Ewch i’r prif gynnwys
Ole Petersen  CBE FRS

Yr Athro Ole Petersen

CBE FRS

Cyfarwyddwr Prifysgol Caerdydd - Canolfan Wybodaeth Academia Europaea

Ysgol y Biowyddorau

Email
PetersenOH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70846
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Cardiff School of Biosciences, The Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

YMCHWIL SYLFAENOL:

Rwy'n gweithio ym maes Calsiwm Signalling, maes ymchwil a grëwyd yn bennaf gan y diweddar Syr Michael Berridge FRS, y mae ei gofiant bywgraffyddol newydd ei gwblhau ar gyfer y Gymdeithas Frenhinol:

 https://doi.org/10.1098/rsbm.2023.0047

Mae cyfraniadau fy ngrŵp ymchwil fy hun wedi'u crynhoi yn ddiweddar yn y fersiynau ysgrifenedig o nifer o Ddarlithoedd Dyfarnu rwyf wedi cael gwahoddiad i'w cyflwyno:

Gwobr a Medal George E Palade 2022 Cymdeithas Ryngwladol Pancreatoleg (Kyoto, Japan, Gorffennaf 2022):

 https://doi.org/10.1093/function/zqac061

Medal Aur Academia Europaea (Barcelona, Hydref 2021):

 https://doi.org/10.1017/S1062798722000084

Gwobr Goffa Walter B Cannon Cymdeithas Ffisiolegol America (San Diego, Ebrill 2018):

 https://doi.org/10.1152/physrev.00003.2021

 

Fy mynegai H presennol yw 105 (Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?user=6z3BJ0oAAAAJ) neu 93 (Web of Science)

2024 - ScholarGPS: 'Ysgolhaig Ranked Uchel' (0.05% o'r holl ysgolheigion ledled y byd). Ranked rhif 252 ledled y byd (rhif 27 yn y DU a rhif 1 ym Mhrifysgol Caerdydd) ym maes Bioleg a Gwyddorau Biolegol

https://scholargps.com/search.php?type=scholar_ranking&year=2022&p=1&p_profile=2&results=20&country%5B0%5D=United%2BKingdom&base_discipline=Biology%20and%20Biological%20Sciences&ranking_duration=LIFETIME

2024 - Research.com Bioleg a Biocemeg yng Ngwobrau Arweinydd y Deyrnas Unedig. D-mynegai: 109; Safle Cenedlaethol (DU): 46; Safle y Byd: 842    https://research.com/u/ole-h-petersen  

 

CYNGOR GWYDDONIAETH:

Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Academaidd Prifysgol Caerdydd - Academia Europaea Knowledge Hub

https://aecardiffknowledgehub.wales

ac yn gyfrifol am waith yr Hwb yn SAPEA (Science Disar gyfer Policy gan European Academïau), sy'n rhan bwysig o SAM y Comisiwn Ewropeaidd (Scientific Advice Mechanism)

https://www.sapea.info 

 

CYMORTH GRANT PRESENNOL FEL PRIF YMCHWILYDD:

