Ewch i’r prif gynnwys
Timothy Phillips

Yr Athro Timothy Phillips

(e/fe)

Cadeirydd mewn Mathemateg Gymhwysol

Yr Ysgol Mathemateg

Email
PhillipsTN@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74194
Campuses
Abacws, Ystafell 5.04, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil mewn mecaneg hylif nad yw'n Newtonaidd a dynameg hylifol cyfrifiadol ac mae'n cynnwys modelu mathemategol hylifau cymhleth a datblygu technegau cyfrifiadurol ar gyfer rhagweld llifoedd cymhleth. Mae fy ymchwil wedi cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol ers 1985 ac rwyf hefyd wedi derbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Gymdeithas Frenhinol, yr UE a Diwydiant. Fy grant EPSRC sylweddol diweddaraf oedd Gwobr Partneriaeth Portffolio ym maes Hylifau Cymhleth a Llifau Cymhleth mewn cydweithrediad â'r Ysgol Peirianneg yn Abertawe. Roedd y wobr hon yn caniatáu i mi ddatblygu modelu mathemategol ac offer efelychu rhifiadol ar gyfer cymwysiadau gan gynnwys deinameg swigod iro a cavitation. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan yng Nghonsortiwm y DU ar Wyddorau Peirianneg Mesoscale (UKCOMES) a ariennir gan EPSRC.

Mae fy ngwaith diweddaraf wedi bod yn ymwneud â datblygu modelau mathemategol ar gyfer hylifau viscoelastig cywasgadwy. Mae hyn wedi gofyn am ddealltwriaeth o thermodynameg systemau cymhleth. Rwyf hefyd yn gweithio ar y dull ffin trochi ar gyfer problemau rhyngweithio strwythur hylif, dulliau rhifiadol ar gyfer llifoedd amlgam, cymwysiadau biofeddygol deinameg swigod, modelu llif dŵr daear gan ddefnyddio elfennau meidraidd stocastig, dadelfennu cyffredinol priodol ar gyfer systemau eliptig ac ystod o dechnegau rhifiadol ar gyfer datrys hafaliad Fokker-Planck. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn dulliau elfen sbectrol a'r dull dellt Boltzmann.

Grŵp ymchwil

Dyletswyddau gweinyddol

 • Pennaeth Grŵp Ymchwil Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiannol
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymchwil Ysgol
 • Cyd-gadeirydd Ysgol Athena SWAN Tîm Hunanasesu

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Cyllid allanol ers 2000

 • Cyfrifiannau math dibynnol ar gyfer llifoedd Viscoelastic. EPSRC £179,104.
 • Pecyn Hyfforddiant Meistr mewn Hylifau Cymhleth: Modelu, Cyfrifiant a Chymwysiadau Diwydiannol. EPSRC £424,542.
 • Efelychiad rhifiadol uniongyrchol o systemau droplet-nwy ar gyfer cymwysiadau cynhyrchu pŵer. EPSRC £74,597.
 • Rhagfynegiad a dilysu llif crebachu hylifau cymhleth. EPSRC £148,161 (gyda D. M. Rhwymo).
 • Partneriaeth Portffolio mewn Hylifau Cymhleth a Llifoedd Cymhleth. EPSRC £3.1M (gyda UW Abertawe).
 • Modelu Mantle Convection. Ymddiriedolaeth Leverhulme £108,726 (gyda J. H. Davies).
 • UK Consortium on Mesoscale Engineering Sciences (UKCOMES). EPSRC £397,424.

