Ewch i’r prif gynnwys
Tony Redmond   BSc PhD MCOptom FHEA

Dr Tony Redmond

BSc PhD MCOptom FHEA

Reader

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Email
RedmondT1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70564
Campuses
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg , Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Research Overview

I am interested in many branches of research relating to the eye, but my main interests lie in the measurement of vision. I am particularly interested in improving clinical vision tests (e.g. tests of the visual field and visual acuity, so that subtle changes in vision, at all stages of eye disease and in response to treatment, can be detected early and with a high level of confidence.

 

Teaching Overview

I am leader of the Physiology of Vision module, which is currently taught to both 1st and 2nd year students. In this module, I teach students (through lectures and practical classes) about how the structure of the retina and other parts of the visual system allow us to see and perceive different features in our visual world. Questions addressed in this module include a) How do we see colours? b) How do we adapt to see in a dark room after being out in the sun? c) What is the explanation behind different optical illusions?
I supervise final year students in their research projects and in the Cardiff University Eye Clinic, while they perform full sight tests on members of the public.
I am also periodically involved in delivering lectures, tutorials and examining for the Wales Optometry Postgraduate Education Centre (WOPEC).

OP1207 (1st  year)

Physiology of Vision

Module Leader

OP3101 (3rd year)

Optometric Practice

Supervisor/Demonstrator

OP3107 (3rd year)

Research Project

Research Project Supervisor

 

Cyhoeddiad

2023

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Conferences

Ymchwil

Ymchwil

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw seicoffiseg sylfaenol a chlinigol. Mae ymchwil yn fy labordy wedi'i anelu'n bennaf at gael gwell dealltwriaeth o bensaernïaeth swyddogaethol y system weledol iach a sut mae'n cael ei newid mewn anhwylderau niwroddirywiol fel glawcoma a dirywiad macwlaidd. I fynd i'r afael â'r nodau hyn, mae fy labordy yn defnyddio cyfuniad o seicoffiseg, electroffisioleg, delweddu retinol, a fMRI. Rydym hefyd yn meddu ar y ddealltwriaeth hon i lywio dyluniad offer clinigol cywir a manwl gywir ar gyfer nodi'r diffygion cynharaf o ganfyddiad gweledol yn yr anhwylderau hyn.

Mesurau gwell o'r maes gweledol yn glawcoma

Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar nodweddu signal clefydau ac amrywioldeb ymateb gydag amrywiol ffurfweddau ysgogol mewn cleifion â glawcoma, ac archwilio ffyrdd y gellir cynyddu'r gymhareb signal/sŵn i wella canfod colli golwg cynnil dros amser. Mae gennyf ddiddordeb hefyd yn y modd y mae newidiadau anniwral yn effeithio ar fesurau clinigol o ran golwg sy'n digwydd gydag oedran neu glefyd y llygaid (e.e. mwy o straylight intraocwlar, melyn lens crisialog).

Ymchwil a Gwerthuso Perimetreg Modiwleiddio Ardal (astudiaeth REVAMP)

Yn ddiweddar, dyfarnwyd £1.82 miliwn i'm tîm gan Gynllun Ariannu Llwybr Datblygiadol MRC (DPFS) am ymchwil i ffyrdd gwell o adnabod colli caeau gweledol mewn pobl â glawcoma. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud ar y cyd â Dr Padraig Mulholland a'r Athro Roger S Anderson ym Mhrifysgol Ulster, Yr Athro David F Garway-Heath yn Sefydliad Offthalmoleg UCL, a'r Athro James E Morgan ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae mwy o fanylion, gan gynnwys sut i gymryd rhan yn yr astudiaeth, i'w gweld ar dudalen we REVAMP.