UKRI (Innovate UK): 1 Mai 2022 - 31 Rhagfyr 2024

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Articles

Book sections

Ymchwil

Prif Gyflawniadau Ymchwil

Arloesais, gyda Yoshio Maruyama, sianel sengl clamp patch a recordiadau cyfredol celloedd cyfan mewn celloedd epithelaidd, gan ddarparu tystiolaeth bendant ar gyfer presenoldeb a phwysigrwydd sianeli ïon rheoledig wrth reoli swyddogaeth epithelaidd. Fe wnaethon ni ddarganfod actifadu sianel ïonau sy'n cael ei galw gan hormonau, wedi'i gyfryngu gan negesydd (Maruyama a Petersen Nature 1982a, b), actifadu foltedd sianeli ïonau epithelial (Maruyama et al Nature 1983a, b) ac integreiddio'r data hyn i'r model cyntaf o sut mae sianeli ïon yn rheoli secretion hylif exocrine (Petersen & Maruyama Nature 1984 [ISI [WoS] Citation Classic]; Petersen J Physiol 1992). Darganfyddais sbeicio Ca2+ is-gellog mewn celloedd epithelaidd (Wakui et al Nature 1989, Cell 1990; Thorn et al Cell 1993), rhyddhau Ca2+ a gyfryngwyd gan negesydd o'r amlen niwclear (Gerasimenko et al Cell 1995) yn ogystal â'r gronynnau ysgrifenyddol (Gerasimenko et al Cell 1996) a twneli Ca2 + mewngellog (Mogami et al Cell 1997). Ynghyd ag Oleg a Julia Gerasimenko, gwnaethom ddangos rôl hanfodol sianeli rhyddhau Ca2 + a mynediad Ca2+ a weithredir gan storfeydd mewn Pancreatitis Acíwt (Raraty et al PNAS 2000; Gerasimenko et al PNAS 2009; 2011), darparu prawf o egwyddor ar gyfer blocâd sianel Ca2 + (CRAC) rhyddhau Ca2 + (CRAC) fel triniaeth o Pancreatitis Acíwt difrifol (Gerasimenko et al PNAS 2013; J Physiol 2014) a darganfod rôl hanfodol ar gyfer celloedd stella pancreatig yn y clefyd hwn (Ferdek et al J Physiol 2016; Gryshchenko et al J Physiol 2016,2018). Yn fwy diweddar, rydym wedi darganfod digwyddiadau signalau Ca2 + mewn celloedd imiwnedd pancreatig sy'n debygol o fod yn bwysig ar gyfer cychwyn y storm cytokine sy'n gyfrifol am achosion difrifol, ac angheuol yn aml, o Pancreatitis Acíwt (Gryshchenko et al Function 2021). Yn fwy diweddar, rydym wedi darganfod bod y protein spike SARS-CoV-2 yn ennyn signalau Ca2 + mewn celloedd stella pancreatig yn y fan a'r lle a bod y signalau hyn yn eu tro yn ysgogi signalau Ca2 + mewn macroffagau pancreatig (Gerasimenko et al Function 2022). Mae'r effeithiau hyn yn cysylltu digwyddiadau mewn Pancreatitis Acíwt difrifol â'r hyn sy'n digwydd yn Covid-19 ac maent bellach yn cael eu harchwilio ymhellach.

Gwaith ymchwil cyfredol

Rydym yn parhau â'n gwaith i ddiffinio'r union fecanweithiau mewn-gellog a rhyng-gellog sy'n gyrru'r clefyd dynol pwysig Pancreatitis Acíwt ac i nodi'r pwyntiau ymyrraeth ffarmacolegol gorau posibl a allai atal a / neu wella'r clefyd hwn. Rydym yn dilyn papur pwysig yn J Clin Invest (Peng et al 2018) lle gwnaethom ddangos y gall galactose (cynhwysyn mawr mewn llaeth dynol arferol) amddiffyn yn effeithiol iawn yn erbyn Pancreatitis Acíwt.

Rôl yn y Mecanwaith Cynghori ar Wyddoniaeth Ewropeaidd

Yn ogystal â'm gwaith ymchwil sylfaenol, rwyf hefyd yn ymwneud yn helaeth â Mecanwaith Cyngor Gwyddonol yr Undeb Ewropeaidd. Fel Cyfarwyddwr Canolfan Wybodaeth Prifysgol Caerdydd Academia Europaea, rwyf yn gyfrifol am waith yr Academi ar gyfer SAPEA (Science Advice for Policy gan European Academies), sy'n rhan hanfodol o SAM y Comisiwn Ewropeaidd (Scientific Advice Mechanism). Y diben yw darparu a chyhoeddi Adroddiadau Adolygu Tystiolaeth i lywio ac ategu Barn Wyddonol Grŵp Prif Gynghorwyr Gwyddoniaeth y Comisiwn Ewropeaidd mewn ymateb i gwestiynau gan y Comisiynwyr. Mae Academia Europaea yn un o'r 5 rhwydwaith Ewropeaidd sy'n cynnwys SAPEA ac mae gwaith Academia Europaea yn hyn o beth yn cael ei wneud gan Ganolfan Wybodaeth Academia Europaea Prifysgol Caerdydd. Gellir gweld ein holl Adroddiadau Adolygu Tystiolaeth trwy wefan SAPEA (www.sapea.info) ac maent yn Mynediad Agored.

Cydweithredwyr yn Ysgol y Biowyddorau

         * Dr Oleg Gerasimenko (Darllenydd)

         * Dr Julia Gerasimenko (Uwch Ddarlithydd)

Staff cysylltiedig

Ymchwil Sylfaenol

  • Dr Oleksiy Gryschenko (Uwch Wyddonydd Ymweld Rheolaidd o Sefydliad Ffisioleg Bogomoletz, Academi Genedlaethol y Gwyddorau Wcráin)
  • Dr Shuang Peng (Athro Cyswllt Ymweld Rheolaidd o Brifysgol Jinan, Guangzhou, Tsieina

Academia Europaea a Mecanwaith Cyngor Gwyddoniaeth Ewropeaidd

   * Ms Louise Edwards (Rheolwr Hwb, Academia Europaea - Canolfan Wybodaeth Prifysgol Caerdydd)

