Ewch i’r prif gynnwys
Dimitris Potoglou PhD (McMaster) FHEA

Dr Dimitris Potoglou PhD (McMaster) FHEA

Darllenydd mewn Trafnidiaeth a Dadansoddi Dewis Cymhwysol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
PotoglouD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76088
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.79, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Dimitris Potoglou yn Ddarllenydd mewn Dadansoddi Trafnidiaeth a Dewis Cymhwysol ac yn Gyfarwyddwr yr MSc Trafnidiaeth a Chynllunio, rhaglen arbenigol flaenllaw yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. 

Mae Dimitris yn arbenigo ac yn arwain ymchwil ym meysydd ymddygiad teithio, y galw am gerbydau glanach a seilwaith cysylltiedig, yn ogystal ag ymchwil ryngddisgyblaethol arloesol sy'n cynnwys astudio dewisiadau unigol.
Mae ei ymdrechion ymchwil presennol yn ymwneud ag agweddau ymddygiadol 'datgarboneiddio trafnidiaeth ffordd trwy drydaneiddio', maes cynyddol feirniadol o wneud penderfyniadau ynghylch trafnidiaeth a symudedd. Mae'r gwaith yn canolbwyntio'n bennaf ar tua phedwar dimensiwn: (a) y galw am gerbydau trydan (EVs) (e.e. Potoglou et al., 2020; Potoglou a Chân, 2020); (b) y galw am seilwaith gwefru EV cyhoeddus (ee Potoglou et al., 2023); (c) astudio anghydraddoldebau o drydaneiddio trafnidiaeth ffordd (ee Hopkins et al., 2023); (d) astudio nifer y bobl sy'n manteisio ar deithio llesol a rôl seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus (e.e. Albahlal et al. 2022). Mae'r dimensiynau hyn yn gofyn am waith cydweithredol a rhyngddisgyblaethol, sydd wedi'i wireddu trwy ei gysylltiadau cydweithredol cryf â'r Ysgolion Peirianneg (yr Athro Liana Cipcigan a'r Athro Carol Featherstone), Cyfrifiadureg (Yr Athro Omer Rana) a Seicoleg (Yr Athro Wouter Poortinga).

Ochr yn ochr â'r gweithgaredd hwn, mae Dimitris yn arwain gwaith ymchwil gydag Atodiad 79 yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol ar barodrwydd 'preswylwyr' i rannu gwybodaeth ar gyfer gwell cysur ac effeithlonrwydd ynni' (gweler, Haggar et al., 2022). Mae'r prosiect hwn yn cynnwys grŵp rhyngwladol cryf o ymchwilwyr a chysylltiadau â gwaith blaenorol Dimitris ar astudio cyfaddawdau preifatrwydd a diogelwch unigolion mewn gwahanol gyd-destunau; er enghraifft, gwerth gwybodaeth bersonol, preifatrwydd a diogelwch mewn cyd-destunau bywyd go iawn fel data gofal iechyd, defnydd o'r rhyngrwyd a theithio ar y rheilffyrdd (e.e. Potoglou et al., 2015; Potoglou et al., 2017).

Ar hyn o bryd mae Dimitris yn gwasanaethu fel Aelod o Banel Adolygu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer 'Adolygu a Gweithredu Mesurau Ansawdd Aer Awdurdodau Lleol yng Nghymru'. Mae'n Olygydd Cyswllt ar gyfer Ymchwil Trafnidiaeth Rhan D: Trafnidiaeth a'r Amgylchedd ac mae'n aelod o Fyrddau Golygyddol y Journal of Transport Geography, and Sustainability, Section: Sustainable Urban and Rural Development.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, gweithiodd Dimitris fel dadansoddwr polisi ymchwil yn RAND Europe, sefydliad ymchwil nid-er-elw, a chymrawd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Technoleg Delft.

 

Diweddariadau:
* Prosiect newydd: Ynni Glân ac Atebion Cludiant Teg (CLEETS)

* Llyfr Newydd: Potoglou, D. a Spinney, J. eds. Handbook of Travel Behaviour.  Cheltenham: Edward Elgar (yn y wasg)
* Adroddiad Cynadleddau: 55ain Cynhadledd UTSG @Cardiff, 10-12 Gorffennaf, 2023

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Potoglou, D., Kim, C. . W. and Burge, P. 2009. Discrete choice modelling. In: Ling, T. and van Dijk, L. eds. Performance Audit Handbook: Routes to Effective Evaluation. Technical Report Vol. 788-RE. Santa Monica, CA: RAND Corporation, pp. 34-41.

