Ewch i’r prif gynnwys
Laura Reynolds

Dr Laura Reynolds

Lecturer in Marketing and Strategy

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
ReynoldsL4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75704
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C52, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Laura Reynolds yn Ddarlithydd Marchnata yn Ysgol Busnes Caerdydd. Ar ôl graddio o'i PhD mewn Marchnata o Ysgol Busnes Caerdydd yn 2019, gweithiodd Laura fel Dadansoddwr Polisi yn Sefydliad Economaidd a Datblygu Dinas-ranbarth (City-REDI) ym Mhrifysgol Birmingham ac fel Cydymaith Ymchwil i Uned Ymchwil Economaidd Cymru. Yn fwy diweddar, cwblhaodd Laura Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol a ariennir gan ESRC yn yr Adran Farchnata yng Nghaerdydd.

Mae ei hymchwil yn archwilio'n feirniadol lywodraethu rhanddeiliaid mewn proses brandio lle datganoledig, gan archwilio technegau ar gyfer cynnwys pobl leol wrth lunio'r lleoedd y maent yn byw, gweithio a buddsoddi ynddynt. Mae gan Laura ddiddordeb arbennig mewn ymgysylltu, trafod a gwrthdaro posibl rhwng rhanddeiliaid lle a'r rhwystrau presennol i ddulliau mwy cynhwysol a chynaliadwy o frandio lle. Yn ganolog i'w hymchwil mae datblygu effaith gymdeithasol ac economaidd, gan ddatblygu ymchwil a all helpu i lywio polisi ac ymarfer.

Mae gwaith Laura yn cyd-fynd yn agos â phartneriaid diwydiant a chymunedol, gan weithio gyda'i gilydd i ymchwilio i lwybrau ar gyfer cynhwysiant rhanddeiliaid a dulliau brandio cynrychioliadol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Brandio a rheoli brand
 • Marchnata lleoedd a brandio lleoedd
 • Llywodraethu rhanddeiliaid
 • Dinasoedd
 • Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Economi Sylfaenol

Cyllid Digonol

 • Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol ESRC: £98,363, "Ailfeddwl llywodraethu brandio lleoedd: goblygiadau dull sy'n canolbwyntio ar randdeiliaid wrth reoli cyflwyno lleoedd cymhleth", Prifysgol Caerdydd, 2021.
 • CARBS SIF Cyllid: £865: Llywodraethu Cwmnïau Bach a Rheoli Risg: Rheoli Canlyniadau Clinigol trwy Lywodraethu Sefydliadol gyda Dr Mark Toon, Prifysgol Caerdydd, 2019.
 • Sefydliad Rheoli Lle a Chronfa ar y Cyd Springboard: £500, Cwestiynu rhethreg cynwysoldeb wrth gyd-greu brandiau'r ddinas trwy lens cyfalaf maes Bourdieu, Prifysgol Metropolitan Manceinion, 2018.
 • Ymweliad Sefydliadol Tramor ESRC, £5000, Cyswllt Prifysgol ym Mhrifysgol Curtin, Perth, Awstralia dan oruchwyliaeth yr Athro Arch Woodside, 2017.

Addysgu

Bywgraffiad

 • PhD (Marchnata) - Prifysgol Caerdydd
 • MSc (Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol) gyda Rhagoriaeth - Prifysgol Caerdydd
 • MA (Marchnata) gyda Rhagoriaeth - Prifysgol Keele
 • LLB (Y Gyfraith gyda Hanes) 1af - Prifysgol Keele

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Papur a gymeradwywyd yng Nghystadleuaeth Traethawd Doethurol Cymdeithas Doethurol Ewrop mewn Rheolaeth a Gweinyddu Busnes (EDAMBA), 2020
 • Papur cynadledda gorau yn y 4ydd Cynhadledd Ryngwladol Biennial Institute of Place, Manceinion, 2017.
 • Y Perfformiad Academaidd Gorau ar Ddulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol MSc, 2014.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Sefydliad Rheoli Lle (IPM)
 • Aelod o Gymdeithasau Astudiaethau Rhanbarthol

Safleoedd academaidd blaenorol

2021- Yn bresennol: Cymrawd Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd

2019-2020 - Cydymaith Ymchwil, Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor Ystadau Ysgol Busnes Caerdydd
 •  
 • Partner City - REDI, Prifysgol Birmingham

Meysydd goruchwyliaeth

Marchnata a rheoli lleoedd

Hunaniaeth a rheolaeth brand

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Treftadaeth ddiwylliannol

Arbenigeddau

 • Hunaniaeth a rheolaeth brand
 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid
 • Rheoli lleoedd a marchnata
 • Dadansoddi a datblygu rhanbarthol