Ewch i’r prif gynnwys
Timothy Phillips

Yr Athro Timothy Phillips

(e/fe)

Cadeirydd mewn Mathemateg Gymhwysol

Yr Ysgol Mathemateg

Email
PhillipsTN@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74194
Campuses
Abacws, Ystafell 5.04, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil mewn mecaneg hylif nad yw'n Newtonaidd a dynameg hylifol cyfrifiadol ac mae'n cynnwys modelu mathemategol hylifau cymhleth a datblygu technegau cyfrifiadurol ar gyfer rhagweld llifoedd cymhleth. Mae fy ymchwil wedi cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol ers 1985 ac rwyf hefyd wedi derbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Gymdeithas Frenhinol, yr UE a Diwydiant. Fy grant EPSRC sylweddol diweddaraf oedd Gwobr Partneriaeth Portffolio ym maes Hylifau Cymhleth a Llifau Cymhleth mewn cydweithrediad â'r Ysgol Peirianneg yn Abertawe. Roedd y wobr hon yn caniatáu i mi ddatblygu modelu mathemategol ac offer efelychu rhifiadol ar gyfer cymwysiadau gan gynnwys deinameg swigod iro a cavitation. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan yng Nghonsortiwm y DU ar Wyddorau Peirianneg Mesoscale (UKCOMES) a ariennir gan EPSRC.

Mae fy ngwaith diweddaraf wedi bod yn ymwneud â datblygu modelau mathemategol ar gyfer hylifau viscoelastig cywasgadwy. Mae hyn wedi gofyn am ddealltwriaeth o thermodynameg systemau cymhleth. Rwyf hefyd yn gweithio ar y dull ffin trochi ar gyfer problemau rhyngweithio strwythur hylif, dulliau rhifiadol ar gyfer llifoedd amlgam, cymwysiadau biofeddygol deinameg swigod, modelu llif dŵr daear gan ddefnyddio elfennau meidraidd stocastig, dadelfennu cyffredinol priodol ar gyfer systemau eliptig ac ystod o dechnegau rhifiadol ar gyfer datrys hafaliad Fokker-Planck. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn dulliau elfen sbectrol a'r dull dellt Boltzmann.

Grŵp ymchwil

Dyletswyddau gweinyddol

 • Pennaeth Grŵp Ymchwil Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiannol
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymchwil Ysgol
 • Cyd-gadeirydd Ysgol Athena SWAN Tîm Hunanasesu

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

External funding since 2000

 • Type-Dependent Computations for Viscoelastic Flows. EPSRC £179,104.
 • Masters Training Package in Complex Fluids: Modelling, Computation and Industrial Applications. EPSRC £424,542.
 • Direct Numerical Simulation of Droplet-Gas Systems for Power Generation Applications. EPSRC £74,597.
 • The Prediction and Validation of Contraction Flows of Complex Fluids. EPSRC £148,161 (with D. M. Binding).
 • Portfolio Partnership in Complex Fluids and Complex Flows. EPSRC £3.1M (with UW Swansea).
 • Modelling of Mantle Convection. Leverhulme Trust £108,726 (with J. H. Davies).
 • UK Consortium On Mesoscale Engineering Sciences (UKCOMES). EPSRC £397,424.

Major conference talks since 2010

 • High-order approximations of viscoelastic flow problems. Invited speaker at Symposium on High Accuracy Flow Simulations, Lausanne, Switzerland, February 2010.
 • Mathematical and computational modelling of compressible viscoelastic fluids. 6th Annual European Rheology Conference, Goteborg, Sweden, April 2010.
 • Mathematical and computational modelling of compressible viscoelastic fluids. Invited speaker at Computational Challenges in Partial Differential Equations. INI/WIMCS Meeting, Swansea, April 2011.
 • High-order approximations of viscoelastic flows. Invited plenary speaker at the Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics Spring Meeting, Portmeirion, April 2011.
 • The influence of viscoelasticity on cavitation bubble dynamics. Invited speaker at Bubble Dynamics Workshop, Birmingham, July 2011.
 • Bubble collapse in compressible viscoelastic fluids using a spectral element marker particle method. 17th International Workshop on Numerical Methods for Non-Newtonian Flows, Blois, France, March 2012.
 • The effect of viscoelasticity on the dynamics of bubbles near rigid and free surfaces. Invited speaker at Bubble Dynamics Workshop, Birmingham, April 2012.
 • The effect of viscoelasticity on the dynamics of gas bubbles near free surfaces.  XVIth International Congress on Rheology, Lisbon, Portugal, August 2012.
 • Bubble collapse in compressible viscoelastic fluids using a spectral element marker particle method. BSR Midwinter Meeting, Aberystwyth, December 2012.
 • Modelling the dynamics of gas bubbles near free surfaces.  BSR Annual Award Lecture. Advances in Non-Newtonian Fluid Mechanics, Royal Society International Conference Centre, Chicheley Hall, March 2013.
 • A least-squares proper generalised decomposition algorithm for the Stokes problem, Second International Workshop on “Reduced Basis, POD and PGD model Reduction Techniques”, Blois, France, November 2013.
 • A non-singular boundary element method for modelling the dynamics of cavitation bubbles, INNFM Conference on Rheology of Structured Fluids, Ruthin, Wales, March 2015.
 • The immersed boundary method for fluid structure interaction (FSI) problems with an Oldroyd-B fluid. Annual European Rheology Conference, Nantes, France, April 2015.
 • The immersed boundary method for fluid-structure interaction (FSI) problems with an Oldroyd-B fluid. XVIIth International Congress on Rheology, Kyoto, Japan, August 2016.
 • The extended spectral element method for the approximation of discontinuous functions and fluid-structure interaction problems. 20th IMACS World Congress, Xiamen, China, December 2016.