2008

2007

2005

2004

Articles

Book sections

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Mae Dimitris yn aelod o'r Cynllunio a Dadansoddi Gofodol mewn Amgylcheddau Dinesig (SPACE) a Grwpiau Ymchwil Gwyliau , Rhwydwaith Ymchwil Dyfodol Trafnidiaeth, y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan a Bwrdd Rheoli'r Hyb Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol Trafnidiaeth Gynaliadwy sydd newydd ei sefydlu.

Diddordebau / meysydd arbenigedd

 • Ymddygiad teithio
 • Datgarboneiddio trafnidiaeth drwy drydaneiddio
 • Perchnogaeth ceir, dewis math a galw am geir glanach
 • Preifatrwydd a diogelwch cyfaddawdau
 • Dylunio dewis arwahanol ac arbrofion graddio gwaethaf i lywio polisi cyhoeddus a gwneud penderfyniadau
 • Dulliau meintiol

Projectau

2024 – 2028: Ynni Glân ac Atebion Cludiant Teg (CLEETS)
NSF (UDA) ac UKRI
Cyd-arwain 'Cludiant Glân a Theg' (PI: Dr A. Sharma, Prifysgol Illinois)
Cyfanswm: £10m
___________________________________________________

2023 - 2024: Deall dewisiadau ac agweddau tuag at godi tâl cyhoeddus: 
Achos Prydain Fawr
EPSRC: Rhwydwaith DTE + 
DP
Cyfanswm: £6,400
___________________________________________________

2023 – 2024: Fframwaith moeseg hawliau gwybodaeth ar gyfer Priffyrdd Cenedlaethol
Priffyrdd Cenedlaethol
Co-I (PI: Dr Y. Cherdantseva, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd)
Cyfanswm: £105,501
___________________________________________________

2022 – 2023: Un maint sy'n addas i bawb? Casglu gofynion maint batri cerbydau trydan trwy batrymau gyrru ac ymddygiadau teithio cysylltiedig – Prawf o ddadansoddiad cysyniad
Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol, Prifysgol Caerdydd
DP
Cyfanswm: £3,810
___________________________________________________

2022 – 2023: Technolegau Codi Tâl Uwch a Batri ar gyfer Cerbydau Trydan ac Ymreolaethol Living Lab (ACB-EAV) / Technolegau a Batris Codi Tâl Uwch wedi'u sefydlu
Cronfa Seilwaith Ymchwil Prifysgol Caerdydd 2022-23
Co-I, PI: Yr Athro M. Haddad, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Cyfanswm: £295,000
___________________________________________________

2021 – 2023: i-gCar4ITS: Datblygiad Gyrfa Arloesol a Gwyrdd ar gyfer Cymwysiadau System Trafnidiaeth Deallus
Cyngor Prydain, Connect4Innovation: Cronfa Partneriaeth Sefydliadol Addysg Uwch y DU-Twrci
PI ar gyfer Prifysgol Caerdydd (gyda Dr Metin Aydin, Ondokuz Mayıs University, Twrci)
Cyfanswm: £29,933
___________________________________________________

2020 – 2025: Hyb Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol Trafnidiaeth Gynaliadwy
EPSRC / Prifysgol Caerdydd
Co-I (PI: Yr Athro Carol Featherstone, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd)
Cyfanswm: £365,485
___________________________________________________

2019 - 2020: Ymyriadau polisi trafnidiaeth i ffrwyno allyriadau mater gronynnol yn Chandigarh, India 
Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang
Cyd-PI (gyda Dr Georgina Santos, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd)
Cyfanswm: £37,027.34
___________________________________________________

2018 – 2021: Datgarboneiddio Trafnidiaeth trwy Drydaneiddio, Dull System Gyfan EPSRC: Datgarboneiddio Rhwydweithiau Trafnidiaeth
Co-I (PI: Yr Athro Liana Cipcigan, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd)
Cyfanswm: £1.1m
___________________________________________________

2019 – 2021 : Prisio tagfeydd: Cynllunio ar gyfer strategaethau gorau posibl a goblygiadau ymddygiad cymudwyr o dan wahanol gynlluniau prisioCynllun ar gyfer Hyrwyddo Cydweithrediad Academaidd ac Ymchwil (SPARC): Menter Llywodraeth India
Cyd-PI (gyda Dr Prasanta Sahu, Prifysgol BITS Pilani, India)
Cyfanswm: £45,500
___________________________________________________

2018 – 2019: Mabwysiadu Bysiau Trydan yn India
Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang
PI (mewn cydweithrediad â Phrifysgol BITS Pilani, India)
Cyfanswm: £13,970
___________________________________________________

