Ewch i’r prif gynnwys
Carl Phelpstead BA (Sheffield), MPhil, DPhil (Oxon)

Yr Athro Carl Phelpstead

(e/fe)

BA (Sheffield), MPhil, DPhil (Oxon)

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a Phennaeth Pwnc

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
PhelpsteadC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74245
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.45, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n addysgu ac yn ymchwilio llenyddiaeth Hen Norse-Islandeg a'r Hen Saesneg, llenyddiaethau canoloesol cysylltiedig, a chanoloesoldeb Prydeinig modern. 

Yn ogystal ag erthyglau ar sagas Hen Norseg-Islandeg, llenyddiaeth Hen Saesneg, Chaucer, a chanoloesoldeb modern, mae fy nghyhoeddiadau'n cynnwys y llyfrau canlynol:

 • Cyflwyniad i Sagas Icelanders (2020)
 • Tolkien and Wales: Language, Literature and Identity (2011), enillydd Gwobr Ysgoloriaeth Mythopoeic mewn Astudiaethau Inklings yn 2012
 • Brenhinoedd Sanctaidd: Bywydau'r Seintiau yn Hen Sagas Brenhinoedd Gwlad yr Iâ (2007)
 • Old Norse Made New: Essays on the Post-Medieval Reception of Old Norse Literature and Culture (2007), cyd-ysgrifennu. gyda David Clark
 • ed., Hanes Norwy ac angerdd a gwyrthiau y Óláfr Blessed Óláfr traws. Devra Kunin (2001) .

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn cynnwys lle llenyddiaeth Hen Norseg mewn Astudiaethau Llenyddiaeth y Byd a'r cyfraniad y gall ymchwil ar lenyddiaeth Hen Norseg a Hen Saesneg ei wneud i ecofeirniadaeth a'r dyniaethau amgylcheddol.

Gwasanaethodd fel Llywydd y Gymdeithas Viking ar gyfer Ymchwil y Gogledd   rhwng 2018 a 2020. Rwy'n gyd-olygydd cyhoeddiadau Cymdeithas  y Llychlynwyr ac yn un o olygyddion ei chylchgrawn Saga-Book. Ers 2020 rwyf hefyd wedi bod yn un o olygyddion cyfres lyfrau Viking Collection, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Southern Denmarc. 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 • Phelpstead, C. L. 2017. Time. In: Jakobsson, ?. and Jakobsson, S. eds. The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas. Abingdon and New York: Routledge, pp. 187-197.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

Articles

Book sections

Books

Conferences

 • Phelpstead, C. L. 2009. Hair loss, the tonsure, and masculinity in medieval Iceland. Presented at: 14th International Saga Conference, Uppsala, Sweden, 9-15 August 2009. Institutionen för nordiska språk
 • Phelpstead, C. 2006. Historicizing plausibility: the anticipation of disbelief in Oddr Snorrason’s Óláfs saga Tryggvasonar. Presented at: 13th International Saga Conference, Durham, UK and York, UK, 6-12 August 2006 Presented at McKinnell, J., Ashurst, D. and Kick, D. eds.The Fantastic in Old Norse/Icelandic Literature – Sagas and the British Isles: Preprint Papers of the 13th International Saga Conference, Durham and York, 6th–12th August, 2006, Vol. 2. Durham: Centre for Medieval and Renaissance Studies pp. 759-768.
 • Phelpstead, C. 2003. Masculinity and sexuality in sagas of Scandinavian royal saints. Presented at: Scandinavian and Christian Europe in the Middle Ages. Papers of the 12th International Saga Conference, Bonn, 28th July - 2 August 2003 Presented at Simek, R. and Meurer, J. eds.Scandinavia and Christian Europe in the Middle Ages: Papers of the 12th International Saga Conference Bonn/Germany, 28th July – 2nd August 2003. Bonn: Hausdruckerei der Universität Bonn pp. 421-428.

Other

 • Phelpstead, C. L. 2010. Men in Anglo-Saxon England.. The English Parish Church Through the Centuries: Daily Life & Spirituality, Art & Architecture, Literature & Music Culture and Christianity Project.
 • Phelpstead, C. L. 2010. Old English verse saints’ lives. The English Parish Church Through the Centuries: Daily Life & Spirituality, Art & Architecture, Literature & Music Culture and Christianity Project.

Websites

 • Phelpstead, C. L. 2017. Time. In: Jakobsson, ?. and Jakobsson, S. eds. The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas. Abingdon and New York: Routledge, pp. 187-197.