Diffygion canfyddiad gweledol gydag oedran a chlefydau

Rydym wedi ymchwilio i newidiadau mewn crynodebau gofodol gydag oedran ac yn y glawcoma cynnar. Dangosodd dau bapur gan ein grŵp, a gyhoeddwyd ochr yn ochr mewn Offthalmoleg Ymchwiliol a Gwyddor Gweledol , er nad yw crynodeb gofodol wedi newid gydag oedran hyrwyddo, gellir cyfrif am golli sensitifrwydd (i fan bach o olau sy'n amrywio mewn disgleirdeb) yn glawcoma cynnar trwy ehangu'r ardal o grynodeb gofodol cyflawn (ardal Ricco). Mae gwaith mwy diweddar gan ein grŵp wedi dangos bod crynodebau tymhorol hefyd yn cael ei newid mewn glawcoma. Gyda'i gilydd, mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau uniongyrchol ar gyfer dylunio profion clinigol cywir ar gyfer mesur diffygion maes gweledol cynnar mewn glawcoma.

Delweddu'r ymennydd

Rydym yn defnyddio fMRI a seicoffiseg i astudio ad-drefnu yn y cortecs gweledol dynol mewn glawcoma, gyda chydweithwyr yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC). Mae'r gwaith hwn yn cael ei ariannu'n hael gan Fight for Sight, yr Elusen Ymchwil Llygaid.

In vivo côn imaging

Rydym wedi bod yn cynnal cyfres o arbrofion lle mae conau yn cael eu delweddu'n vivo gan ddefnyddio offeryniaeth glinigol. Cyhoeddwyd canfyddiadau cychwynnol yn ddiweddar yn y cyfnodolyn Ophthalmology.

Craffter gweledol

Mae profion craffter gweledol clinigol yn gyflym ac yn syml i'w perfformio, ond gall y canlyniadau fod yn amrywiol iawn, gan eu gwneud yn ansensitif i newidiadau cynnil mewn golwg sy'n digwydd dros amser neu mewn ymateb i driniaeth. Un ffactor sy'n cyfrannu yw'r amrywiad eang mewn cymhwysedd optoteip. Mewn un astudiaeth, gwnaethom ddangos sut mae 'craffter optoteip diflannu' (aciwity wedi'i fesur gydag optoteipiau ffug-basio uchel) yn fwy unffurf ar draws llythrennau na chraffter i lythyrau confensiynol. Gellir gweld optoteipiau sy'n diflannu yn Ffigur 3.

Cefnogaeth ariannol a gwobrau

Cynllun Ariannu Llwybr Datblygiadol MRC (DPFS). PI: T Redmond, Cyd-ymgeiswyr: RS Anderson, PJ Mulholland, DF Garway-Heath, JE Morgan, 2021-25 £1,822,941
Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang. PI: L Terry, Cyd-ymgeiswyr: T Redmond, J Albon, EK Morny (Prifysgol Cape Coast, Ghana), 2019 £34,520
Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Coleg yr Optometryddion, 2018-21 £58,611
Cymdeithas Macwlar PhD Studenthip. PI: PJ Mulholland, Cyd-ymgeiswyr: RS Anderson, T Redmond, DF Garway-Heath, M Crossland, 2017-2020 £100,000
Ymladd dros Sight PhD Studenthip. PI: T Redmond, Cyd-ymgeisydd: KD Singh. Cydweithredwyr: JE Morgan, SK Rushton, FA Ennis, 2016-2019 £100,000
British Council, Cronfa Newton. PI: AJ Quantock, Cyd-ymgeiswyr: T Redmond, M Votruba, 2016 £35,000
Cymrodoriaeth Ymchwil y Coleg Optometryddion, 2013-16 £27,494
Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Coleg yr Optometryddion, 2013-16 £55,878
Ysgoloriaeth Haf y Coleg Optometryddion, 2013 £2,000
Ysgoloriaeth Gwyliau Biofeddygol Ymddiriedolaeth Wellcome, 2013 £1,440
Grant teithio; Gwobr Cyflwyniad Llafar (Gwobr1af ) yn23ain Cyfarfod Ymchwil Offthalmoleg Prifysgol Dalhousie blynyddol, Halifax, Canada CAD $ 750
Ymladd am Olwg Gwobr Dr Hans a Mrs Gertrude Hirsch'Penderfynu dwysedd celloedd ganglion llinell sylfaen penodol i gleifion gan ddefnyddio  delweddu vivo o'r mosaig côn retinol yn glawcoma'. Prif ymgeisydd: T Redmond. Cyfarwyddwr: RS Anderson. Cydweithredwyr: R Malik, DF Garway-Heath, SC Dakin, 2011-12. £12,200
Gwobr George Giles am Ragoriaeth Ymchwil Ôl-raddedig (Coleg yr Optometryddion), 2010 £500
iPro Grant ymchwil yn seiliedig ar ymarfer, Coleg yr Optometryddion, 'Asesu Ffotograffau Disg Optig ar gyfer Glaucoma gan optometryddion y DU'. Ymgeisydd Arweiniol: SE Hadwin Cyd-ymgeiswyr: T Redmond, DF Garway-Heath, RS Anderson, 2010-11 £9,901
Gwobr cyflwyniad llafar rhagoriaeth ymchwil, Symposiwm Ymchwil Coleg yr Optometryddion, Efrog, y DU, 2010 £200
Grant teithio, (HPSS R &D N. IWERDDON, Grŵp Ymchwil Cydnabyddedig ar gyfer Gweledigaeth) ar gyfer presenoldeb yn ARVO 2009, Ft. Lauderdale, UDA £600
Grant teithio, Coleg yr Optometryddion ar gyfer presenoldeb yn ARVO 2009, Ft. Lauderdale, UDA £400
Gwobr Cyflwyniad poster Cyngres Glaucoma y Byd (2ilsafle), Boston, UDA, 2009   
Grant Hyfforddiant, (HPSS R&D N. IWERDDON, Grŵp Ymchwil Cydnabyddedig ar gyfer Gweledigaeth) ar gyfer presenoldeb 'rhaglennu Matlab ar gyfer offer Systemau Ymchwil Caergrawnt', Prifysgol Durham, 2009 £575
Grant teithio, (HPSS R &D N. Ireland Cydnabyddedig Research Group for Vision) ar gyfer presenoldeb yn ARVO 2008, Ft. Lauderdale, UDA £650
Grant teithio, Cymdeithas Perimetrig Ryngwladol (IPS) ar gyfer presenoldeb yn IPS 2008, Nara, Japan US $ 900

