Ewch i’r prif gynnwys
William Perry

Dr William Perry

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Biowyddorau

Email
PerryW1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Sefydliad Ymchwil Dŵr, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae pŵer dulliau moleciwlaidd mewn ecoleg bob amser wedi fy swyno ac wedi bod yn brif sbardun fy ymchwil. Mae mewnwelediadau a gafwyd ar lefel y boblogaeth a'r gymuned wedi bod o ddiddordeb arbennig.

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel dadansoddwr data ar brosiect WEWASH, gan ddefnyddio dulliau moleciwlaidd i ddeall ecoleg SARS-CoV-2 mewn dŵr gwastraff yn well, a'i berthnasedd ar gyfer epidemioleg dŵr gwastraff. Mae prosiect WEWASH, ac yn fwy eang y pandemig COVID-19, wedi dangos gwerth cymdeithasol ecoleg moleciwlaidd yn yr 21ain ganrif.

Yn flaenorol, cymhwysais ddulliau moleciwlaidd i bynciau sy'n berthnasol i fygythiad llawer mwy sylfaenol i oroesiad dynol: yr argyfwng ecolegol. Roedd y pynciau hyn yn cynnwys cysylltedd poblogaeth, effeithiau'r diwydiant dyframaeth a biofonitro gan ddefnyddio eDNA.

Er fy mod wedi gweithio gyda llawer o systemau biolegol, gan gynnwys firysau, bacteria a phlanhigion, mae llawer o'm hymchwil wedi canolbwyntio ar bysgod. Arweiniodd hyn at fy mhenodiad fel Golygydd Cyswllt a Sylwebaeth ar gyfer y Journal of Fish Biology, yn ogystal â Chydlynydd Cyhoeddusrwydd Cymdeithas Pysgodfeydd Ynysoedd Prydain (FSBI).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Erthyglau

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd rwyf wedi fy lleoli yn y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn Ysgol y Biowyddorau yn gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn y tîm dadansoddi data ar brosiect WEWASH. Yma, rwy'n ymwneud â monitro lefelau SARS-CoV-2 mewn dŵr gwastraff o amgylch Cymru.

Cyn hyn, roeddwn wedi cwblhau swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor ar y prosiect LOFRESH, gyda secondiad yn y Sefydliad Ymchwil Dŵr. Canolbwyntiodd y prosiect LOFRESH ar ddeall perthnasedd ecolegol eDNA mewn dŵr ffres sy'n symud yn gyflym. Yn bennaf, dadansoddais ddata a gafwyd o dechnolegau dilyniannu trwybwn uchel a gosodais y canlyniadau mewn cyd-destun ecolegol.

Cyn fy ymchwil ôl-ddoethurol, cwblheais fy PhD ym Mhrifysgol Bangor, a oedd yn canolbwyntio ar yr effaith y mae dihangfeydd dof o ddyframaeth yn ei chael ar boblogaethau gwyllt. Gan gydweithio â'r Sefydliad Ymchwil Morol, Norwy, defnyddiais lu o dechnegau, gan archwilio effaith croesiad gwyllt x dof ar bopeth o morffoleg i gymunedau microbaidd perfedd.

Dechreuodd fy nhaith ymchwil ym Mhrifysgol Bryste, lle cwblheais fy MSci. Roeddwn yn ymwneud â dau brosiect, archwiliodd y cyntaf geneteg poblogaeth ymbelydredd o cichlidau, ac archwiliodd yr ail geneteg poblogaeth rhywogaeth o siarcod môr dwfn.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

  • Dyframaethu
  • Dofi
  • Morffoleg pysgod
  • eDNA