Sgyrsiau cynhadledd fawr ers 2013

 • Modelu dynameg swigod nwy ger arwynebau rhad ac am ddim.  Darlith Gwobr Flynyddol BSR. Datblygiadau mewn Mecaneg Hylif nad yw'n Newtonian, Canolfan Gynadledda Ryngwladol y Gymdeithas Frenhinol, Neuadd Chicheley, Mawrth 2013.
 • Algorithm dadelfennu cyffredinol cywir ar gyfer problem Stokes, Ail Weithdy Rhyngwladol ar "Reduced Basis, POD a TD model Lleihau Technegau", Blois, Ffrainc, Tachwedd 2013.
 • Dull elfen ffin nad yw'n unigol ar gyfer modelu deinameg swigod cavitation, Cynhadledd INNFM ar Rheoleg Hylifau Strwythuredig, Rhuthun, Cymru, Mawrth 2015.
 • Y dull ffin trochi ar gyfer problemau rhyngweithio strwythur hylif (FSI) gyda hylif Oldroyd-B. Cynhadledd Rheoleg Ewropeaidd Flynyddol, Nantes, Ffrainc, Ebrill 2015.
 • Y dull ffin trochi ar gyfer problemau rhyngweithio strwythur hylif (FSI) gyda hylif Oldroyd-B. XVIIfed Gyngres Ryngwladol ar Rheoleg, Kyoto, Japan, Awst 2016.
 • Mae'r dull elfen sbectrol estynedig ar gyfer brasamcanu swyddogaethau anghydffurfiol a phroblemau rhyngweithio strwythur hylif. 20th IMACS Cyngres y Byd, Xiamen, Tsieina, Rhagfyr 2016.

 • Dull gosod lefel geidwadol ar gyfer llifoedd viscoelastig aml-gam. Cynhadledd Rheoleg Ewropeaidd Flynyddol, Leeds, y DU, Ebrill 2024.

Cynadleddau wedi'u trefnu

 • Cynhadledd INNFM / BSR ar Llif Cymhleth o Hylifau Cymhleth, Lerpwl, Mawrth 2008.
 • Cynhadledd Rheoleg Ewropeaidd Flynyddol, Caerdydd, Ebrill 2009.
 • Datblygiadau mewn Mecaneg Hylif nad yw'n Newtonian, Canolfan Ryngwladol Cymdeithas Frenhinol Kavli, Neuadd Chicheley, Mawrth 2013.
 • Colocwiwm Mathemateg Gymhwysol Prydain, Caerdydd, Ebrill 2014.

Cyfrifoldebau proffesiynol

 • Llywydd, Cymdeithas Rheoleg Prydain, 2017-19
 • Aelod o'r Cyngor, Cymdeithas Rheoleg Prydain.
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol. Mecaneg Hylif Damcaniaethol a Chyfrifiannol, 2012-
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2017-
 • Arholwr allanol ar gyfer y cynlluniau gradd israddedig mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Reading, 2016-.
 • Aelod, Coleg yr EPSRC, 2000-
 • Cadeirydd, Pwyllgor Rhaglen MAGIC, 2017-
 • Aelod o'r Cyngor, Cymdeithas Ddysgedig Cymru, 2017-2020

Addysgu

Undergraduate

 • MA4003 Theoretical Fluid Dynamics
 • MA3304 Methods of Applied Mathematics

Postgraduate

 • MAGIC066 Numerical Analysis

Bywgraffiad

Bywgraffiad

 • BA - Mathemateg, Prifysgol Rhydychen, 1979.
 • MSc - Mathemateg (modelu mathemategol a dadansoddi rhifiadol), Prifysgol Rhydychen, 1980.
 • DPhil – Mathemateg, Prifysgol Rhydychen, 1983.
 • MA – Prifysgol Rhydychen, 1987.
 • DSc - Prifysgol Rhydychen, 2004.

Ar ôl graddio o Brifysgol Rhydychen, cefais fy mhenodi i gymrodoriaeth ymchwil yn ICASE (NASA Langley, UDA), cyn dechrau swydd academaidd yn Aberystwyth yn 1984. Cefais fy mhenodi i Gymrodoriaeth Athrawon ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2004. Rwyf wedi dal athrawon gwadd ym Mhrifysgol Delaware (Peirianneg Gemegol) a'r Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Peirianneg Fecanyddol).

