Ewch i’r prif gynnwys
Dipak Ramji  BSc, PhD (Leeds), FLSW

Yr Athro Dipak Ramji

(e/fe)

BSc, PhD (Leeds), FLSW

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Ysgol y Biowyddorau

Email
Ramji@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76753
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell C/4.17, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Llid, atherosclerosis, clefyd cardiofasgwlaidd a rheoleiddio mynegiant genynnau

Ffocws cyffredinol ymchwil yn fy labordy yw deall y mecanweithiau moleciwlaidd sy'n sail i'r newidiadau mewn prosesau cellog allweddol yn ystod anhwylderau llidiol fel atherosglerosis a chlefyd cardiofasgwlaidd gyda'r nod o nodi targedau/llwybrau therapiwtig / ataliol newydd.

Mae fy ymchwil yn defnyddio cyfuniad o ddiwylliant celloedd a systemau model llygoden ynghyd â dulliau moleciwlaidd, biocemegol, imiwnolegol a ffarmacolegol.

Mae ffocws penodol ar ddeall sut mae llid trwy cytocinau yn rheoleiddio prosesau allweddol sy'n gysylltiedig â datblygu atherosglerosis ynghyd â'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n sail i weithredoedd cynhyrchion naturiol (nutraceuticals) wrth atal a thrin y clefyd hwn.

Mae niwtraceuticals yr ymchwiliwyd iddynt yn cynnwys asidau brasterog amlannirlawn, polyphenolau a bacteria probiotig.

Mae ymchwil flaenorol a chyfredol wedi cael ei ariannu gan grantiau gan Sefydliad Prydeinig y Galon, Ymddiriedolaeth Wellcome, BBSRC, MRC, EU, Llywodraethau Rhyngwladol a Diwydiant.

Rolau

 • Dirprwy Bennaeth Ysgol y Biowyddorau Caerdydd
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Aelod o Bwyllgor Grantiau Prosiect Sefydliad Prydeinig y Galon o fis Mai 2024
 • Aelod o Bwyllgor Craffu STEM (Bioleg: Gwyddorau Moleciwlaidd i Ecosystemau Cymdeithas Ddysgedig Cymru)
 • Aelod o Grŵp Modelu Llwyth Gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Aelod o'r Pwyllgor Safonau Biolegol ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Aelod o grŵp EDI Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd
 • Aelod o Weithgor Arolwg Staff y Brifysgol 2023
 • Arholwr Allanol ar gyfer Rhaglen BSc Biowyddoniaeth ym Mhrifysgol Limerick
 • Arholwr Allanol ar gyfer MSc mewn Meddygaeth Cardiofasgwlaidd Drosiadol ym Mhrifysgol Bryste
 • Arholwr Allanol ar gyfer rhaglenni MBiol/BSc Gwyddorau Biolegol a MBiol/BSc Gwyddorau Biolegol (Biotechnoleg gyda Menter) ym Mhrifysgol Leeds

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'm labordy fel myfyriwr ôl-raddedig hunan-ariannu neu bostdoc/cymrodyr? Cysylltwch â mi drwy e-bost.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Llid, atherosclerosis, clefyd cardiofasgwlaidd a rheoleiddio mynegiant genynnau

Nod cyffredinol ymchwil yn fy labordy yw deall sut mae cytocinau a ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â chlefyd yn rheoleiddio prosesau cellog allweddol yn ystod anhwylderau llidiol gyda'r nod o nodi targedau/llwybrau therapiwtig / ataliol newydd. Yn benodol, rydym yn egluro'r llwybrau sy'n arwain o ryngweithio ffactorau o'r fath â'u derbynyddion, trwy'r rhaeadrau signalau mewngellol, i reoli mynegiant genynnau yn y cnewyllyn a rheoleiddio dilynol prosesau cellog. Mae ymchwil yn defnyddio cyfuniad o ddiwylliant celloedd a systemau model llygoden ynghyd â dulliau moleciwlaidd, biocemegol, imiwnolegol a ffarmacolegol. Mae ymchwil flaenorol a chyfredol wedi cael ei ariannu gan grantiau gan Sefydliad Prydeinig y Galon, Ymddiriedolaeth Wellcome, BBSRC, MRC, EU, Llywodraethau Rhyngwladol a Diwydiant. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddau faes pwysig:

Rheoleiddio prosesau macrophage yn ystod atherosglerosis gyda ffocws ar weithredoedd cytocinau

Mae atherosclerosis a'i gymhlethdodau, fel cnawdnychiad myocardaidd a damwain serebrofasgwlaidd, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau ledled y byd nag unrhyw glefyd arall. Mae atherosclerosis yn anhwylder llidiol rhydwelïau canolig a mawr wedi'u trefnu gan sytocinau. Mae macroffagau yn chwarae rhan flaenllaw ym pathogenesis y clefyd hwn gyda'u defnydd afreolus o lipoproteinau atherogenig a'u trawsnewid dilynol yn gelloedd ewyn sy'n cynrychioli cam cynnar hanfodol mewn atherogenesis. Mae prif ffocws ymchwil yn fy labordy wedi'i neilltuo i ddeall y mecanweithiau moleciwlaidd y mae cytocinau yn rheoleiddio prosesau macrophage allweddol yn ystod atherosclerosis. Mae ffocws penodol ar weithredoedd interferon-gamma, trawsnewid ffactor twf-beta a interleukin-33.

