Ewch i’r prif gynnwys
Elliot Pill  BA, MBA (Wales), NCJ, MCIPR

Mr Elliot Pill

BA, MBA (Wales), NCJ, MCIPR

Darllenydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
PillE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70138
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.33, Caerdydd, CF10 1FS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Elliot is the course director for the MA in International Public Relations and Global Communications Management. He established the course in 2001 following a highly successful career in international public relations. Elliot was Board Director at Hill & Knowlton Public Relations, part of the WPP Group, and the largest public relations consultancy group in the world.

He has developed and delivered communications campaigns for brands such as, adidas, Reebok, Coca-cola, Motorola, Pioneer and Billabong Europe.

He holds an MBA from Cardiff Business School, is a member of the Institute of Public Relations and is currently completing his PhD at Cardiff University.

Elliot is the co-author of Key Concepts in Public Relations. Sage, 2009.

Cyhoeddiad

2019

2009

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

Elliot's research interests include: Diversity in the UK public relations industry, the cult of celebrity, globalisation and branding, and PR education. Elliot is also a trained newspaper journalist.

Addysgu

Elliot teaches Global Communications Management at PGT level and Celebrity Culture at UG level.

Bywgraffiad

Bywgraffiad a ddewiswyd:

Ar hyn o bryd: Darllenydd a Chyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

2001-2017: Darlithydd, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Cwrs, MA Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cydlyniadau Byd-eang

1998-2001: Cyfarwyddwr Cyswllt ac yna Prif Gyfarwyddwr y Bwrdd (Is-adran Ieuenctid a Defnyddwyr), Hill & Knowlton Strategies, Red Lion Square, Holborn, Llundain.

1996-1998: Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

1996-1998: Cyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Busnes, JBP Associates, Whiteladies Road, Clifton, Bryste.

1994-1996: Cyfarwyddwr Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus Cohn & Wolfe, Clerkenwell Green, Islington, Llundain.

1994: Rheolwr Cyfrif, Countrywide Communications, Knightsbrisdge, Llundain.

1989-1994: Hyfforddai graddedig ac yna Uwch Ohebydd, South Wales Argus, Casnewydd, De Cymru.

1986-1989: BA (anrh) Marchnata Chwaraeon a Rheolaeth, Prifysgol Northumbria, Newcastle-upon-Tyne.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Gwobr Ysgoloriaeth Absenoldeb Ymchwil, 2021.

Enillydd, Gwobr Cyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, 2013.

 

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio cwblhau mwy na 350 o draethodau hir ymchwil ar lefel Ôl-raddedig ym maes cysylltiadau cyhoeddus rhyngwladol, diwylliant enwogion, marchnata chwaraeon a brandio. Mae'r traethodau hir hyn yn amrywio rhwng 15,000 ac 20,000 o eiriau ac yn dilyn naill ai strwythur academaidd clasurol neu lwybr sy'n seiliedig ar ymarfer.

Ymgysylltu

Fel cyn Gyfarwyddwr Cwrs ar gyfer yr MA mewn Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang, roeddwn yn gyfrifol am ddilyn y cwrs trwy ddau achrediad proffesiynol. Un gyda'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus a'r ail gyda'r Gymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu. Y ddau yw'r cyrff proffesiynol sy'n cyfarwyddo sy'n cynrychioli'r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus yn y DU. Roedd y broses yn cynnwys ymgysylltu'n helaeth â chyrff proffesiynol allanol ac ymgysylltu â'r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus yn y DU a rhyngwladol. Roedd fy mhrofiad proffesiynol blaenorol a'm cysylltiadau yn caniatáu i mi gysylltu'r Ysgol ag ymarferwyr blaenllaw ym maes cysylltiadau cyhoeddus.

Nawr, fel Cyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol, rwy'n teithio i lawer o wledydd rhyngwladol gan roi darlithoedd gwadd mewn prifysgolion blaenllaw i sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol y dyfodol yn ymwybodol o'r hyn a wnawn yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ac yn tynnu sylw at yr ystod o gyrsiau PG a gynigiwn. Mae hon yn rôl llysgennad uwch sydd o bwysigrwydd strategol i'r ysgol. Yn 2018 cynhaliais dri digwyddiad cyn-fyfyrwyr yn Beijing, Shanghai a Hong Kong i gyflwyno ein Hysgol newydd yn 2, Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Yn ogystal â'r rôl hon, rwyf wedi datblygu rhaglen fyd-eang ar gyfer myfyrwyr ag asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus rhyngwladol er mwyn cynnig cyfleoedd profiad gwaith pan fydd myfyrwyr yn teithio adref ar gyfer gwyliau. Mae hyn yn eu galluogi i ddatblygu rhwydweithiau proffesiynol tra yng Nghaerdydd ac yn cynyddu'n sylweddol eu cyfleoedd cyflogadwyedd pan fyddant yn cwblhau eu cwrs.

Ymhellach, rwyf wedi datblygu partneriaeth MOU Ysgol Gyfathrebu gydag Ysgol Newyddiaduraeth a Chyfathrebu Prifysgol Cyfathrebu Tsieina yn Beijing ac wedi datblygu ystod o gyfleoedd partneriaeth gyda phrifysgolion blaenllaw yn Asia, Sri Lanka, India, Efrog Newydd ac Ewrop.