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar ddau faes:

 • Llenyddiaeth ganoloesol (Hen Norseg-Islandeg, Hen Saesneg, a llenyddiaethau canoloesol cysylltiedig)
 • canoloesol Prydeinig modern (yn enwedig dylanwad llenyddiaeth ganoloesol ar lenorion yr ugeinfed ganrif)

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn rhywedd a rhywioldeb mewn llenyddiaeth Hen Norseg, dulliau ecofeirniadol o lenyddiaeth ganoloesol, a lle llenyddiaeth Hen Norseg mewn Llenyddiaeth y Byd ac astudiaethau canoloesol byd-eang. Mae gen i hefyd ddiddordebau hirsefydlog mewn hagiograffeg ganoloesol a'r berthynas rhwng crefydd a llenyddiaeth. 

Ym maes canoloesol modern rwyf wedi cyhoeddi'n bennaf ar waith J. R. R. R. Tolkien, er fy mod hefyd wedi ysgrifennu am W. H. Auden, George Mackay Brown, Peter Maxwell Davies, Margaret Elphinstone, David Jones, David Rudkin, a chyfieithiadau saga Fictorianaidd.

Mae fy mhrosiectau presennol yn cynnwys cyd-olygu (gyda Sian Gronlie, Rhydychen) festschrift ar gyfer Heather O'Donoghue, cyd-olygu (gyda Tim Bourns, UCL) casgliad o draethodau ar ecofeirniadaeth a llenyddiaeth Hen Norseg-Islandeg, ysgrifennu erthygl ar sagas yr apostolion Gwlad yr Iâ, a phrosiect mwy ar Loegr ganoloesol gynnar yn y dychymyg modern.

Rwy'n aelod o grŵp Diwylliannau Amgylcheddol Caerdydd: Cardiff Environmental Cultures – Cardiff ScienceHumanities

Addysgu

Rwyf wedi dysgu amrywiaeth o fodiwlau gwahanol ar lefel BA ac MA, yn bennaf ar Hen Saesneg neu Hen Norseg, ond hefyd yn cynnwys Saesneg Canol a rhywfaint o lenyddiaeth ddiweddarach. Ar hyn o bryd rwy'n addysgu modiwl Blwyddyn 2 ar Epic a Saga ac yn cyfrannu at fodiwl Blwyddyn 1 Cyrff Troseddgar mewn Llenyddiaeth Ganoloesol.

Bywgraffiad

Cefais fy addysgu ym Mhrifysgolion Sheffield a Rhydychen ac yna fy mhenodi i Brifysgol Caerdydd, lle rwyf wedi gweithio ers 1999.

 • Dyrchafiad 2012 i'r Athro
 • Dyrchafwyd 2010 yn Ddarllenydd
 • Dyrchafwyd 2007 yn Uwch-ddarlithydd
 • 1999 Penodwyd yn ddarlithydd mewn Hen Saesneg a Hen Norseg ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 1999 DPhil mewn llenyddiaeth Hen Norseg, Prifysgol Rhydychen
 • 1995 MPhil mewn Astudiaethau Canoloesol Saesneg 1100–1500, Prifysgol Rhydychen
 • 1992 BA mewn Iaith Saesneg gyda Llenyddiaeth Ganoloesol, Prifysgol Sheffield

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Mythopoeic Scholarship Award in Inklings Studies (2012)

Aelodaethau proffesiynol

2018-2020: President of the Viking Society for Northern  Research

2001-present: Council Member of the  Viking Society for Northern  Research

2007-2014: Committee Member of  Teachers of Old English in Britain and Ireland

Member of:

 • Early English Text Society
 • Hagiography Society
 • Norse Hagiography Network
 • Teachers of Old English in Britain and Ireland
 • Viking Society for Northern Research.

Pwyllgorau ac adolygu

2020-present: One of four editors of the Viking Collection book series, published by the University Press of Southern Denmark.

2007-present: Joint editor of publications for the Viking Society for Northern  Research

2004-present: Co-Editor of the journal Saga-Book

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio PhD ar bynciau mor amrywiol â hanes llenyddol elves ac atebion i weddi yn Chaucer, yn ogystal â chyd-oruchwylio dau PhD Ysgrifennu Creadigol a oedd yn ymwneud â deunydd canoloesol. Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio ymchwil ôl-raddedig ym meysydd:

 • Llenyddiaeth Hen Norwyeg-Islandeg
 • Llenyddiaeth Hen Saesneg
 • Ecofeirniadaeth a llenyddiaeth ganoloesol
 • Rhyw a rhywioldeb mewn llenyddiaeth ganoloesol
 • Hagiography canoloesol

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Llenyddiaeth ganoloesol
 • Llenyddiaeth Hen Saesneg
 • Llenyddiaeth Hen Norseg
 • Ecocriticism
 • Rhyw a rhywioldeb