2018 – 2019: Creu galw am fetelau a mwynau cynaliadwy: Achos cerbydau tanwydd amgen a ffonau symudol
Ariannwyd gan Lywodraeth Sweden
Cyd–PI (gyda'r Athro Lorraine Whitmarsh, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerfaddon)
Cyfanswm: £28,077
___________________________________________________

2017 - 2018: Cynllun Cymrodoriaeth Ymadael Ymchwil Prifysgol Caerdydd
Cyfanswm: £15,000
___________________________________________________

2013 - 2015: Deall y prisiadau cymharol o effaith ymchwil: Gwneud cais arbrofion graddio gwaethaf i arolygu'r cyhoedd ac ymchwilwyr biofeddygol / iechyd
Ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (Cyf: MR/L010569/1).
Co-I (PI: Yr Athro Jonathan Grant, Coleg y Brenin, Llundain)
Cyfanswm: £154,934.75
___________________________________________________

2013 - 2015: Ariannu Trafnidiaeth Gyhoeddus Leol gan ddefnyddio Treth Dal Gwerth Tir : Achos Bws Caerdydd
Ariannwyd gan Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Leverlulme (Cyf: SG122122).
PI (gyda Dr Yiming Wang, Prifysgol Bryste)
Cyfanswm: £6,947
___________________________________________________

2012 - 2014: Canfyddiad y Cyhoedd o ddiogelwch a phreifatrwydd: Asesu Gwybodaeth, Casglu Tystiolaeth, Trosi Ymchwil yn Weithredu.
Wedi'i ariannu gan Project PACT, FP7 a DG Enterprise, Cytundeb Grant Rhif 285635.
PI ar gyfer RAND Ewrop
Cyfanswm: € 2.5m

Addysgu

MSc Transport and Planning

Module leader for:

 • CPT896 - Transport Analysis
 • CPT876 - Researching Transport
 • CPT877 - Transport and the City

BSc Urban Planning and Development

Module leader for:

 • CP0338 - Sustainable Transport

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • Tystysgrif Ôl-raddedig ar gyfer Addysgu a Dysgu Prifysgol, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2014
 • PhD Daearyddiaeth, Prifysgol McMaster, Canada, 2006
 • MSc Peirianneg Amgylcheddol, Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Athen, Gwlad Groeg, 2001
 • BSc Astudiaethau Amgylcheddol, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 1999

Trosolwg gyrfa

 • Darllenydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2020 - 
 • Uwch Ddarlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2017 - 2020
 • Darlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2012 - 2017
 • Dadansoddwr Polisi, RAND Europe, UK, 2008 - 2015 (rhan-amser 9/2012 - 1/2015)
 • Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd, 2006 - 2008
 • Cynorthwy-ydd Addysgu ac Ymchwil, Prifysgol McMaster, Canada, 2002 - 2006
 • Cydymaith Ymchwil, Adran Daearyddiaeth, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 2001
 • Hyfforddwr, Canolfan Hyfforddiant Galwedigaethol "Integreiddio", Gwlad Groeg, 2000
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 1997-1999

Ymweld â phenodiadau academaidd

 • Ymweld Ymchwilydd, Adran Economeg ac Ystadegau, Prifysgol Salerno, Yr Eidal, 11/2016 (2 wythnos)
 • Athro Gwadd , Adran Economeg, Prifysgol Messina, Yr Eidal, 03/2016 (2 wythnos)
 • Darlithydd Anrhydeddus, Ysgol Fusnes Prifysgol Sydney, Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth a Logisteg, Prifysgol Sydney, Awstralia 05/2016 (3 wythnos)
 • Ymchwilydd Gwâd, Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd, 2008 - 2012

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, 2013/14, 2014/15 a 2022/23
 • Ysgoloriaeth Ymchwil Alice Farrands, RAND Europe, 2008
 • Sefydliad Alexander S. Onassis, Ysgoloriaeth Academaidd, 2002 - 2006
 • Prifysgol McMaster, Ysgoloriaeth Graddedigion, 2002-2006
 • Fforwm Ymchwil Cludiant Canada, Gwobr Jim Davey am y Papur Myfyrwyr Gorau, 2004 a 2005
 • Gwobr Academaidd Ffederasiwn Hellenic-Canada Ontario, 2004
 • Prifysgol yr Aegean, Gwobr Graddio, 1999
 • Sefydliad Ysgoloriaethau Gwladwriaethol Groeg (IKY), 1997 a 1998

