Ewch i’r prif gynnwys
Omer Rana

Yr Athro Omer Rana

(e/fe)

Deon y Coleg Rhyngwladol
Athro Peirianneg Perfformiad

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
RanaOF@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75542
Campuses
Abacws, Ystafell Ystafell: 5.13, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Athro Peirianneg Perfformiad a chyn hynny arweiniodd y grŵp ymchwil Systemau Cymhleth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn gorgyffwrdd rhwng systemau deallus a chyfrifiadura dosbarthedig perfformiad uchel. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn deall sut y gellid defnyddio technegau deallus i gefnogi rheoli adnoddau mewn systemau dosbarthedig, a'r defnydd o'r technegau hyn mewn amrywiol feysydd cymhwyso.   

Mae'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Academi Addysg Uwch

Mae'n aelod o Grŵp Cynghori Strategol Rhyngwladol UKRI.

Ef yw Deon Rhyngwladol y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

2023

Cyd-gadeirydd Cyffredinol: 16eg IEEE / ACM Conf. ar Utility & Cloud Computing (UCC) 2023, Messina, Yr Eidal, Rhagfyr 2023

Cyflwyniad ar "AI in Education" yn Te Puna Aurei LearnFest, a drefnwyd gan Brifysgol Waikato, Seland Newydd, Tachwedd 2023 

Cyd-Gadeirydd (Journal Special Issue) o Reproducibility Menter yn Uwchgyfrifiadura (SC) 2023, Denver, UDA, Tachwedd 2023

Sgwrs a wahoddwyd: Canolfan Ymchwil Deallusrwydd Artiffisial, Prifysgol Chang Gung, Taiwan, Hydref 2023

Gwahoddiad i siarad: Cynhadledd Ymchwil ac Addysg Cybersecurity, Prifysgol Kuwait, Hydref 2023

Prif sgwrs: 14eg Cynhadledd Ryngwladol ar Wybodaeth, Technoleg Cyfathrebu a System (TGCh), Surabaya, Indonesia, Hydref 2023

Gwahoddiad i siarad: Cynhadledd ASET 2023 : Datblygu'n Lleol i Ddinasyddion Byd-eang, Bath Spa, DU, Medi 2023 

Gwahoddiad i siarad: "Optimeiddio Perfformiad ar gyfer Cymwysiadau IoT Deallus Traws-Barth", QuickPar 2023 ochr yn ochr ag EuroPar 2023, Limassol, Cyprus, Awst 2023

Cyd-gadeirydd Cyffredinol: Conf. ar Gyfrifiadura a Chyfathrebu Ymylol Rhyngwladol (IEEE EDGE) 2023, Chicago, Gorffennaf 2023

2022

Allweddnodyn: Int. Conf. ar Tueddiadau sy'n Dod i'r Amlwg mewn Cymwysiadau Cyfrifiadura a Pheirianneg (ETCEA2022), Prifysgol Mutah, Gwlad yr Iorddonen, Tachwedd 2022

Allweddnodyn: 2il int. conf. ar Diogelwch Ubiquitous (UbiSec 2022), Zhangjiajie, Tsieina, Tachwedd 2022

Gwahoddiad i siarad: 4ydd Cynhadledd Addysg ac Ymchwil Seiberddiogelwch, Kuwait, Hydref 2022

Allweddnodyn: 30ain Int. Conf. ar Ddatblygu Systemau Gwybodaeth, Cluj-Napoca, Romania, Awst/Medi 2022

Cadeirydd y Panel: Panel ar "Economi Gylchol" - fel rhan o'r digwyddiad "Dangos Potensial Blockchain: Diweddglo Cronfa Her," Gorffennaf 2022. Cafodd y panel ei gydlynu gan Blockchain Connected (Cymru) - mae fideo o'r tri phanel a gwmpesir fel rhan o'r digwyddiad hwn hefyd ar gael 

Panelydd: "Gwasanaethu" Rhyngrwyd Pethau yng nghynhadledd IEEE Services 2022, Barcelona, Sbaen, Gorffennaf 2022 - trosolwg  byr o'r panel. Mae recordiad fideo o'r sesiwn banel lawn hefyd ar gael. 

