dynol a Llywodraethu Adnoddau Naturiol: Astudiaeth mewn Cyfraith Fyd-eang, Datblygu a Chyfiawnder, Mai, Prifysgol Caerdydd (gohiriedig)

2019

 • Prosiectau Brexit ac Ynni ar y Môr, Medi - Cynhadledd Tystiolaeth Forol, Prifysgol Abertawe
 • Diogelwch Amgylcheddol yn y Moroedd Uchel: The Quest for Criminalisation, Cooperation and Effective Enforcement,' May, British Institute for International and Comparative Law (BIICL), Llundain, Theory and International Law Annual workshop
 • 'Ymatebion Cyfreithiol Trawswladol i Droseddau Amgylcheddol Byd-eang' - Chwefror, Cynhadledd Cyfraith Amgylcheddol Ryngwladol ELSA Thessaloniki, Thessaloniki, Gwlad Groeg (p / gwahoddiad)

2018

 • 'Yr ymgais i orfodi cyfraith amgylcheddol yn effeithiol yn yr Undeb Ewropeaidd,' Medi, cynhadledd flynyddol UCAES, Prifysgol Caerfaddon
 • 'Yr ymgais i orfodi cyfraith amgylcheddol yn effeithiol yn yr Undeb Ewropeaidd' Awst, Cynhadledd flynyddol Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop, Como, yr Eidal.
 • 'Ymgysylltu cymunedol mewn gorfodi cyfraith droseddol amgylcheddol' Cynhadledd flynyddol Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol, y Frenhines Mary, Prifysgol Llundain.
 • 'Y Nexus rhwng Diogelwch Ynni a Diogelwch Hinsawdd' - Gorffennaf, cynhadledd flynyddol IUCN AEL, Prifysgol Strathclyde, Glasgow (gyda Quintavalla)
 • 'Y Nexus rhwng Diogelwch Ynni a Diogelwch Hinsawdd' - Mehefin, cynhadledd flynyddol ICON-S, Prifysgol Hong Kong (gyda Quintavalla)
 • 'Brexit a Dyfodol cydweithredu ynni a newid hinsawdd yr UE-DU' - Mai, Prifysgol Caergrawnt, Adran yr Economi Tir, Canolfan yr Amgylchedd, Ynni a Llywodraethu Adnoddau Naturiol (C-EENRG  ) (p/ gwahoddiad)

2017

 • 'Tuag at drosedd eco-laddiad rhyngwladol?' - Tachwedd, cyfres Seminar Staff-PGR i Fyfyrwyr (wedi'i threfnu'n gyfunol â CCLJ), Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
 • 'Cyfranogiad y Cyhoedd a Rheol y Gyfraith Amgylcheddol ym Mrasil' - Medi, Cynhadledd 2il OAS/UNEP ar reolaeth amgylcheddol y gyfraith yn yr Amerig, Santiago, Chile
 • 'An International Crime of Ecocide?' - Mai-Mehefin, Academi Cyfraith Amgylcheddol yr IUCN, Gweithdy Ailsefyll a 15fed Colocwiwm Blynyddol, Cebu,  Y Phillipines
 • Sefydliad gweithdy: Cyfiawnder Troseddol Trawswladol a Sefydliadau Rhyngwladol - Mehefin, Prifysgol Caerdydd (a ariennir gan Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas)

2016

 • 'Osgoi Treth gan Gorfforaethau Amlwladol a Sofraniaeth Adnoddau Naturiol' - Medi, 17eg Cynhadledd Fyd-eang ar Drethiant Amgylcheddol, Prifysgol Groningen, yr Iseldiroedd
 • 'Anghydfodau Ffiniau Morwrol ym Môr Dwyrain Tsieina a'r Arctig' - Mehefin, cynhadledd flynyddol ICON-S ar 'Ffiniau, Otherness, a Chyfraith Gyhoeddus', Prifysgol Humboldt, Berlin

