Ewch i’r prif gynnwys
Indrajit Ray  BStat, MStat, MA, PhD (Eco)

Yr Athro Indrajit Ray

(Translated he/him)

BStat, MStat, MA, PhD (Eco)

Athro Economeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
RayI1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74960
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E25, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunais â'r Adran Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd fel Athro Economeg ym mis Medi, 2014. Fy maes ymchwil academaidd yw Damcaniaeth Gemau, Economeg Fathemategol ac Economeg Arbrofol. Mae fy CV llawn yma.

Rwyf wedi dysgu yn adrannau Economeg Prifysgol Efrog (y DU), Prifysgol Brown (UDA) a Phrifysgol Birmingham (DU). Cynhaliais swydd Cadeirydd Nodedig Sefydliad Infosys Athro Economeg ym Mhrifysgol Llywyddiaeth, Kolkata (gynt, Coleg Llywyddiaeth, Calcutta) yn India, am ddwy flynedd (Ionawr 2019 - Ionawr 2021). Rwyf hefyd yn Gymrawd Cyswllt, CRETA, Adran Economeg , Prifysgol Warwick, ers mis Medi, 2009. Rwy'n gwasanaethu fel (in) y:

Golygydd Cyswllt, Modelu Economaidd
Golygydd Cyswllt, Bwletin Ymchwil Economaidd
Golygydd Cyswllt, Arthabisleshon
Golygydd Cyswllt, Dadansoddi Meintiol ac Ansoddol yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Cadeirydd, Vidyapith

 

Cyhoeddiad

2023

2020

2018

2017

2014

2013

2012

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

Articles

Book sections

Monographs

Ymchwil

Rwy'n gweithio ar wahanol bynciau sy'n ymwneud â gemau strategol; Yn benodol, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar gysyniadau damcaniaethol megis cyfryngu, cyfathrebu, rhesymoli a phynciau cymhwysol fel oligopolies, gemau marchnad strategol, arwerthiannau a gemau amgylcheddol. Rwyf hefyd yn cynnal arbrofion i brofi syniadau megis cydberthyniad, mannau haul a siarad rhad. Rwyf wedi derbyn (yn unigol neu aelod o dîm) nifer o grantiau ymchwil gan wahanol gyrff cyllido allanol a mewnol. Mae fy CV llawn yma.

Addysgu

Fy maes addysgu, yn fras, yw Micro-economeg. Yn benodol, rwy'n dysgu cysyniadau a chymwysiadau Theori Gêm; Rwyf hefyd yn addysgu agweddau ar Theori Dewis Cymdeithasol a Theori Ecwilibriwm Cyffredinol. Ar hyn o bryd rwy'n addysgu (rhannau) y modiwlau canlynol yn yr Adran Economeg:

Israddedig (3ydd blwyddyn):

BS3566: Dadansoddiad Micro-economaidd (gyda Tommaso Reggiani a Ramakanta Patra); Fi yw cydlynydd modiwl y modiwl hwn.

Ôl-raddedig (2il flwyddyn - MRes):

BST174: Economi Wleidyddol Uwch (gyda Joshy Easaw)

Rwyf hefyd yn gydlynydd modiwl ar gyfer y modiwl Gweithdai PhD a Dulliau Ymchwil (BST181).

Bywgraffiad

Addysg:

PhD mewn Economeg

(Ailgyfeiriad oddi wrth European Doctoral Program (EDP))

Cydberthynas, Cydlyniadau a Gemau Strategol.

1996

CORE, Louvain-la-Neuve, Gwlad Belg.

Myfyriwr PhD Ymweld (1994): LSE (Jan - Mar) a Tel Aviv (Ebrill - Gorffennaf)

Meistr yn y Celfyddydau mewn Economeg

(Ailgyfeiriad oddi wrth Grand Distinction)

1993

Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Gwlad Belg.

Meistr Ystadegau

(Ailgyfeiriad oddi wrth Specialization in Economics)

1992

Sefydliad Ystadegol India, Delhi Newydd, India.

Baglor mewn Ystadegau

(Ailgyfeiriad oddi wrth First Class Honours)

1990

Sefydliad Ystadegol India, Calcutta, India.

Ucca-Madhyamik (Cyfwerth â Safon Uwch)

(Yn safle 17eg yng Ngorllewin Bengal, India)

1987

Coleg Preswyl Ramakrishna, Narendrapur, Gorllewin Bengal, India.

Madhyamik (sy'n cyfateb i TGAU)

(Graddiodd yn 10fed yng Ngorllewin Bengal, India)

1985

Cenhadaeth Ramakrishna Vidyapith, Purulia, Gorllewin Bengal, India.

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

Prifysgol Llywyddiaeth (Athro'r Cadeirydd Nodedig Sefydliad Infosys, Ionawr 2019 - Ionawr 2021)   

CRETA, Prifysgol Warwick (Cymrawd Cyswllt, ers 2009)

Prifysgol Birmingham (Uwch Ddarlithydd 2002 - 2004; Darllenydd 2004 - 2007; Athro 2007 - 2014)

Prifysgol Brown (Athro Cynorthwyol Gwadd 2002)

Prifysgol Efrog (Darlithydd 1996 - 2002)

Pwyllgorau ac adolygu

Meysydd goruchwyliaeth

Game Theory
Experimental and Behavioural Economics

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Gêm Theori
  • Economeg Arbrofol ac Ymddygiadol