Gwahoddiad Sgwrs: Pwyllgor Technegol IEEE ar Gyfrifiadura Cwmwl (TCCLD) gweminar ar "Cyfeiriadau'r Dyfodol mewn Cyfrifiadura Cwmwl / Ymyl / Niwl ", Gorffennaf 2022

Panel ACE-CSR ar Sicrhau'r Rhyngwyneb Ynni / Trafnidiaeth, Mehefin 2022

Gwahoddiad Sgwrs: Prosiect Supsec -- Gweithdy Haf, Ffrainc, Mehefin 2022

Gwahoddiad Sgwrs: Diwrnod Digidol, Messina, Yr Eidal, Mai 2022

Seminar: Ysgol Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth, Coleg Prifysgol Corc, Iwerddon, Mawrth 2022 

Panelydd: Darparu Scalability trwy Gymwysiadau Cwmwl, Uwchgynhadledd Technoleg Ewropeaidd, Rheoli Cronfa Gwrychoedd, Chwefror 2022 

Seminar Rhwydweithiau a Systemau Dosbarthedig (NESTiD) ym Mhrifysgol Durham, Ionawr 2022

Gwahoddiad Sgwrs: Gweithdy ar Ymwybyddiaeth Preifatrwydd Peirianneg Systemau Seiber Ffisegol ar Raddfa Drefol, UKIERI/DST, Prifysgol Surrey, Ionawr 2022

2021

Prif Sgwrs: 17eg Cynhadledd Ryngwladol ar Ddiogelwch Systemau Gwybodaeth (ICISS), IIT Patna, India, Rhagfyr 2021

Prif Sgwrs: 14eg Cynhadledd Ryngwladol ar y Datblygiadau ar Beirianneg eSystemau (DeSE2021), Sharjah, Emiradau Arabaidd Unedig, Rhagfyr 2021 (Rhithwir)

Gwahoddiad Sgwrs: 18fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ffiniau Technoleg Gwybodaeth (FIT 2021), Islamabad, Pacistan, Rhagfyr 2021 (Rhithwir) 

Cyd-gadeirydd panel: Cyfrifiadura yn oes y newid yn yr hinsawdd (yng nghynhadledd "Utility and Cloud Computing" IEEE/ACM, Caerlŷr, y DU), Rhagfyr 2021

Cyd-gadeirydd panel: Blockchains a'r gadwyn gyflenwi gylchol (yn y IEEE Blockchains Conf., Melbourne, Awstralia), Rhagfyr 2021 

Prif Sgwrs: 6ed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadura Niwl ac Ymyl Symudol (FMEC 2021), Gandia, Sbaen. Rhagfyr 2021 (Rhithwir)

Gwahoddiad Sgwrs: Cynhadledd Addysg ac Ymchwil Seiberddiogelwch (CERC 2021), Kuwait, Tachwedd 2021 (Rhithwir) 

Prif sgwrs: Int. Conf. on Technolegau a Chymwysiadau Gwyddor Data Deallus (IDSTA 2021), Tartu, Estonia, Tachwedd 2021

Sgwrs wahoddedig: Huawei Strategaeth a Gweithdy Technoleg, (ar-lein), Hydref 2021

Gwahoddiad Sgwrs: 3ydd Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Dechnolegau Cyfathrebu (ComTech-2021), Islamabad, Pacistan, Medi 2021

Panelydd: Uwchgynhadledd Blockchain Byd-eang, Uruguay, Medi 2021 - fideo o'r panel ar gael ar YouTube

Gwahoddiad Sgwrs: Cynhadledd Addysg Smart Byd-eang, Prifysgol Normal Beijing a Sefydliad UNESCO ar gyfer Technolegau Gwybodaeth mewn Addysg, Tsieina, Awst 2021 - digwyddiad ar-lein

Prif sgwrs: 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadureg a Pheirianneg Rhyngddisgyblaethol (ICICSE2021), Malaysia, Awst 2021 - digwyddiad ar-lein

Panelydd: "IoT Cloud Continuum" yn Symposiwm Brasil ar Rwydweithiau Cyfrifiadurol a Systemau Dosbarthedig (SBRC 2021 -- XXXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos), Awst 2021 -- digwyddiad ar-lein 

Bwrdd crwn TRTWorld: Enillwyr a chollwyr yn y newid i geir trydan? Gorffennaf 2021 - hefyd ar gael ar YouTube

Prif sgwrs: Gweithdy Rhyngwladol ar ADVANCEs mewn Isadeileddau a Gwasanaethau TGCh, Zaragoza, Sbaen, Chwefror 2021 - digwyddiad ar-lein

Prif siarad: 51st Asia Pacific Advanced Network (APAN51), Islamabad, Pacistan, Chwefror 2021 -- digwyddiad rhithwir

2020

Sgwrs wahoddedig: 6th Int. Conf. ar Seiberddiogelwch, Preifatrwydd mewn Rhwydweithiau Cyfathrebu, IIT Patna, India, Rhagfyr 2020 -- digwyddiad ar-lein

