Ewch i’r prif gynnwys
Fiona Rawlinson

Dr Fiona Rawlinson

Athro

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
RawlinsonF@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10739
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 9fed llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Mae gofal lliniarol a gofal diwedd oes yn parhau i fod yn hanfodol byd-eang. Mae datblygu ffyrdd arloesol o gefnogi anghenion y gweithlu sy'n newid yn barhaus mewn addysg gofal lliniarol yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth wrth gadw'r claf wrth wraidd pob addysg feddygol.  

Astudiais ym Mhrifysgol Caergrawnt, wedyn yn hyfforddi fel meddyg teulu, ac ailhyfforddi mewn Meddygaeth Liniarol i ddod yn Ymgynghorydd yn 2004. Mae fy niddordeb mewn addysgu a hyfforddiant effeithiol a chefnogol wedi bod gydol oes. Fel Tiwtor Cwrs ar gyfer Diploma Caerdydd mewn Gofal Lliniarol rhwng 1998-2006 fe wnes i reoli'r cwrs wrth iddo symud o bapur i ddylunio ar y we a recordio dros 30 podlediad ar agweddau ymarferol ar ofal lliniarol. Deuthum yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn 2015 a chyfarwyddo a datblygu portffolio ôl-raddedig o gyrsiau a gynlluniwyd i gwmpasu ystod eang o anghenion addysg gofal lliniarol a diwedd oes yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae tîm y cwrs wedi datblygu cwricwlwm diwygiedig ar gyfer yr MSc a'r PgDip sy'n adlewyrchu anghenion newidiol y tîm amlddisgyblaethol sy'n darparu gofal lliniarol ar draws pob lleoliad ac ym mhob gwlad. Mae portffolio ffyniannus o gyrsiau byr, gan gynnwys gofal lliniarol pediatrig ac oncoleg gymunedol ac ethos o gydweithio – cydweithrediadau llwyddiannus gyda sefydliadau fel y RCGP, yr hosbis plant yng Nghymru- Tŷ Hafan a chanolfan addysg ac ymchwil liniarol enwog Rhydychen, Sobell House.

Gan weithio gydag asiantaethau allanol, fel www.ecancer.org, rwyf wedi datblygu modiwlau mynediad agored ar gyfer gofal lliniarol yn Affrica Is-Sahara a gyda chydweithwyr ar gyfer India. Mae'r rhain yn adlewyrchu gwerthfawrogiad cynyddol o'r defnydd o dechnoleg i ddarparu addysg gofal pallaitive yn greadigol ac yn effeithiol. Rwyf wedi cefnogi datblygiad addysg gofal lliniarol yn Ne Affrica a thrwy rwydwaith ffyniannus o gyn-fyfyrwyr, rwy'n cefnogi datblygiad gofal lliniarol ym Mhacistan ac yn Rwsia a chyn wledydd Sofietaidd, gan weithio gyda'r sylfaen PACED a chysylltu â Chymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gofal Lliniarol.

Rwyf wedi dal swydd  Cyfarwyddwr Rhaglen Cyd-Hyfforddi Cymru  tan fis Rhagfyr 2021 ac rwy'n gweithio'n glinigol fel Ymgynghorydd mewn meddygaeth liniarol ar gyfer Hosbis y Ddinas, Caerdydd.

Themâu allweddol:

 • datblygu sgiliau gofal lliniarol a diwedd oes y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol
 • cyfathrebu, gweithio mewn tîm, mentora ac arweinyddiaeth
 • Defnyddio technoleg i wella darpariaeth addysg
 • Darparu addysg a fydd yn gwneud gwahaniaeth i ofal cleifion

Cyhoeddiad

2021

2018

Conferences

Bywgraffiad

 • Hyrwyddo Academaidd i'r Athro - Mai 2022
 • Enillydd gwobr Medic STAR am arweinyddiaeth ysbrydoledig mewn addysgu 2021
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 2021
 • Arholwr Allanol, Prifysgol Glasgow 2020 - presennol
 • Aelod Cyfadran Atodol o Goleg Meddygol Kasturba, Academi Addysg Uwch Manipal, Manipal, India 2019 - presennol
 • Cadeirydd y Bwrdd Cynghori ar Addysg - PACED - 2018 - presennol
 • Arholwr Allanol Prifysgol Abertawe 2018 - 2022
 • Dyrchafiad academaidd i Ddarllenydd Prifysgol Caerdydd 2018 - 2022
 • Hyfforddiant Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Cymru Hyfforddiant mewn Meddygaeth Liniarol 2018 - 2021
 • Cymrawd yr Academi Addysgwyr Meddygol 2014
 • Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Lliniarol, Cymru 2004 - presennol
 • PCME 2006
 • MSc Meddygaeth Liniarol 2004
 • MRCGP 1993
 • MA (Cantab) 1990
 • MBBChir 1987
 • BA (Sŵoleg) Prifysgol Caergrawnt 1985

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • SFHEA Ebrill 2021
 • Gwobr MEDIC STAR 2021 am "Arweinyddiaeth Ysbrydoledig mewn addysgu"
 • Enwebiad Canolfan Addysg Feddygol ar gyfer gwobr athro SURGAM (Ymrwymiad clinigol ac academaidd rhagorol yn ystod y pandemig) - 2021
 • FAcadMEd  Ebrill 2014
 • PCME 2006
 • MSc Meddygaeth Lliniarol 2004

Aelodaethau proffesiynol

 • SFHEA
 • FAcadMEd
 • FRCP
 • MRCGP
 • Cyngor Meddygol Cyffredinol ers 1988

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018 - presennol - Darllenydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2018 Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Cadeirydd y Pwyllgor Addysg - PACED ( Sefydliad ar gyfer Addysg Gofal Lliniarol ) 2017 i gyflwyno

Aelod Pwyllgor Cymdeithas Ymchwil Gofal Lliniarol 2018 i gyflwyno

Aelod Adran Cyngor Gofal Troseddol Cymdeithas Frenhinol Meddygaeth 2016 - 2021

External profiles