Ewch i’r prif gynnwys
Oliver Pierce

Dr Oliver Pierce

(e/fe)

Athro

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

Mae fy ngwaith yn ymwneud yn bennaf â dadleuon ynghylch strwythur y drefn ryngwladol, y pryniant y mae dadleuon normadol yn pwyso yn erbyn hyn a beth mae gwir realiti'r system hon yn gofyn am werthfawrogiad ohono wrth geisio ateb y cwestiynau anodd y mae gwleidyddiaeth ryngwladol yn eu cyflwyno i'r amlwg. O'r herwydd, mae fy ngwaith yn croesi sawl awdurdodaeth ddamcaniaethol gan gynnwys Cyfraith Ryngwladol, Cysylltiadau Rhyngwladol a Theori Wleidyddol Ryngwladol i gyd wrth geisio darparu syntheses cydlynol a chymhellol rhwng y rhain.

Mae fy noethuriaeth PhD, o'r enw "Humanisation and the Normative Evolution of International Society" yn archwilio dadleuon ynghylch strwythur newidiol y drefn ryngwladol dan bwysau o normau hawliau dynol cyfreithlon. Rwy'n gwrthod honiadau o hierarchaeth ddwys wrth archwilio sut y gall ac yn digwydd esblygiadau normadol o dan amodau heterarchiaeth. 

 

 

 

Cyhoeddiad

2022

Gosodiad

Ymchwil

The basis of my work as focused on International Law allows my research to head in different directions that ranges from issues surrounding Brexit to normative questions on human rights and contemporary understandings of sovereignty.

Addysgu

Prifysgol Caerdydd


Blwyddyn Un:

Cyflwyniad i Gysylltiadau Rhyngwladol.

Cyflwyniad i feddwl gwleidyddol.

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Wleidyddol.

Cyflwyniad i'r Llywodraeth.

Cyflwyniad i Integreiddio Ewropeaidd.

Blwyddyn 2.

Cyfraith ryngwladol mewn byd sy'n newid.

Blwyddyn 3.

Cyfiawnder, Cyfreithlondeb a Chyfraith Ryngwladol.

Sefydliadau rhyngwladol byd-eang.

Llywodraeth a gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau.Prifysgol Bryste 

Ôl - raddedig 

Diogelwch Rhyngwladol

Bywgraffiad

2012 - Yn bresennol: Prifysgol Caerdydd

BscEcon Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cysylltiadau Rhyngwladol Msc (Rhagoriaeth).

PhD (ysgoloriaeth) Cysylltiadau Rhyngwladol