Gwobrau i fyfyrwyr

 • Botakoz Arslangulova (née Abdrazakova), Canmoliaeth Uchel am Fedaliwn RT Wynn am y Papur Myfyrwyr Gorau, Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol CILT–Cymru, 2016
 • Matthew Barron, Gwobr John Heasman 2015-16, Cymdeithas Barcio Prydain, 2016
 • Emma Thorpe, Gwobr Gyntaf Gwobrau Ymchwil RTPI yng nghategori myfyrwyr, 2015
 • Matthew Barron, Derbynnydd Grant Academaidd Meddalwedd Sawtooth, 2015
 • Chao Qi, Bwrsariaeth John Heasman 2014-15, Cymdeithas Barcio Prydain, 2014
 • Lucy Baker, Medal RT Wynn am y Papur Myfyrwyr Gorau, Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol CILT-Cymru, 2014

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy, 2014 -
 • Chartered Member of the Chartered Institute of Transport and Logistics, 2013 -

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • "Bwriadau defnyddwyr ar gyfer cerbydau tanwydd ac ymreolaethol amgen: Dadansoddiad segmentu ar draws chwe gwlad", 18fed Digwyddiad Rhannu Gwybodaeth Lab Data, Volkswagen, 9 Rhagfyr 2022 (Ar-lein). 
 • "Astudio'r galw am gerbydau glanach a seilwaith gwefru: Trosolwg o ffactorau cysylltiedig a materion sy'n codi", Cydweithrediad ar gyfer Symposiwm Hinsawdd a Bargen Werdd, 24-26 Hydref 2022, Samsun (Prif Anerchiad Ar-lein). Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Allwn ni ddylanwadu ar ymddygiad teithio?", Gweithdy Teithio Expo Dubai 2020: "Sut a ble y byddwn yn teithio?", 21 Tachwedd, 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Materion ymddygiad wrth fabwysiadu cerbydau trydanol", Gweithdy Ar-lein, Canolfan Surrey ar gyfer Seiberddiogelwch, Prifysgol Surrey, 24 Medi 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Rôl deunyddiau gweithgynhyrchu a gyrru ymreolaethol mewn dewisiadau ar gyfer ceir: Cymhariaeth draws-gwlad", Canadian Institute of Transportation Engineers – Windsor Chapter Webinar, 16 Chwefror, 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Prisiau tagfeydd: Cynllunio ar gyfer y strategaethau gorau posibl a goblygiadau ymddygiad cymudwyr o dan wahanol gynlluniau prisio', 29 Mehefin 2020, Gweminarau SPARC.
 • 'Deall dewisiadau defnyddwyr ar gyfer cerbydau glanach ac ymreolaethol', Cynhadledd Dyfodol Trafnidiaeth, 6 Mehefin, 2019, Caerdydd.
 • 'Pa fesurau polisi sydd wedi'u cynnig yn seiliedig ar y ffactorau cysylltiedig â damweiniau traffig?', Cynhadledd Diogelwch Traffig 2019, 11-13 Mawrth, Riyadh. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth pan–Ewropeaidd', Sefydliad Ymchwil Polisi, Prifysgol Caerfaddon: Gwerthuso Presgripsiynu Cymdeithasol, 28 Tachwedd, 2017, Caerfaddon.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth pan–Ewropeaidd', ADRC-Cymru: Heriau Ymchwil Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac Atebion sy'n Dod i'r Amlwg, 22 Mehefin, 2017, Caerdydd.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth Pan-Ewropeaidd', Fforwm Goleuo Digidol: Rheoli Data Dibynadwy mewn Gofal Iechyd, 7 Mehefin, 2016, Amsterdam.
 • 'Bus Stop, Property Price and Land Value Tax A quantile Hedonic Exploration', Grŵp Defnyddwyr Ystadegau Trafnidiaeth Cymru, 25 Ebrill, 2016, Caerdydd.
 • Sut wnaethon ni gyrraedd yma? Andrea Collins a Dimitris Potoglou yn siarad ag Andy Fryers, Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli, 27 Tachwedd, 2015, Y Gelli Gandryll.
 • 'Ymddygiad Dewis Parcio Arhosiad Byr: Astudiaeth Achos o Ganol Dinas Caerdydd', ParkEx, 21 Ebrill, 2015, Yr NEC, Birmingham.
 • 'Dewisiadau Cyhoeddus ar gyfer Diogelwch a Phreifatrwydd: Tystiolaeth o Astudiaeth Pan-Ewropeaidd' Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd; Cynhelir y digwyddiad gan yr Uned Arloesi ac Ymgysylltu, 11 Mawrth, 2015, Caerdydd. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Dewisiadau ar gyfer Preifatrwydd, Gwyliadwriaeth a Diogelwch: Astudiaeth Pan-Ewropeaidd ar Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Metro/Trên, Prifysgol Caerdydd; Digwyddiad a gynhaliwyd gan y Grŵp Ymchwil Dadansoddi Gofodol, 19 Mawrth, 2015, Caerdydd.
 • 'Dylunio arbrofion ac arolygon dewis arwahanol a nodwyd', Ysgol Peirianneg a Geowyddorau, Prifysgol Newcastle, 13 Tachwedd 2013, Newcastle. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Gwerth economaidd gwybodaeth bersonol ar-lein: Canfyddiadau rhagarweiniol o dri arbrawf dewis arwahanol a nodwyd', Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth, 17 Mai 2013, Leeds.
 • 'Beth am gar trydan? Adolygiad o rwystrau, ymyriadau polisi ac astudiaeth archwiliadol yn Nwyrain Lloegr, 22 Chwefror 2012, Canolfan Ymchwil ar Economeg Sefydliadau, Prifysgol Rhufain III, Rhufain.
 • Prif Siaradwr, XIII Cyfarfod Gwyddonol Cymdeithas Economeg Trafnidiaeth yr Eidal (SIET), 16 - 17 Mehefin 2011, Messina (gwrthodwyd).
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Byd Modelu, Seminarau Modelu Trafnidiaeth, 17 Mehefin 2010, Llundain.
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Washington, DC: Staffers proffesiynol briffio Is-bwyllgor Diogelwch Trafnidiaeth a Diogelu Seilwaith Pwyllgor Diogelwch y Famwlad, 12 Mawrth 2010, Washington, DC.
 • 'Prisio amgylcheddol nwyddau a gwasanaethau gan ddefnyddio modelu dewis arwahanol', Adran Astudiaethau Amgylcheddol, Prifysgol yr Aegean, 19 Ionawr 2010, Mytilene.
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Bwrdd Ymddiriedolwyr RAND Ewrop, 14 Ionawr 2009, Llundain.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Programme Director, MSc Transport and Planning, 2014 –
 • Member of the Postgraduate Taught Committee, 2014 –
 • Member of the Postgraduate Taught Programmes Student-Staff Panel, 2013 –