Nutraceuticals wrth atal a thrin atherosglerosis

Mae therapïau fferyllol cyfredol yn erbyn atherosglerosis yn gysylltiedig â risg gweddilliol sylweddol ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd ynghyd â materion eraill fel sgîl-effeithiau ac effeithiolrwydd sy'n ddibynnol ar gleifion. Yn ogystal, mae llawer o raglenni darganfod cyffuriau wedi methu â dod o hyd i ddewisiadau amgen. Mae nutraceuticals yn cynrychioli asiantau addawol naill ai ar gyfer atal atherosglerosis neu drin y clefyd ar y cyd ag asiantau fferyllol. Fodd bynnag, mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth fanwl o'u mecanweithiau gweithredu ac, yn y pen draw, treialon clinigol mawr i brofi eu heffeithiolrwydd. Rydym yn ymchwilio i weithredoedd gwrth-atherogenig sawl nutraceuticals, gan gynnwys asid dihomo-gama-linolenig, asid gama-linolenig, asid pinolenig, asidau brasterog omega-3, hydroxytyrosol, catechin, resveratrol, punicalagin, ffytosterolau a phrobiotegau.

Cydweithio

 • Yr Athro Foo Liew (FRS), Prifysgol Glasgow
 • Yr Athro Thomas Decker, Max F. Perutz Laboratories, Fienna
 • Yr Athro Shinji Takai, Ysgol Feddygol Osaka
 • Athro. Sammy Boussiba ac Inna Khozin-Goldberg, Prifysgol Ben-Gurion
 • Drs Frank Flider a Riccardo LoCascio, Biowyddorau Arcadia
 • Drs. Daryn Michael, Tom Davies a Sue Plummer, Cultech Ltd
 • Dr. Rob Winwood, DSM Nutraceuticals
 • Dr Jason Johnson, Bristol Heart Institute
 • Yr Athro Jonathan Napier a Dr. Olga Sayanova, Ymchwil Rothamsted
 • Dr. Nigel Pearce, GlaxoSmithKline
 • Dr. Ahmed Ali, International Gums & Oils Limited
 • Yr Athro Gavin Wilkinson, a Drs Timothy Hughes, John Martin, Tim Bowen, Eddie Wang, Ian Humphreys ac Anne-Catherine Raby, Ysgol Meddygaeth, Caerdydd
 • Dr Xiaoqing Wei, Ysgol Deintyddiaeth, Caerdydd
 • Yr Athro John Harwood a Drs Alvin Kwan a Neil Rodrigueac Irina Guschina

Aelodau'r grŵp

Addysgu

Lectures on Molecular Biology to 1st Year Dentistry Students.

Practicals on Biochemistry to 1st Year Dentistry Students.

Bywgraffiad

I did my BSc (Hons) in Biochemistry and PhD on Dictyostelium development at University of Leeds. This was followed by postdoctoral research at the European Molecular Biology Laboratories (Heidelberg) and Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare "P. Angeletti" (Rome) on the molecular mechanisms underlying liver-specific gene expression during inflammation. I was recipient of fellowships from the Royal Society, EMBL, University of Rome and the EU. I moved to Cardiff University as a Lecturer in August 1992. I was promoted to a Senior Lecturer in 2003, to a Reader in 2006 and to a Personal Chair in 2017.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Cymrodoriaethau Ôl-ddoethurol gan y Gymdeithas Frenhinol a'r UE

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Academi Ryngwladol Cardioleg
 • Cymdeithas Atherosclerosis Prydain
 • International Chemical Biology Society