Gwahodd sgwrs: 4ydd Int. Conf. ar Dechnolegau Gwybodaeth mewn Addysg a Dysgu (ICITEL 2020), Hangzhou, Tsieina, Rhagfyr 2020 -- digwyddiad ar-lein

Panelydd: "Deallusrwydd Artiffisial Pethau (AIoT) a Chyfrifiadura Ymyl Smart" yn 18fed Symposiwm Rhyngwladol IEEE ar Brosesu Cyfochrog a Dosbarthu gyda Chymwysiadau, Caerwysg, y DU, Rhagfyr 2020 - digwyddiad ar-lein

Allweddnodyn: Int. Conf. ar Adnabod, Gwybodaeth a Gwybodaeth yn y Rhyngrwyd Pethau (IIKI), Zhuhai, Tsieina, Tachwedd 2020 - digwyddiad ar-lein

Gwahodd Sgwrs: Cynhadledd Addysg ac Ymchwil Seiberddiogelwch (CERC 2020), Kuwait, Tachwedd 2020 -- digwyddiad ar-lein

Allweddnodyn: IEEE Int. Symposiwm ar rwydweithiau, cyfrifiaduron a chomms. (ISNCC), Montreal, Canada, Hydref 2020 -- digwyddiad ar-lein

Sgwrs wahoddedig: 6ed National High Performance Computing Conf., Ankara, Twrci, Hydref 2020 -- digwyddiad ar-lein

2019

Cyd-gadeirydd Cyffredinol: 19th Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Gyfrifiadura a Chyfathrebu Graddadwy (ScalCom 2019), Awst 2019, Caerlŷr, UK

Gwahoddiad Sgwrs: 5th IEEE Smart World Congress, Awst 2019, Leicester, UK

Allweddnodyn: 4ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadura Niwl ac Ymyl Symudol (FMEC, Mehefin 2019), Rhufain, yr Eidal

Gwahoddwyd: 2nd Int. Conf. ar Tueddiadau Newydd mewn Gwyddorau Gwybodaeth (ICTCS, Hydref 2019), Amman, Jordan

Cyd-gadeirydd gweithdai: 12fed Cynhadledd Ryngwladol IEEE/ACM ar Gymhwysedd a Chyfrifiadura Cwmwl (UCC 2019, Rhagfyr), Auckland, Seland Newydd

Cyfres Collocwiwm Cyfrifiadureg -- Prifysgol Cyprus, Tachwedd 2019

Gwahoddiad i siarad: Cynhadledd Addysg ac Ymchwil Seiberddiogelwch y DU / Kuwait, Tachwedd 2019 (mewn cydweithrediad â'r British Council (Kuwait) a CITRA (Kuwait))

Prif Sgwrs: Int. Conf. on Computing (Rhagfyr 2019), Riyadh, Saudi Arabia

Sgwrs Gwahoddiad: 13th IEEE Int. Conf. ar Systemau a Thechnolegau Ffynhonnell Agored (ICOSST 2019, Rhagfyr 2019), Lahore, Pacistan

Cyd-gadeirydd Cyffredinol: 17th IEEE Symposiwm Rhyngwladol ar Brosesu Cyfochrog a Dosbarthu gyda Cheisiadau (ISPA 2019, Rhagfyr 2019), Xiamen, Tsieina

2018

Cyd-gadeirydd cyffredinol cynhadledd IEEE Fog ac Edge Cyfrifiadura 2018 (Mai 2018 , Washington DC, UDA)

Cyd-gadeirydd cyffredinol 4ydd Gweithdy Rhyngwladol IEEE ar Synwyryddion a Dinasoedd Smart (Mehefin 2018, Sisili, yr Eidal) 

Cyd-gadeirydd cyffredinol 8fed Symposiwm Rhyngwladol IEEE ar Gyfrifiadura Cwmwl a Gwasanaethau (IEEE SC2) 2018 (Tachwedd 2018, Paris, Ffrainc)

Aelod o'r Pwyllgor Llywio Gweithdy Rhyngwladol ar Beirianneg Systemau Dinasoedd Clyfar (Ebrill 2018, Barcelona, Sbaen)

Aelod Pwyllgor Llywio 11eg Cynhadledd Ryngwladol IEEE / ACM ar Gyfrifiadura Cwmwl (Rhagfyr 2018, Zurich, Y Swistir)

Aelod Pwyllgor Llywio 18fed Symposiwm Rhyngwladol IEEE / ACM ar Glwstwr, Cwmwl a Chyfrifiadura Grid (Mai 2018, Washington DC, UDA) 