Conferences organized

 • INNFM/BSR Conference on Complex Flows of Complex Fluids, Liverpool, March 2008.
 • Annual European Rheology Conference, Cardiff, April 2009.
 • Advances in Non-Newtonian Fluid Mechanics, Kavli Royal Society International Centre, Chicheley Hall, March 2013.
 • British Applied Mathematics Colloquium, Cardiff, April 2014.

Professional responsibilities

 • Membership Secretary, British Society of Rheology, 2010-
 • Council Member, British Society of Rheology.
 • Editorial Board Member. Theoretical and Computational Fluid Mechanics, 2012-
 • External examiner for the undergraduate degree schemes in Mathematics at Aberystwyth University, 2011-2015.
 • External examiner for the MSc in Advanced Mechanical Engineering, Brunel University, 2013-
 • Member, EPSRC College, 2000-

Addysgu

Undergraduate

 • MA4003 Theoretical Fluid Dynamics
 • MA3304 Methods of Applied Mathematics

Postgraduate

 • MAGIC066 Numerical Analysis

Bywgraffiad

Bywgraffiad

 • BA - Mathemateg, Prifysgol Rhydychen, 1979.
 • MSc - Mathemateg (modelu mathemategol a dadansoddi rhifiadol), Prifysgol Rhydychen, 1980.
 • DPhil – Mathemateg, Prifysgol Rhydychen, 1983.
 • MA – Prifysgol Rhydychen, 1987.
 • DSc - Prifysgol Rhydychen, 2004.

Ar ôl graddio o Brifysgol Rhydychen, cefais fy mhenodi i gymrodoriaeth ymchwil yn ICASE (NASA Langley, UDA), cyn dechrau swydd academaidd yn Aberystwyth yn 1984. Cefais fy mhenodi i Gymrodoriaeth Athrawon ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2004. Rwyf wedi dal athrawon gwadd ym Mhrifysgol Delaware (Peirianneg Gemegol) a'r Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Peirianneg Fecanyddol).

Rwyf wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion rhyngwladol a dros 30 o bapurau mewn trafodion cynhadledd a adolygir gan gymheiriaid. Cyd-awdur un o'r monograffau ymchwil mwyaf blaenllaw yn fy maes - Rheoleg Gyfrifiadol - a gyhoeddwyd gan Imperial College Press yn 2002. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi testun israddedig – Elfennau Mathemateg ar gyfer Economeg a Chyllid - a gyhoeddwyd gan Springer yn 2007. Cyhoeddwyd ail argraffiad o'r llyfr hwn ym mis Tachwedd 2023. Mae gen i brofiad sylweddol o oruchwylio ymchwilwyr ifanc (15 PDRAs a 28 o fyfyrwyr PhD).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • DSc University of Oxford, 2004
 • Fellow,  Learned Society of Wales, Elected 2012
 • Annual Award, British Society of Rheology, 2012
 • Fellow, Institute of Mathematics and its Applications, Elected 201

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA)
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Aelod o'r Gymdeithas Mathemateg Ddiwydiannol a Chymhwysol (SIAM)
 • Aelod o Gymdeithas Rheoleg Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2004 - presennol: Athro, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2000 - 2004:  Athro, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1996 - 2000: Darllenydd, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1992 - 1996: Uwch Ddarlithydd, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1984 - 1992: Darlithydd Gwaed Newydd mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadurol, Adran Mathemateg Gymhwysol, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1982 - 1984: Gwyddonydd Ymchwil, Sefydliad Cymwysiadau Cyfrifiadurol mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg (ICASE), NASA Langley Research Center, Virginia, UDA

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau allanol

 • Cadeirydd Pwyllgor Rhaglen MAGIC
 • Aelod o'r Pwyllgor Rheoli HUD
 • Aelod o Bwyllgor Llywio Academaidd MAGIC
 • Aelod o'r Cyngor, y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau, Mehefin 2022 -
 • Arholwr allanol ar gyfer rhaglenni gradd israddedig ym Mhrifysgol Lincoln, 2023 - 2027.
 • Aelod o Fwrdd Grantiau Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol: Gwyddorau Ffisegol, Ionawr 2024 - Rhagfyr 2026.

Mae MAGIC yn un o 6 Canolfan Cwrs a Addysgir gan EPSRC (TCC). Mae'r grŵp MAGIC yn cynnal ystod eang o ddarlithoedd ar lefel ôl-raddedig mewn mathemateg:

http://maths-magic.ac.uk/index.php

Bwrdd Golygyddol, Ddamcaniaethol a Chyfrifiannol Fluid Dynamics

Bwrdd Golygyddol, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • numerical methods for non-Newtonian flows
 • dynamics of cavitation bubbles
 • extended spectral element method
 • immersed boundary method
 • lattice Boltzmann method

Goruchwyliaeth gyfredol

Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Myfyriwr ymchwil

William Doherty

William Doherty

Tiwtor Graddedig

Layla Sadeghi Namaghi

Layla Sadeghi Namaghi

Myfyriwr ymchwil

Philippe Hergibo

Philippe Hergibo

Arddangoswr Graddedig

Ahlam Alghamdi

Ahlam Alghamdi

Myfyriwr ymchwil