Ewch i’r prif gynnwys
Ruth Potts

Dr Ruth Potts

Darlithydd mewn Cynllunio Gofodol, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
PottsR1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74970
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.63, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n gynllunydd amgylcheddol sydd â diddordeb yn y ffordd y gwneir penderfyniadau, ac yn effeithio ar ganlyniadau amgylcheddol. Mae fy ngwaith yn archwilio deinameg llywodraethu mewn systemau cymhleth, ac yn nodi ffactorau sy'n galluogi neu'n atal systemau cynllunio i gyflawni canlyniadau gofodol penodol a bwriadedig. Mae llawer o'm hymchwil hyd yma wedi canolbwyntio ar y trefniadau llywodraethu sy'n ymwneud â chynllunio a rheoli'r Barriff Mawr, a datblygu dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio safbwyntiau strwythurol-swyddogaethol wrth werthuso llywodraethu. Yn fwy diweddar, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar dechnoleg mewn mannau cyhoeddus, a'i effaith ar greu lleoedd, ymdeimlad o le, a chynllunio ar gyfer mannau cyhoeddus.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Mewn byd sy'n gynyddol drefol, mae bygythiad mawr i ansawdd amgylcheddol. Mae llawer o adnoddau naturiol yn parhau i ddiraddio er gwaethaf buddsoddiad sylweddol mewn cynllunio a rheoli, fel y Riff Rhwystr Mawr. Mae fy ymchwil yn archwilio'r cysylltiad rhwng ansawdd y penderfyniadau a threfniadau cynllunio ar gyfer rheoli adnoddau naturiol, a chanlyniadau amgylcheddol.   Mae fy ymchwil yn tynnu ar syniadau, cysyniadau a damcaniaethau o ystod o ddisgyblaethau gwahanol, gan gynnwys gwyddorau gwleidyddol, cymdeithaseg, daearyddiaeth, a chynllunio gofodol. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwil sy'n dod i'r amlwg yng nexus technoleg a dylunio trefol, gan archwilio gemau realiti estynedig fel Pokémon Go a'u heffaith ar y ffordd y mae pobl yn defnyddio mannau cyhoeddus.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n cyfrannu at ystod o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig ar bynciau gan gynnwys llywodraethu amgylcheddol, rheoli amgylcheddol a dylunio trefol.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • PhD (Cynllunio a llywodraethu amgylcheddol), Prifysgol Queensland Technoleg, Awstralia (2015)
 • Baglor Cynllunio Trefol ac Amgylcheddol (Anrhydeddau 1A), Prifysgol Griffith, Awstralia (2011)

Gyrfa

 • Darlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, Cymru (2018-presennol)
 • Darlithydd, Ysgol yr Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Southern Cross Brifysgol, Awstralia (2016-2017)
 • Academydd Sesiynol, Prifysgol Queensland Technoleg, Awstralia (2013-2016)
 • Academydd sesiynol, Prifysgol Griffith, Awstralia (2009-2016)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Sefydliad Cynllunio Awstralia

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n hapus i oruchwylio myfyrwyr sydd â diddordeb yn y pynciau canlynol:

 • Llywodraethu amgylcheddol
 • Cynllunio rheoli adnoddau naturiol
 • Cynllunio amgylcheddol
 • Polisi amgylcheddol
 • Llywodraethu trefol
 • Theori drefol
 • Gemau realiti estynedig
 • Mannau cyhoeddus
 • Technoleg a chynllunio