Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Pugh

Dr Daniel Pugh

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Adrannau llyfrau

 • Valera Medina, A., Mashruk, S., Pugh, D. and Bowen, P. 2022. Ammonia. In: O'Connor, J., Noble, B. and Lieuwen, T. eds. Renewable Fuels: Sources, Conversion, and Utilization. Cambridge University Press, pp. 245-274., (10.1017/9781009072366.011)
 • Valera Medina, A., Mashruk, S., Daniel, P. and Bowen, P. 2022. Ammonia. In: O'Connor, J., Noble, B. and Lieuwen, T. eds. Renewable Fuels. Cambridge University Press, pp. 245-274., (10.1017/9781009072366.011)

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil


Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Supervised Students

TitleStudentStatusDegree

Bywgraffiad

Addysg

 • 2013: PhD (Peirianneg Fecanyddol) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU
 • 2009: MEng (Peirianneg Integredig) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU

Anrhydeddau a gwobrau

 • Ennill Gwobr Hinshelwood 2020 - adolygwyd gan gymheiriaid gan y Sefydliad Hylosgi

Aelodaeth broffesiynol

 • Aelod o Adran Brydeinig y Sefydliad Hylosgi
 • Cyd-ymgeisydd i'r Academi Addysg Uwch (FHEA)

Swyddi academaidd

 • 2020 - presennol: Darlithydd mecaneg hylif, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2020: Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2013 - 2017: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Cefais fy nghyflogi'n agos fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ar ôl cwblhau gwaith israddedig a wnaed ar gyfer fy ngradd Peirianneg Integredig. Roedd y prosiect yn gofyn am nodweddu cyfraddau ocsideiddio fferrus, yn enwedig arddangos a mesur dylanwad awtocatalytig o fewn atebion ferric colloidal. Cafodd yr astudiaeth dderbyniad da ac arweiniodd at gymhwyso a chaffael cyllid ychwanegol ac ymchwil pellach cyn cwblhau fy ngradd Meistr.

Wedi hynny, gwnes gais i ymgymryd ag ymchwil doethurol ar brosiect a ariennir gan EPSRC, gan fonitro/optimeiddio cynhyrchu ynni ar y safle a'i ddefnyddio ar gyfer cyfleuster integredig mawr. Fy nghylch gwaith o fewn y tîm amlddisgyblaethol oedd astudio nwyon sy'n gynhenid i'r broses gwneud dur integredig, gan arwain at ymchwil ym maes hylosgi sylfaenol a chymhwysol. Ar yr adeg hon, dechreuais weithio gyda myfyrwyr Meistr ac Israddedigion ar eu prosiectau; Datblygu dealltwriaeth o'r adwaith cineteg sy'n gysylltiedig â lluosogi fflam a defnyddio tanwydd amgen. Caniateir canlyniadau ar gyfer dealltwriaeth fanwl o ymddygiad hylosgi mewn perthynas â lleihau ansefydlogrwydd gweithredol o fewn systemau diwydiannol ymarferol.

Ar ôl ennill fy PhD, cymerais swydd Cydymaith Ymchwil cyntaf, yna yn Gymrawd yng Nghanolfan Ymchwil Tyrbinau Nwy yr Ysgol Peirianneg sy'n ymchwilio i agweddau ar losgi sylfaenol a chymhwysol. Roedd y rôl yn gofyn am weithredu a dylunio cyfleusterau arbrofol a rhaglenni profi a gyfrannodd at brosiectau cydweithredol a ariannwyd gan gyrff allanol, a fy ymchwil newydd fy hun. Rwyf wedi cyfrannu at brosiectau a ddyfarnwyd gan sawl corff ariannu gan gynnwys EPSRC, y Bwrdd Strategaeth Technoleg (Innovate UK) a'r UE, gan gydweithio â phartneriaid diwydiannol blaenllaw.   Mae gwaith crynodol wedi canolbwyntio ar losgi sylfaenol a chymhwysol. Mae'r agweddau a astudiwyd yn cynnwys: Fflamau chwyrnu a gwrthlif mewn amodau uchel ar gyfer cymwysiadau tyrbinau nwy, tanwydd di-garbon a bio-ddeillio amgen, fflamau cam/trylediad, lleihau allyriadau niweidiol, lluosogi fflam laminaidd a chythryblus, a cheineteg cemegol gyda dilysu a datblygu mecanweithiau adweithio.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Cymhwyso tanwydd di-garbon fel H2 a NH3
 • Hylosgi Sylfaenol
 • Lleihau allyriadau
 • Datblygu technegau diagnostig uwch
 • Datblygu gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer ceisiadau hylosgi