Myfyrwyr ôl-raddedig cyfredol (gyda'r flwyddyn cwblhau a ragwelir)

Myfyrwyr ôl-raddedig blaenorol (gyda'r flwyddyn gwblhau)

Cydweithredwyr ymchwil

Bywgraffiad

Educational and professional qualifications

2014 FHEA, Postgraduate Certificate in University Teaching and Learning (PCUTL)
Higher Education Academy / Cardiff University
2009 PhD, 'Spatial summation and the structure/function relationship with age and in glaucoma' 
University of Ulster / Moorfields Eye Hospital
2005 Member of the College of Optometrists (MCOptom)
The College of Optometrists
2004                     BSc (Hons) Optometry
University of Ulster

Academic positions

2015 - Present Senior Lecturer, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University
2012 - 2015 Lecturer, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University
2011 - 2012 Research Fellow, Dalhousie University, Halifax, Canada
(PH Artes & BC Chauhan)
2009 - 2011 Post-doctoral research fellow, UCL Institute of Ophthalmology, London
(SC Dakin & DF Garway-Heath)

Other positions

2010 - 2011     Specialist optometrist (glaucoma, PT), Moorfields Eye Hospital, London

2006 - 2008

Sessional optometrist (PT), Moorfields Eye Hospital, London
2005 Locum optometrist, private practice
2004 - 2005 Pre-registration optometrist, Moorfields Eye Hospital, London

School and University roles and committees

2017 - present Director of Postgraduate Research
2014 - 2017 Deputy Director of Postgraduate Research                                          

External committees

2015 - Present Editorial Board Member, Optometry in Practice
2009 - 2010 Chair of the North London Association of Optometrists
2007 - 2010 Committee member of the North London Association of Optometrists


External links

View my full CV

View my neurotree

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • 2010     George Giles Prize for Postgraduate Research Excellence, The College of Optometrists

Aelodaethau proffesiynol

  • Registered with the General Optical Council (Reg. no.: 01-21700)
  • Member of the College of Optometrists (MCOptom)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Kristian Skoczek

Kristian Skoczek

Myfyriwr ymchwil