2015

 • Sylwadau ar argymhellion polisi drafft ar lefel yr UE - Hydref
  Gweithdy EFFACE: Gwella ymdrech yr UE i frwydro yn erbyn troseddau amgylcheddol - y llwybr o'n blaenau, Queen Mary, Prifysgol Llundain (p / gwahoddiad)
 • Ar weithredu Cyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol yr UE - yr enghraifft o droseddau gwaredu a cludo gwastraff anghyfreithlon - Medi
  Effeithiolrwydd Cyfraith Amgylcheddol, Prifysgol Aux Marseille
 • Datblygu Egwyddorion Cyfraith Ryngwladol ar gyfer Cydweithredu Interstate a Datrys Anghydfodau ynghylch Adnoddau Naturiol a Rennir - Gorffennaf
  Cyfraith Gyhoeddus mewn Byd Ansicr, Prifysgol Efrog Newydd (NYU)
 • Gweithredu Cytundebau Amgylcheddol Rhyngwladol yr UE - Mehefin
  Cymhwysiad Allanol Cyfraith yr UE, AEPDIRI, Vigo, Sbaen (p / gwahoddiad)
 • Cadeirydd a safonwr sesiwn banel 'DU, Ewrop a Heriau Masnach Fyd-eang' - Ebrill
  'Y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd: Heriau a Rhagolygon ar gyfer Undeb Parhaol', Cynhadledd a drefnwyd gan Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd Wilfried Martens a Konrad Adenaer Stifung (p/gwahoddiad)
 • Llywodraethu Adnoddau Naturiol a Rennir o dan Gyfraith Ryngwladol - Chwefror
  Rheol y Gyfraith, Llywodraethu ac Adnoddau Naturiol,, Prifysgol Amsterdam, yr Iseldiroedd (gweithdy a drefnwyd ar y cyd â Phrifysgol Warwick) (p/ gwahoddiad).

2014

 • Mynediad at Gyfiawnder gerbron Llysoedd Rhyngwladol a Rhanbarthol gan bobl frodorol yng nghyd-destun prosiectau diwydiant echdynnul - Medi
  Agweddau Cyfraith Amgylcheddol a Chynllunio ar brosiectau ar raddfa fawr, Cynhadledd Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop
 • Tuag at hawl i ynni glân o dan gyfraith ryngwladol? -Mehefin
  Ynni ar gyfer Cymdeithas Deg mewn Planed Ddiogel, Colocwiwm Cyfraith Amgylcheddol Blynyddol IUCN, Tarragona, Sbaen
 • 'Troseddau amgylcheddol yn y moroedd mawr' - Mehefin
  Ailfeddwl ffiniau cyfraith gyhoeddus a mannau cyhoeddus, Prifysgol Fflorens, Fflorens, Yr Eidal
 • Dyfodol yr Egwyddor o Sofraniaeth Barhaol dros Adnoddau Naturiol - Mehefin
  Theori a Chyfraith Ryngwladol, Sefydliad Prydeinig ar gyfer Cyfraith Ryngwladol a Cymharol (p/ gwahoddiad)
 • Gofodau Gwrthdystiedig rhwng Gwladwriaethau: cyfraith ryngwladol ac adnoddau naturiol a rennir - Mehefin, Ffiniau yn yr 21ain Ganrif, Prifysgol Caerhirfryn, Ysgol y Gyfraith, UK

Pwyllgorau ac adolygu

Member of Advisory Board, International Community Law Review (2013 - to present)

Guest Editor: Review of European, Comparative and International Environmental Law (Special Issue, July 2021)

Book Reviews Editor, European Energy and Environmental Law Review (2009-2012)

Meysydd goruchwyliaeth

I welcome Ph.D. proposals in the fields of international and EU environmental law, natural resources law and governance, the law of the sea, international economic law, comparative and European criminal law; and human rights law (particularly indigenous peoples' rights).

My current Ph.D. supervisees include:

- Jinnapat Pengnorapat: ‘Delisting of Species in Multilateral Environmental Agreements and Wildlife Conservation Laws’ (second supervisor)

- Dana Alduaij ‘Shareholders Rights and Shariah Corporate Governance in Islamic Financial Institutions’ (second supervisor: completed in February 2021)

- Hanadi Alhaidar, 'Corporate Governance in Developing Countries: Case Study of Saudi Arabia' (second supervisor)

Prosiectau'r gorffennol

- Dana Alduaij 'Sicrhau cydymffurfiaeth Shariah mewn Sefydliadau Ariannol Islamaidd fel Buddiant Hanfodol Cyfranddalwyr' (ail oruchwyliwr) (cwblhawyd ym mis Chwefror 2021)