Ewch i’r prif gynnwys
Ian Rapley

Dr Ian Rapley

Darlithydd mewn Hanes Dwyrain Asia

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
RapleyI@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74260
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 4.31, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a historian of modern Japan with interests in the intersections between intellectual, culural, and social history.

Research interests

 • Twentieth century Japanese cultural and intellectual history 
 • Transnational movements, especially across Asia 
 • Local history 
 • Language and history

Grants and Awards

 • UK Arts and Humanities Research Council International Placement Scheme (ARHC IPS) fellow at the National Institute for the Humanities' International Japanese Studies Research Centre (日文研), Kyoto, Summer 2015
 • 4th conference on Inter-Asian Connections, Koc University, 2013, funded by the SSRC et al.
 • European Association for Japanese Studies Doctoral Workshop, Tallinn, 2011
 • 4th Workshop on the Encounters of Young Scholars on Asian Studies, Hong Kong & Guangzhou, funded by Hong Kong University
 • Full doctoral grant, UK Arts and Humanities Research Council 2009-2013.
 • Daiwa Anglo-Japanese Scholar, 1999-2001

Presentations and Engagement

 • Japan: A land of Beautiful objects, National Galleries Scotland, lecture in support of exhibition of sculpture by Karla Black and Kishio Suga, January 2017
 • Beyond the glimpse of the unfamiliar: travel and the history of the senses in 19th century Japan, Conference on Tourism and Japan, Kaunas, Lithuania, Winter 2016
 • Vasily Eroshenko and Sino-Japanese Connections’, Beyond the Sinosphere. Modalities of Interwar Globalisation: Internationalism and Indigenizationamong East Asian Marxists, Christians, and Buddhists, 1919-1945, Schloss Herrenhausen, Hannover, Germany (Volkswagen Zeitung), July 2016.
 • The making of a transnational linguistic community, Language, Power and Identity in Asia: Creating and Crossing Language Boundaries, International Institute for Asian Studies, Leiden, March 2016.
 • Reimagining Japan's Position on the World Stage, Japan Society, London, October 2015.
 • Panel coordinator and memeber, Language that Unites – Akita Ujaku and the Making of International Networks, Panel Title: 'Transnational Practice and Modern Japan', 15th EAJS International Conference, University of Ljubljana.
 • A Language for Asia: Transnational Esperanto Networks in pre-1945 Asia, Inter-Asian Connections IV, Social Science Research Council, Koc University, Istanbul, October 2013
 • Imperial Internationalism: Esperanto in 1930s Japan, British Joint East Asian Studies Conference, Nottingham University, September 2013
 • Tohoku Modern: Esperanto in a Rural Setting, Oxford Japan History Workshop, November 2011
 • An Overview of Esperanto in Early Twentieth Century Japan, British Association for Japanese Studies, Oxford, September 2011
 • Conceptualizing Esperanto in Prewar Japan, European Association for Japanese Studies Doctoral Workshop, Tallinn, Estonia, August 2011
 • Esperanto in 1920s Japan, 4th Workshop on the Encounters of Young Scholars on Asian Studies, Hong Kong/ Guangzhou, January 2011

You can also find me on academia.edu (http://cardiff.academia.edu/IanRapley) or on Twitter (http://twitter.com/I_Rapley with the usual disclaimers about tweeting in a personal capacity, RTs not being endorsements, etc etc)

Cyhoeddiad

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn amrywiaeth o bynciau yn hanes modern Japaneaidd ac Asiaidd sydd i gyd yn drawswladol eang eu natur.

Canolbwyntiodd fy ngwaith cyntaf ar iaith mewn lleoliad trawswladol, gan ddadlau bod dewis a datblygiad ieithoedd a ddefnyddir mewn cyd-destunau rhyngwladol a thrawswladol yn ddadlennol ac yn bwysig. Roedd cenadaethau diplomyddol, masnach ym mhorthladdoedd y cytundeb, lledaenu ymchwil wyddonol, rhwydweithiau comiwnyddol radical - yr holl gyfarfyddiadau hyn a mwy ar wahân i ddigwyddiadau croesi ffiniau a oedd yn gofyn am ddewis a defnyddio iaith i hwyluso cyfnewid a dealltwriaeth. Er ein bod yn aml yn anwybyddu'r cyfrwng y cynhaliwyd sgyrsiau ac ysgrifennu llythyrau, er mwyn canolbwyntio ar gynnwys y cyfarfodydd hynny, mae edrych yn fanylach ar ddewis iaith a defnydd iaith yn dod â mewnwelediadau ychwanegol i natur cyfarfyddiadau rhyngwladol.

Yn 2019-20 fi oedd prif ymchwilydd y prosiect AHRC/ESRC, The Japanese Scientist In Japan And In The World, a ariannwyd gan yr AHRC/ESRC, sy'n ceisio datblygu hanes gwyddoniaeth Japaneaidd mewn cyd-destun byd-eang, gan archwilio'r heriau a wynebir gan wyddonwyr o Japan wrth dreiddio i rwydweithiau ymarfer gwyddonol y Gorllewin ac wrth ddiffinio sefyllfa drostynt eu hunain yng nghymdeithas Japan. Mae fy ymchwil bersonol yn ceisio edrych ar ddatblygiad ffiseg Japan trwy fywgraffiad dau enillydd gwobr Nobel: Yukawa Hideki a Tomonaga Shinichiro.

Yn olaf, mae gen i ddiddordeb hefyd mewn teithio a chyfarfyddiadau rhyngwladol. Mae'r ymchwil hon yn canolbwyntio ar brofiadau teithwyr y Gorllewin i Japan ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif a rôl cyfarfyddiadau anffurfiol wrth lunio cysylltiadau rhyngwladol rhwng pwerau Japan a'r Gorllewin. Trwy edrych ar deithwyr ac ysgrifennu teithio, mae gen i ddiddordeb mewn adeiladu syniadau poblogaidd o Japan, rôl profiad personol yn hyn, a'r ffyrdd y dylanwadodd y rhain ar gysylltiadau rhyngwladol mwy confensiynol.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu'r modiwlau annibynnol dwy flynedd nesaf:

Rwyf hefyd yn addysgu ac yn cynnull modiwl hanes blwyddyn gyntaf gyntaf y flwyddyn i raddedigion:

 • Gwneud Hanesion Byd-eang: Asia a'r Gorllewin (HS1108)

Yn y blynyddoedd blaenorol rwyf hefyd wedi darlithio ac addysgu seminarau (ac efallai y byddaf yn gwneud eto!) ar y modiwlau israddedig canlynol:

 • Gwneud y Byd Modern (HS1105)
 • Hanes mewn Ymarfer (HS1107)
 • Dulliau o Hanes

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd mae gennyf ddau fyfyriwr ymchwil:

 • Michael Trull - 'hanes diplomyddol newydd' o gysylltiadau Eingl-Japaneaidd (PhD)
 • Alec Batty - Caplaniaid yn y Dwyrain Pell yn ystod yr Ail Ryfel Byd (Mphil)