   * Mrs Juliet Davies (Swyddog Gweithredol, Academia Europaea - Canolfan Wybodaeth Prifysgol Caerdydd)

   * Ms Alice Sadler (Swyddog Cyfathrebu, Academia Europaea - Canolfan Wybodaeth Prifysgol Caerdydd)

Bywgraffiad

Addysg/Graddau

Myfyriwr meddygol, Prifysgol Copenhagen 1961 – 1969

Cand. Med. (Laudabilis) (MB ChB) Prifysgol Copenhagen, 1969

Ymarferydd Meddygol Awdurdodedig (Awdurdod Iechyd y Wladwriaeth Daneg) 1969

Dr. med. (MD) Prifysgol Copenhagen, 1972, ar gyfer traethawd ymchwil "Gludiadau ïonau a achosir gan acetylcholine sy'n ymwneud â ffurfio poer" (Traethawd ymchwil a gyhoeddwyd fel Atodiad 381 yn Acta physiol scand [ Acta Physiologica bellach] 1972)

Swyddi a gedwir

Darlithydd, Sefydliad Ffisioleg Feddygol, Prifysgol Copenhagen, 1969-73

Cymrawd Ymchwil Deithio Wellcome-Carlsberg, Adran Ffarmacoleg, Prifysgol Caergrawnt, y DU, 1971-72 (ar absenoldeb o Brifysgol Copenhagen)

Uwch Ddarlithydd, Sefydliad Ffisioleg Feddygol, Prifysgol Copenhagen, Denmarc, 1973-78

Symers Athro Ffisioleg a Phennaeth yr Adran Ffisioleg, Prifysgol Dundee, Yr Alban, 1975-81 (ar absenoldeb o Brifysgol Copenhagen 1975-78).

Pennaeth yr Adran Ffisioleg, Prifysgol Lerpwl, 1981-1998

George Holt Athro Ffisioleg, Prifysgol Lerpwl, Lloegr, 1981- 2009

Athro y Cyngor Ymchwil Feddygol, Prifysgol Lerpwl, Lloegr, 1998-2009

Cyfarwyddwr (Pennaeth) Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd, 2010 - 2015

Athro y Cyngor Ymchwil Feddygol, Prifysgol Caerdydd, 2010-2017

Athro yn Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, 2010 –

 

Etholiadau i Gymrawd neu Aelod o Academïau (Cymdeithasau) Gwyddoniaeth neu Feddygaeth 

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol (FRS). Mabwysiadwyd yn 2000. Is-lywydd 2005-2006.

Aelod o Academi Gwyddorau Cenedlaethol yr Almaen Leopoldina (ML). Mabwysiadwyd yn 2010.

Aelod Anrhydeddus o Academi Gwyddorau Hwngari. Etholwyd ef yn 2004.

Aelod o Academi Frenhinol Gwyddorau a Llythyrau Denmarc. Etholwyd ef yn 1988.

Cymrawd yr Academi Gwyddorau Meddygol (FMedSci). Sefydlwyd yr Aelod Seneddol yn 1998.

Aelod o Academia Europaea (MAE). Aelod Sefydlol 1988. Is-lywydd 2015 -

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW). Mabwysiadwyd yn 2011. Is-lywydd 2014 - 2018.

Cymrawd Coleg Brenhinol y Meddygon (FRCP). Mabwysiadwyd yn 2001.

Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas yr Almaen ar gyfer Gastroenteroleg, Clefydau Treulio a Metabolaidd. Mabwysiadwyd yn 2017.

Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Ryngwladol Pancreatology. Penodwyd yn 2024.

Aelod Anrhydeddus o Glwb Pancreatig Ewrop. Penodwyd yn 2022. Llywydd 2003.

Aelod Anrhydeddus o'r Gymdeithas Ffisiolegol. Mabwysiadwyd ar gyfer 2015. Llywydd 2006 - 2008.

Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Ffisiolegol Hwngari. Mabwysiadwyd yn 2002.

Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Ffisiolegol Gwlad Pwyl. Etholwyd ef yn 1993.

 

Anrhydedd Cenedlaethol

Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) ar gyfer 'Gwasanaethau i Wyddoniaeth'. Derbyniodd y Wobr yn bersonol gan y Frenhines Elizabeth II, ym Mhalas Buckingham, 7 Mai 2008. 

 

Gwobrau a Phrif Ddarlithoedd (Dewis)

Dathlu Rhagoriaeth, Prifysgol Szeged, 21ain Cyfarfod y Enillwyr Nobel a Myfyrwyr Talentog, Gwobrau Darlithoedd ar 14 Rhagfyr 2023, ynghyd â Randy Schekman a Thomas Sudhof ForMemRS.