Rwyf wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion rhyngwladol a dros 30 o bapurau mewn trafodion cynhadledd a adolygir gan gymheiriaid. Cyd-awdur un o'r monograffau ymchwil mwyaf blaenllaw yn fy maes - Rheoleg Gyfrifiadol - a gyhoeddwyd gan Imperial College Press yn 2002. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi testun israddedig – Elfennau Mathemateg ar gyfer Economeg a Chyllid - a gyhoeddwyd gan Springer yn 2007. Cyhoeddwyd ail argraffiad o'r llyfr hwn ym mis Tachwedd 2023. Mae gen i brofiad sylweddol o oruchwylio ymchwilwyr ifanc (15 PDRAs a 28 o fyfyrwyr PhD).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • DSc University of Oxford, 2004
 • Fellow,  Learned Society of Wales, Elected 2012
 • Annual Award, British Society of Rheology, 2012
 • Fellow, Institute of Mathematics and its Applications, Elected 201

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA)
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Aelod o'r Gymdeithas Mathemateg Ddiwydiannol a Chymhwysol (SIAM)
 • Aelod o Gymdeithas Rheoleg Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2004 - presennol: Athro, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd
 • 2000 - 2004:  Athro, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1996 - 2000: Darllenydd, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1992 - 1996: Uwch Ddarlithydd, Adran Mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1984 - 1992: Darlithydd Gwaed Newydd mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadurol, Adran Mathemateg Gymhwysol, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1982 - 1984: Gwyddonydd Ymchwil, Sefydliad Cymwysiadau Cyfrifiadurol mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg (ICASE), NASA Langley Research Center, Virginia, UDA

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau allanol

 • Cadeirydd Pwyllgor Rhaglen MAGIC
 • Aelod o'r Pwyllgor Rheoli HUD
 • Aelod o Bwyllgor Llywio Academaidd MAGIC
 • Aelod o'r Cyngor, y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau, Mehefin 2022 -
 • Arholwr allanol ar gyfer rhaglenni gradd israddedig ym Mhrifysgol Lincoln, 2023 - 2027.
 • Aelod o Fwrdd Grantiau Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol: Gwyddorau Ffisegol, Ionawr 2024 - Rhagfyr 2026.

Mae MAGIC yn un o 6 Canolfan Cwrs a Addysgir gan EPSRC (TCC). Mae'r grŵp MAGIC yn cynnal ystod eang o ddarlithoedd ar lefel ôl-raddedig mewn mathemateg:

http://maths-magic.ac.uk/index.php

Bwrdd Golygyddol, Ddamcaniaethol a Chyfrifiannol Fluid Dynamics

Bwrdd Golygyddol, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • numerical methods for non-Newtonian flows
 • dynamics of cavitation bubbles
 • extended spectral element method
 • immersed boundary method
 • lattice Boltzmann method

Goruchwyliaeth gyfredol

Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Myfyriwr ymchwil

William Doherty

William Doherty

Tiwtor Graddedig

Layla Sadeghi Namaghi

Layla Sadeghi Namaghi

Myfyriwr ymchwil

Philippe Hergibo

Philippe Hergibo

Arddangoswr Graddedig

Ahlam Alghamdi

Ahlam Alghamdi

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Susanne Claus Efelychiad rhifiadol o Lifoedd Viscoelastic cymhleth gan ddefnyddio dulliau elfen sbectrol / hp afreolaidd afreolaidd. 2013.

 • Ross Kynch. Ymchwiliad rhifiadol o waddodiad mewn hylifau Viscoelastic gan ddefnyddio dulliau elfen sbectrwm. 2013.

 • Chris Rowlatt Modelu Llifoedd Hylifau Cymhleth gan ddefnyddio'r Dull Ffin Trochol. 2014. 

 • Mike Walters. Ymchwiliad i effeithiau Viscoelasticity ar ddeinameg swigen Cavitation gyda cheisiadau i fiofeddygaeth. 2015.

 • Tom Croft Dadelfennu Cyffredinol Priodol: Theori a Chymwysiadau. 2015.

 • Edward Lewis. Modelau Boltzmann Lattice ar gyfer hylifau cymhleth. 2017.

 • Alex Mackay. Nonisothermal cywasgadwy Viscoelastic modelling. 2018.

 • Ahmed Alshehri Dulliau elfen sbectrol effeithlon ar gyfer hafaliadau differol rhannol eliptig. 2020.

 • Martina Cracco. Sefydlogrwydd llinol ac ymddygiad dros dro hylifau Viscoelastic mewn haenau ffin. 2020.