Ewch i’r prif gynnwys
Wouter Poortinga  MSc, PhD

Yr Athro Wouter Poortinga

MSc, PhD

Athro, Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ysgol Bensaernïaeth

Email
PoortingaW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74755
Campuses
Adeilad Bute, Llawr 1, Ystafell 1.21, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
sbarc|spark, Llawr 3, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n seicolegydd amgylcheddol, wedi'i leoli yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Ysgol Seicoleg.

Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â rhyngweithio dynol-amgylcheddol, gan gynnwys:

 • Canfyddiad risg amgylcheddol
 • ymddygiad a ffyrdd o fyw cynaliadwy
 • tai, cymdogaethau ac iechyd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Mae Wouter Poortinga yn Athro Seicoleg Amgylcheddol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd; a chyfarwyddwr cyswllt y Ganolfan Trawsnewid Hinsawdd a Chymdeithasol (CAST) a ariennir gan ESRC. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ymgysylltu â'r cyhoedd â newid yn yr hinsawdd a ffyrdd cynaliadwy o fyw ac ymddygiad; ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn goblygiadau atodol ac ymddygiadol polisïau amgylcheddol, megis y tâl am fagiau plastig a Net Zero. Arweiniodd Wouter ddyluniad y modiwl Newid Hinsawdd ac Ynni ar gyfer Rownd 8 Arolwg Cymdeithasol Ewrop; datblygu Model Segmentu Cynaliadwyedd Cymru; ac yn ddiweddar ailgynlluniodd modiwl agweddau amgylcheddol ac ymddygiad Arolwg Understanding Society. O fewn CAST, mae'n cyd-arwain y thema sy'n gweithio gyda phartneriaid a chyfranogwyr cyhoeddus i gyflymu trawsnewidiadau carbon isel trwy ymyriadau unigol a chymunedol. Ar hyn o bryd mae Wouter yn gweithio gyda Grŵp Ymchwil Amgylcheddol y Coleg Imperial ar ganfyddiadau'r cyhoedd a ffactorau ymddygiadol o ran ansawdd aer dan do.

Addysgu

   • Seicoleg Amgylcheddol (PS3415), Cydlynydd Modiwl a Darlithydd (PSYCH)
   • Darlith ar Ddulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol Meintiol, Ymchwil Gwyddoniaeth Bensaernïol (ARCHI)
   • Darlith ar Dai ac Iechyd, Adeiladau Carbon Isel (ARCHI).
   • Darlith ar Agweddau Cymdeithasol ar Ddylunio, Modiwl Pensaernïaeth mewn Cyd-destun (ARCHI)
   • modiwl Pobl ac Adeiladau (ART102), Darlithoedd ar ddulliau ymchwil a seicoleg amgylcheddol (ARCHI)
   • Tiwtorialau Academaidd Bl2 ar Seicoleg Gymdeithasol a Datblygiadol (PSYCH)
   • MSc Seicoleg Trosi, goruchwyliaeth prosiect traethawd hir (PSYCH)
   • Goruchwylio traethawd hir M.Arch (ARCHI)
   • Goruchwylio traethawd hir Meistr Gwyddoniaeth Bensaernïol (ASM) (ARCHI)
.

Bywgraffiad

Addysg

2002-2004: PhD  Gwyddorau Amgylcheddol, Prifysgol East Anglia, Norwich.

1995-1997: MSc mewn Astudiaethau Ynni ac Amgylcheddol  , Prifysgol Groningen, yr Iseldiroedd.   Canolfan Astudiaethau Ynni ac Amgylcheddol (IVEM).

1990-1995: MSc Seicoleg Gymdeithasol, Prifysgol Groningen,  yr Iseldiroedd.  Adran Seicoleg Gymdeithasol a Sefydliadol

Cyflogaeth

2014-presennol: Athro, Ysgol  Pensaernïaeth/Adran Seicoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd  

2013-2014 Darllenydd, Ysgol  Pensaernïaeth/ Adran Seicoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd  

2010-2013: Uwch  Ddarlithydd, Ysgol  Pensaernïaeth/Adran Seicoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd  

2006-2010: Cymrawd Academaidd RCUK  , Ysgol Pensaernïaeth/Adran Seicoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd,  Caerdydd

2001-2005: Uwch  Swyddog Ymchwil. Canolfan Risg Amgylcheddol (CER). Prifysgol  Dwyrain Anglia, Norwich.

2000: Ymchwilydd. Y Swyddfa Cynllunio Cymdeithasol a Diwylliannol (SCP), yr Iseldiroedd.  

1999-2000: Ymchwilydd. Canolfan Seicoleg Amgylcheddol a Thraffig (COV), Prifysgol  Groningen, yr Iseldiroedd.  

Meysydd goruchwyliaeth

Fy mhrif arbenigedd goruchwylio yw:

 • Seicoleg Amgylcheddol
 • Tai ac Iechyd
 • Epidemioleg Amgylcheddol
 • Ymddygiadau Cynaliadwy a Ffyrdd o Fyw
 • Canfyddiad Risg Amgylcheddol.

Yn hapus i ystyried goruchwyliaeth ar bynciau sy'n ymwneud â:

 • cynaliadwyedd cymdeithasol
 • agweddau cymdeithasol ar ddylunio
 • prosesau cymdeithasol-ofodol gan ddefnyddio dulliau gwyddorau cymdeithasol (meintiol).

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Seicoleg Amgylcheddol
 • Rhyngweithiadau dynol-amgylcheddol
 • Canfyddiadau ac ymgysylltiad newid hinsawdd
 • Newid Ymddygiad
 • Epidemioleg amgylcheddol

External profiles