External activity

 • Member of the US Transportation Research Board's Task Force on Data Privacy, Security and Protection Policy, 2016 -
 • External Examiner, BSc/MSc Logistics, University of Greenwich, 2016 -
 • External Examiner, BSc/MSc Logistics, University of Wales Trinity St. David, 2015 -
 • Executive Committee Member of the Universities Transport Study Group (UTSG),  2014 - 2016
 • Member of the Programme Committee, 2nd International Conference on Geographical Information Systems: Theory, Applications and Management (GISTAM), Rome, Italy, 26-27 April, 2016
 • Member of the Editorial Board of the Open Transportation Journal, 2011 - 2015
 • Methodological Innovations Committee, European Transport Conference, 2011 - 2014
 • Reviewer for: Transportation Research Part A - Policy and Practise, Journal of Choice Modelling, Journal of Transport Geography, Transport Policy, Transportation Research Part D - Transport and Environment and others.

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising students in the following areas:

 • Decarbonisation of the road transport system through electrification (e.g. charging preferences, preferences for business models of electric-vehicle use)
 • Demand for and market segmentation of alternative fuelled vehicles and car ownership studies, more generally
 • Novel applications of stated preference discrete choice experiments in areas critical to public policy and decision making
 • Commuting, travel satisfaction and well-being
 • Land-use and transport interactions; the role of the built environment and network design on travel behaviour decisions
 • Active travel
 • Governance and management of public transport systems

Goruchwyliaeth gyfredol

Fahad Albahlal

Fahad Albahlal

Myfyriwr ymchwil

Emma Hopkins

Emma Hopkins

Myfyriwr ymchwil

Aminah Abdullah

Aminah Abdullah

Myfyriwr ymchwil

Rongqiu Song

Rongqiu Song

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

2016 - 2021 Dr Damilola Akosile, "Deall y cysylltiadau ar draws Cymudo, Boddhad Teithio a Lles"

2013 - 2017 Dr Omar Alotaibi, "Galw posibl am gludiant cyhoeddus yn Riyadh City, Saudi Arabia"

Arbenigeddau

 • Daearyddiaeth trafnidiaeth
 • Cynllunio trafnidiaeth
 • Gwyddorau cymdeithasol meintiol
 • Teithio llesol
 • Modelu dewis