Darlith FEPS (Ffederasiwn Cymdeithasau Ffisiolegol Ewrop) 2023, a draddodwyd yn 'Ffisioleg mewn Ffocws 2023' Cyngres FEPS, yn Tallinn, Estonia ar 15 Medi 2023. https://sps-feps-2023.eu/programme/invited-speakers/ 

2023 - Research.com Bioleg a Biocemeg yng Ngwobrau Arweinydd y Deyrnas Unedig. D-mynegai: 107; Safle Cenedlaethol: 44; Safle Byd: 790 http://research.com/u/ole-h-petersen 

Darlith Leopoldina 2023, a draddodwyd yn Academi Gwyddorau Cenedlaethol yr Almaen Leopoldina, Halle, yr Almaen ar 7 Mawrth 2023

Gwobr Palade a Medal Cymdeithas Ryngwladol Pancreatoleg (IAP) 2022 (https://internationalpancreatology.org/paladeprize/). Traddodwyd Darlith Wobrwyo yng Nghynhadledd y Cyd IAP a Chymdeithas Pancreas Japan, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Kyoto, Kyoto, Japan, ar 7 Gorffennaf 2022. Darlith Gwobr Palade: https://doi.org/10.1093/function/zqac061 

Cymrawd Undeb Rhyngwladol y Gwyddorau Ffisiolegol (IUPS) ac Aelod Cychwynnol (un o ddeg ar hugain ledled y byd) Academi Ffisioleg IUPS, 2021

Darlith Goffa gyntaf Syr Michael Berridge, Cynhadledd Calsiwm a Swyddogaeth Cell FASEB (rhithwir), 26 Hydref 2021.

Gwobr Medal Aur Academia Europaea 2020. Derbyniwyd y Fedal Aur gan Lywydd Academia Europaea, a chyflwynwyd Darlith y Wobr 'Gwyddoniaeth, cyhoeddi gwyddonol a chyngor gwyddonol ar gyfer polisi: 50 mlynedd o brofiadau personol', yn bersonol, yn 32ain Gynhadledd Flynyddol yr Academi yn Barcelona ar 20 Hydref 2021. Cyhoeddwyd yn European Review (doi: 10.1017/S1062798722000084)

Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Jinan, Guangzhou, Tsieina. Cyfres o 4 darlith a gyflwynwyd yn Guangzhou ym mis Mawrth 2019.

Gwobr Walter B Cannon Cymdeithas Ffisiolegol America 2018. Darlith Gwobr y Cyfarfod Llawn a draddodwyd yn Bioleg Arbrofol (EB), Canolfan Confensiwn San Diego, California, 22ain Ebrill 2018. Cyhoeddwyd yn Adolygiadau Ffisiolegol 101: 1691-1744, 2021

Agor Darlith y Cyfarfod Llawn yng Nghyngres Flynyddol 2013 Cymdeithas Ffisioleg Brasil. Rebeirao Preto, Sao Paulo, 7th Medi 2013

Darlith Nodedig Horace W Davenport Cymdeithas Ffisiolegol America Bioleg Arbrofol (EB), Boston, Massachusetts, 23 Ebrill 2013.

Darlith Leopoldina 2012. Cyflwynwyd yn Academi Gwyddorau Cenedlaethol yr Almaen Leopoldina, Halle ar 23 Mai 2012.

Gwobr Cyflawniad Oes. Clwb Pancreatig Ewropeaidd (EPC) Darlith wobrwyo a draddodwyd yng Nghyfarfod Blynyddol yr EPC, Stockholm, 17eg Mehefin 2010.

Cyfarfod Llawn Darlith Keynote yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Ffisiolegol Corea, Gagneung, De Korea, 30 Hydref 2009.

Agor Darlith y Cyfarfod Llawn yng Nghynhadledd y Gwyddorau Ffisiolegol ar y Cyd Beijing 2008. 20 Hydref 2008.

Darlith gyweirnod y Cyfarfod Llawn yn 82ain Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ffisiolegol Japan, Sendai, Mai 2005.

Medal Anrhydeddus Purkyne am 'Deilyngdod yn y Gwyddorau Biolegol' o Academi Gwyddorau'r Weriniaeth Tsiec. 2003.

Y brif ddarlith yng Nghynhadledd Ymchwil Gordon mewn Signalau Calsiwm, De Hadley, Massachusetts, Gorffennaf 2003.

Gwobr Jacobaeus 1994 o Sefydliad Novo Norddisk https://novonordiskfonden.dk/en/prize-recipients/?prize=60696  

Anrhydeddau a dyfarniadau