Aelod o'r Pwyllgor Llywio o 15ed Int. Cynhadledd ar Economeg Gridiau, Cymylau, Systemau a Gwasanaethau (Medi 2018, Pisa, Yr Eidal)

Prif siaradwr: 7th European Conf. on Service-Oriented and Cloud Computing (Medi 2018, Como, Yr Eidal)

Prif siaradwr: Conf Rhyngwladol ar Adnabod, Gwybodaeth a Gwybodaeth yn y Rhyngrwyd Pethau (IIKI, Hydref 2018, Beijing, Tsieina)

Sgwrs wahoddedig: 16th Int. Conf. ar Ffiniau Technoleg Gwybodaeth (Rhagfyr 2018, Islamabad, Pacistan)

Prif sgwrs: Gweithdy ar Ddata Mawr a Chyfrifiadura Cwmwl (Rhagfyr 2018, LUMS, Lahore, Pacistan)

2017

Prif siaradwr: Cynhadledd Ryngwladol ar Tueddiadau newydd mewn Gwyddorau Cyfrifiadura (Hydref 2017, Amman, Gwlad yr Iorddonen)

Cyd-gadeirydd cyffredinol 11eg Symposiwm Rhyngwladol IEEE ar Beirianneg System sy'n Canolbwyntio ar Wasanaeth (Ebrill 2017, San Francisco, UDA)

Cyd-gadeirydd cyffredinol cynhadledd IEEE Fog ac Edge Cyfrifiadura 2017 (Mai 2017 , Madrid, Sbaen)

Cyd-gadeirydd Pwyllgor Rhaglen Dechnegol ar gyfer 20fed Symposiwm Rhyngwladol IEEE ar Gyfrifiadura Amser Real (Mai 2017, Toronto, Canada - gan ganolbwyntio ar ddadansoddeg data graddadwy, amser real)

Pwyllgor Trefnu a Thiwtorialau Cadeirydd 10fed Cynhadledd IEEE / ACM ar Gyfrifiadura Cyfleustodau a Cwmwl (Rhagfyr 2017, Texas, UDA)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn gorgyffwrdd rhwng Systemau Deallus a Chyfrifiadura Dosbarthedig Perfformiad Uchel. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut y gellid defnyddio technegau o systemau deallus i gefnogi rheoli adnoddau a gwella perfformiad  mewn systemau cyfochrog a dosbarthedig. Mae'r diddordeb hwn wedi fy arwain i ystyried nifer o agweddau posibl dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n cynnwys:

 1. Gwella perfformiad a chydlynu o fewn cymwysiadau penodol mewn gwyddoniaeth a pheirianneg. Mae hyn wedi cynnwys cydweithio â gwyddonwyr cyfrifiadurol a chymdeithasol sydd angen graddio eu ceisiadau neu sydd angen mynediad at allu cyfrifiadurol arbenigol i wella cywirdeb ac amser ymateb yn eu ceisiadau.
 2. Integreiddio mecanweithiau rheoli adnoddau deallus o fewn seilweithiau cyfrifiadurol dosbarthedig perfformiad uchel sy'n bodoli eisoes. Mae hyn wedi cynnwys cydweithio â gwerthwyr a gweinyddwyr seilwaith, megis o fewn cyfrifiadura Grid a Cwmwl, i: (i) gwerthuso lle gallai strategaethau rheoli adnoddau o'r fath fod fwyaf addas; (ii) ymchwilio i dechnegau ar gyfer ymgymryd ag integreiddio o'r fath yn ymarferol.
 3. Deall sylfeini damcaniaethol sy'n galluogi (1) a (2) yn well, er mwyn asesu'n ffurfiol sut y gellid cefnogi graddfa, perfformiad neu gydsymud pan fydd ceisiadau neu seilwaith o'r fath yn newid. Rwyf wedi canolbwyntio'n benodol ar ddefnyddio modelau systemau deinamig sy'n canolbwyntio ar rwydi Petri ar gyfer cynnal modelu ffurfiol o'r fath.
 4. Deall sut mae gofynion ceisiadau sy'n dod i'r amlwg – megis ffrydio ac effaith "Data Mawr" (1), (2) a (3) – a'u dilysu gyda cheisiadau defnyddwyr terfynol realistig.

Cyswllt Impactio: https://www.impactio.com/researcher/omer-rana

Porth Ymchwil: https://www.researchgate.net/profile/Omer_Rana2

Addysgu

Rwyf wedi dysgu cyrsiau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn nifer o brifysgolion eraill yn y DU, Awstralia a Seland Newydd. Rwyf hefyd wedi cyfrannu (fel cyd-gyflwynydd) i nifer o diwtorialau cynhadledd ac wedi darparu cyrsiau byr mewn Prifysgolion yn Ewrop (e.e. UNL (Portiwgal), Univ. o Alicante (Sbaen)) ac i gwmnïau lleol (e.e. BT Labs (Caerdydd a Martlesham)). Rwyf hefyd wedi cyfrannu at ddilysu graddau mewn nifer o brifysgolion yn y DU ac Ewrop.