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o Bwyllgor Grantiau Prosiect Sefydliad Prydeinig y Galon o fis Mai 2024
 • Gwerthuswr Arbenigol ar gyfer yr Alwad Rhwydweithiau Doethurol Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie yn 2022 a 2023
 • Adolygydd Grant Rhaglen MRC a Grant Prosiect MRC
 • Adolygydd ar gyfer Cymrodoriaeth Ymchwil Gwyddoniaeth Sylfaenol Ganolraddol BHF a Grant Prosiect BHF
 • Adolygydd ar gyfer Heart Research UK 
 • Arholwr Allanol ar gyfer MSc mewn Meddygaeth Cardiofasgwlaidd Drosiadol ym Mhrifysgol Bryste (2021-2025)
 • Arholwr Allanol ar gyfer BSc mewn Biowyddoniaeth ym Mhrifysgol Limerick (2020-2024)
 • Arfarnwr arbenigol ac aelod o'r panel ar gyfer Horizon 2020 (2015)
 • Arholwr Allanol ar gyfer BSc mewn Biocemeg yng Ngholeg Kings Llundain (2016-2020)
 • Arholwr Allanol ar gyfer BSc mewn Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Reading (2015-2019)
 • BSc mewn Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Huddersfield (2013-2017)
 • Pwll Arbenigwyr BBSRC (2009-2010)
 • Aelod Panel a Chadeirydd Pwyllgor Asesu Cynllun Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol IRCSET, Iwerddon (2008-2009)
 • Arholwr Allanol ar gyfer rhaglenni MSc a addysgir ym Mhrifysgol Sheffield Hallam (2006-2011)
 • Aelod o Fwrdd Ymgynghorol MRC (2004-2005)
 • Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol Gwyddonol o'r Academi Cardioleg Ryngwladol.
 • Arfarnwr arbenigol cyflwyniadau poster/llafar mewn dros 11 o gynadleddau rhyngwladol, gan gynnwys 16eg Cyngres Lipid Fed Ewro ac Expo a Chynhadledd Ryngwladol ar Ddatblygiadau mewn Fferyllol a Gwyddorau Iechyd.
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol 10 cyfnodolyn rhyngwladol, gan gynnwys Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare, American Journal of Clinical and Experimental Immunometabolic
 • Adolygydd hoc ar gyfer dros 20 o sefydliadau ariannu, gan gynnwys 14 y tu allan i'r DU.
 • Adhoc adolygydd o dros 36 o gyfnodolion rhyngwladol.
 • Arholwr allanol ar gyfer dros 25 o fyfyrwyr PhD/MSc, gan gynnwys rhyngwladol (Iwerddon, India a Malaysia).

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio 27 o fyfyrwyr PhD i'w cwblhau fel goruchwyliwr sylfaenol.

Ar gael i oruchwylio myfyrwyr PhD hunan-ariannu neu wedi'u hariannu ar gyfer y prosiect canlynol.

Mecanweithiau moleciwlaidd sy'n sail i weithredoedd gwrth-atherogenig cynhyrchion naturiol

Atherosclerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o farwolaethau yn y byd gorllewinol gyda marwolaethau yn cynyddu ar gyfradd nodedig mewn gwledydd sy'n datblygu. Disgwylir i'r baich economaidd o atherosglerosis a'i gymhlethdodau waethygu oherwydd cynnydd byd-eang mewn ffactorau risg fel diabetes a gordewdra. Mae atherosclerosis yn anhwylder llidiol rhydwelïau mawr a chanolig sy'n cael eu rheoleiddio gan sytocinau allweddol. Mae trin ymateb llidiol o'r fath yn cynrychioli llwybr addawol ar gyfer atal a thrin y clefyd hwn. Mae gan lawer o gynhyrchion naturiol a'u metabolion briodweddau gwrth-atherogenig er bod y mecanweithiau moleciwlaidd sylfaenol yn parhau i gael eu deall yn wael. Felly, rydym yn ymchwilio i'r agwedd hon gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau in vitro ac in vivo .

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ymchwilio i weithredoedd amddiffynnol cynnyrch naturiol a ddewiswyd neu ei fetabolion ar brosesau mawr sy'n gysylltiedig â atherosglerosis in vitro yn y tri math celloedd allweddol sy'n gysylltiedig â'r clefyd hwn (hy, macrophages, celloedd endothelaidd a chelloedd cyhyrau llyfn fasgwlaidd) ac yn vivo gan ddefnyddio'r system model llygoden diffygiol derbynnydd lipoprotein dwysedd isel (mewn cydweithrediad â Dr Timothy Hughes, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd). Bydd y llygod hyn yn cael eu bwydo â diet tebyg i orllewin anerogenig am wythnosau 12 a 24 wythnos wedi'u hategu â cherbyd neu fetabolau. Bydd paramedrau a fydd yn cael eu dadansoddi yn cynnwys: pwysau'r corff a phwysau'r organau; Proffil Lipid Plasma; morffometreg plac, dyddodiad colagen, a chronni macrophages, celloedd cyhyrau llyfn a T-lymffocytau (imiwnohistocemeg). Yn ogystal, bydd RNA-Sequencing yn cael ei ddefnyddio i bennu newidiadau byd-eang mewn mynegiant genynnau. Bydd yr effeithiau ar lwybrau signalau allweddol (e.e. kinases MAP) hefyd yn cael eu dadansoddi. Bydd yr astudiaethau'n darparu dealltwriaeth fanwl o weithredoedd gwrth-atherogenig yr asiant in vitro ac in vivo.

Goruchwyliaeth gyfredol

Reem Alotibi

Reem Alotibi

Myfyriwr ymchwil

Jing Chen

Jing Chen

Arddangoswr Graddedig

Nouf Alshehri

Nouf Alshehri

Myfyriwr ymchwil

Faizah Albalawi

Faizah Albalawi

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

Array