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (DU).

Cyn hynny fi oedd cyfarwyddwr y rhaglen MSc yn "Diogelwch Gwybodaeth a Phreifatrwydd" (ailenwyd i MSc mewn Seiberddiogelwch). 

Cyrsiau

Ym Mhrifysgol Caerdydd (presennol):
 • Parhad Busnes a Thrawsnewid (ôl-raddedig)
 • MBA gyda Deallusrwydd Artiffisial (gydag Ysgol Busnes Caerdydd)
Ym Mhrifysgol Caerdydd (blaenorol):
 • Systemau Aml-Asiant (ôl-raddedig)
 • Systemau Nerfol a Seiliedig ar Wybodaeth (ôl-raddedig)
 • Rhaglennu Prolog (israddedig)
 • Systemau Gweithredu (israddedig)
 • Pensaernïaeth a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol (ôl-raddedig)
 • Cyfrifiadura Dosbarthedig (ôl-raddedig ac israddedig)
 • Cyfathrebu Data a Chyfrifiadura Treiddiol (israddedig)
 • Technoleg Newydd (israddedig)
 • Web & Social Computing (ôl-raddedig)
Prifysgol Waikato (Seland Newydd):
 • Llyfrgelloedd Digidol
 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
Yn RMIT (Sefydliad Technoleg Melbourne Brenhinol, Awstralia):
 • Systemau Aml-Asiant

Arholwr Allanol

Rwyf wedi gwasanaethu/gwasanaethu ar hyn o bryd fel arholwr allanol ar gyfer nifer o Brifysgolion y DU ac Ewrop - ar gyfer rhaglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig. Mae'r rhain wedi cynnwys:

 • MEng: Coleg Prifysgol Llundain (UCL), Prifysgol Llundain
 • MSc (Systemau Dosbarthedig): Prifysgol Brunel, Llundain
 • MSc (Cyfrifiadureg): Prifysgol Bangor
 • MSc (rhan o'r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol): Coleg Imperial Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth, Prifysgol Llundain
 • BSc/MSc: King's College, Prifysgol Llundain
 • MSc: Y Brifysgol Agored
 • Gradd israddedig pedair blynedd: Coleg Prifysgol Cork, Iwerddon
 • MSc (Seiberddiogelwch): Prifysgol Coventry
 • MSc (Cyfrifiadura Cloud ar gyfer Data Mawr): Prifysgol Newcastle
 • MSc (Gwyddor Data): Prifysgol Bryste
 • BSc Cyfrifiadureg (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol), Adran Technoleg a Rhwydwaith Comms, Universiti Putra Malaysia
 • BA/MCS, Cyfrifiadureg Integredig, Ysgol Cyfrifiadureg ac Ystadegau, Coleg y Drindod Dulyn (TCD), Iwerddon
Bwrdd Cynghori
Gwerthusiad Rhaglen
 • Prifysgol Kuwait
 • Imam Abdulrahman bin Faisal Prifysgol (Prifysgol Dammam gynt), Saudi Arabia
 • Prifysgol Tywysog Muqrin, Al Madina, Saudi Arabia
 • Prifysgol y Dywysoges Noura, Riyadh, Saudi Arabia
 • Prifysgol Gorllewin yr Alban, y Deyrnas Unedig
 • Prifysgol Lerpwl, UK
 • Prifysgol Newcastle, UK
 • Prifysgol Bryste, UK
 • Prifysgol Caer, UK 

Bywgraffiad

1998: PhD: "Neural Computing and Parallel Architectures", Imperial College of Science, Technology & Medicine (London University)

1994: MSc: "Microelectronics Systems Design", University of Southampton

1989: BEng: "Information Systems Engineering", Imperial College of Science, Technology & Medicine (London University)

Aelodaethau proffesiynol

I am a member of IEEE, ACM

Meysydd goruchwyliaeth

Meysydd o ddiddordeb:

 1. Cyfrifiadura cwmwl ac ymyl;
 2. Rhyngrwyd Pethau
 3. Cybersecurity
 4. Gwyddor Data

Goruchwyliaeth gyfredol

Faten Alenizi

Faten Alenizi

Myfyriwr ymchwil

Areej Alabbas

Areej Alabbas

Myfyriwr ymchwil